Rozliczenie zamachu fałszywej flagi

Rozliczenie zamachu fałszywej flagi

Czyste sumienie, jest najlepszą poduszką do spania …

Założenie : Początek transhumanizmu (1), wykorzystującego ludzki kapitał (9) ewoluujący w stronę internetu rzeczy i cybernetyki. Ludzkość w erze eksperymentalnych i obowiązkowych szczepień (2), RFiD i internetu rzeczy (3), przestanie istnieć, poprzez memetyzacje (4) aspektu wolności i komercjalizację ludzkich organów, niszczonych dla dobra rozwoju rynku farmaceutycznego i genetycznego …

Szanowni państwo, tak jak wynikało z naszych kalkulacji i założeń – okno overtona (5), zaczęło się domykać, ponieważ zmęczone natłokiem fałszywych informacji (6), a także paniką i strachem społeczeństwo bezradnych dzieci, przystało na nową formę dysputy i kontroli narzuconej przez rząd i instytucje rządowe, za pomocą zamachu fałszywej flagi (7), dążącego do wytworzenia celowego kryzysu, kontroli, biedy i bezrobocia, a także cichego wykreowania sieci piątej generacji oraz wycofania gotówki, za pomocą elektronicznych środków płatności dążących do kryptowalut …

Natomiast my, już na spokojnie, zaczynamy rozliczenie fetyszu rządu z terroru fake newsów (6), za pomocą niewygodnej prawdy o koronawirusie (8).

Musimy zrobić to razem i z osobna, aby nie dopuścić do obowiązkowego piętnowania ludzkiego kapitału (9), przeobrażanego powoli w eksperymentalnie zaszczepiony internet rzeczy (3) !

Jeśli zgodzimy się na obowiązkowe szczepienia, będące odpowiednikiem znakowania (33) bydła, przegramy wojnę o wolność z rządem globalnym (10) i państwami handlowymi (11).

Mess-Lahy (12) ! Chcemy żyć bez władzy człowieka nad człowiekiem, bez eksperymentalnych szczepień, bez szkodliwych dla naszego zdrowia maseczek i bez obłędu kontroli społecznej, tworzącej kryzysy, manipulacje i kłamstwa, dla swojej korzyści …

Na czym oprzeć pozew sądowy, przeciwko rządowym fetyszystom :

1. Akt oskarżenia – Okno Overtona (5)

Okno Overtona, znane również, jako okno dyskursu, to zakres pomysłów zawierających nieakceptowane idee, które będą zaakceptowane przez opinie publiczną w niedalekiej przyszłości.

Od lat, szpikuje się całą ludzkość informacjami, dysputami, filmami i inscenizacjami, mającymi przekonać wszystkich nas o istnieniu niebezpiecznych wirusów, które w istocie powstają w wojskowych laboratoriach jako broń przeciw człowiekowi, na zlecenie rządów i tworzących je tajnych bractw, które boją się utraty władzy i kontroli nad plebsem.

Teoria okna overtona, opiera się na interwale idei, które mogą być w każdej chwili przyjęte przez społeczeństwo i o których w rezultacie mówią otwarcie księża, lekarze, naukowcy, czy politycy, nie chcący, aby postrzegano ich jako ekstremistów.

Idea przechodzi przez kolejne etapy:

1. Unthinkable (niedopomyślenia, zabronione);

2. Radical (radykalna; zabronione, ale z zastrzeżeniami);

3. Acceptable (wstępna akceptacja dyskursu);

4. Sensible (sensowny dialog );

5. Popular (popularna idea; możliwa do przyjęcia przez społeczeństwo);

6. Policy (decyzja polityczna, legalizacja, umocnienie się w polityce państwowej).

Za pomocą wykorzystania ideologii – Okna Overtona, oparto techniki manipulowania opinią publiczną w celu stopniowego przyjęcia przez społeczeństwo, wcześniej obcych mu ideologii, na przykład tematów tabu i nowo powstałych trendów.

Istota tej techniki, polega na tym, że pożądaną zmianę opinii, dzieli się na kilka etapów, z których każdy przenosi postrzeganie idei w określone stadia, a ogólnie przyjętą normę, przesuwa na ich obrzeża.

Powoduje to późniejsze przesunięcie samego okna, tak aby osiągnięta pozycja, znów znalazła się po środku, co umożliwia przejście do kolejnego etapu w jego granicach.

Think tanks (dosłownie: zbiornik myśli), tworzą i rozpowszechniają opinie poza granicami – Okna Overtona, w celu uczynienia społeczeństwa bardziej podatnym, na różnego rodzaju idee w polityce, nauce, czy medycynie …

2. Akt oskarżenia – Strategia Walki z plebsem (13)

A. Rozpraszanie uwagi (patrz tam, gdzie wskazuje palec) :

Kluczowym elementem kontroli społecznej, jest odwrócenie uwagi od istotnych spraw osobowych oraz społecznych i zmian dokonywanych, przez polityczne i ekonomiczne elity, poprzez ciągłe rozpraszanie uwagi i zalew opinii publicznej nieistotnymi i frustrującymi informacjami.

Strategia odwrócenia uwagi jest kluczowa, aby zapobiegać zainteresowaniu społeczeństwa podstawową wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii, cybernetyki …

Odwrócenie uwagi, wpływa także na wyjałowienie duszy człowieka z czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości oraz błogostanu personalnego (14), bez czego nie powstanie wolność, równość, samostanowienie oraz samoograniczenie …

Utrzymuj opinię publiczną odwróconą od realnych problemów osobowych i społecznych, poprzez zniewolenie nieważnymi sprawami, pasjami, zajęciami … Społeczeństwo musi być cały czas bardzo zajęte, aby nie mogło zająć się sobą.

B. Wygeneruj problem i zaproponuj rozwiązanie :

Ta metoda jest również określana, jako: problem – reakcja – rozwiązanie. Stwórz taką sytuację ( problem ), która wywoła u odbiorców żądanie podjęcia natychmiastowych kroków, mających na celu rozwiązanie problemu lub zapobieganie mu w przyszłości.

Na przykład: pozwól, by rozprzestrzeniła się przemoc, aby społeczeństwo zgodziło się na zaostrzenie norm prawnych w ochronie własnego bezpieczeństwa, nawet za cenę swojej wolności.

Wykreuj kryzys ekonomiczny, aby usprawiedliwić radykalne cięcia świadczeń socjalnych.

Owa technika, związana jest z Oknem Overtona (5).

Tak zwane okno dyskursu, to zakres pomysłów zawierających nieakceptowane idee, które będą zaakceptowane przez opinie publiczną w niedalekiej przyszłości.

Istota tej techniki, polega na tym, że pożądaną zmianę opinii, dzieli się na kilka etapów, z których każdy przenosi postrzeganie idei w określone stadia, a ogólnie przyjętą normę, przesuwa na ich obrzeża.

Powoduje to późniejsze przesunięcie samego okna, tak aby osiągnięta pozycja, znów znalazła się po środku, co umożliwia przejście do kolejnego etapu w jego granicach.

C. Zmiany wprowadzaj stopniowo:

Nie wprowadzaj radykalnych zmian drastycznie lecz stopniowo, przesuwaj granicę wytrzymałości i akceptacji krok po kroku, aż do granic wytrzymałości, rozbijając zmiany na kolejne lata.

W ten sposób, włączając w to ideologie okna overtona, przeforsowano radykalne zmiany społeczno – ekonomiczne lat 80 i 90-tych, które doprowadziły do ukształtowania się ekonomii neoliberalnej: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność jutra, elastyczność zatrudnienia, masowe bezrobocie, wypłaty na niskim poziomie, brak gwarancji godnego zarobku – wprowadzenie takich zmian jednocześnie wywołałoby rewolucję.

Owa strategia opiera się na regule szoku przyszłości. Szok przyszłości, to psychologia naukowa, zaprojektowana do manipulowania dużymi grupami ludzi, poprzez ekspozycję na wstrząsające wydarzenia i szybkie zmiany sytuacji, mające na celu powodować panikę, dezorientację i niepewność wśród ludności.

Doskonale, wpisują się tutaj -zamachy fałszywej flagi, czyli kreacje sceniczne, opisujące działania wymyślonych terrorystów oraz schematy chorobowe.

D. Strategia odroczenia:

Kolejny sposób na wprowadzenie niemile widzianej zmiany, to przedstawienie jej, jako bolesnej konieczności, którą koniecznie będziemy musieli wprowadzić w przyszłości.

Ludziom, łatwiej jest zaakceptować widmo przyszłego poświęcenie, niż wprowadzić zmianę od razu. Co obserwujemy obecnie, kiedy kolejne tygodnie, przynoszą nam kolejne obostrzenia.

Ponadto społeczeństwa mają tendencję do naiwnej wiary, że wszystko będzie dobrze i że być może uda się uniknąć poświęcenia.

Taka strategia, daje więcej czasu na oswojenie się

ze świadomością zmiany, a także przyjęcie jej w atmosferze rezygnacji, kiedy przyjdzie czas by wcielić ją w życie.

E. Mów do społeczeństwa jak do dziecka :

Większość reklam i komunikatów kierowanych do opinii publicznej wykorzystuje język oraz sposób argumentowania, jakiego używa się, przemawiając do dzieci lub osób umysłowo chorych, a więc uproszczony i wręcz infantylny.

Im bardziej chcesz zamglić obraz rzeczywistości swojemu rozmówcy, tym bardziej staraj się infantylizować komunikat.

Dlaczego ?

Jeśli będziesz mówić do osoby, jakby miała ona 12 lat, to po wpływem sugestii prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście miała 12 lub mniej lat.

Prosty przykład, jeśli każda osoba jest strukturą indywidualną i odrębną chemicznie i biologicznie, dlaczego proponuje się człowiekowi eksperymentalne szczepienia, zamiast szczepień dostosowanych pod dane dna ?

Skoro w ludzkim ciele żyje 38 bilionów nieaktywowanych wirusów (15), to źródłem wszystkich chorób, jest tworzenie dużych skupisk ludzi, narażonych na kontakt z antygenami innych jednostek.

F. Skup się na wykreowanych emocjach, a nie na racjonalności :

Wykorzystywanie emocji, to klasyczna technika mająca na celu odstawienie racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku jednostki na bok.

Co więcej, użycie języka odpowiednio nacechowanego emocjonalnie daje możliwość podświadomego zaszczepienia idei, pragnień, lęków, niepokojów, impulsów, a przez to wywołanie określonych zachowań.

G. Utrzymuj ludzi w ignorancji:

Uczyń społeczeństwo niezdolnym do zrozumienia metod sprawowania kontroli opartej na sile, prawie zwierząt, tezie, antytezie i trzeciej sile. Edukacja oferowana niższym klasom, musi być na tyle uboga i na przeciętnym poziomie, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami utrzymywała się, a techniki kontroli pozostawały niezrozumiałe dla niższych klas społecznych.

Wiedza

Szkoły i uczelnie, nigdy nie propagowały prawdy logicznej, prawdę znają tylko ci, którzy nie boją się do niej dążyć, kosztem swego bezpieczeństwa, dla dobra społecznego.

Co, powinien wiedzieć młody człowiek ?

Dzieci el-it, wprowadzane są od najmłodszych lat w umiejętności – godne wolnego człowieka, w skład których wchodzi :

Trivium

Trivium, które obejmuje swym zakresem gramatykę, co oznacza biegłość w łacinie, wybranych językach oraz w dialektyce, czyli logice i retoryce, co wprowadza młode pokolenie w sztukę układania mów.

Logika: ważne i nieważne połączenia w trakcie tworzenia formalnego argumentu; odpowiedni sposób rozumowania; odliczenie ogniw łańcucha, na końcu którego pojawia się wniosek.

Retoryka: prezentacja w mowie i piśmie; poprawne i skuteczne użycie mowy, umiejętność przekonywania, nawet w obliczu walki na argumenty.

Trivium, jest wstępem do kolejnych etapów nauki.

Quadrivium

Quadrivium, to przygotowanie do prywatnych studiów filozofii i teologii, w skład których wchodzi święta geometria, a także arytmetyka, astronomia i muzyka.

Quadrivium, można traktować jako naukę o liczbach: czystych (arytmetyka), rozważanych w przestrzeni (geometria), w czasie (muzyka), ruchu i przestrzeni (astronomia).

Czy, ktoś uczył was łączenia arytmetyki, muzyki i astronomii ?! W tak ubranej wiedzy, cymantyka (16), nie jest śmiesznym narzędziem wariatów, ale kierunkiem mądrości, która dotyka m.in. prawdziwego oblicza medycyny …

H. Promuj przeciętność:

Spraw, aby społeczeństwo uwierzyło, że bycie głupim, bezradnym, wulgarnym i niewykształconym, jest w porządku i tłumaczy naszą życiową bierność, do której dostosowuje nas szkoła, praca, społeczeństwo i władza …

I. Wzmacniaj w ludziach poczucie winy ( jak nie będziesz nosił maseczki, inni zachorują … jeśli się nie zaszczepisz, to będziesz winny i cię odizolujemy … ) : Pozwól, aby jednostki uwierzyły, że są jedyną osobą winną swoich niepowodzeń przez niedostatek inteligencji, zdolności lub własnych starań.

Dzięki temu, zamiast buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu, który stawia jednostkę w niekorzystnej sytuacji, będzie ona żyła w poczuciu winy i dewaluacji własnej wartości, prowadząc do depresji (17).

W takim stanie osoba stanie się bierna i niezdolna do podejmowania działań mających na celu zmianę systemu. Bierność oznacza brak rewolucji, na którą mają licencje tajne bractwa i służby specjalne (18).

J. Poznaj ludzi lepiej niż oni są w stanie poznać siebie:

Przez ostatnich 50 lat szybki postęp w nauce spowodował rosnącą przepaść pomiędzy zasobami wygenerowanej wiedzy a tym, co jest dostępne ( i tłumaczone ) dla szerokich mas.

Dzięki biologii, neurobiologii i psychologii elity władzy, są w stanie posiąść zaawansowaną wiedzę na temat jednostek, jak i społeczeństwa, co pozwala im poznać człowieka lepiej, niż on sam może znać siebie. Oznacza to, że będąc w posiadaniu tej wiedzy, można mieć większą kontrolę nad jednostkami, niż one same nad sobą.

3. Akt oskarżenia – Szok przyszłości (19)

Szok przyszłości, to psychologia naukowa, zaprojektowana do manipulowania dużymi grupami ludzi, poprzez ekspozycję na wstrząsające wydarzenia i szybkie zmiany sytuacji, mające na celu powodować panikę, dezorientację i niepewność wśród ludności.

Doskonale, wpisują się tutaj -zamachy fałszywej flagi, czyli kreacje sceniczne, opisujące działania wymyślonych terrorystów oraz schematy chorobowe.

Koronawirus i Instytut Tavistock (20)

Sprue, to wewnętrzna instytucja utworzona w ramach działania instytutu Tavistock.

Tworzenie sztucznych kryzysów i zarządzanie nimi, to ćwiczenie ludzi w podejmowaniu właściwych (poprawnie politycznych) decyzji. Memetyczne społeczeństwo, żyje w wykreowanej sztucznej rzeczywistości, w której ludziom, wydaje się, że decydują o swoim losie, dzięki temu, są łatwiejsi w obsłudze.

4. Akt oskarżenia – Przyszłe Wstrząsy (19)

Sztuczne kryzysy, są realizowane wedle zasady :

Przyszłych Wstrząsów. Przyszłe Wstrząsy, to seria zależnych od siebie wydarzeń, które mają miejsce tak szybko, że ludzki mózg, nie może wchłonąć wszystkich zmian wpływających na daną sytuacje.

Nauka wykazała, że istnieją jasno wyznaczone granice liczbowe, wpływające na charakter zmian, do których ludzki umysł może sobie poradzić.

Instrukcja obsługi

Przyszłe wstrząsy i instrukcja obsługi, definiowane są jako:

Zaburzenia fizyczne i psychiczne, spowodowane przez nadmierne obciążenia nałożone na mechanizm decyzyjny ludzkiego umysłu.

Podobnie jak przeciążenie obwodu elektrycznego spali bezpiecznik, tak ludzki umysł – spali bezpiecznik, normalnego zachowania i ograniczeń, nawet jeśli lekarz, policjant, lekarz … , orientują się, że choroba, morderstwo, samobójstwo, powstało na skutek manipulacji, nie ujawni tego w obawie przed śmiesznością i utratà wpływów, wynikających ze zdobytych uprzednio fetyszy (tytuł, mamon, stopień, rola…).

Continuum

Zatem, continuum wstrząsów, powoduje, że grupy docelowe, muszą wybierać jeden wariant zachodzących zdarzeń, odrzucając, to, co jest niepewne i ma charakter niepewnej plotki (prawda).

Badania pokazują, że negatywne warunki bytowe, są często przedmiotem nierównowagi życiowej, które są trwale zainstalowane w systemie nerwowym – wytresowanej jednostki.

Zasady posłuszeństwa

W związku z tym, użyto dwóch ważnych zasad:

1. Niekończące się powtarzanie tych samych haseł, obrazów, prześladujących rytmicznych dźwięków, tworzy zmęczenie umysłowe, które ma sprzyjać posłuszeństwu wobec woli tego, który zainicjował projekt.

2. Większość ludzi, jest skłonna wierzyć w rzeczy, które lubi, nawet jeśli opierają się one na nierealnej motywacji, ważne, że wpływają one pozytywnie na wykreowany stan emocjonalne.

Mamy więc do czynienia z prawdziwymi parapsychicznym żartem, prawdziwym gwałtem psychicznym, wywieranym na masy, w celu propagowania propagandy nielegalnej władzy człowieka nad człowiekiem.

5. Akt oskarżenia – 5G (21)

Ideologia HIV, Ptasiej Grypy, SARS, Świńskiej Grypy i Koronawirusa, ma wspólny mianownik i jest nim choroba radiacyjna, spowodowana wdrożeniem technologii 1G na przełomie 1983/84 roku, technologii 2G na przełomie 1996/7 roku, technologii 3G na przełomie 2002/3 roku, technologii 4G na przełomie 2008/9 roku oraz technologii 5G na przełomie 2019/20.

0G, to pomysł stworzenia systemu komunikacji radiowej, który pojawił się już w latach 40. XX wieku w laboratoriach firmy Bell Telephone Company, następne doświadczenia i eksperymenty, pokrywają się z epidemiami grypy w latach : 1948–49, 1952–53, 1957 (grypa azjatycka) 1965, 1965, 1968 (grypa hongkong) 1973, 1975 (grypa rosyjska) …

Trick manipulacyjny wykreowany przez służby specjalne, polegał na wdrożeniu medialnej dezinformacji, na bazie której – pożar lasu w

Czarnobylu, miał uruchomić wzrost radiacji, pochodzącej w istocie, od gwałtownie rozbudowywanych sieci elektromagnetycznych (22).

O co tu chodzi, o szybkie i nie legalne wprowadzenie 5G, na bazie starej infrastruktury !

Dla elit – ważny jest czas, aby uruchomić infrastrukturę, w czasie zatrzymania ludzi w domach, o czym mówi artykuł 11e.1 – Tarczy Antykryzysowej :

Właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń do świadczenia usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy, paliw lub gazu i odprowadzania ścieków, lub jego upoważniony przedstawiciel, którego infrastruktura lub urządzenia znajdują się na nieruchomościach osób trzecich lub w posiadaniu osób trzecich, mogą w okresie stanu zagrożenia epidemią, epidemii lub stanu wyjątkowego wystąpić do lokalnego Komendanta Policji o pomoc funkcjonariuszy Policji w celu umożliwienia wejścia lub wejście do nieruchomości, w tym do budynku, również przy użyciu środków, które naruszają istniejące zabezpieczenia, w celu przeprowadzenia działań niezbędnych do zachowania ciągłości usług, w tym robót budowlanych. Pomoc policjanta udzielana jest natychmiast.

Oznacza to, że ideologia koronawirusa – ułatwia wprowadzenie sieci 5G, będącej powodem choroby radiacyjnej. Świadczy o tym siłowe i nielegalne instalowanie nadajników na prywatnych posesjach, co nie tylko nie jest zgodne z prawem naturalnym, podstawowymi prawami człowieka, ale także łamie tysiące przepisów prawnych …

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował projekt nieznacznie zmieniający rozdysponowanie częstotliwości dla zakresu 1900 – 1980 MHz oraz 2110 – 2170 MHz. Proponowane zmiany sprowadzają się do:

W odniesieniu do trybu TDD – przesunięcie aktualnie wyznaczonego dla tego trybu zakresu 1900,1 – 1920,1 MHz o 100 kHz w dół, czyli wyznaczenie dla trybu TDD zakresu częstotliwości 1900-1920 MHz w celu odzyskania zakresu częstotliwości 1920,0 – 1920,1 MHz na potrzeby trybu FDD;

W odniesieniu do trybu FDD – przesunięcie i rozszerzenie aktualnie wyznaczonych dla tego trybu zakresów 1920,5 – 1979,7 MHz oraz 2110,5 – 2169,7 MHz w taki sposób, aby wyznaczyć dla trybu FDD zakresy częstotliwości 1920 – 1980 MHz oraz 2110 – 2170 MHz, co umożliwi (po wydaniu odpowiednich decyzji administracyjnych) każdemu z podmiotów dysponujących częstotliwościami z tych zakresów wykorzystywanie bloków częstotliwości stanowiących wielokrotność 5 MHz (tzn. 2×15 MHz).

O ile samo 5G na tak wąskich pasmach nie zaoferuje zbyt szybkiego przesyłu danych, to wydajność sieci wzrośnie około 5% – 15%.

W niedalekiej przyszłości, czeka nas wdrożenie 5G w wydaniu Standalone, które zaoferuje ultra niskie opóźnienia.

(Standalone, to tryb autonomiczny (SA), działający bez wsparcia sieci 4G-LTE)

Najemnicy szamańskiego rządu globalnego, ubrani w barwy polskiego rządu narodowego i partii politycznych, chcą stukrotnego podwyższenia dopuszczalnych norm promieniowania elektromagnetycznego, które już dziś powoduje raka, udary, wylewy i tysiące innych chorób.

Pomimo pojawienia się badań naukowych dotyczących PEM o częstotliwościach radiowych i zdrowia, jedyne ustalone niekorzystne skutki zdrowotne związane z ekspozycjami na pola RF w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 300 GHz dotyczą wystąpienia efektu polegającego na nagrzewaniu się tkanek i stymulacji nerwów.

Ciągle podgrzane tkanki mutują lub obumierają, a system nerwowy nie wytrzymuje napięcia, co skutkuje w/w udarami, nerwicami, wylewami i zawałami, a także depresjami oraz chorobami psychicznymi …

W maju 2019 roku, Polska Izba Kontroli wydała szokujący raport, w którym czytamy co następuje :

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie są przygotowane ani organizacyjnie, ani technicznie do kontroli pola elektromagnetycznego.

Pomimo prowadzenia przez IOŚ państwowego monitoringu środowiska w zakresie PEM, nie ma pełnych i dostępnych publicznie informacji, czy PEM w środowisku utrzymywane jest na dopuszczalnym poziomie. Oceny IOŚ w tej mierze koncentrowały się jedynie na bardzo niskich poziomach PEM stwierdzonych w miejscach słabo narażonych na PEM. Naruszając przepisy prawa, IOŚ nie informowała również społeczeństwa i innych organów administracji o stwierdzonych przez wojewódzkich IOŚ ponadnormatywnych wartościach PEM.

O szkodliwość fal RF – EMF naukowcy donoszą od kilku lat. Pisało o tym ponad 230 naukowców z ponad 40 krajów w liście skierowanym do ONZ i WHO z 2015 roku.

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, IARC / WHO (2011, 31 maja), IARC klasyfikuje pola elektromagnetyczne, jako potencjalnie rakotwórcze dla ludzi. Komunikat prasowy WHO (37).

Ponadto, potwierdziły to badania amerykańskiego National Toxicology Program ( NTP ) oraz działająca przy WHO – Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, która zaklasyfikowała pole elektromagnetyczne o częstotliwości między 30 KHz a 300 GHz do grupy czynników rakotwórczych.

Udowodniono, że pole elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe, szkodliwie wpływa na rośliny , ludzi i zwierzęta ( powoduje wzrost zachorowań na raka mózgu i choroby serca ).

Istnieje potwierdzony związek pomiędzy sztucznym polem elektromagnetycznym, a wzrostem zachorowań na nowotwory, wzrostem ilości szkodliwych wolnych rodników, uszkodzeń genetycznych, zmian strukturalnych i funkcyjnych układu rozrodczego, luk w pamięci i trudności w uczeniu się, zaburzeń neurologicznych i ogólnego złego samopoczucia …

Objawy te, coraz częściej pojawiają się u Europejczyków, którzy narażeni są na długoletnią ekspozycję na pole elektromagnetyczne i sieci bezprzewodowe.

W 2016 roku, Europejska Akademia EUROPAEM stwierdziła, że :

… istnieją silne i niepodważalne dowody na to, że długoterminowa ekspozycja na pole elektromagnetyczne, może powodować wzrost zachorowan na nowotwory (25), Alzheimera i bezpłodność …

Częściej jednak mamy do czynienia z objawami nadwrażliwości na EMF, m.in. bólami głowy, trudnościami z koncentracją, problemami ze snem, depresją, brakiem energii, zmęczeniem i symptomami grypopodobnymi, na które próbuje się nas szczepić.

Ignorowanie zasad ostrożności

W swoim apelu lekarze i naukowcy zwracają uwagę na fakt, że upowszechnienie technologii 5G, ignoruje przyjętą w 2005 roku, przez Unię Europejską zasadę ostrożności, która głosi, iż :

Jeśli istnieje ryzyko, nawet słabo rozpoznane przez naukowców, że działalność człowieka mogłaby doprowadzić do nieakceptowalnej szkody, to należy podjąć wszelkie działania mające na celu – niedopuszczenie lub minimalizację skutków tej szkody.

Rezolucja 1815

Tym samym, zgodnie z przyjętą przez Radę Europy w 2011 roku, Rezolucją 1815 :

Należy podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu zmniejszenia ekspozycji na pole elektromagnetyczne, głównie częstotliwości radiowe emitowane przez telefony komórkowe, szczególnie w przypadku dzieci i młodych ludzi, najbardziej narażonych na zachorowania na nowotwory mózgu.

Ponadto, zasady dopuszczalności doświadczeń na ludziach, związanych również z wprowadzeniem sieci 5G i zwiększeniem emisji RF EMF, reguluje pochodzący z 1945 roku – Kodeks Norymberski, w którym napisano, co następuje :

Nie powinno przeprowadzać się żadnego eksperymentu, co do którego z góry można mieć wątpliwości, czy nie doprowadzi do śmierci lub uszkodzeń organizmu ludzkiego.

6. Akt oskarżenia – maseczki, co2 i rak (25) :

Wydychane przez człowieka powietrze zawiera 4 % dwutlenku węgla, czyli po upływie 2 minut od założenia maseczki, CO2 przenika do krwiobiegu, a wraz z nią do całego organizmu. CO2 błyskawicznie zakwasza cały organizm.

W latach 30-ych (XX wieku) Otto Heinrich Warburg udowodni, że zakwaszony organizm, jest główną przyczyną raka. W wyniku oddziaływania dwutlenku węgla na organizm, zwiększa się szybkość oddychania, a w efekcie następuje efekt hiperwentylacji.

Przyjmuje się następujący wpływ stężenia CO2, na ludzki organizm :

A. 0,15 % – powietrze odczuwane jest jako nieświeże i duszne,

B. 0,2 % – u osób osłabionych, z chorobami układu oddechowego pojawia się kasłanie, a niekiedy występują zasłabnięcia lub omdlenia,

C. 1 % – wzrasta częstotliwość oddechów,

D. 1,5 % – wdychanie powietrza przez dłuższy czas powoduje łagodny stres metaboliczny, objawiający się przyspieszeniem oddechu i zaburzeniami równowagi kwasowo – zasadowej krwi. Jest to maksymalne tolerowane stężenie w specyficznych warunkach pracy, takich jak np . praca na okrętach podwodnych i statkach kosmicznych. W tym wypadku zalecane jest wykonywanie prac pod stałym nadzorem medycznym,

E. 2 % – wzrasta jeszcze bardziej częstotliwość oddechów, a zbyt długa ekspozycja powoduje występowanie m.in . bólów głowy. Przebywanie w atmosferze zawierającej 2 % CO2, jest krótkotrwale tolerowane przez organizm,

F. 2,5 % – występują stany zamroczenia u nurków,

G. 3-4 % – zwiększają się trudności w oddychaniu, występują efekty podobne do działania narkotyków, np. osłabienie słuchu, bóle głowy, wzrost ciśnienia tętniczego krwi i przyspieszenie akcji serca,

H. 5 % – występują objawy takie, jak : brak swobody w oddychaniu, dzwonienie w uszach, zaburzenia widzenia, a dwutlenek węgla przybiera ostry zapach podobny do woni wody sodowej,

I. 7–10 % – w ciągu kilku minut następuje utrata przytomności,

J. 10 % – szybka utrata przytomności , stężenie to jest uważane za śmiertelne.

7. Akt oskarżenia – Maseczka i natlenienie krwi

Choroba radiacyjna, powoduje obniżenie natlenienia krwi, a nakaz noszenia maseczki, prowadzi do jeszcze większego niedotlenienia krwi, co obniży odporność, powoduje podniesienie ciśnienia i temperatury ciała oraz niewydolność płuc i serca, a także niedotlenienia mózgu.

Przez niskie natlenienie krwi, dochodzi do niedoboru tlenu w tkankach, co zaburza prace narządów i całego organizmu, w ekstremalnych warunkach ( wysokie zapylenie, wysoka temperatura, wysokie ciśnienie …), może doprowadzić do wylewu lub zawału.

Maseczka, powoduje senność, bóle głowy, uczucie niemocy, braku energii oraz zawroty głowy, które dla osób po wylewach, udarach, z chorobami serca, mogą doprowadzić do tragedii …

Co więcej, mokra od oddechu maseczka, jest idealnym miejscem hodowli i rozmnażania bakterii, a także źródłem przenoszenia grypy …

Ponowne wdychanie zużytego powietrza z płuc wytwarza się tam skondensowana para, ta skroplona woda osadza się w płucach i jest idealną – posiewką / podłożem dla innych bakterii, czy wirusów. Ta sytuacja może spowodować choroby, zwłaszcza płuc.

Maski, naszą osoby o zaniżonej wartości, aktorzy, chcący przekonać widza do słuszności swej ideologicznej roli, skrytobójcy niechcący nosić złego oka ofiary, a także osoby chore lub napiętnowane daną ideologią …

Maska, to atrybut, artefakt teatralny, kreujący fasadę sztucznej kreacji, jaką tworzy ideologia rządu, ukrywającego się za doktryną nietykalności i zwierzęcego bestialstwa oraz bezprawia.

WHO, rękami fetyszu ministra zdrowia, zabija społeczeństwo, dla dobra rządu światowego. Człowiek, mówiący w luty o bezużyteczności maseczek, teraz pod naciskiem swoich panów – nakłania ludzi do popełnienia masowego samobójstwa …

8. Akt oskarżenia – Egzosomy, koronawirus, choroba radiacyjna i fałszywa epidemia dążąca do sztucznego kryzysu, bezrobocia i biedy

Egzosomy

Wirus koronawirusa, jest w pełni egzosomem w każdym znaczeniu …

James Hildreth (lekarz wirusolog)

Badania dr. Martin Palla, skoncentrowały się na związku pandemii koronawirusa z radiacją typową dla sieci 5G, potwierdził to lekarz i wirusolog James Hildreth : … to, co jest nam ukazane jako wirus, jest w rzeczywistości – egzosomem, naturalną cząstka naszego ciała …

Egzosomy, to sferyczne nanopęcherzyki błonowe uwalniane niemal przez wszystkie typy komórek, pośredniczą one w wymianie informacji oraz transporcie składników między komórkami, inicjując lub modulując określone procesy, zarówno fizjologiczne, jak i patologiczne.

Egzosomy, modelują procesy patologiczne pod wpływem radiacji elektromagnetycznej i jest to jeden z dowodów na wykreowanie fałszywej pandemii.

Jak już wiecie – radiacja powoduje te same zmiany co cov-id’19 w komórce. W rzeczywistości, jest to egzosom powstający na skutek promieniowania.

Wszystkie przedstawione w mediach zdjęcia nie były zdjęciami wirusa, lecz wizerunkami egzosomów, przedstawionych przez zdobywców nagrody Nobla z 2013 roku – Rendyego.W.Schekmana, Jamesa.E.Rothmama, Thomasa.C.Sudhofa (27).

Promieniowanie elektromagnetyczne, uszkadza ludzkie komórkowe DNA. Narażone na promieniowanie komórki ( wszelkiego rodzaju ) natychmiast reagują, wytwarzając kaskadę immunologicznych substancji ochronnych.

Substancje te, są pakowane w strukturę wewnątrzkomórkową zwaną endosomem.

Endosom, zostaje wydalony z komórki, stając się egzosomem. Egzosom krąży i wiąże się z receptorami ACE 2 w płucach, jelitach i sercu.

Odsłonięta odpowiedź komórkowa, jest taka sama, jak w przypadku ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne tworzone za pomocą sieci piątej generacji i wirusa grypy : cov-id’19.

Wygląd elektronowo – mikroskopowy struktury endosomu / egzosomu, jest taki sam, jak cząsteczka wirusa w komórce.

( Nigdy nie istniała żadna epidemia wirusowa ! Wirus, może atakować pojedyncze osoby lub grupę osób uczulonych na substancje antygenów innych osób lub osoby o obniżonej odporności przez wiek, inną chorobę lub czynniki zewnętrzne, oparte na silnym promieniowaniu elektromagnetycznym lub czynnikach rewolucyjnych …

W 1980 roku, została wydana książka pod tytułem: Wirusologia lekarska – podręcznik dla studentów medycyny, która wyszła pod red. profesora Leona Jabłońskiego, najwybitniejszego polskiego epidemiologa i wirusologa.

W 1975 roku, Fundacja Rockefellera powoli zaczęła przejejmować i komercjalizować Polską medycynę i farmację.

Pomimo to, Jabłońskiemu udało się przemycić trochę prawdy, otóż na stronie 170 w/w książki, czytamy :

Coronavirus. Wyodrębniono u chorych na małe schorzenia układu oddechowego – nieżyty górnych dróg oddechowych i zapalenia oskrzeli.

Następnie na stronie 172, czytamy :

Wirusy występują u dorosłych, od dzieci nie wyosabnia się ich … Prawdopodobnie przenoszą się drogą kropelkowo-powietrzną … Profilaktyka … Obowiązują zasady takie, jak przy innych wirusowych chorobach dróg oddechowych …

SARS-CoV-2, powoduje nową chorobę wirusową COVID-19? To bzdura, jakiej świat nie widział, ponieważ grupę Koronawirusów odkryto już w 1965 roku.

Lekarze od 1965 roku, wiedzieli, że grupa koronawirusów, w porównaniu z innymi wirusami, jest dosyć łagodna, nie zagraża ona dzieciom i młodzieży, ponieważ : występuje u dorosłych, a u dzieci nie wyosabnia się ich.

Ofiarami śmiertelnymi, są głownie osoby słabe i starsze, i to najczęściej po siedemdziesiątce, po przebytych chorobach lub z innymi komplikacjami zdrowotnymi. )

Immunologiczne substancje chemiczne w pakiecie egzosomów atakują komórki posiadające ACE 2, wytwarzając efekt ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące od nadajników LTE i 5G lub grypę, która jest maskowana jako cov-id’19 .

Wskaźnik występowania przypadków cov-id’19 wynosi 96 % w obszarach objętych radiacją sieci 5G i tylko 4 % w obszarach objętych radiacją 4,5-4G lub niższych.

Sieć piątej generacji, jest wdrażane na obszarach gęsto zaludnionych, więc spodziewać się tam należy większej liczby przypadków choroby radiacyjnej.

Wskaźnik umieralności dla znanych wyników poglądowych ( zgonów / ( śmierci + uzdrowienie ) ) jest ponad dwa razy wyższy w obszarach propagacji fal sieci piątej generacji.

9. Akt oskarżenia – bezobjawowy cov-id’19

Bezobjawowe występowanie cov-id’19, to objaw wpływu promieniowania elektromagnetycznego, pochodzącego od sieci piątej generacji na endosomy. Promieniowanie elektromagnetyczne, drastycznie osłabia odporność organizmu i wyjaławia organizm ze szybciej spalonych minerałów i witamin.

10. Akt oskarżenia – złamane przepisy prawne

Zgłaszajcie Kaczyńskiego, Morawieckiego, Szumowskiego, Zagórskiego, Kurtykę, Ziobrę i im podobnych fetyszystów (34) na policję i do prokuratury …

Zgodnie z Art.231 KK, avatar (4) który nadużyje swych uprawnień, może oczekiwać następujących reperkusji :

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art.228 łapownictwo pełniącego funkcję publiczną.

Zgodnie z Art.191, nie wolno zmuszać wolnej jednostki do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia … określonego traktowania i zachowania, co nie wpisuje się w prawo naturalne, prawo personalne oraz ład i niepodległość personalną.

§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Wykorzystanie fetyszu roli, pozycji, siły, stanowiska, może być zahamowane za pomocą procesu cywilnego, który postawi fetyszystę w świetle prawa personalnego, co wymusza odrzucenie avataru maski i schronienia za ideologią działania na rzecz zorganizowanych grupy przestępczej, kreującej niebezpieczny fetysz władzy.

Wedle Art.2 KK, przestępstwo z zaniechania, kłóci się z Art.27.1 KK, ponieważ eksperymentator tworzący ideologie koronawirusa, tarczy antykryzysowej, w celu korzystnych zmian prawnych, budowy broni elektromagnetycznej, ujętej w ramy sieci 5Generacji, a także w celu wywołania medialnej paniki oraz sfingowanego kryzysu gospodarczego … mógł zapobiec skutkowi owych działań.

Art. 2. [Przestępstwa skutkowe z zaniechania]

Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.

W myśl art. 27.1 kk, nie popełnia przestępstwa ten, kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego lub ekonomicznego. … Oczekiwanie korzyści, celowość eksperymentu, a także sposób jego przeprowadzenia muszą być uzasadnione w świetle aktualnego stanu wiedzy.

Stąd też wniosek, iż artykuł 27.1 KK, został utworzony celowo, aby łamał zasady prawa naturalnego oraz niszczył ludzką godność i nietykalność. Jednakże, umiejętne użycie Art.2 KK, umożliwia imienne postawienie przed sądem członków struktury – Polski S.A w tym fetyszystów tworzących loże rządu, partii i instytucji …

Każda osoba prywatna oraz avatar reprezentujący firmę, instytucje, czy urząd wspierający ideologie koronawirusa i tarczy antykryzysowej, może być postawiona w stan oskarżenia, ze względu na publiczne szerzenie celowej dezinformacji, chaosu, paniki … i czerpania z tego zysków …

Osoba taka, poprzez pomówienie społeczne oraz jednostkowe, ogranicza wolności innych jednostek, oraz wymusza dane czynności, zachowania, działania … , co podlega każe pozbawienia wolności do 2 lat …

Art. 212 KK:

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,

podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Owi fetyszyści, odpowiadzą za swe działania, ponieważ podżegają podległe im sektory do działania przeciwko ludziom :

Art.19 KK :

§ 1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.

Uwagi w walce z policją :

Zgodnie z Art. 228.3 Konstytucji, w związku z Art.52.1 oraz Art 31.3, nie ma możliwości ograniczenia poruszania na terenie RP bez wprowadzenia stanu wyjątkowego …

Rząd, nie wprowadzi stanu wyjątkowego, na podstawie eksperymentu społecznego (Art.27.1KK), którego celem jest spacyfikowanie narodu, dla dobra prywatnych interesów, o ile owa pacyfikacja oparta na strachu, odniesie przewidziany skutek prawny …

Zgodnie z Art. 61 ustawy o policji, zaczepiający wolnego człowieka fetyszysta (34), zwany policjantem … , ma obowiązek okazania legitymacji, z czego należy za każdym razem skorzystać w celu poznania prawdziwych danych fetyszysty.

Zgodnie z Art.60 ustawy o policji, zaczepiający nas avatar, ma obowiązek noszenia munduru rytualnego, o czym mówi nam ust.2 tego artykułu : policjant, wykonując czynności dochodzeniowo-śledcze, a także czynności określone w art.14 czynności Policji, ust.2 i art.15 uprawnienia policjantów w trakcie wykonywania czynności służbowych, ust.1 pkt 2-4, obowiązany jest okazać legitymację służbową w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować numer i organ, który wydał legitymację, oraz nazwisko policjanta.

Przy wykonywaniu innych czynności administracyjno-porządkowych nie umundurowany policjant obowiązany jest na żądanie obywatela okazać legitymację służbową lub znak identyfikacyjny (chroniący przed złym okiem) w sposób określony w ust.1.

O adres fetyszysty, musimy się postarać sami, ponieważ złożenie skargi na funkcjonariusza, chroni jego prawdziwą powłokę, przed złym okiem i roszczeniami społecznymi.

Zacznijmy nawracać policjantów, którzy stosując zasady poprawności politycznej, niszczą wolność społeczną, która powinni wspierać na mocy :

Art. 58 ustawy o policji . Obowiązki policjanta

Dz.U.2020.0.360 t.j. – Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

1. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania.

2. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.

3. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia, o których mowa w ust. 2, policjant powinien zameldować Komendantowi Głównemu Policji z pominięciem drogi służbowej.

Lepiej stracić pracę o charakterze przestępstwa, niż życie w wyniku zamieszek i rodzinę w wyniku wojny z wolnymi ludźmi, walczącymi o sprawiedliwość i prawdę (35) …

Życie jest zbyt krótkie, aby żyć w niewoli. Lepiej umrzeć młodo, niż staro w niewidzialnym więzieniu, opartym na strachu, kontroli i przemocy.

Dobro zawsze przegrywa, ponieważ korzy się przed siłowym autorytetem zorganizowanych gryp przestępczych, powstałych na skutek fetyszyzowania wyższości jednostki nad jednostką.

Religia oraz polityka, jest dla ludzi ułomnych i zdominowanych w/w fetyszami, doprowadzającymi człeka do strachu, przed utratą owych fetyszy, co w ostateczności kreuje chorobę psychiczną, manie prześladowczą oraz schizofrenie i inne zaburzenia natury psychicznej, czego przykładem jest zachowanie rządów całego świata, pragnących kontrolować społeczność całego świata …

Jedyną osobą, jaką musi kontrolować wolny i świadomy swej równości człek, jest on sam, aby poprzez samoograniczenie – dać wolność i równość innym …

11. Akt oskarżenia – 4 rewolucje (26)

W ostatnich 100 latach, dokonano przestępstwa dekonstrukcji gatunku ludzkiego, za pomocą licznych rewolucji poglądowych, których eksperymentalny rozmach, był uciszany, za pomocą wojen, konfliktów i celowych kryzysów.

Każda z tych rewolucji, prowadziła nas do okresowego resetu populacyjnego (28), którego efekty, mają być zganione na czynniki pseudo naturalne, jednak, jest to wysublimowane kłamstwo, ponieważ :

Tragedia, której się tak wielu ludzi boi, dążąca do transhumanizmu (przekształcenia rodzaju ludzkiego (1)), nastąpiła za pomocą 4 rozłożonych w czasie kroków eksperymentalnych :

Krok pierwszy, nastąpił w 1869 roku, kiedy to powołano do życia wrogą człowiekowi ideologie eugeniki (29), za pomocą której, doszło do mieszania wielu populacji w celu osłabienia rdzennych populacji, dopełniła tego ideologia panseksualizmu (30), która wyniszczyła źródło zdrowia społecznego, fizycznego i psychicznego, jakim jest rodzina.

Krok drugi, nastąpił w 1939 roku, kiedy to instytuty naukowe, w tym Instytut Tavistock (20), zaczęły zastanawiać się nad zmianą ludzkiego spostrzegania świata, za pomocą chemii, lekomanii, używek, cymantyki (muzyka, rytm), mediów oraz psychologii, socjologii i manipulacji społecznej.

Krok trzeci, przypada na 1960 rok, kiedy powstał tajny dokument o utylizacji śmieci w wodzie pitnej, gruntowej, glebie (strzelinowanie), powietrzu (rozpraszanie – smugi chemiczne tworzące smog chemiczny) i ludzkim ciele (36).

Krok czwarty, został zainicjowany w 1984 roku, wraz z rozwojem technologii i broni psychotronicznej, ubranej w nowoczesne sieci bezprzewodowe, co w krótkim czasie wpłynęło na wysyp chorób radiacyjnych, uderzających w osłabiony już system odpornościowy (alergie, wirusy …), rozrodczy i wydolnościowy, osłabiony za pomocą zastosowania 1, 2 i 3 kroku …

P.s

Wzór prywatnego aktu oskarżenia :

Miasto i data xx.xx.xxxx (u góry po prawej)

Nasze imię, nazwisko i adres

Do kogo kierujemy pismo, np :

Sąd Rejonowy …

Prywatny akt oskarżenia przeciwko (imię i nazwisko osoby, osób …)

Działając w imieniu własnym niniejszym oskarżam:

1. Imię Nazwisko, data urodzenia, adres

2. Imię Nazwisko, data urodzenia, adres

O to, że:

W okresie od 1 xxx 2020 roku, do dnia dzisiejszego, działając wspólnie i w porozumieniu, tworzyli fake newsy, kłamstwa i fałszywe ideologie xxxxxx , które pozbawiły mnie wolności, zatrudnienia, stworzyły panikę, kryzys, zagrożenie życia ……… w celu osiągnięcia nadrzędnej ideologii kreującej kontrole społeczną …. , co przełożyło się na strach, pogwałcenie praw naturalnych, podstawowych praw człowieka, godności …. łamiąc tym samym, następujące artykuły kodeksu xxxx oraz prawa międzynarodowego.

Na podstawie art. xxxx sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy dla …

Uzasadnienie prywatnego aktu oskarżenia :

Tutaj wpisujemy własnymi słowami przyczynę oskarżenia oraz dowody …

W związku z powyższym domagam się ukarania sprawców.

Podpis

Lista osób do wezwania na rozprawę:

Imię, Nazwisko, adres

Załączniki: dane, linki itp

P.s 2

Bierność podyktowana strachem, jest najgorszą cechą zwierzęcia, ponieważ człowiek posiadający rozum i dusze, potrafi odróżnić złe oko (23) i kłamstwo od prawdy zgodnej z prawem naturalnym …

Nigdy, nie dam nikomu – ryby, ponieważ wędka, jest jedynym elementem szerzenia wiedzy, służącej złowieniu ryby, która zaspokoi apetyt jednostki na prawdę. Odpowiedzialność, pozbawiona strachu i lenistwa, tworzy samostanowienie i samoograniczenie dążące do własnej i powszechnej wolności i równości (24).

Jako Lah (12), pan samego siebie, musisz o siebie dbać, ponieważ nikt inny za ciebie tego nie zrobi, rząd, państwa, kościół i instytucje oraz korporacje hierarchiczne, są jedynymi formami aktywnych wirusów, które musisz zniszczyć dla swojego oraz społecznego dobra i błogostanu, czyli światowego spokoju i pokoju …

Nie rób drugiemu, co tobie nie miłe, ponieważ kto samostanowi, musi i samoograniczać swe łaknienie (31).

Broń się za pomocą prawa naturalnego (31) i magii intencyjnej (32), aby zniszczyć wszystkie przejawy wyzysku, żerowania i złego oka …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

1. http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/htranshumanizm-ostateczna-rewolucja.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/04/koronawirus-ncov-wuhan-czyli-medialny-szantaz-dezinformacyjny/

3. https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2020/04/01/raport-techniczny-o-technologi-5g/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

5. https://manipulanci.wordpress.com/2017/04/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umyslu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/20/strategia-masowej-manipulacja-czyli-dlaczego-zaakceptowalismy-wladze-czlowieka-nad-czlowiekiem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/05/grypa-czy-choroba-radiacyjna/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/03/fake-fakty-od-afp-czyli-weryfikacja-poprawnosci-politycznej-na-facebooku/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/12/05/czarno-na-bialym-czyli-oficjalny-swiat-fake-newsow-i-poprawnosc-polityczna/

https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/21/glupi-blad-logiczny-czyli-panika-elit-przed-buntem/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/28/strach-i-poprawnosc-polityczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/06/gwiazdy-falszywa-flaga-i-slady-slonia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/17/notre-dame-false-flag/

8. https://koronawirustofake.wordpress.com

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html

https:// czuwajacy. blogspot.com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/17/juz-oficjalnie-polska-s-a-i-spolki-corki/

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polska-jako-firma-w-usa-rpo-pyta-msz?fbclid=IwAR2HxyLutfGb29XcF4g-aA9W8H843JSAzoK8X8j8UjnXq-4omzKdQb2G0Sc

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/05/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/20/strategia-masowej-manipulacja-czyli-dlaczego-zaakceptowalismy-wladze-czlowieka-nad-czlowiekiem/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/26/wyrwij-sie/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/27/prawda-dopadla-klamcow/

16. https://archiwaligiswiata.wordpress.com/2018/09/18/wzywam-wszystkich-madrych-ludzi-do-realnego-dzialania/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/13/do-wolnych-ludzi/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2018/09/20/cymantyka-i-mistyka-dla-zaawansowanych-czyli-czym-jest-jezyk-dzwiek-kolor-rozdzka-berlo-fletnia-pana/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

18. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

19. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/historia-manipulacji-instytut-tavistock.html

20. https://www.wattpad.com/amp/845999888

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/16/raport-techniczny-o-technologii-5g-zastosowanie-broni-elektromagnetycznej-przeciwko-spoleczenstwom-calego-swiata/

22. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/21/glupi-blad-logiczny-czyli-panika-elit-przed-buntem/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

24. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

25. https://www.cda.pl/video/4961195bd

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/otwarta-wojna-z-patologia-nielegalnej-wladzy-nie-damy-sie-pietnowac-zasadami-ideologicznymi/

27. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Randy_Schekman

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/James_Rothman

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Thomas_Südhof

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/16/ci-ktorzy-zeruja-na-innych/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/ostatnia-walka-o-zycie-w-wolnosci/

29. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/eugenika-w-izraelu.html

https://swiatowaliga.wordpress.com/2015/03/16/przerazajace-amerykanskie-korzenie-nazistowskiej-eugeniki/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

https://ligaswiata.blogspot.com/2017/03/panaseksualizm-i-6-krokow-spoecznej.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

https://www.wattpad.com/story/187837017-pedofilia-i-lgbtq-czyli-manipulacja-naprawd%C4%99

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

32. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowania-magia-intencyjna/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/07/30/paradoksy-wiary-i-magia-intencyjna/

https://www.wattpad.com/story/184706014-spok%C3%B3j-magii-intencyjnej-czyli-odkrycie-i

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/02/pietnowanie-symbolem/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/04/10/id2020/

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/05/prosty-przekaz-do-mlodych-ludzi-wprowadzanych-na-codzien-w-blad/

35. https://www.dropbox.com/s/oeutaivewxbgspm/Wideo%2005.05.2020%2C%2015%2019%2005.mov?dl=0

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/06/kryzys-klimatyczny-i-smog-nie-istnieja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

37. https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf