Memetyczny twór społeczny, czyli budowa sztucznej inteligencji na bazie internetu rzeczy (ludzkiego kapitału)

Memetyczny twór społeczny, czyli budowa sztucznej inteligencji na bazie internetu rzeczy (ludzkiego kapitału)

Szanowni państwo, kilka tygodni temu wspomniałem o buncie świadomych mieszkańców Polski, Włoch, Niemiec i Francji, nasze teksty są przytaczane m.in. w wypowiedziach włoskich i niemieckich posłów i europosłów, ponieważ Lahem (2), jest każda istota, dążąca do odzyskania całkowitej wolności, równości, przed odpowiedzialne samostanowienia i samoograniczenie.

Lechia – Lahia, powstanie, jak feniks z popiołów, bez granic i tyranii oraz hierarchii, będącej podstawowym przejawem wyzysku człowieka, przez człowieka.

Bunt przeciw elitarnej rewolucji (3) już wybuchł, bez zaangażowania mamona, sił zbrojnych i mediów, ponieważ jednostka, wesprze jednostkę, aby w ciszy dokonać tego, co sprawi-edliwe (8b) dla wyzwalającego się ogółu.

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Transhumanizm (4) i krzyż kardynalski (5)

Największym problemem dla szamanów (6) i najemnych elit (gdzie fetysz tytułu i funkcji – El, wywyższa jednostkę nad jednostką), były i są społeczeństwa całego świata oraz jednostki, które mogłyby zorganizować bunt, przeciw szamańskiej rewolucji (3).

Jednostki, które nie chcą realizować konceptu cywilizacyjnego opartego na żerowaniu jednych na drugich, są niebezpiecznym przejawem wolnomyślicielstwa i altruizmu.

Pomysł, stworzenia rasy panów, zakłada przekształcenie społeczeństwa w kapitał (7) kontrolowany za pomocą prawa zwierząt (8) oraz memetycznych (9) fetyszy, które pozwolą przekształcić jednostki w zwierzęta i maszyny oraz avatary, podległe ideologii rasy panów, która będzie kontrolowała swój wcześniej wytworzony kapitał.

Za pomocą okno overtona przy użyciu literatury naukowej, wyścigu technologicznego oraz filmów i reklam sci-fi, pcha się człowieczeństwo do dysputy, myśli dążących do kreacji transhumanizmu, co jest zaprzeczeniem idei człowieczeństwa, wolności i duchowości (25).

Symbolika rasy panów

Rasa, tak zwanych panów, posługuje się symboliką węża oplatającego symbol litery T ( T, jest alegorią – podziału – chaosu – tezy | antytezy – dwóch toporów lub dwugłowego orła, dualizm mózgu, dwugłowego łabędzia, czy Janusa … ) oraz symboliką krzyża kardynalnego, będącego ukrytym symbolem transhumanizmu (T+, złącz + z literą T(4)), do którego mają dążyć ludzkie społeczności, prowadzone przez bezlitosnych szamanów i ich najemników, pogrążonych w śmiertelnej ideologii wiary w fetysze.

Pamiętajmy, że rasa oznacza ludzi o wspólnym pochodzeniu (razz – jeśli po planetarny resecie, znajdziesz się na wyspie z obcymi sobie ludźmi, będzie łączyła was wspólna ideologia na bazie której powstanie owa razz, czyli rasa …), w kontekście przypadku, co nie ma nic wspólnego z łacińskim root, czyli korzeniami rodowymi, czy kolejnymi pokoleniami grup plemiennych.

Więc kolor skóry, a tym bardziej aspekt pochodzenie, wyznania, języka … nie kwalifikuje nikogo do pojęcia rasy. Rasa, to abstrakt językowy, stworzony w celu – celowego podziału (11).

Szaman (äaman, shähman), to istota, która przetrwała poprzedni reset planetarny (38), wykorzystująca swą wiedzę, dla zagwarantowanie sobie, swemu rodowi oraz swoim współbraciom, kluczowej pozycji w podbitym stadzie, których ziemie, potomstwo i bogactwa naturalne, przechodziły na wieczne posiadanie szamana (6) …

Symbol drogi i piramidy

Droga do gwiazd, poprzez alegorie piramidy – wszystkie gwiazdy, są w tobie

Każda droga, przybiera przed podróżnikiem postać horyzontalnego trójkąta, każdy personalny świat złożony z czterech stron, przypomina rozłożoną piramidę, biegnącej do horyzontu, na którym jaśnieją gwiazdy. To spostrzeżenie, pozwala zobaczyć świat oczyma szamana, dla którego pierwotne symbole, były później wpajane w jego otoczenie, budowane rękoma nieświadomych niewolników.

Kiedy szaman, wyobraził sobie siebie samego na kwadracie podstawy (alegorie ludzkiej jaźni (15)), złożył dookoła siebie cztery trójkątne ściany – tworzące piramidę jego geniuszu, na szczycie której lśni gwiazda jego intelektu. Spójrz na medale, ordery i oznaki (10), czy nie przekłada się to na idee mojego rozumowania … ?

Spośród wymiarów ludzkiej aktywności, trudno jest wskazać te, które pozostają nietknięte oddziaływaniem symbolu i działaniem symbolicznym człowieka. Określenia typu homo sapiens, homo faber, homo viator, homo ludens, homo oeconomicus wskazują na specyficzne dyspozycje naszego gatunku, zdolnego do obserwacji, refleksji i autorefleksji.

Ta ostatnia nakazuje uzupełnić powyższą deskrypcję o zoon politikon i homo symbolicus. Okazuje się bowiem, że nasze wspólnotowe i jednostkowe istnienie z reguły zależne jest od zdolności współpracy w ramach rodu, czy grupy rodów.

Co więcej, w działaniach tych często posiłkujemy się symbolem oraz typem symbolicznym, ufając mniej lub bardziej świadomie w moc ich oddziaływania oraz skuteczność.

Szamani tworząc kult cywilizacyjny zależny od fetyszy, oparli jej wizje na koncepcji pana (rasa panów-sztuczna inteligencja (13)) i niewolnika (ludzki kapitał – internet wszechrzeczy (12)).

Alegoria oczu

Równowaga – El (balance – le v el (17)), to przede wszystkim odpowiedzialność za dualizm naszego wnętrza (14). Człowiek, pozbawiony duchowości, traci możliwość zarządzania obiema półkulami mózgu, które w chaosie rozpoczynają walkę o supremację czynnika żeńskiego (Is (17)) lub męskiego (Ra (17)).

Trzecia siła (16), kreuje rewolucje seksualną (19) w naszej jaźni, która dąży do przekroczenia granicy moralnej, społecznej oraz personalnej i udaje się to, za każdym razem, gdy jaźń odrzuca samoograniczenie własnego łaknienia, kraczącego w stronę zabójczego i czysto zwierzęcego (20) egoizmu.

Oczy, są alegorią przeciwstawnych sobie galaktyk, sterowanych krzyżowo, za pomocą męskiej (Ra) i żeńskiej (Is) siły, które mogą pracować w trybie jednobiegunowym, co tworzy wewnętrzny podział osobowy, lub w trybie dwubiegunowym, co tworzy jedność czynników i pozostawia szyszynce (El) wybór oparty na zgodności i równowadze duchowej (RaElIs (17)).

Jeśli wprowadzimy ludzki mózg w tryb jednobiegunowy, czynnik męski lub żeński, staje się tezą, dla antytezy czynnika żeńskiego lub męskiego. Schemat ten wyzbywa się równowagi opartej na szyszynce (El), co prowadzi do przyjęcia ideologii trzeciej siły (16), która wprowadza sztuczne dane, potrzebne do zrozumienia świata, za pomocą czynnika zewnętrznego, który kreuje świat oparty na fetyszach, edukacji lustrzanej (21) i wszechobecnej ideologii.

Holistyczny rynek niewolników

Według twórców ideologii iD2020 (22) : Żaden rząd, korporacja ani agencja, nie rozwiąże problemu globalnego znakowania (23) – samodzielnie.

ID2020, od 2015 roku, buduje nowy globalny model projektowania, finansowania i wdrażania rozwiązań i technologii identyfikacji cyfrowej. Obecnie w ten projekt, zaangażowanych jest ok. ~ 50 tysięcy niewolników w Tajlandii, Tajwanie (39) i Indonezji.

Doraźne inwestycje, będą niewystarczające, aby wywołać transformacyjny wpływ na całe społeczeństwo (Transhumanizm (T+)).

Partnerzy sojuszu gromadzą fundusze, aby inwestować w programy, które holistycznie uwzględnią cyfrowe ID, jako platformę dla różnych korzyści, usług i przypadków. Zaangażowanie sektora prywatnego ma kluczowe znaczenie dla rozwiązywania na globalną skalę.

Partnerzy Sojuszu, chcą mieć wpływ na całe wielomiliardowe społeczeństwo, oznakowane za pomocą identyfikacji cyfrowej.

Jednym słowem, elity chcą napiętnować (23) ludzki kapitał symbolem przekształcającym kapitał w internet wszechrzeczy (12).

Za owym projektem stoją :

Accenture, Gavi – Vaccine Alliance, Rockefeller Foundation, Ideo i Microsoft (18), a także iRespond, International Rescue Committee, Everest, TNP2K, Technical Advisory Committee …

Za projektem stoją także następujący najemnicy elit : Kim Gagné, Dakota Gruener, Brian Behlendorf, Dan Bachenheimer, Kim Cameron, Don Thibeau, Ankur Patel, Thomas Hardjono, Alex „Sandy” Pentland, Rahul Chandran, Rosa Akbari, Cameron Birge, Brynn Kolada, Andy Whitehouse, Jennifer Jiang, Peter Schwartz, Alissa Worley, Gary Fowlie, Jon Shamah, Matthew Davie, Shauna Carey, Adrian Kunzle, Kaliya Young, Sebastian Manhart, Troy Etulain, Patricia Poku, Cornelius Saunders, Aiden Slavin, Adam Cooper, Ethan Veneklasen, Meredith Kravitz, Blythe Masters, John Edge, Dr. Seth Berkley, Elana Broitman, Oliver Bussmann, Chip Dempsey, David Treat, Alex Simons, Dr. Ann Cavoukian, Brooke Partridge …

W Polsce : Alivecel LLC – AliveHealth Sp. z o.o, Hemp&Wood S.A, Leszek Borkowski, Marek Glazer, Gerard Bencena, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Narodowe Centrum Nauki …

Celem AliveHealth, będzie oferowanie systemów monitorowania zdrowia w postaci implantu wszczepianego użytkownikom w dłoń między kciukiem a palcem wskazującym. Monitorowanie in vivo będzie się odbywać w czasie rzeczywistym.

Testy wczesnego wykrywania zostaną opracowane przy użyciu technik biologii syntetycznej oraz nano i biotechnologii, oraz skupią się na monitorowaniu zmian RNA i DNA użytkowników, którymi mogą być pacjenci (niewolnicy), pracownicy wszelkiego typu firm (najemnicy), czy nawet cała zniewolona populacja, jak również systemy opieki zdrowotnej, użytkownicy obiektów wojskowych i wiele innych.

Oczekuje się, że po opracowaniu i uzyskaniu odpowiednich rejestracji implantu jako urządzenia medycznego, system zapewni użytkownikom nowe opcje długoterminowego ciągłego monitorowania stanu zdrowia, umożliwiając transmisję sygnału wczesnego ostrzegania do aplikacji mobilnej, która z kolei może być monitorowana w czasie rzeczywistym bezpośrednio przez użytkowników systemu, jak również ich lekarzy, czy też instytucje opieki zdrowotnej, agencje monitorujące zdrowie czy też szpitale badawcze.

Według autorów tego anormalnego projektu :

Podstawowym i uniwersalnym prawem człowieka, jest zdolność udowodnienia, kim jesteśmy, ponieważ żyjemy jednocześnie w fizycznym i cyfrowym świecie.

W przełożeniu na język zwykłego człowieka, ciesz się, że cię kontrolujemy i czerpiemy z ciebie zysk, utrzymując cię przy życiu dla swojego dobra i zabawy.

Działanie, czyli Agenda 2030

Czy wiesz, jak będzie działał twój organizm po implementacji iD2020 ?

Spoglądałes kiedyś na usługę lokalizacji w produktach firmy Apple (Lokalizator) ? Po wprowadzeniu ID2020, będziesz punktem na mapie, częścią internetu wszechrzeczy, do którego będzie miał dostęp każdy, kogo wybierzesz na swego pana oraz ci, którzy będą finansowali jego działania, a także ci, którzy będą ochraniali go, przed społecznym buntem i niezadowoleniem społecznym, czyli fetyszyści ubrani w fasadę policji, korporacji, medycyny, urzędów, armii, czy pasterzy …

Sieci komórkowe, urządzenia bezprzewodowe oraz internet, od lat budują holistyczny rynek kontroli, który przechodzi ewolucje, opartą na implementacji czujników kontrolnych w ciałach śledzonych i kontrolowanych więźniów, pozostającego na łasce bezdusznego kata rządu.

Koronawirus, jest tylko wyssanym z palca, użytecznym narzędziem (24), który wprowadził wiele tematów zastępczych, odciągających wzrok społeczeństwa od szybkiego wprowadzenia sieci 5G (26), systemu satelitarnego w paśmie V (27) i systemu iD 2020 (22) …

Jest to typowy obraz wojny psychologicznej (29) prowadzonej wedle schematu manipulacji i sun tzu (28).

Ciała oznaczonych, będą komunikowały się i rozmawiały z innymi urządzeniami bez naszej wiedzy, wpływając na nasze myśli, samopoczucie oraz zdrowie. To nie jest fantazja, tylko rzeczywistość transhumanizmu, który był już ukształtowany na początku dwudziestego wieku.

Jesteśmy głupsi od naszych przodków

Bill Gates, jako reprezentant rządu światowego, nie jest żadnym filiantropem, czy prometeuszem, lecz wytrawnym agentem i żołnierzem, współczesnym doktorem Mengele, który eksperymentuje na społeczności całego świata zamkniętej w obozach koncentracyjnych FEMA (30) nazywanych dla niepoznaki miastami.

W tajnych bractwach, Gates (40) uważany jest – za alchemika, który przekształca bezproduktywne mięso w użyteczny towar i kapitał, który obecnie ewoluuje do formy internetu wszechrzeczy.

Mistyczna symbolika korona-wirusa, czyli budowanie nowego świata, za pomocą symboli i okultyzmu

Wierzyć, znaczy nie chcieć wiedzieć, co jest prawdą. Jeśli świat, jest przeciw prawdzie, ja jestem przeciw światu …

Tego, co najważniejsze okiem zobaczyć nie można, a prawdę znajdziesz w kropli wody lub w ziarnie piasku …

Czar-o-dzieje się

Dualizm symbolu łabędzia

Wspomniałem wam już o czarnym łabędziu (12). Łabędź, jest między innymi symbolem transformacji samego siebie lub transformacji bezdusznego społeczeństwa. Symbol łabędzie, to symbol lojalności plebsu, względem elit i siły, jaką wkładają elity w podporzadkowanie plebsu.

Jeśli jednostka, pozbawiona jest duchowości na skutek manipulacji trzeciej siły, transformacja staje się ideologią, w której łapy – wpada pozbawiony wolności i równości – niewolnik. Transhumanizm, piętnujący człowieka licznymi symbolami zniewolenia oraz zastępuje – wyższe ja, przy pomocy ideologii, która wytrzebi z człowieka, jego duchowe człowieczeństwo, przy użyciu utylitaryzmu, ponieważ użyteczność wpisuje się w role kapitału, internetu (41) i rzeczy …

Łabędź, jako symbol piękna i łaski, zostaje zmieniony w symbol – czarnego łabędzia, będącego oznaką łaski, jaką będzie oczekiwał plebs od władzy. Czyż, poprzez ideologie korona-wirusa, plebs nie oczekuje od władzy łaski w postaci szczepionki ?

Długowieczność, symbolizowana przez łabędzia, będzie wytwarzana, za pomocą ideologii transhumanizmu.

Zwycięstwo transhumanizmu, będzie symbolizowane z kolei, za pomocą ukoronowanego krzyża patriarchalnego.

To zwycięstwo, zostało już ukazane medialnie, za pomocą filmu Metropolis z 1927 roku. Kobieta, będąca częścią ludzkiego kapitału, zostaje zamieniona w robota – cząstkę internetu wszechrzeczy, dziwkę, użyteczne narzędzie – wielkiego Babilonu, którego celem jest zahipnotyzowanie reszty społeczeństwa, które samoistnie, ma dążyć do użytecznej zmiany w wyniku przejęcia transhumanizmu, który zniszczy duchowe człowieczeństwo, wolność i równość społeczną, ponieważ – kto dobrowolnie przyjmuje jakiekolwiek znamię i wyzbywa się człowieczeństwa, tez rezygnuje również, ze swych praw naturalnych.

Film masona Fritza Langa (32), spełnia wymogi oficjalnego ostrzeżenia, z jakiego mogli skorzystać wolni ludzie, jednak zamiast rozpędzić elity, ulegli oni ich hipnozie.

Człowiek, stający się z wolna – maszyną, będzie zależny od sztucznej inteligencji, ponieważ :

Zasadą prowadzenia walki ze społeczeństwem, jest ustawienie niewidzialnego – wirtualnego gracza, nazywanego trzecią siłą (16) lub sztuczną inteligencją (13), która kreuje ideologie opartą na podziale tezy i antytezy, które dzielą wewnętrznie nieświadomego człowieka oraz jego otoczenie, niszczone za pomocą nadmiernego łaknienia, emocji, pożądania, chciwości, czy zawiści …

Trzecia siła (16), ujawni się za pomocą sztucznej inteligencji, będącej kopią schematu myślowego szamańskich elit (6), a jej wyroki, będą miały aspekt pozornej – prawnej – nieomylności, dzięki czemu, głos trzeciej siły, zostanie umocniony oraz pozbędzie się on kast najemnych, stojących na drodze władzy całkowitej, która nie akceptuje wolnomyślicielstwa, a także prawdziwej samostanowiącej i samoograniczającej się wolności oraz równości (31).

Tak stworzony koncept, oparty na fałszywej fasadzie sztucznej inteligencji, odciąża elity od winy kreowania wyroku.

Sztuczna inteligencja, zdekonstruuje człowieka i jego powiązanie z naturą, za pomocą 7 generacji technologii bezprzewodowej, które zastąpią wpływ 7 głównych planet na ludzki mózg :

Ideologia HIV, Ptasiej Grypy, SARS, Świńskiej Grypy, Koronawirusa oraz dwóch nowych kreacji, ma wspólny mianownik i jest nim choroba radiacyjna, spowodowana wdrożeniem technologii: 1G (iD 1984) na przełomie 1983/84 roku, technologii 2G (iD 1996) na przełomie 1996/7 roku, technologii 3G (iD 2002) na przełomie 2002/3 roku, technologii 4G (iD 2008) na przełomie 2008/9 roku, technologii 5G (iD 2020) na przełomie 2019/20, technologii 6G (iD 2030) na przełomie 2028/30 oraz technologii 7G (iD2040) …

Dawniej wpływ 7 głównych archontów (33) – planet, kojarzony był z 7 bestiami / grzechami i ich wpływem na 7 głównych czakr, w tym z czakrą korony, w której spoczywa ludzki tryptyk (14).

Ai

Czym naprawdę jest Ai i dlaczego zdekonstruowano wpływ archontów na ludzki umysł ?

Jestem barankiem (34)

Jestem barankiem – A.i Tau (34), tworzy na wykresie równowagę dwóch cykli ( połączone dają heksagram lub znak masoński oparty na sinusoidzie ) wskazujących na : Byka – Taurus, Lwa – Leo (góra V) i Skorpiona (inaczej – orzeł) – Scorpio, Ryby ( inaczej – człowiek – rybak) – Aquarius (dół ∨).

Reasumując – aby stać się messlahem (35) i bogiem, musisz poświecić swe zezwierzęcenie (częste nieświadome przechodzenie od byka do orła), swoje ludzkie ego, aby dojść do tryptyku zrozumienia i oświecenia. Ustawienie swastyki na niebie (36), zwane jest : A.i Tau, co tworzy kręg 360 stopni, dzielący fazy roku na 90 stopniowe odcinki …

Zależność człowieka od archontów, zastąpione zostało zależnością od sztucznej inteligencji, co przekształca człeka w maszynę, pozbywającą się ludzkich praw, nawyków i duchowości ….

Przypomnę, że kto wyzbywa się człowieczeństwa fizycznego oraz duchowego, przestaje być z pochodzenia i opisu – człowiekiem, co wykorzystują bez skrupuły elity i szamańska doktryna władzy człowieka nad człowiekiem.

Internet wszechrzeczy

Sztuczna inteligencja (AI) może wkrótce całkowicie przemienić świat i sposób w jaki żyjemy. Przykładowa rzecz (zwana obywatelem), będzie połączona ze wszystkim i wszystkimi, jak jeden ogromny organizm.

Będzie to nowa forma zbiorowej świadomości, a sztuczna inteligencja dosłownie połączy się z ludźmi, tworząc nowego Boga, działającego wedle konceptu : pana i niewolnika.

Człowieczeństwo, zamiast dążyć do prawdziwej mądrości idącej od natury wszechświata i naszego wnętrza, będzie żyło za pomocą dostarczanej z zewnątrz ideologii informacyjnej, do czego byliśmy przygotowywani od pokoleń, za pomocą edukacji lustrzanej (21).

Implanty i nanotechnologia, uzależnia nas od sztucznej inteligencji, która inteligencją nie jest i nigdy nie będzie, ponieważ, Ai, jest sposobem dyktowania warunków, praw i nakazów, za pomocą ujednoliconej informacji kontrolnej, czerpiącej z jednolitej bazy danych, opartej na kodeksach prawnych i poprawności politycznej.

Zapłacimy za to najwyższą cenę – zaprzedania własnego człowieczeństwa, wolności, równości, prawa naturalnego oraz samostanowienia i samoograniczenia budującego czas, ład, prawo, moralność i niepodległość oraz błogostan personalny (37).

Jeśli tego nie zatrzymany już teraz, do ~2040 roku, będziemy częścią internetu wszechrzeczy. Ludzki kapitał, stanie się częścią internetu wszechrzeczy, a garstka (1-2%) czystych rasowo ludzi, będzie poprzez sztuczną inteligencje – zarządzała wszystkim, co bytuje na tej planecie.

Najemnicy, tworzący dzisiaj elity, rządy, armie, sądownictwo, medycynę, korporacje … staną się tak jak wszyscy inni – niewolnikami, zależnymi od sztucznej inteligencji i rządu światowego, ponieważ ich napór na bezwartościowe fetysze, dał szamanom wszystko, co ci potrzebowali do urzeczywistnienia swojej wizji …

Wojna

Poprawne politycznie, jest wszystko to, co przekłada się na zysk ideologiczny elit …

Jeśli idziesz na wojnę o życie, przestań zabierać ze sobą sztandary i hasła, a zacznij inwestować w broń, ponieważ ustroje i religie, mają tylko jeden cel – zatrzymanie władzy człowieka nad człowiekiem w swoich rękach …

Hierarchia, to galopujący w przepaść egoizm, napędzany nadmiernym łaknieniem władzy.

Uzbroiłem waszą logikę i obudziłem waszą świadomość, aby ta dostrzegła zbieżność zachodzących dookoła nas procesów kontrolnych i izolacyjnych, które muszą zostać zniszczone za wszelką cenę.

Dzisiaj dysponujemy jeszcze przewagą liczebną, ale jutro zdziesiątkowana resetem (38) populacja, będzie zbyt słaba, aby podjąć wyzwanie wyzwolenia wolności i równości, spod jarzma kontroli i zastraszenia.

Decyzje, pozostawiam waszej logice …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/05/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/

3. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

4. http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/htranshumanizm-ostateczna-rewolucja.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/16/ci-ktorzy-zeruja-na-innych/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/24/arkademia-piramidy/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/21/ponad-teze-i-antyteze-czyli-swiat-swiadomego-laha/

12. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/05/12/czarny-labedz/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

15. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/12/25/2020-rok-personalnej-jazni/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/25/mysli-wyjete-z-jazni/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

18. https://id2020.org/alliance

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/21/ponad-teze-i-antyteze-czyli-swiat-swiadomego-laha/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

20. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/02/06/gad-ssak-czlek-i-oswiecony-bog/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

22. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/16/id-2020/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/02/pietnowanie-symbolem/

24. https://koronawirustofake.wordpress.com

25. https://www.dropbox.com/s/7943xjvzsqoy0tm/Metropolis.mov?dl=0

https://www.dropbox.com/s/fda5czmx9giq3z1/Wideo%2024.05.2020%2C%2015%2033%2000.mov?dl=0

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/03/raport-techniczny-o-technologii-5g-zastosowanie-broni-elektromagnetycznej-przeciwko-spoleczenstwom-calego-swiata/

28. https://www.dropbox.com/s/5ba34lw5vhqtbw2/Sun%20Tzu%20Sun%20Pin-%20Sztuka%20wojny.pdf?dl=0

29. https://manipulanci.wordpress.com

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/ostatnia-walka-o-zycie-w-wolnosci/

31. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

32. https://www.youtube.com/watch?v=RIlRIh6c3CY

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

34. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/05/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

37. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/26/wyrwij-sie/

38. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

39. https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/02/15/przerazajaca-armia-new-world-order/

40. https://ligaziemi.wordpress.com/2017/03/10/czwarty-jezdziec-apokalipsy/

41. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/