Personalny Trybunał Prawa Naturalnego

Personalny Trybunał Prawa Naturalnego

Wszyscy jesteśmy równi (2), jednak przekleństwem dla równości jest władza.

Wiara w czynniki zewnętrzne i naukę, jest sprzeczna z prawem naturalnym (1), ponieważ owa wiara, określa czynniki, kładące kres równości i wolności (2).

Zwierzęta tworzące ideologie hierarchii, nie mają honoru, ponieważ są urodzonymi mordercami, dążącymi do kreacji żerowania (28).

Kiedy głupota zaczyna przerastać mądrość, a emocje biorą górę nad logiką, powstaje świat wyższości istoty nad istotą.

Nic samo się nie zmienia, wszysyko jest akcją i reakcją, zgodną lub niezgodną z prawem naturalnym (1). Samoświadome jednostki, potrafią samostanowić i samoograniczać swoje myśli, słowa i działania, podczas gdy nieznające umiaru jednostki, dążą do nachalnego żerowania jednostki na jednostce, według reguł prawa natury (1), co nazywanej jest kulturą cywilizacyjną.

Wymyślenie i wypowiedzienie intencji (3), nie dąży do określonego celu zgodnego z prawem naturalnym (1), ponieważ reguły owego prawa zostały pochowane pod stosem bezprawnych ideologii hierarchicznych, kontrolujących wolność i równość (2) jednostki, jak i całego społeczeństwa.

Nie wystarczy tylko usłyszeć, aby zrozumieć, jak powinien wyglądać świat, wedle reguł prawa naturalnego, trzeba jeszcze uparcie, wytrwale namawiać swoją podświadomość do takiej zmiany, jaką chciałoby się osiągnąć dla dobra personalnego (11) i społecznego. Tylko wtedy, zmieni się twój sposób myślenia, a wraz z nim, zmieni się całe twoje życie i jego otoczenie, tak, jak zmieniają się pory roku oraz dłuższe i krótsze etapy naszego życia, wystawionego na wpływ ciał niebieskich – archontów (4).

Naturalne siły, oddziałujące na nasz umysł i ciało, tworzą schematy emocjonalne, pogłębiane w dzisiejszym czasach, przy pomocą czterech rewolucji (16), manipulacji (5), psychomanipulacji, inżynierii memetycznej (24), socjotechnik i wysokich częstotliwości oraz promieniowania elektromagnetycznego (6), którego szerokie zastosowanie, zastępuje wpływ archontów na ludzki umysł, tworząc ideologie wiecznego strach (7) i niepewności.

Równonoc Wiosenna – będące alegorią człowieka, równonoc Jesienna – będąca alegorią lwa, przesilenie Zimowe, będące alegorią orła, przesilenie Letnie, będące alegorią byka, tworzą podstawowy krzyż (X) ludzkich emocji, popędów zachowań i decyzji, dzięki czemu, możemy wraz z postępującym doświadczeniem, unikać reakcji niezgodnych z prawem naturalnym, co pozwala nam samostanowić i samoograniczać własne wnętrze, a zatem wytworzyć własną niepodległość, wolność i równość (2) oraz przez samoograniczenie, obdarowywać wolnością i równością (2) inne niepodległe jednostki, nawet, jeśli są one tego nieświadome (zwierzęta).

Człowiek, rodzi się wolnym i równym i takim musi umrzeć i się odrodzić …

Wszystkie te logiczne kwestie, zostały zniszczone przez ideologie hierarchiczne, tworzące podział, przy pomocy trzeciej siły (8) …

Mój Trybunał

Czym jest trybunał ? Trybunał, to pierwotny rytuał trzech kości (czołowej, ciemieniowej, potylicznej), pod którymi, skryty jest niezależny sędzia najwyższy, zwany bogiem personalnym (32), szyszynką (El(9)) oraz komisja arbitrażowa, składająca się z żeńskiej i męskiej części mózgu (Is,Ra(9)), co tworzy spójny, realny dialog (RaElIs), dążący do samostanowienia, samoograniczenia, samoobrony (29) i rozwiązania spraw moralnych, konfliktów, czy problemu jednostkowego i społecznego, którym musi towarzyszyć rozsądne wyważenie.

Ten jedyny, prawdziwy i wyjątkowy Trybunał, wywodzący się z zasad prawa naturalnego – został obalony, za pomocą oddania odpowiedzialności za własne życie, w ręce trzecie siły (8), wytwarzającej podział zewnętrzny i wewnętrzny.

Przejęcie głosu wewnętrznego (10)

Próba uciszenia wewnętrznego głosu – woli i sumienia, prowadzi do przeróżnych schematów rozpadu wewnętrznego oraz podziału osobowego i społecznego, co jest na rękę przeróżnym sitwom, tworzącym zasady praw zwierząt (1), co kreuje wyżej wymienioną kult-ur-ę cywilizacyjną i powszechny i nielogiczny osąd, tworzony za pomocą manipulacji tezą i antytezą …

Jeśli wewnętrzny system – ład personalny, tworzący moralność, czas, niepodległość, prawo, czy błogostan (11) … doprowadzimy do granic wytrzymałości i dekonstrukcji, za pomocą chemii (16), siły, inżynierii memetycznej i psychomanipulacji, opartej na edukacji lustrzanej, to człowiek poprzez siłowy i psychologiczny nacisk – odda odpowiedzialność za samego siebie (RaElIs (9)) i pozwali, aby sześcian jaźni, został rozłożony i zniszczony, poprzez uszkodzenie spoiwa, łączącego wnętrze jaźni z dualnością ludzkiego mózgu (9).

Przypięty do własnego krzyża duchowego – człowiek, wyzbywa się płynnej komunikacji pomiędzy wymiarami, a także nie potrafi zespoilić świadomego snu (17) i myśli pomiędzy zagubionymi połowami mózgu, co czyni go bezmózgowcem, którego półkule, są sterowane z zewnątrz, za pomocą ideologi – trzeciej siły (8), która edukuje nieświadomy byt, przy użyciu edukacji lustrzanej (12), której nauka – uczy przenoszenia użytecznych dla elit błędów z pokolenia na pokolenie.

Niewolnik, wybierający swego pana, jest zwierzęciem, poszukującym swego przewodnika, regulującego jego byt. Świat zwierząt, stał się światem ludzi, teatrem jaskini platońskiej (18), w której utopijne przedstawienia, przyjmują formę rzeczywistości i wiary …

Co więcej, brak zespolenia myśli, kreuje brak spójności owej myśli ze słowem i działaniem, dlatego większość ludzi – myśli zupełnie co innego, niż mówi i robi, a to niszczy obiecadło (13), czyli regułę świętej obietnicy, będącej podstawą komunikacji międzyludzkiej.

Dekonstrukcja prawa naturalnego (1), stworzyła nowy tryptyk, opart na zasadzie tezy i antytezy, kontrolowanej przez trzecią siłę, która licencjonuje (19) zabójczą ideologie prawa zwierząt, w celu utrzymania aparatu, instytucji kontroli człowieka nad człowiekiem.

Trybunał, to platforma – mostek statku, gdzie najemnik szamańskich elit, żeruje na człowieku, wchodząc w jego prywatne sprawy ze złym okiem (14), co przysparza mu problemu, strachu i stresu, na którym żerują najemnicy, pragnący dobrze wykonywać zlecenia swoich panów, tworzących teatr (15) fetyszu mamona, tytułu, roli, czy pozycji …

Reasumując, każdy świadomy siebie człowiek, może w celu prześledzenia nurtującej go sprawy, powołać jedyny – legalny, wolny trybunał, oparty na zasadach prawa naturalnego i magii intencyjnej (ochroniaj – samo-stanów i samo-ograniczaj) (3).

Stąd też, z uwagi na ciągłe łamanie prawa naturalnego, przez zorganizowane grupy przestępcze – państwa, urzędu … ukrywające się pod fetyszami tytułów, ról, nazw, powołuje – Personalny Trybunał Prawa Naturalnego, mający na celu – rozpatrzyć sprawę ludobójstwa, dokonywanego na społeczności ziemi, za pomocą z gruntu fałszywej ideologii koronawirusa (21), która dąży do światowego resetu (676 (20)), strachu, niepokoju, manipulacji, globalnego kryzysu, bezpodstawnego stanu wyjątkowego, biedy, łamania praw naturalnych, przetrzymywania społeczności całego świata pod kontrolą fałszywego prawa, służb medycznych, specjalnych oraz technologii radiacyjnej (21/6), wywołującej chorobę radiacyjną, nazywaną koronawirusem.

Koronowirus (21), jest formą treningu i wstępu, dążącego do ewakuacji światowych elit oraz zatrzymania ludności świata, w miastach więziennych (22), w celu zniszczenia siedmiomiliardowej populacji świata, przy pomocy wywołania światowego, planetarnego resetu (20).

Działanie wolnych jednostek

Jeśli macie podobne, logiczne przemyślenia, wysyłajcie wyroki swoich personalnych trybunałów do chorych psychicznie aktorów, tworzących nielegalne kreacji roli, tytułu, stanowiska, które wpływają negatywnie na życie świadomych ludzi i tworzą wężowiska – żerowiska bezproduktywnych aktorów na społeczeństwach całego świata.

Akt Oskarżenia

Wstęp

Z uwagi na ustawiczne łamanie praw naturalnych, przez ideologie zezwierzęcenia i nadmiernego łaknienia członków rządu światowego i jego najemników, co prowadzi do hierarchizacji życia społecznego, ludobójstwa, głodu, chorób, eksperymentów naukowych, medycznych oraz prywatnych kryzysów, wojen i rewolucji (23), wytyczam proces logiczny, na bazie którego, powstaje :

Akt oskarżenia, przeciwko …

Osobom (avatarom (24)) sprawującym, nielegalny, teatralny fetysz – stanowisk, pozycji, ról : prezydentów, członków rządów, rad ministrów, sejmów, senatów wszystkich nielegalnych tworów państwowych, tworzących ideologie ludzkiego kapitału (33) i wyzysku człowieka przez człowieka, co odbiera jednostce jej wolność i równość.

Oraz członkom instytucji ponadnarodowych, tworzących ideologie nielegalnego rządu światowego (25) opartego na strukturze :

Czarnej szlachty (26), tajnych bractw, instytucji korony, instytucji Papiestwa, instytucji lichwy i banksterstwa, Komitetu 300, klubu Rzymskiego, klubu Bilderberga, WHO, ONZ, NASA, instytucji okrągłego stołu, unii europejskiej i innych nielegalnie powołanych – struktur hierarchicznych, bazujących na rodach, kreujących absolutyzm ideologiczny (30).

Twory te, poprzez nielegalne wykorzystanie ideologii państw, korporacji, banków i instytucji najemnych – partii, mediów, urzędów, niższych struktur hierarchicznych i mentorskich (27), zawłaszczają wolność i równość personalną, co dąży do skutecznego odizolowania jednostek od grup społecznych, w celu podporządkowania sobie wolnomyślicielstwa i dążenia do prawdy.

Osoby, tworzące zarządy partii politycznych, korporacji, urzędów … manipulują milionami podległych im bezwolnych istnień ludzkich, w celu przekształcenia praw naturalnych w system kontroli społecznej.

Osoby najemne , będące w rękach kultów ideologicznych – religijnych, finansowych, militarnych, przemysłowych, politycznych, poglądowych, tworzą niebezpieczne linie poprawności politycznej.

Kontrola, wytworzona na tak stworzonej bazie ideologicznej, dąży do sztucznych form kryzysowych, które uzyskiwane są, za pomocą strachu, pozbawienia człowieka pracy, sensu życia, przekształcenia pieniądza w pieniądz elektroniczny i krypto waluty (31) oraz schematu nakazowego, który zabiera człowiekowi wolność, równość, godność i siłę sprawczą.

Kontrola oparta na przetrzymywaniu wolnej istoty bez jej zgody w miejscu zamieszkania lub kwarantanny bez racjonalnych przyczyn owego postępowania, ma posmak zatrzymania i eksperymentalnego wykorzystania obywatela do celów politycznych i medycznych, za pomocą wywołanej w mediach histerii.

Oskarżam ideologie rządów całego świata i władze innych struktur ponadnarodowych o celowe fałszowanie danych statystycznych i medycznych, w celu wywołanie medialnej paniki, dążącej do symulacji kryzysu i stanu wyjątkowego, kroczącego do zmian prawnych, ustrojowych, technologicznych oraz społecznych, przynoszących konkretne działania na przestrzeni kolejnych lat.

Za przeprowadzenie zamachu fałszywej flagi, opartej na kreowaniu złego oka, teatru terroru, dążącego do do nielegalnych działań politycznych, prawnych, technologicznych i medycznych, skazuje oskarżone wyżej istoty, na mocy powyższego aktu oskarżenia, na karę śmierci, poprzez honorowe samobójstwo, czego dopilnują poniżej wymienione ofiary i świadkowie, w oparciu o zasady prawa naturalnego i personalnego trybunału prawa naturalnego.

Prawo Naturalne, posiada tylko jedno przesłanie : Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany.

Czy tak traktuje obywatela – system hierarchiczny ?!

Przesłanie prawa naturalnego wytwarza dualną – Złotą Regułę Etyczną, czyli Złotą Zasadę Wzajemności :

Ujęcie pozytywne: Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili.

Czy tak traktuje obywatela – system hierarchiczny ?!

Ujęcie negatywne: Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie.

Sądzę, ze żaden z członków systemu hierarchicznego, nie chciałby być traktowany, tak, jak traktowany jest przez system przeciętny obywatel, co dopełnia aktu oskarżenia …

Reguła Etyczna, jak i Zasada Wzajemności powstały tylko po to, aby przełamać ideologie złego oka (14) – zła, egoizmu i fetyszu hierarchii, mamona – złota, tytułu, roli, pozycji, czy stopnia …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

2. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowanie-magia-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/28/zgodnosc-woli-z-czynami-czyli-co-musisz-wiedziec-aby-zaczac-stosowac-magie-intencyjna/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

5. https://manipulanci.wordpress.com

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

7. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/26/wyrwij-sie/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

13. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/08/28/obiecadlo-i-runy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/14/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy-i-wiedzy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

18. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

19. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/04/koronawirus-ncov-wuhan-czyli-medialny-szantaz-dezinformacyjny/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/03/oswiadczenie-na-temat-falszywej-ideologii-koronawirusa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/05/grypa-czy-choroba-radiacyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/otwarta-wojna-z-patologia-nielegalnej-wladzy-nie-damy-sie-pietnowac-zasadami-ideologicznymi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/21/korona-teatr-czyli-piec-dni-z-choroba-potem-i-krwia/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/ostatnia-walka-o-zycie-w-wolnosci/

23. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

25. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/16/orator-krasomowca/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

29. https://ligaswiatanews.wordpress.com/2019/01/14/prawo-naturalne-i-samoobrona-przed-zerowaniem-zwierzat-na-czlowieku/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/07/bog-personalny-i-bog-zlosliwego-oka/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/