Magia Psychologiczna i edukacja lustrzana

Magia Psychologiczna i edukacja lustrzana

Nie stój nad grobami ludzi, w których ich nie ma … celebrując czaszki i piszczele, nie potrafisz celebrować własnego życia oraz wspomnień o tych, którzy byli, są i będą …

Dydymus

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/09/04/smierc-nie-istnieje/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/23/skull-and-bones-prawda-niebezpieczna/

Edukacja lustrzana

Proces edukacji lustrzanej, jest zakorzenioniany w człowieku od najmłodszych lat, w celu maksymalnego wyćwiczenie posługiwania się ideologią egoizmu, który ma zniszczyć świątynie duszy i Boga personalnego – zwaną altruizmem.

( Egoizm edukacji lustrzanej, nie dąży do kreatywnego indywidualizmu, lecz powtarzania podpatrzonych błędów otoczenia, wszystko co ma wartość w dekonstrukcji, jest forną sprytnie skonstruowanej utopi, dążącej do karmy negatywnej, tworzącej w pierwszym kroku podział wewnętrzny, zewnętrzny, strach oraz poczucie winy, zmieniające się w kroku drugim, w piekło życia … )

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/01/stadny-instynkt-trzody-cywilizacyjnej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/05/10/kontrola-umyslu-za-pomoca-idei-edukacji/

https://samostanowienie.blogspot.com/2016/07/wiedza-edukacja-autorytatywna.html

Egoizm, zwany też żywym okiem (live eye) lub złym okiem (evil eye), jest wpajany za pomocą magii psychologicznej opartej na edukacji lustrzanej, przekazującej z pokolenia na pokolenie – dekonstrukcje wyższego czynnika moralnego.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/29/dekonstrukcja-czasu-miedzy-nami-za-pomoca-ideologii-hallow-enn/

Przykład pierwszy i nie ostatni

Prostym przykładem, tego typu zachowania, jest przyjęcie zasad kult-ur-owych i cywilizacyjnych niosących za sobą ideologie el-itarnej hierarchii, kontrolującej niższe, zdegradowane egoizmem (brak spójności w interakcji) warstwy społeczne, którym plecie się bzdety o zdekonstruuowanej wolności i równości :

https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2018/10/14/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

Tradycja

Kolejnym przykładem dekonstrukcji ludzkiego altruizmu, jest namawianie do pokoleniowego przejęcia tradycji obozu państwa i religii oraz towarzyszącym im obrzędów, dążących zawsze, do ideologii karmy negatywnej.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/26/porzadek-powtarzalnej-hierarchii-czyli-bogowie-i-karma-negatywna/

Wyższym stopniem dekonstrukcji osobowej, jest dopasowanie egoizmu, do różnych form manipulacyjnych, narzucanych różnym grupom społecznym, za pomocą prawa stanowionego – prawa zwierząt – prawa natury.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Na ten przykład :

Hallow-een, czyli tolerancja egoizmu

Rodzicom, jak i powszechnie uczestniczącym w hallow-een dzieciom, wydaje się, że proponowane im zabawy, są nieszkodliwe, a nawet atrakcyjne i zabawne … , ale … w tym właśnie – ale – ukryta jest perfidia – dekonstrukcji i manipulacji.

Trick or Treating

Cukierek albo psikus – trick-or-treating – calaverita (czaszka z cukrem), jest magicznym, trickiem psychologicznym, który narodził się w Babilonie i poprzez Grecję, dotarł do Rzymu oraz Wielkiej Brytanii … *.

( * O owej dekonstrukcji, pochodzącej z Babilonu, pisał szaman : Athenaeus z Naucratis (/ ˌæθəniːəs /; Starożytny grecki: Ἀθήναιος Nαυκρατίτης lub Nαυκράτιος, Athēnaios Naukratitēs lub Naukratios, łac. Athenaeus Naucratita), był on greckim retoromistą i gramatykiem, działającym pod koniec drugiego i na początku trzeciego wieku naszej ery. Suda, mówi tylko, że żył w czasach Marka Aureliusza, ale pogarda, z jaką mówi o Commodusie, który zmarł w 192 roku, pokazuje, że przeżył on tego cesarza. Athenaeus żył w czasach Adrantusa.

W książce Deipnosofiści – Athenaeus pisał, że w starożytności, na greckiej wyspie Rodos, panował babiloński zwyczaj, chodzenia od drzwi do drzwi, przebranych za jaskółki i inne zwierzęta – dzieci, które śpiewały piosenki z prośba o jedzenie i słodycze, grożąc jednocześnie właścicielom domów, że jeśli im odmówią, wyrządzą im liczne przykrości i szkody …

Ową dekonstrukcje potwierdza znany szaman iluminat – Cleobulus (/ ˌklioʊbjuːləs, kliɒbjələs /; Greek: Κλεόβουλος ὁ Λίνδιος, żyjący na Lindios, w VI wpne, ten grecki poeta, był jednym z siedmiu mędrców Grecji … )

Halloween, Hallow-een, Samhain, Souling lub Hallowmas

Dzieci w ten dzień, chodzą w przebraniach od domu do domu, prosząc o słodycze lub czasami pieniądze, z pytaniem, Cukierek albo psikus? Psikusem tym, może być psota wykonana na właścicielach domu lub ich własności, jeśli właściciel nie da zapłaty – okupu.

W dzisiejszej formie ten sposób manipulacji ludzkim umysłem, pojawił się w średniowiecznej Szkocji, Walii, Irlandii i Wielkiej Brytanii …

Według opinii masońskich autorytetów zwyczaj cukierek albo psikus, pochodzi od heloweenowego przekonania, iż dusze lub istoty nadprzyrodzone wędrują po ziemi w dniu 31 października i musza zostać zaspokojone, tak jak potrzeby przebranych za nie dzieci.

Zwyczaj tej pochodzi od festiwalu Samhain, zdekonstuowanego w dziewiątym wieku, przez kościół katolicki w dzień wszystkich świętych.

Oczywiście i jedna i druga tradycja, nie wspomina nawet słowem o regule czasu między nami, która kultywuje świadomość przebywania żywej istoty, jednocześnie w różnych wymiarach istnienia, opartego na doświadczeniu związanego z karmą pozytywną i negatywną, do której dążyły (do karmy negatywnej) nowe rytuały, takie jak : Samhain – hallow-een i wszystkich świętych.

liga magia psychologiczna

Allhollowtide

Od XV wieku wśród chrześcijan, istniał zwyczaj
dzielenia się ciasteczkami (31.X-2.XI), co było zwane allhollowtide. Ciastka, reprezentowały dusze, a obdarowani ciastkami, byli reprezentantami obdarowanych dusz. Zwyczaj ten dotarł do Niemiec i był zwany Souling lub tak jak w Wielkiej Brytanii – Hallowmas.

Dekonstrukcja, była promowana przez najwybitniejszego dekonstruktora swoich czasów – Szekspira w utworze – Two Gentelmen of Verona : główny bohater Speed, oskarża swojego mistrza o żebranie w hallowmas…

( Co ciekawe, dekonstrukcja zaszła za daleko za pomocą słowa : hallowmas, co w języku greckich oznacza : nasz przełom. ( słowo dzięki manipulacji zostało szybko zapomniane i zakopane …)

O co chodzi ? O fakt przejęcia kontroli nad ludźmi, którzy mieli pokładać wiarę w powracające dusze el-itarnych i świadomych (ideologi karmy negatywnej) pseudo bogów, którzy za pomocą – karmy negatywnej, wracają do życia tylko po to, aby za pomocą piekła zgotowanego wiernym, tworzy własny raj hierarchiczny, za pomocą ideologii : religii, polityki, edukacji lustrzanej, tradycji, tolerancji, militarystyki i licznych fetyszy … które zmuszały ludzi do rzeczy kreujących wspomnianą wyżej : karmę negatywną. )

Stare duchy zimy, oczekują nagrody w zamian za szczęście … Generowanie wiary w ideologie zewnętrznego szczęścia, przekłada się na wiarę w kult idola i jego przeróżnych wcieleń, żyjących w innych wymiarach czasu i przestrzeni.

Zapominając o sobie, zapominamy o swojej tożsamości oraz istocie Boga personalnego.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

Hodowla Egoistycznego Stada Wykolejeńców

Jeśli nie dostanę tego, czego chce, wyjdę Ci w szkodę …

Oto nauka, która dociera i dekonstruuje umysł młodych ludzi. Bezkarność eksponowania własnego ego, jest nagradzaną, pierwszą – poznaną formą – powszechnie akceptowanej łapówki, będącej również formą wymuszenia i zastraszenia ….

Państwo, jako ideologia hierarchicznego obozu pracy – drenuje, okrada, kontroluje obywatela, żyjąc na jego koszt …

Młody umysł, poprzez obserwacje i powielanie zachowań kult-ur-owych, wpada w łapy edukacji lustrzannej, która wspiera kopiowanie hierarchicznych form egzystencji, opartych na wymuszeniu, łapówce i zastraszeniu jednostki, przez jednostkę.

Dwulicowość mediów, kult-ur-y, edukacji, religii, fetyszy … dekonstruuje mózg młodego człowieka, który ucieka od własnej tożsamości – duchowość w kult obserwacji zewnętrznych idoli, obcych bogów i ich ideologii wyzysku, sławy, popularności …

Inne przykład, proszę bardzo od metra i jeszcze więcej … ?!

Powielanie złego oka tolerancji

Dobro – altruizm – prawda – … nie wymagają tolerancji, choroby psychiczne – służące deprawacji większej ilości jednostek i grup społecznych wymagają manipulacji ideologicznej – wytrychu, zwanego w dzisiejszych czasach – słowem kluczem, jakim jest tolerancja, której nie wolno się przeciwstawić, w żaden logiczny sposób .

Wprowadzanie do szkół ideologii okna overtona, zmusza młode umysły do przyjęcia społecznego dialogu a wraz z nim akceptacji tezy lub antytezy niebezpiecznych tematów, związanych z panseksualizmem (gender, środowiska lbgt …) lub ideologią aborcyjną … , które znów kładą nacisk na uwikłanie się człowieka, w ideologie karmy negatywnej …

https://manipulanci.wordpress.com/2017/04/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umyslu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

https://iluzjawladzy.wordpress.com/2017/03/07/panseksualizm-i-szesc-krokow-do-spolecznej-akceptacji-ruchow-lgbtq/

El-ity, pragną przez karmę negatywną, odzyskać jak najwięcej niewolników, wracających do piekła życia fizycznego, aby służyć potomkom el-itarnych bóstw, tworzących swój własny raj, oparty na ludzkim strachu (urząd), ignorancji (polityka) i poczuciu winy (religia) …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html

Oczywiście zwykły rodzic, dobry obywatel, użyteczny pracownik, niewolnik, uczeń … , żyje w błogiej nieświadomości, a ignorancja, pozwala mu spełniać wymogi poprawności politycznej wspierającej tradycje, religijność (teza), czy ateizm (antyteza)…

Formowanie człowieka w czasach dekonstrukcji, jest sadomasochistyczną formą masowej hodowli, w wyniku której uśrednia się umysły do reguły wszech dostępnego kłamstwa religii, nauki, historii, czy dekonstrukcji słowa, myśli i działania, które muszą być użyteczne, dla powszechnie czczonych el-itarnych autorytetów, odgrywających role współczesnych bogów.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/10/21/wspolczesni-bogowie-i-mesjasze/

Rządź sam sobą, celebruje własną tożsamość i samo-ograniczaj własne samostanowienie, a wtedy, nie będzie potrzeba tobie – obcych gwiazd, zabarwiających twoją duszę ideologią, pochodzącą od księży, polityków, autorytetów, państw, urzędów, korporacji i hierarchii różnych kast …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/ligaswiata
https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Muszę trochę zwolnić, ponieważ natłok prac prowadzi do złego samopoczucia, co nie jest wskazane, przy moim stanie zdrowia …