Strach i poprawność polityczna

Strach i poprawność polityczna

Jedynym spiskiem i aktem terroru, jest żerowanie człowieka na człowieku …

Mam pewien pomysł dla reżyserów, po co wam scenariusze oparte na fantazjach chorych umysłów, skoro życie, dostarcza wam tyle prawdziwych, ale zakazanych przez poprawność polityczną – tematów … ?

Panie Pasikowski, Vega, Lubaszenko … , może trochę odwagi, logicznego myślenie i działania … w imię prawdy, pozbawionej poprawności politycznej ? Problem leży w tym, że kłamca honoru nie starości, ale prawda, wiąże się z utratą fetyszy, w tym pieniędzy i pozycji w teatrze iluzji …

Każda ideologia hierarchiczna, oparta jest na piramidzie wyznaniowej, która pozbawiona wyznawców, traci sens bytu … Ideologia pana i niewolnika lub kult sadomasochistyczny, tworzy trwałe przyzwyczajenie od kar i nagród, od piosenek i refrenów, od pracy i wakacji …

https://panlogika.wordpress.com/2017/07/02/scena-kar-i-nagrod-czyli-hodowla-czlowieka-w-warunkach-iluzji-teatralnej/

Życie, jest niedostrzegalną dla danego pokolenia dekonstrukcją. Codzienność, jest abstrakcyjną i utopijną sztuka a człowiek, jest egoistycznym aktorem, realizującym scenariusze prareżyserów-szamanów, którzy pragną żyć na koszt kogoś innego i jego pracy …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

Strach, przed utratą ideologi władzy człowieka nad człowiekiem, generuje także strach w ludziach, którzy ową ideologie władzy i strachu, chcą przejąć, przekształcić i zaadoptować do własnych celów, tworzących obustronny, nienaturalny horror życia … i wiecznej walki …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/26/czym-jest-horror/

Pra-reżyserzy iluzji, stworzyli ideologie wiecznego strachu, ponieważ nie potrafili pozbyć się własnych mar, mar powstałych na skutek ciągłego i ustawicznego łaknienia ideologii władzy, która zdobyta dzięki manipulacji, mogła być w każdej chwili utracona …

Natomiast zdekonstruowany czlowiek, zagubiony w wewnętrznym rozdarciu, łaknie przewodnika i jego obcych ideologii – zrodzonych z chorób psychicznych, które pchają ludzkość, w stronę manii wielkości i szczególniej, zajadłej odmiany schizofrenii … w której podzielone wnętrze, zależne jest od zewnętrznej – trzeciej siły, produkującej nakazy oraz prawa, oparte na poprawności politycznej … realizowanej przez siły najemne będące pośrednikami pomiędzy plebsem – ludzkiego kapitału a boską el-itą …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

Szkoły, będące propagatorami edukacji lustrzanej, uczą ludzi powtarzalnych zachowań służalczych, co ma na celu budowanie kult-ur-y cywilizacyjnej, w której el-ity, żyją na koszt zdominowanego prawem stanowionym zwierząt – społeczeństwa.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

Niezliczone rzesze najemników utrzymywanych z pracy niewolników – tworzą książki, obrazy, rzeźby, gazety, filmy, telewizje, wytwórnie, szkoły, uniwersytety, religie, partie, urzędy … uczące wiejskich głupków – poprawności politycznej, manipulacji, magicznej gestykulacji, sztuki zawodowej oraz sztuki wyrażania czudzych myśli (jako swoich), myśli stworzonych przez mistrzów, mentorów i ekspertów, tworzących ocean kontroli, oparty na przypływach i odpływach emocji.

Rynek kontroli niewolników, oparty jest na działaniu najemników, którzy chroniąc el-ity, czerpią zysk ze służalczości wobec panów i sadystycznej przewagi nad plebsem ….

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2018/01/16/sadystyczna-maska-skurwysynstwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

Fetysze, otaczają chorych psychicznie dewiantów, ubierających na siebie tytuły, stanowiska oraz nazwy, tworzące pozycje i kulty przewagi, które wzmagają proces łaknienia, pożądania i mani wielkości …

Społeczeństwa, akceptują narzucone im kulty i czczą wykreowanych idoli. Idole udają bogów i tworzą autorytety, wszyscy kopiują wszystkich, wszyscy łakną wyboru i nowości, nikt z nikim nie współpracuje, ponieważ każdy z każdym rywalizuje …

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

Z ludzi zrobiono zwierzęta, zwierzęta udają ludzi i grają swoje śmieszne role, mające na celu uzasadnić – ideologie – istnienie człowieka w stadzie kontrolowanym, przez bestie …

Nie ma ludzi, są państwa, wyznania, są nazwy firm, partii i korporacji, są tezy i antytezy kolejnych ideologii, do której należysz lub z która się identyfikujesz … Zamiast wyprodukować 7 miliardów odmiennych rzeczy, produkujmy 7 miliardów typów jednego produktu, niszcząc dobra naturalne ziemi i wprowadzając człowieka w chaos nieistniejącego wyboru, poszukiwania i zagubienia …

Przy takim kreowaniu iluzji, czeka nas prawdziwy głód, bieda i powrót do kamienia łupanego, z powodu nadmiernego łaknienia i przerostu formy nad treścią … W czym przodują Chiny, USA i Europa … To nie wy zjadacie zboża, zboża zjadają ogromne stada zwierząt, hodowanych dla mięsa i mleka … uprawy GMO, chemiczne nawozy i kopyta zwierząt jałowią ziemie …

Bogactwo, nie ma nic wspólnego z dobro-bytem, bogactwo ma na celu wywyższenie jednostki ponad inne jednostki, za pomocą nic nie wartych fetyszy – koralików, za które przejęto wasze dusze, ciała, ziemie i bogactwa naturalne …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

Reżyser iluzji, zaraża stada społeczne obcymi ideologiami, wirusami, zjadającymi ludzkie umysły …

Poprawność polityczna, nie jest najlepszym sposobem kreowania prawdy i rzeczywistości, ponieważ każde wyrażane społecznie słowo, jest kłamstwem, przekształcającym rzeczywistość w teatr iluzji … Jeśli nie istnieje zgodność myśl, słów i działań, nie istnieje prawda realacji, lecz teatr zwalczających się i ukrytych intencji …

Edukacja lustrzana, oparta na wielopokoleniowym układaniu oraz łamaniu fizycznym i duchowym niewolników, osiąga swój finalny cel w momencie kiedy niewolnik, sam układa następne pokolenia niewolników i nazywa własne zniewolenie i zniewolenie własnych dzieci – tradycją i kulturą wolności.

Gdzie się podziała tożsamość ? Gdzie, podziała się – wolność skierowana do środka, gdzie podziała się dusza i kreacja samostanowienia i samoograniczenia ? Gdzie w końcu, jest prawo naturalne mylone z prawem natury, prawem zwierząt i prawem stanowionym ?

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/21/moja-i-twoja-tozsamosc/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/03/slowianska-tozsamosc/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Stary Porządek Świata, upadł wtedy, kiedy Lechici zaczęli nazywać się komercyjnymi nazwami : chrześcijan i Polaków, przechodzących w ręce władzy, która wykreowała z człowieczeństwa – ludzki kapitał, utrzymujący, narzuconą ideologie swoich panów.

Ten sam los spotkał Indian, Aborygenów, Majów, Palestynczyków … wszystkich wolnych i równych wobec siebie ludzi … Staliśmi się gośćmi na prywatnych terenach łowieckich, zwanych państwami, staliśmy się jedynym namacalnym kapitałem, tworzącym cywilizacje władzy człowieka nad człowiekiem.

https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2018/10/14/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/22/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

Dekonstrukcja myśli, słów i działań, przekształca rzeczywistość w teatry misteryjny, który więzi ludzkie umysły w jaskini platońskiej, żyjącej narzuconym kolorytem, obcych ideologii i praw.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Ideologie, tworzą z ludzkich marzeń – utopie i urojenia, ponieważ człowiek realizujący ideologie innych ludzi, porzuca własny dobro-byt, na rzecz dobrobytu – wykorzystujących człowieczeństwo – siewców ideologicznych …

Tak naprawdę, nikt z was, nic nie potrafi, ponieważ nauczono was odwzorowywać zachowania, marzenia i fantazje waszych ideologicznych twórców, którzy zabarwili wasze jaźnie na kolor swoich ideologii, które zdekonstruowany ludzką tożsamość i przekształciły ją w społeczny egoizm, tworzący wyścig szczurów, dążący do nielogicznych celów, do jakich przystosowano wasze zdekonstruowane i oślepione umysły.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/13/g-i-astronomia-spoleczna/

Ten, kto walczy z potworami, powinien być ostrożny, żeby sam, nie stał się potworem …

W filmowym światku poprawność polityczna, jest na porządku dziennym, wymagają tego nauczyciele, wymaga tego kunszt, warsztat, wymaga tego kariera, sponsorzy, dystrybutorzy … i władza, pokazująca zwierzęciu, jego miejsce w stadzie oraz przy korycie …

Wszystko, jest tezą lub antytezą kłamstwa, wykreowanego przez trzecią siłę …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/08/08/kundabuffer-i-kundalini-czyli-ideologia-podzialu-trzeciej-sily/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2019/02/07/kim-jest-profesjonalista/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2019/01/30/walka-i-pojednanie-czyli-slow-kilka-o-egoizmie-czlonkow-stada/

Poprawna politycznie marionetka, nie łączy teatru Holokaustu z teatrem syjonizmu rytualnego … Kreatorzy tej, czy innej iluzji, tworzą w człowieku narastające poczucie winny. Loże, kościoły, państwa, banki i korporacje, są najemną siłą napędową wojen, rewolucji, zamachów terrorystycznych, katastrof, kryzysów … , które kreowane są, za pomocą ideologi fałszywej flagi, śladów słonia oraz kryzysowych aktorów – dziwek udających ofiary, terrorystów, czy siły specjalne …

Nikt nie spojrzy na HARRP i na utylizacje radioaktywnych i chemicznych śmieci … w temacie zmian klimatycznych, ponieważ kolejny raz, wpojono człowiekowi – poczucie winy, oparte na licznych tezach i antytezach …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

Wszyscy jesteśmy temu winni – mówią masońscy eksperci i specjaliści … Nikt nie mówi prawdy, ponieważ poprawność polityczna, jest ważniejsza od logicznej spójności myśli, słów i działań.

Tak John, Kowalski … są winni państwowym dyrektywom, prawom, pozwalającym rozpylać w atmosferze chemię, ładować ją do wody, jedzenia, szczepionek, ubrań, materiałów budowlanych i leków … , ponieważ jakoś trzeba pozbywać się miliardów ton odpadów … i wspomagać farmację w walce z nieistniejącymi lub wyprodukowanymi na zamówienie chorobami …

Trzeba gnoić i pedalić wszystko, co ma wartość, aby powoływać do życia nowych mesjaszy i kreować nowe, użyteczne ideologie …

https://iluzjawladzy.wordpress.com/2019/02/11/masonska-wiosna-czyli-slow-kilka-do-pana-biedronia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/17/nowy-technokratyczny-mesjasz/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/10/21/wspolczesni-bogowie-i-mesjasze/

Świat naprodukował tylu reżyserów, aktorów, psychologów i innych profesjonalnych kłamców, że ci tworzą medialną iluzje na zlecenie państw i korporacji … NASA, WHO, NATO …

Więcej logiki … Iluzja terroru i zamachów, nigdy – nie uderza w el-ity, el-ity wykorzystują w celach rytualnych – strach najemników i plebsu, który wierzy w misteryjne spektakle i sam przez nieuwagę, uczestniczy w owych interaktywnych, czarnych sztukach, które poprzez nacisk, zmuszają człowieka, do określenia swoje roli w iluzji, która w raz z biegiem czasu, staje się rzeczywistością …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/06/gwiazdy-falszywa-flaga-i-slady-slonia/

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/wtc-1109-i-francesco-cossiga.html

https://czuwajacy.blogspot.com/2017/05/wielkie-arkana-22-czyli-gupcy-i-ich.html

Każdy zamach fałszywej flagi ma scenariusz i dokładnie opracowaną pod kątem planu sytuacyjnego – strategie i scenerie , na której poruszają się najemni aktorzy i koordynatorzy – wykorzystujący psychologiczne techniki kontroli tłumu, takie jak :

Profilowanie mózgu, Szok przyszłości, Kreacje Właściwych Decyzji, czy Przyszłe wstrząsy …

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/03/09/historia-manipulacji/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/12/11/terroryzm-nie-istnieje-czyli-teatr-utopi-jaskini-platonskiej/

Stare metody wykorzystywane przez assasynów, piratów …zostały włączone do polityki – walki władzy z plebsem. Każdy zamach, wojna, rewolucja, czczony przez media wypadek, ma swój konkretny cel …

W ostatnich trzydziestu latach, zamachy fałszywej flagi przeszły swoistą metamorfozę, ponieważ osierocone, owdowiałe … w zamachach, wojnach rewolucjach … osoby, sprawiały władzy, zbyt wiele problemów, dlatego do realizacji działań militarnych, wykorzystuje się obecnie przemysł filmowy … , kreujący telewizyjne dramaty … nakręcające spirale strachu, przemocy i poczucia winy …

Te misteria, niosą za sobą amok strachu, obracający człowieczeństwo w zwierzęta, kierujące się prawem stanowionym zwierząt …

Społeczeństwo – pragnąc bezpieczeństwa, zgodzi się na każdą formę kontroli i zniewolenia … Zamachy, kryzysy, celowe zanieczyszczenie środowiska, konsumpcjonizm, spekulacja, lichwa i pośrednictwo … , niszczy wszystko, co mogłoby stać się podstawą dobro-bytu wolnej jednostki.

Uzależniony od licznych ideologii – byt, staje się użytecznym narzędziem, wykorzystywanym do działań, przeciwko samemu sobie …

Ryżyserzy i aktorzy, kreują rzeczywistość, za pomocą strachu, niepokoju, poczucia winy, zamachów fałszywej flagi i psychologiczne sztuki teatralne, opartej na skrajnych i podzielonych emocjach …

Teatralna kreacja i promocja przemocy w filmach, mediach, grach, literaturze, sztuce … przenosi się na cały świat w formie zdemoralizowanych zasad, których uczy edukacja lustrzana – przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Nie ma teorii spiskowych, jest tylko niewygodna prawda, zagrażająca pozycji ideologii władzy – człowieka nad człowiekiem.

Fałszywa flaga, ślady słonia … , mają tylko jeden cel, celem tym jest – usunięcie wolnej jednostki i tworzonych przez nie struktur płaskich, przez zorganizowane grupy przestępcze, tworzące narody, państwa, religie, armie, fetysze, kulty i inne ideologie …

Ten, kto odważy się przemycić owe treści do kina, telewizji … otworzy publiczny dialog, naruszający zasady poprawności politycznej …

Nikt nie ośmieli się ośmieszy prawdy. Ośmieszając prawdę, ośmieszasz samego siebie … Niestety reguła ta – dotyczy tylko i wyłącznie ludzi, ponieważ zwierzęta udające tylko ludzi – ignorują wartości wyższego rzędu, pragnąc zaspokojenia podstawowych potrzeb, za pomocą każdej dostępnej opcji ideologicznej – prawa – rozporządzenia, które nie uwzględnia empatii, altruizmu, czy samoograniczenia …

Poprawność polityczna, to kierat, wciągający w swe tryby jednostki, pragnące urzeczywistniać dla swoich celów – kłamstwa i ośmieszyć, niewygodną dla siebie – prawdę.

Największyn błędem człowieczeństwa, jest zauważanie i podporządkowywanie się chorym psychicznie idolom, podczas gdy idole, nie zauważają was i waszych potrzeb oraz pomysłów …

Ktoś o kim się nie mówi w kreacji hierarchicznej, po prostu nie istnieje … Dlatego też el-ity i ich najemnicy, omijają ludzi kreujących niewygodną dla nich prawdę, podczas gdy plebs – wynosi swoich oprawców i ich ideologie pod niebiosa, urzeczywistniając ich urojone działania i prawa.

Człowiek myślący, nigdy nie promuje obcych iluzji, ponieważ aprobowana iluzja, staje się przerażającym faktem, napędzającym zainfekowane zewnętrznymi ideologiami masy … do nielogicznych działań, wynoszących człowieka ponad innych ludzi, którzy dzieląc się, występują przeciwko sobie i swoim bliskim …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/21/swiadomosc-wyzszego-rzedu/

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/dydymus

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/dydymus

P.s Ostatnio piszę trochę mniej z powodu złego stanu zdrowia. Jednakże niebawem, ukaże się kolejna rozbudowana broszura …