Wyrwij się …

Wyrwij się …

Kłamstwo, nigdy, nie staje się prawdą, niesprawiedliwość, nigdy, nie staje się prawem personalnym (1), ani naturalnym (2), złe oko (3), nigdy, nie stanie się przejawem dobrego bytu, tylko dlatego, że akceptuje je społeczna większość, żyjąca w nieokreślonym strachu (4) posłuszeństwa, wobec siły władzy człowieka nad człowiekiem.

Społeczeństwo, uzależnione od wiary we władze (człowieka nad człowiekiem) oraz w propagandę (6) poprawności politycznej i ogromną ilość fetyszy, stawiających wygenerowane z niebytu jednostki (26), ponad całe społeczeństwa, które stają się zdegradowanymi do roli zwierząt (ludzkim) – kapitałem, wedle zasady utylitaryzmu (5), użyteczności niewolnika dla pana, panów i ich rodów, ponieważ miks rodowy (28), tworzy państwa, oparte na ideologii absolutyzmu (6) …

Ludzie, którzy oddali odpowiedzialność za swój byt, przez utratę czasu personalnego (7), nie mogą zastanowić się nad swoim zniewolonym (przez kogoś innego) losem oraz mylą fetysz – tytułu, roli, zawodu, stanowiska … ( z którego ktoś inny czerpie zysk, za pomocą (prawa) licencjonowania owego fetyszu ), z naturalnym działaniem, mającym na celu – kreacje dobrobytu duchowego, ubranego w idee spokoju intelektualnego, przybierającego z kolei – postać mądrości i trudu fizycznego, który zaspakaja naszą potrzebę uprawy pożywienia (ziarno i owoce pestkowe), budowania schronienia i tworzenia odzienia (8).

( Uczcie się tylko tego, co wartościowe, co wpłynie na wasz byt w przyszłości bez cywilizacji hierarchicznej. Lenie i nieuki, nie będą miały sposobności żerować na zdolniejszych, więc przepadną w odmętach swojej bezproduktywnej rzeczywistości, ponieważ iluzja pracy, nie będzie już angażowała zwierząt, wierzących w fetysze (tytuł, rola, mamon, wyznanie …) … Nowy Początek (23), nie uwzględnia lichwy, spekulacji i bezproduktywnego żerowania na przyrodzie i drugim człowieku … )

Świadomy sen (9), jest jednością z myślą, słowem i działaniem, co pozwala nam w sposób świadomy, korzystać z czas, ładu, prawa, moralności i niepodległości personalnej (10), w celu uzyskania błogostanu (ciszy wewnętrznej, relaksu, nirvany…).

Zacznij sam sobie błogosławić, ponieważ błogostan personalny, wynika z wewnętrznego bezpieczeństwa, powstającego na skutek zjednoczenia czasu, ładu, prawa, moralności i niepodległości personalnej (10), czemu towarzyszy samostanowienie oraz samoograniczenie, chroniące nas przed egoistycznym łaknieniem. Realne (RaElIs (11)) i świadome cechy błogostanu, dążą do wolności i równości osobistej (21), co przekłada się na wolność i równość społeczną.

Jeśli ktoś inny, czerpie z nas zysk (wyzysk, licencja, spekulacja, prawo morskie (29), wyższa ideologia hierarchiczna …), oznacza to spekulacje ludzkim kapitałem, na potrzeby cywilizacji hierarchicznej (wyłaniającej się z pierwszego państwa (dwojga ludzi), w której wąska grupa oligarchów, panów, tworzy państwa rodowe, które otaczają się licencjonowanymi (12) najemnikami, zależnymi od wytworzonych fetyszy, w celu kontrolowania i dzielenia ludzkiego kapitału (13), za pomocą ideologii trzeciej siły (14), która wykorzystuje celowo zrodzony podział tezy z antytezą (14) dla własnych celów, niezgodnych z prawem naturalnym (2) i personalnym (1) każdego człowieka.

Cały ten schemat, będący pokłosiem licznych chorób psychicznych, powstałych na skutek krzyżowania się spokrewnionych ze sobą jednostek (15), utożsamia człowieka ze zwierzęciem, co doprowadziło do upadku prawa naturalnego (2).

Prawo naturalne (2), zrodziło samostanowienie i samoograniczenie, hamujące prawo zwierząt (2) wśród gatunku ludzkiego, aby egoistyczna bestia, przestała żerować na słabszych, przerażonych jednostkach, siłowo wpychanych do obozu rodowego, jako kapitał danego państwa.

Społeczeństwa, składają się zafascynowanych obcą ideologią (20) jednostek, powielających lustrzany trend zniewolenia, za pomocą ideologii tradycji, przenoszącej przy użyciu edukacji lustrzanej (16) – błędy zniewolenia z pokolenia na pokolenie.

Prawo naturalne (2), nie uwzględnia istnienia społeczeństwa memetycznnego (17) i nie wspiera ustanowionych przez owo społeczeństwo – fetyszy w tym avataryzmu (18) przenoszącego organizm biologiczny do wirtualnego świata, wiary w wyższość człowieka nad człowiekiem i człowieka nad naturą.

Kapitał ludzki, stał się produktem cywilizacyjnym, pokładającym nadzieje w fetyszach, kontrolujących, wszystkie aspekty ludzkiego życia.

Jednymi osobami, które nie dają sobie rady w rzeczywistym życiu, są jednostki na szczytach piramidy władzy, ponieważ ich pozycja, służy bezczelnemu okradaniu społeczeństwa i żerowaniu na ich pracy i działaniu. Prawo zwierząt i fasada fetyszy, tworzy cywilizacje wampiryczną (19), w której mogą żyć tylko pasożyty i ich najemnicy, wierzący w fetysz ludzkiego kapitału, avataryzmu, mamona, tytułu i roli …

Jeśli postępujesz wedle złotej reguły prawa naturalnego, nie krzywdzisz i nie jesteś krzywdzony, przez innych ludzi (2).

( Istniej tylko prawo naturalne i złota reguła etyczna zwana zasadą wzajemności. Ta reguła odnosi się do narodu, państwa, kontaktów międzyludzkich, związków, małżeństw, przyjaźni …

I brzmi :

Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany.

Nie istnieje prawo, nie istnieje psychologia, istnieje tylko prawo naturalne i filozofia, mówiąca wprost, że poprzez naturę ludzką, muszą istnieć pewne prawa i wartości chronione powszechnie : życie, własność, moralność, duchowość.

Złota reguła etyczna, czyli złota zasada wzajemności, może być określana w wersji pozytywnej lub negatywnej.

Ujęcie pozytywne: Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili

Ujęcie negatywne: Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie

Obydwa ujęcia, są wyrazem tej samej zasady, przy czym pierwsze z nich proponuje czynienie dobra, a drugie zapobiega czynieniu złego oka. )

Struktura która kara, kontroluje, rozlicza, wymusza, poniża, korzysta z ciebie, jak z kapitału, poprzez ideologie utylitaryzmu i absolutyzmu, jest niezgodna z regułą prawa naturalnego i personalnego oraz zagraża twojemu personalnemu ładowi, który tworzy twój czas, moralność, niepodległość i błogostan personalny (10) zależny tylko od twojej wolnej woli, która nie posiada pośredników i nie wymaga licencji do działania zgodnego z prawem naturalnym.

Samostanowisz, więc się samoograniczasz, tylko tak zapewnisz sobie i swojemu otoczeniu wolność i równość (21) oraz wieczny, przechodzący z pokolenia na pokolenie – dobrobyt.

Jam jest ten, który śni, myśli, mówi i działa …

Oto logika, dzięki której obalimy cywilizacje wyzysku człowieka nad człowiekiem i człowieka nad naturą oraz nadmierne łaknienie (22) tych, którzy chcą kontrolować i okradać innych (chroniąc swoje własne łaknienie, przed niewolnikami, za pomocą siły najemnej, wierzącej w moc fetyszy), ponieważ ego, przesłania im cały realny świat samostanowienia i samoograniczenia …

Stary i nowy porządek świata (23), atakujący każdą wolną istotę, za pomocą trzeciej siły (14) oraz tezy i antytezy podziału (15), zostanie zamieniony, na nowy początek świata personalnego (23) …

Samo-poszanowanie magi intencyjnej (24), pozwoli nam ochronić swe istnienie (axis mundi (25)) od ideologi złego oka (3) nierozerwalnie związanego z egoizmem nadmiernego łaknienia (22).

Czego, nie możesz się bać ?

Uzależnienie od użyteczności (5), tworzy w nas strach przed utratą fetyszy i avataru wykreowanej w tobie istoty niezastąpionej, która w rzeczywistości, może być w każdej chwili zastąpiona i unicestwiona za pomocą – bardziej użytecznego (5), bezlitosnego (w drodze do wymarzonych fetyszy) i posłusznego egzemplarza – avataru (17), będącego nieskomplikowanym narzędziem wykonawczym w rękach ubranych w białe rękawiczki najemników, żyjących tak, jak ich panowie – na twój koszt i poprzez twoje działanie, naznaczone fetyszem licencji (12).

Liga Świata (XX lat – trudu i działania)

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh (wsparcie zakupu sprzętu komputerowego)

P.s

Nowy Początek Świata, musi wyprzedzić planetarny reset (30), w innym przypadku, elity, wychodzące ze swych schronów i statków, ponownie wprowadzą resztki ludzkości, do hierarchicznego kieratu ideologicznego, w którym trzecia siła, będzie kreowała podział tezy i antytezy …

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/07/bog-personalny-i-bog-zlosliwego-oka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

4. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html (cenzura fb)

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html (cenzura fb)

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/14/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy-i-wiedzy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

12. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/12/karma-rzeczywista-i-swiadomy-sen-oswieconych/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

21. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/06/jednostka-i-jej-wladza-nad-soba/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowanie-magia-intencyjna/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/05/czysta-logika-symboliczna/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/16/orator-krasomowca/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/04/czyste-rece-i-brudna-robota-czyli-masoneria-i-symbolika-bialych-rekawiczek/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

29. https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/25/czym-jest-ziemia/