Ponad tezę i antytezę, czyli świat świadomego Laha

Ponad tezę i antytezę, czyli świat świadomego Laha

Niewolnicy napędzani ignorancją hipokryzji, zawsze skandują nieprzemyślane hasła i reguły, wedle zaleceń swoich samozwańczych przywódców, żerujących na ludzkiej naiwności i niewinności :

Wojna, to pokój, wolność, to niewola, ignorancja, to siła, kłamstwo, to prawda … ?

Hasła przeróżnych rewolucji (9), zrobiły z człowieka niestabilny umysłowo i wyzbyty z duszy produkt przemysłowy, nastawiony na wykonywanie cudzych konceptów umysłowych, przybierających formę urojonych żądz, marzeń i fantazji, przyjmowanych przez niewolników, tworzących przeróżne, lustrzane – schemat jednakowego postępowania, ubranego w multikolorwy świat wyimaginowanych przekształceń, opartych na akceptowalnych regułach kulturowych, prawnych, społecznych, zawodowych, czy wyznaniowych …

Tak zwana tradycja oparta na edukacji lustrzanej (30), przenosi wytworzone koncepcje pomiędzy kolejnymi, skrajnie podzielonymi pokoleniami, popełniającymi od tysiącleci ten sam błąd – zaprzedania samego siebie dla dobra ideologi hierarchicznej, czyli wyzysku człowieka, przez innego człowieku.

Zastanówmy się, czy zestawienie naturalnej odmienności przestawionej w formie przeciwieństw, ma sens i cel logiczny ?!

Zastanówmy się, czy wyolbrzymianie różnic, jest celowym zabiegiem, dążącym do kluczowych dla ideologii władzy – zjawisk społecznych ?!

Zastanówmy się, czy kreacje utylitarne (10), służą wybranym kastom społecznym jako broń, która dzieli wewnętrznie człowieka, upadabniając go do już podzielonego społeczeństwa i świata ?!

Zastanówmy się, czy wewnętrzny podział i wyeliminowanie jaźni (11) oraz aspektu duchowego, nie wprowadziło człowieka na drogę zewnętrznych kultów ideologicznych i fetyszystycznych ?!

Te na pozór nieistotne, a nawet błahe dla większości społeczeństwa pytania filozoficzne, pozwolą ustalić przebieg procesu manipulacji rodzajem ludzkim, na przestrzeni lat, wieków i epok …

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Jednoosobowa mniejszość, nie czyni z nikogo szaleńca, ponieważ jeśli ktoś – upiera się przy logicznej prawdzie, wbrew całemu światu – nadal pozostaje normalny, w świecie wariatów, czerpiących ideologie swego bytowania z płynących z zewnętrz praw i reguł, tworzących wiarę poprawności politycznej …

W naszych dociekaniach, ustaliliśmy, iż człowiek jest dzielony, za pomocą sztucznie wytworzonych kreacji, których działanie, przypomina wirusa, zjadającego swego nosiciela od środka, co nie kończy niestety jego bytu, ponieważ w między czasie przenosi się on dzieci, wnuki i otoczenie ofiary.

Ideologia, oparta jest na wiernych najemnikach, pozyskujących licencje (3) na wyzysk, któremu towarzyszy wszechobecny strach, dążący do zastraszenia, co powoduje brak snu (2) i odpowiedniej dawki wypoczynku. Nakaz, upomnienia, terminy opłat, podatki, raty … burzą nasz czas, ład, prawo, moralność, niepodległość oraz błogostan personalny (4). Jest to spowodowane świadomą lub częściej wymuszoną i nieświadomą kolaboracją z cywilizacją wyzysku i fetyszy.

( Czy musisz grać, aby przetrwać (12)?

Szachownicę, na której świadomie lub nieświadomie przebywasz oraz schematy podziału i walki, są licencjonowane (3) przez tych, którzy ową grę wytworzyli dla swoich celów, trzymając się od niej z daleka.

Tylko od ciebie zależeć będzie, czy podzielisz samego siebie i swój świat oraz czy wejdziesz na szachownice zwabiony regułą nierealnego zwycięstwa, sukcesu, nagrody, czy innego fetyszu, stworzonego przez kreatorów ideologii szachownicy (5). Ci, którzy tworzą ideologie szachownicy, tworzą również fetysz ról, opartych na tezie i antytezie, ale żaden z nich, nie uczestniczy aktywnie w grze, ponieważ gra tworzy z pionka – wojujący o fetysze – kapitał, będący siłą najemną i zniewoloną, która ową szachownice buduje, burzy oraz przekształca, wedle polecenia zewnętrznej siły, kreującej urojenia przekazywane w drodze prawa, rozporządzenia, czy inwestycji … )

Dzieje się tak, gdy poprzez różnego rodzaju manipulacje, oddajemy obcej osobie odpowiedzialność za swoje personalne życie. Nauczyciel, szef, prezydent, kierownik, urzędnik, mentor (8) … , jest tylko kontrolerem twojego życia, ponieważ porzucając odpowiedzialność, odrzuciłeś także dar samostanowienia, stając się częścią ludzkiego kapitału (6), pracującego na rzecz systemu – kontrolerów i elity, które za pomocą fetyszy, dopingują najemników i niewolników do lepszej, wydajniejszej pracy i udziału w bezlitosnym wyścigu szczurów.

Czynnik podziału

Podział seksualny, ma swój początek w ludzkim mózgu, gdzie aspekt męski i żeński powinien walczyć w jedności dla równowagi ciała, umysłu i duszy (7). Jednakże, siła zewnętrzna przekonała kobietę i mężczyznę, do oddzielnej celebracji swej płci, czy narządów płciowych … , co ukierunkowało mózg do pracy jednobiegunowej. Zniszczyło to równowagę ciała, tryptyku umysłu (7) i ducha, naprowadzając kobietę i mężczyznę na konkretne cele, opisujące role płci w kulturze i cywilizacji, kreującej społeczeństwa oraz związki, dążące do seryjnej produkcji (13) ludzkiego kapitału (6).

Utylitaryzm płci, języka, wyznania, koloru skóry, kultury … , jest podstawą podziału, będącego napędem ludzkiego kapitału, znajdującego się w rękach architektów – projektujących role i przeznaczenie społeczne – danej jednostki, ponieważ właśnie na tym, oparty jest nowy porządek świata (15) – na przekształceniu jednostki w istotę memetyczną (14).

Wszystko, co cię otacza i z czym się stykasz, jest wybitnym kłamstwem, odrywającym cię od prawdy twojego wnętrza, której na powrót nie odkryjesz i nie scalisz, bez przebudzenia odpowiedzialności, tworzącej samostanowienie i samoograniczenie wolności oraz równości. Świadomość równości, pozwala odpowiedzialnie – uszanować samostanowienie i samoograniczenie innych, wolnych jednostek.

Iluzja państwa

Iluzja państw miast i państw, oparta została na czynniku podboju rodowego, gdzie pierwszymi władcami nominowanymi przez szamana (20), były najbardziej podatne na manipulacje egzemplarze nierobów, pragnących żyć na koszt innych, nawet kosztem tworzenia przemocy i praw niezgodnych z prawami naturalnymi (16).

Państwo, to państwo – młodzi, którzy z ramienia szamana, zarządzali jego latyfundiami i ludzkim kapitałem – na zasadzie licencji.

Ten system, stosowany jest po dziś dzień, ponieważ w skład rządu światowego (37) wchodzą nadzorcy szamańskich latyfundiów, ubrani w fetysz tajnych bractw (19).

Struktura prywatnego – a zatem rodowego państwa, budowanego na bazie ogromnych miast, zamków, fortec i prowadzących do nich sieci dróg oraz autostrad, to najgłupszy, a także najprostszy pomysł na wojnę oraz zniewolenie w świecie pozornego pokoju i wolności, bez szeroko pojmowanej równości.

Koncept ten, został zaprojektowany i przygotowany przez tych samych architektów, którzy chcą owymi obozami zarządzać i katalogować pracujących, a także wegetujących w nich najemników i niewolników, grających swoje teatralne (17) i fetyszystyczne (18) role, wedle konceptu pana i niewolnika …

Nie ukrywajmy faktu, że celowe wywyższenie powoduje kreacje złego oka (21), a przerost formy nad treścią, niszczy spoiwo równowagi, wyważenia i logiki.

Trzecia siła (22), została powołana do życia po to, aby zarządzać wnętrzem człowieka z pominięciem ludzkiej świadomości oraz społecznością, pozbawionych świadomości stad, utrzymywanych w cywilizacyjnym urojeniu wiary w zewnętrzną (trzecią) siłę.

Trzecia siła, kreuje i niszczy ewoluujące koncepty, za pomocą wojen, rewolucji (9), czy reform …

Aby cokolwiek stworzyć, a następnie zniszczyć, potrzebny jest zaogniony konflikt tezy z antytezą, przy czym – teza, jest antytezą, a antyteza, jest tezą, ponieważ wszystko zależne jest od strony personalnego – spojrzenia na szachownicę i scenę gry. Wymyślony konflikt, zawsze powstaje na bazie ideologii fetyszy – strachu, zazdrości, chciwości, religii, ustroju, języka, czy koloru skóry …

Wykreowany z próżni fetysz, ukrywa regułe prywatnego interesu elit, budowanego na bazie podzielonego ideologiami – ludzkiego kapitału, który za pomocą zdobywanych fetyszy – buduje i niszczy zastałe, ale już przestarzałe schemat zarządzania owym kapitałem …

Wojna, jest w istocie przerażającą – roz(g)rywką dla planujących własną przyszłość elit. Wojna, przypomina przygotowania do generalnego remontu – prywatnych domów, jakimi są obozy państw, w których gromadzi się ludzki kapitał, potrzebny do pracy i przeprowadzenia kolejnych remontów, na rzecz kultu szamańskich elit …

Iluzja prywatności, sekretów i tajemnic, ogranicza tylko plebs, ponieważ rody zarządzające prywatnymi państwami handlowymi (23), mają wgląd do wszystkich sekretów i tajemnic oraz do tajemnic, sekretów i prywatności obywatela, który jako kapitał, ma za zadanie realizować projekt swoich panów lub zniknąć z powierzchni ziemi.

Człowiek, nie może zając się sobą, ponieważ nie ma na to czasu, który został skomercjalizowany (38) i udostępniony w formie licencji i jej reguł, które kontrolują ludzki kapitał, który śpi, pracuje i wypoczywa, wedle dostarczonych mu schematów.

Remont wymaga otwartego dostępu do państwa

Biznes, czyli wojna z obywatelem

Jeszcze głupszym pomysłem, jest kreacja regionalnych, czy wojewódzkich … elektro – ciepłowni, wchodzących w schemat ogólnokrajowej sieci, która przerzuca gigantyczne straty, powstające w procesie przesyłu na niewolników, generujących gigantyczne zurzycie bogactw naturalnych oraz zatrucie środowiska w miastach obozowych (24) …

Przerzucenie winy, wpisuje się w ramy manipulacji, co zostało nam wytknięte za pomocą ideologii smogu (32), globalnego ocieplenia, czy dziury ozonowej … Prawda jest inna, ale narzucanie społeczeństwom takiego wyobrażenia, odciąga ich wzrok od kompromitującej prawdy (32).

To samo, dotyczy sieci bezprzewodowych (25), które tworzą gigantyczny elektrosmog (prowadzący do choroby radiacyjnej), uderzający w społeczeństwa skupione w miastach opartych na koncepcie FEMA (24) …

Wszystkie biznesy korporacyjne, tworzące wirtualne miasta, tworzą gigantyczne ilości odpadów chemicznych i jądrowych, które są utylizowane od dzięsiątków lat w człowieku, na bazie czterech rewolucji (26).

W ostatnich 100 latach, dokonano przestępstwa dekonstrukcji gatunku ludzkiego, za pomocą licznych rewolucji poglądowych, których eksperymentalny rozmach, był uciszany, za pomocą wojen, konfliktów i celowych kryzysów.

Każda z tych rewolucji, prowadziła nas do okresowego resetu populacyjnego, którego efekty, mają być zganione na czynniki pseudo naturalne, jednak, jest to wysublimowane kłamstwo, ponieważ :

Tragedia, której się tak wielu ludzi boi, dążąca do transhumanizmu (przekształcenia rodzaju ludzkiego (27)), nastąpiła za pomocą 4 rozłożonych w czasie kroków eksperymentalnych :

Krok pierwszy, nastąpił w 1869 roku, kiedy to powołano do życia wrogą człowiekowi ideologie eugeniki (28), za pomocą której, doszło do mieszania wielu populacji w celu osłabienia rdzennych populacji, dopełniła tego ideologia panseksuslizmu (29), która wyniszczyła źródło zdrowia społecznego, fizycznego i psychicznego, jakim jest rodzina.

Krok drugi, nastąpił w 1939 roku, kiedy to instytuty naukowe, w tym Instytut Tavistock (31), zaczęły zastanawiać się nad zmianą ludzkiego spostrzegania świata, za pomocą chemii, lekomanii, używek, cymantyki (muzyka, rytm), mediów oraz psychologii, socjologii i manipulacji społecznej.

Krok trzeci, przypada na 1960 rok, kiedy powstał tajny dokument o utylizacji śmieci w wodzie pitnej, gruntowej, glebie (strzelinowanie), powietrzu (rozpraszanie – smugi chemiczne tworzące smog chemiczny) i ludzkim ciele (32).

Krok czwarty, został zainicjowany w 1984 roku, wraz z rozwojem technologii i broni psychotronicznej, ubranej w nowoczesne sieci bezprzewodowe, co w krótkim czasie wpłynęło na wysyp chorób radiacyjnych (33), uderzających w osłabiony już system odpornościowy (alergie), rozrodczy i wydolnościowy, osłabiony za pomocą zastosowania 1, 2 i 3 kroku …

Ideologia HIV, Ptasiej Grypy, SARS, Świńskiej Grypy i Koronawirusa, ma wspólny mianownik i jest nim choroba radiacyjna, spowodowana wdrożeniem technologii: 1G (iD 1984) na przełomie 1983/84 roku, technologii 2G (iD 1996) na przełomie 1996/7 roku, technologii 3G (iD 2002) na przełomie 2002/3 roku, technologii 4G (iD 2008) na przełomie 2008/9 roku oraz technologii 5G (iD 2020 (34)) na przełomie 2019/20.

Nowa Symbioza

Z takim państwem jak tworzona na powrót od podstaw – Lechia (Lahia), nikt nie będzie wstanie wygrać, ponieważ Lechia, nie będzie posiadać żołnierzy (tezy lub antytezy) i nie będzie walczyła z fetyszem siły najemnej (antytezy lub tezy), lecz zaatakuje wroga w jego gnieździe, eliminując tylko i wyłącznie – elity szamańskie i centrale sił najemnych – politycznych i religijnych, a także bractwa, kryjące się za ekspansją ideologii – militarnej, finansowej i biznesowej.

Lechia, to rozrzuceni w przestrzeni wolni ludzie, których nie można dopaść za pomocą zdobycia wielkich miast i spisu inwentarza … Lechia, nie będzie nagle pozbawiona stolicy, władzy, energii i ujęć wody, ponieważ każde siedlisko i każda osada, będzie niezależnym od całości tworem. Lechia, nie będzie posiadała armii ani rządu, ponieważ każdy będzie posiadał broń i prawo samoobrony i współtworzenia wspólnoty wolnych i równych jednostek.

Spójrz na Jaćwingów, którzy przez setki lat, bronili swej wolności i niezależności, przed zakonami rycerskimi w odstępach leśnych. Logika i szybkie ataki na terenie hierarchicznego wroga i dziś położą kres ideologii wyzysku człowieka, przez człowieka.

Żaden człowiek, również ten ubrany w fetysz tytułu – żołnierza i munduru, nie chce wojny, ponieważ wojna, jest skrajnie nieodpowiedzialnym wymysłem prywatnych interesów, w które angażuje się społeczeństwa kastowe, podporządkowane ideologii fetyszy – polityki, religii, a tym samym – tytułów i ról …

Głęboko niemoralne i nieetyczne jest, wykorzystywanie kogoś innego, wedle podziału na tezę i antytezę, do załatwianie swoich prywatnych interesów, przy pomocy – podziału narodowościowego, religijnego, kulturowego, czy poglądowego, a właśnie tym jest wojna i rewolucja.

Tworzenie kosztem innych – swojego uniwersalnego – ładu, prawa, moralności, niszczy personalny ład, prawo, moralność i niepodległość innych bytów, co jest największym przestępstwem tego utopijnego świata wyzysku.

Człowiek, który idzie do szkoły lub na studia, a także do pracy, zaczyna wciągać się w obce schematy ideologiczne, co tworzy akceptacje niemoralnego wyżej wspomnianego wyzysku (człowieka przez człowieka).

Hodowanie ludzi w ogromnych miastach opartych na anonimowej multikulturowości, ma także inny – ukryty cel, jakim jest konflikt antygenowy (35/39) tworzący 99,9% chorób …

Bądź świadomy tego, że jesteś manipulowany (36)

Systemy, ustroje i religie powstały na bazie manipulacji :

Władzę absolutną, można zdobyć nie poprzez narzucenie jej odgórnie, ale poprzez decyzje jednostek, które w wyniku manipulacji myślą, że będą lepiej chronienia za pomocą rezygnacji z własnej wolności (40) …

Jest to największy i niewybaczalny błąd jednostki, wchodzącej w skład nieświadomych i targanych emocjami społeczeństw.

Manipulacja, to świadome wywieranie wpływu na innych w taki sposób, aby nieświadomie i z własnej woli realizowały cele manipulatora.

Cztery główne sposoby manipulacji, czyli wdrażania kłamstwa, to: uwodzenie, wiktymizacja, zastraszanie i obwinianie.

1. Bądź świadomy/a i zauważ, jak się czujesz

Nieprzyjemne uczucia po spotkaniu z jakąś osobą to czerwona lampka, która powinien być dla ciebie sygnałem, że masz do czynienia z manipulatorem. Gdy zdasz sobie z tego sprawę, możesz zaplanować dalsze działania. Jeżeli zauważysz, że masz do czynienia z manipulatorem, ujawnij to, ale tak by nie dać się ponieść emocjom. Im bardziej jesteś w zgodzie z samym sobą, tym łatwiejsze do wypowiedzenia będą następujące zdania:

Dokładnie tak sądzę (koronawirus to fake (43)). Właśnie tak myślę (że za koronawirusem kryją się inne ciemne sprawki (42)). Właśnie tego sobie życzę (ażebyście złożyli rezygnacje). Akurat tego nie zrobię (i nie będę nosić maseczki, która wpędzi mnie w zapalenie płuc (41)).

Im bardziej staniesz się asertywny w tej relacji, tym mniej czasu tracisz. To jednak dla wielu osób trudne ćwiczenie, nawet w zwykłych okolicznościach i w kontaktach z ludźmi dobrej woli. Kiedy potrafisz powiedzieć „nie” w taki sposób, by manipulator cię dobrze zrozumiał, to znaczy, że poczyniłeś olbrzymie postępy w rozwoju osobistym.

2. Słuchaj uważnie

Czasami, druga osoba po prostu próbuje sprawić, byś zobaczyła jej punkt widzenia. Spróbuj zrozumieć jej perspektywę. Słuchanie nie wymaga od ciebie wiele pracy, a daje możliwość skupienia się i zdolność budowania zaufania. Jednak kiedy słuchasz, nie zmieniaj swojej perspektywy. Zrozumienie motywów i perspektywy drugiej osoby, zanim zaprezentujesz swoją spojrzenie na daną sprawę, jest ważne, aby ostatecznie rozwiązać konflikt.

3. Kontroluj sytuację

Perspektywa, którą przyjmujesz, jest oparta na twoich doświadczeniach i wartościach. Utrzymanie kontroli polega na zachowaniu pozycji i perspektywy, nawet gdy ktoś ma ją zupełnie inną. Nie chodzi o to, by ludziom się przypodobać, a o zachowanie własnych wartości. W relacji z manipulującą osobą pomoże wiedza, co dla ciebie samej jest prawdą. Zawsze możesz poprosić o chwilę na przemyślenie tego, co mówi druga strona.

4. Odzwierciedlaj

Poinformuj, że rozumiesz stanowisko rozmówcy, parafrazując to, co właśnie powiedziała. To pomaga nie wejść w konflikt z osobą, która manipuluje być może niecelowo.

Ktoś może nawet nie zdawać sobie sprawy, że pewne zachowania są uważane za formę manipulacji. Poza tym każdy z nas racjonalizuje swoje zachowanie.

5. Przedstaw swoje stanowisko

Druga strona może nawet nie wiedzieć, jaki jest twój punkt widzenia. Ważne jest tutaj to, że angażujesz się w otwarty dialog z osobą o innych poglądach, ale musi to być przemyślana rozmowa. Nawet jeśli manipulator będzie próbował oskarżać cię o wszystko i próbował obwiniać za to, że mu się sprzeciwiłaś, potraktuj to jako atak wściekłości. Musisz się twardo trzymać swoich postanowień.

Co ciekawe, gdy ludzie wiedzą, że nie można tobą manipulować, zyskujesz ich szacunek, ale co ważniejsze, zyskujesz szacunek do samego siebie.

Samostanowienie i samoograniczenie, to podstawa odpowiedzialnej wolności i równości jednostki i jej otoczenia.

Szanowni państwo, tylko spokój i wyważone dążenie do celu, zmusi kłamstwo do popełnienia błędu. Tych błędów powstało już tyle, że plan szamanów nie tylko został przejrzany ale i stopniowo wyhamował swój galop. Ten moment jest momentem przełomowym, w którym nie wolno nam spocząć na laurach …

Marionetki tworzące Polskę SA (Poland Republice 0000079312 (23)) i przedstawiciele rządu światowego, muszą ponieść konsekwencje swych działań. Dlatego nie ustawajmy w swych działaniach …

Każdy Lah, jest odpowiedzialnym panem samego siebie i nie ma nad nim, żadnej ideologii władzy oraz wyzysku … Jedynym prawem, jest prawo naturalne (które się samo-stanowi i samo-ogranicza) i mamy prawo z niego korzystać …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/30/system-energetyczny-czlowieka-czyli-jak-spac-aby-sie-wyspac/

3. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/26/wyrwij-sie/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/08/ezoteryka-zycie-szachy-i-masoneria/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/06/18/antysystemowa-gwardia-i-droga-znikad-donikad/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/24/arkademia-piramidy/

9. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

11. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/25/mysli-wyjete-z-jazni/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/25/2020-rok-personalnej-jazni/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/06/grasz-aby-zyc/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/05/prosty-przekaz-do-mlodych-ludzi-wprowadzanych-na-codzien-w-blad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/16/ci-ktorzy-zeruja-na-innych/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/17/juz-oficjalnie-polska-s-a-i-spolki-corki/

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polska-jako-firma-w-usa-rpo-pyta-msz?fbclid=IwAR2HxyLutfGb29XcF4g-aA9W8H843JSAzoK8X8j8UjnXq-4omzKdQb2G0Sc

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/ostatnia-walka-o-zycie-w-wolnosci/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/03/raport-techniczny-o-technologii-5g-zastosowanie-broni-elektromagnetycznej-przeciwko-spoleczenstwom-calego-swiata/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

27. http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/htranshumanizm-ostateczna-rewolucja.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

28. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/eugenika-w-izraelu.html

https://swiatowaliga.wordpress.com/2015/03/16/przerazajace-amerykanskie-korzenie-nazistowskiej-eugeniki/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

https://www.wattpad.com/amp/657998591

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/16/pedofilia-i-lgbtq-czyli-manipulacja-naprawde-wysokich-lotow/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/15/prowadzenie-roju/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/historia-manipulacji-instytut-tavistock.html

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/06/kryzys-klimatyczny-i-smog-nie-istnieja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/10/fluoryzacja-kontrola-mas/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

33. https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2020/05/06/rozliczenie-zamachu-falszywej-flagi/

https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2020/04/27/prawda-dopadla-klamcow/

34. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/16/id-2020/

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/23/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/

36. https://manipulanci.wordpress.com

37. https://ligaswiata.tumblr.com/post/138340841557/historia-rz%C4%85du-%C5%9Bwiatowego-przyczynek-do-upadku/

38. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

39. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/16/ci-ktorzy-zeruja-na-innych/

40. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/

41. https://koronawirustofake.wordpress.com/nie-nosze-maseczki/

42. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/19/koronawirus-projektowanie-tematu-zastepczego/

43. https://koronawirustofake.wordpress.com