Grasz aby żyć

Grasz aby żyć

Nieświadomy swej roli człowiek, zostaje zmuszony za pomocą edukacji lustrzanej (1), do przyjęcia społecznej, ogólnie akceptowanej maski aktora (2), którego fasada zostaje obleczona licznymi fetyszami, co pozwala mu odkrywać kolejne zakłamane epizody, składające się na role jego życia, stworzoną rękami licznych demiurgów (19).

Żadna przybrana rola społeczna, zawodowa, kastowa, jak także, żaden tytuł lub stanowisko, nie jest rzeczywistym obrazem twojego duchowego wnętrza (3).

Historie oraz legendy bohaterów, herosów, królów, papieży, polityków, mentorów (4), mesjaszy, czy księży, powstają w taki sam sposób, jak sensacyjne opowieści, programy, scenariusze filmowe i przedstawienia teatralne, oparte na alegorycznych fantasmagoriach, wykreowanych poprzez złączenie pisarskich fantazji, mar, marzeń oraz opowieści o anonimowych lub zapomnianych już osobach.

Czymże są pisma mistyczne, filozoficzne, a nawet historyczne (5), jeśli nie alegorycznym przesłaniem, stawiającym chorych psychicznie tyranów (6) na czele ludzkiego kapitału, będącego uniwersalnym narzędziem, kreującym nowe formy utopii religijnej, ustrojowej, czy społecznej.

Skąd taki pomysł ? Zniewolony człowiek, który jest zapatrzony w marzenia i mary swoich panów (7), dobrowolnie oddał im – swoją jaźń, tożsamość i odpowiedzialność za swoje życie (8), wyzbył się siebie i swojej legendy (9), a zatem potrzebuje ojca, mistrza, boga, mentora, bohatera … i antytez tych fantastycznych tworów, stworzonych rękoma najemników fantastów, upiększających życie swoich panów i władców, dla osiągnięcia fetyszu zysku i władzy.

Alegorie, łącza oraz dzielą, ponieważ grupami pełnymi lęku oraz strachu, wynikającemu z fanatyzmu i nienawiści, łatwiej jest sterować, za pomocą ideologie trzeciej siły (12b). Nie ma najsilniejszej broni, niż kontrolowany, przez trzecią siłę chaos, udający ład. Ktoś, kto zabiera ci personalny ład, czas, prawo i Boga (17), wstawia w ich miejsce wiarę w ideologie o tej samem nazwie i przeciwstawnej wartości (13).

Pamiętaj, że wszystkie spotykające cię problemy, tragedie, są wyreżyserowanym działaniem najemników, dążącym do wypromowania problemu i bohatera, rozwiązującego wydumany problem, pokazywany i opisywany później w encyklopediach, podręcznikach i mediach.

Świat, to teatr, jaskinia platońska (10) wyświetlającą sztukę kult-ur-y cywilizacyjnej, opartej na wyższości wybranych jednostek nad plebsem.

Taka jest niewygodna dla większości prawda. Niekiedy wystarczy odciąć się od poprawności politycznej i zając się trudem własnego życia, opartego na tworzeniu schronienia, odzienia i produkcji jedzenia (11), aby dojść, przez idee samostanowienia do dobrobytu i samoograniczenia, co pozbawia nas dążenia do fetyszy, tworzących nierealne problemy.

Hierarchia, zmusza człowieka do odrzucenia odpowiedzialności za własne życie, przez co traci on także dostęp do prawa naturalnego (20), które zostaje zastąpione licencjonowanym (21) prawem zwierząt (20).

Może warto się odciąć od fetyszy i hierarchicznych artefaktów, takich jak kasty, państwa, dokumenty, stanowiska, role zawodowe, społeczne, granice, podatki i fetysze, tworzące teatralne iluzje – relacji międzyludzkich, rasowych, narodowych i międzygatunkowych …

Istniejemy jednocześnie w trzech światach, zwanych niekiedy – zasadami. Istniejemy pomiędzy światłem, a ciemnością, żyjemy w świecie starcia altruizmu z egoizmem (14), co przedstawia widoczny świat – teatru ludzkiego życia, który został doprowadzony do skrajnej utopii i mieszanki horroru, dramatu, komedii i tragedii.

Święta geometria, to naprawdę schemat wpływy archontów (12) na kreacje życia i jego zależności od wszystkich elementów wszechświata.

Jeśli ktoś przenosi wzory funkcjonowania wszechświata i tworzy z nich programy psychologiczne, mające na celu zastąpienie wpływu archontów, wpływem psychologicznym, na byt ludzki, tworzy ze świętej geometrii, konstrukt wpływu danych jednostek, na całe społeczeństwo.

Przechodząc od archetypowych i duchowych wzorców, łączących człowieka z wszechświatem do manipulacji ludzkim ciałem, duchem i umysłem, dążmy do przekształcenia życia w kontrolowaną strukturę, opartą na zasadach transhumanizmu, technokracji (15) i stucznej inteligencji (16).

Tak zmieniony, wypaczony materialny świat, nie jest światem pozwalającym na zdobywanie prawdziwych, pozytywnych doświadczeń międzyludzkich i środowiskowych, lecz teatrem, uczącym schematycznych zachowań i relacji społecznych, czy zawodowych, opartych na skrajnych emocjach i odruchach, wpajanych człowiekowi od dziecka za pomocą edukacji lustrzanej (1).

Geometria, pomaga odkryć wielowymiarowość ludzkiego żywota, jednak poprzez indoktrynację edukacją lustrzaną, odeszliśmy dość daleko, od zgłębienia własnego ducha, na rzecz przekształcenia ciała, umysłu, natury i wszechświata, według społecznego zamysłu, dążącego do dekonstrukcji i przekształcenia tego, czego nie rozumiemy, za pomocą procesu samozniszczenia. Liczby, nie służą do kreowania ewolucji fizycznej, lecz służą, do odkrycia własnej tożsamości, prowadzącej do ewolucji duchowej (22).

Święta geometria, występuje w ludzkim polu energetycznym, zwanym mer-ka-wa (więcej lub suma), jest to zależność ludzkiego ciała od wszystkich archontów we wszechświecie (18). Zniszczenie ziemi, poprzez pozbawienie jej bogactw naturalnych, czy bombardowanie księżyca ładunkami atomowymi w celu jego terraformowania, nie tylko zmieni ludzkie ciało, ale i cały wszechświat, oznacza to kolejna wojnę pomiędzy archontami (23), które wyrwane ze swoich środowisk naturalnych, zaczną tworzyć nowy porządek i właśnie to, jest podstawą wiedzy tajemnej.

Wojna archontów, będziecie końcem człowieczeństwa i natury, jaką znamy oraz początkiem nowego wszechświata …

Człowieczeństwo, zarażone egoizmem, jest skrajnie niebezpiecznym wirusem. Każdy błazen, rozchwiany emocjonalnie aktor, pragnącym zająć miejsce archontów, staje się niszczycielem światów, ponieważ szaleniec niszczy wszystko, to, czego nie może zdobyć, zrozumieć, mieć i posiadać.

Masa całego wszechświata, jest tak skonstruowana, aby wygenerowała ona strukturę geometryczną iluzji, zwanej czasoprzestrzenią, dzięki której, istnieje wielowymiarowa struktura bytu, pozwalająca na zdobywanie doświadczeń, na bazie różnych form czasu i przestrzeni (24).

Wszechświat, jest kluczem do zrozumienia ludzkiego wnętrza, ponieważ mapa ludzkiej jaźni, jest kopią tego, co nas otacza.

Wybór, jak zwykle pozostawiam waszemu osądowi, jednak gra oparta na poprawności politycznej i emocjach, tworzących skrajną scenę egoizmu, ni jak ma się do starożytnej wiedzy i prawdy. Możecie się oszukiwać, grać, uczyć, wierzyć w cudze mary, politykować i czytać oraz powtarzać zakorzenione powszechnie błędy, ale ignorancja nie ochroni świata i ludzi przed katastrową (25), do które dąży każdy organizm, który nie wie kim jest, skąd przybył i dokąd dąży.

Liga Świata

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/16/orator-krasomowca/

5. https://ligaswiata.blogspot.com/2017/05/czas-ktory-nigdy-nie-istnia.html

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/18/manipulacja-erystyczna-czyli-filozoficzny-teatr-rozmow-o-niczym/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2017/04/epikur-i-dziedzictwo-zaprzysiezonych.html

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/17/wlasna-wizja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/25/mysli-wyjete-z-jazni/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/13/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/

10. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/06/jak-wyjsc-z-jaskini-platonskiej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/01/obalenie-systemu-jaskini-platonskiej-czyli-dysput-logiczny-o-mozliwosciach-wolnej-jednostki/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

13. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

14. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2019/01/walka-i-pojednanie-czyli-sow-kilka-o.html

15. http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/01/technokracja-czyli-masonska-utopia.html

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/28/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/03/15/filozofowie-demony-teatralne-dekoracje-i-swiat-kastowy/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

21. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/31/ponadczasowosc/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/20/wymiary-i-sily/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/