Demokracja widzów, czyli postępujący projekt zezwierzęcenia rasy ludzkiej

Demokracja widzów, czyli postępujący projekt zezwierzęcenia rasy ludzkiej

Marzę o świadomym społeczeństwie, które potrafi samostanowić i odrzucić fałszywe ideologie oparte na żerowaniu człowieka na człowieku.

Przebudzenie, to proces odrzucenia obcych ideologii, które bolą naszą dusze w każdej chwili naszego życia. Ignorancja, jest najgorszą formą ciemnoty, zrodzonej z odrzucenia odpowiedzialności za własne jestestwo.

Władza ustrojowa i religijna, ubrana w fasadę fetyszu – edukacji lustrzanej, demokracji, socjalizmu, kapitalizmu, liberalizmu, monarchii, czy komunizmu … , to system ochrony bogatej mniejszości, przed biedną większością (1).

Pozbawiony indywidualizmu i odpowiedzialności za swoje życie, zniewolony plebs, jest w swoich poglądach – kapryśny i zmienny, a odpowiedzialność za swoje błędne posunięcia zrzuca na innych. I dlatego, już dawno temu, powstała kasta najemników, którzy kierują się żądzą władzy, w celu zaspokojenia swoich osobistych ambicji (2) opartych na nadmiernym i nigdy nie zaspokojonym łaknieniu (3).

Co wynika z trójpodziału warstw społecznych ?

El-itarna kasta szamanów (4), posiadająca bogactwa naturalne, ziemie i niewolników, wywyższa część z nich, tworząc użyteczną kastę najemna, co tworzy władzę przedstawicielską, zwaną niekiedy – demokracją przedstawicielską, w której posiadający, wykorzystują łaknący – instrument najemny, w celu kontrolowania kasty nieposiadającej i zniewolonej, chęcią posiadania fetyszy, zbliżających ich, do wyższych kast społecznych.

Ten system republikański, pozwala kreować marionetki wskazywane, przez szamanów, a wybierane przez plebs. W rzeczywistości, jest to kontrewolucja (5) szamanów, przeprowadzona rękoma, najemnych polityków, dążących do bogactwa, zdobytego za pomocą wyzysku człowieka, przez człowieka.

Jedynym sposobem wyeliminowania nierówności, jest redukcja i likwidacja systemów religijnych i ustrojowych, przez świadomość, zachodzących dookoła nas procesów manipulacyjnych (6).

Oikonomia i Kremastika

Oikonomia, to sztuka zarządzania gospodarstwem domowym i personalnym dobrobytem, podczas gdy ekonomia, powstała na bazie kremastiki, czyli sztuki bogacenia się na bazie spekulacji, prawa, czy siłowego przywłaszczenia bogactw naturalnych, lichwy i wyzysku człowieka, przez człowieka.

Legislacja, nie opiera się prawie naturalnym, lecz na przejawie wpływu silniejszych nad słabszymi, co jest formą przeniesienia prawa zwierząt, do świata człowieka – wszystko dla nas i nic dla innych (7).

Koncentracja bogactwa, prowadzi do koncentracji władzy, co tworzy koło zależności fetyszu władzy od fetyszu momona, jest to sztuka dla sztuki i iluzja, grająca role rzeczywistości.

Niewidzialność trzeciej siły

Niewidzialność, to sztuka zniesienia widzialnych różnic pomiędzy najemnikami a plebsem oraz wycofanie ideologii monarchii i papiestwa, ze świadomości plebsu.

Ukrycie prawdziwej władzy, polega na wykreowaniu ideologii najemnej, której bogactwo, będzie mogło być kreowane i niszczone, na potrzeby niezadowolonego ludu, podczas gdy rzeczywista władza, będzie nie zauważalna dla oczu i uszu społeczeństwa, zapatrzonego w ziemskich archontów – idoli, gwiazdy i celebrytów (8).

Jeśli, nie masz żadnej rzeczywistej władzy, starasz się tą władze wyeksponować i uwypuklić, za pomocą ideologii terroru, przemocy i fetyszy, podczas gdy prawdziwa władza, ukrywa swoją siłe i moc, za plecami siły najemnej, odciągającej uwagę od działań prawdziwej władzy.

Widowiskowość, symbolika, rytuały, ceremonie i terror … , ukrywają zwyczajność działań szamanów.

Iluzja Boga, państwa, rządu, zmusza człowieka do udziału w przedstawieniu rytualnym, odciągających uwagę plebsu, od działań szamanów.

Cały ten teatr, to tylko zbiór fetyszy, kolorów, flag, symboli i ról teatralnych, za którym stoi kilkadziesiąt tysięcy kobiet i mężczyzn, szamanów i szamanek, architektów, dla których wszystkie te koncepty, są tylko ideologicznymi tworami, w które większość z was wierzy, od dnia narodzin, aż po dzień śmierci.

Zauważ, że nie chodzi tutaj tylko o stada pokornie milczących jagniąt i owiec oraz psów i pasterzy, ale także o stada ślepych myszy, prowadzonych dźwiękiem zaczarowanego fletu. W ujęciu cymantyki (9), retoryka oparta na schematach falowych, doprowadza społeczeństwo do skrajnych czasowych emocji i sinusoidy określonych zachowań.

Jagnie, jest alegorią bezsilności i bezmyślności oraz strachu, podczas gdy pasterz, jest wyjątkową istotą, świadomą swej roli w świecie wyzysku człowieka, przez człowieka, jest to świadome przymierze – świadomego człowieka z archontami (8), które pozwalają okresowo sterować ludzkim ciałem i umysłem w specyficzny sposób, zrozumiały tylko dla szamana i pasterza (10).

Wszystkie, towarzyszące ci pojęcia polityczne, ustrojowe, religijne, to broń pojęć alegorycznych, stworzonych do walki człowieka z człowiekiem.

Zauważ, że teatr życia cywilizowanego, wnosi w nasze życie – nie istniejące rzeczy, na tyle skuteczne w swym działaniu, że burzą one realizm naszego życia. Podatki, aborcja, feminizm, genderyzm … , to kłótnie tworzące podział w celu ukrycia prawdziwych działań władzy, prowadzących do społecznej ignorancji i zagubienia.

New Deal

Nowy ład – new deal, kojarzony z neoliberalizmem, powstał tylko po to, aby nauki społeczne, takie jak socjologia, psychologia i manipulacja, stworze rękami uniwersytetów, think tanków i instytutów naukowych, wykreowały techniki podziału społecznego i sposoby walki człowieka z człowiekiem (11), na bazie form rynkowych.

Tak ubito, twój czas, ład, prawo i Boga personalnego, poprzez manipulacje twoim zbyt ciekawym umysłem, nastawionym na odbiór zewnętrznych, kolorowych ale bezwartościowych ideologii (12).

Zauważ, że najwyższych struktur władzy, nikt nie bada i nikt nie określa, socjologia, jeśli ślepa na prawdziwy obraz władzy, a psychologia i psychiatria, nie zajmuje się chorobami psychicznymi i wynaturzeniami najemników i światowych el-it, chociaż właśnie w tych strukturach, rodzi się teatr fetyszy, przemoc, patologa, ludobójstwa, mania wielkości, schizofrenia i psychopatia. Czegoś, czego oficjalnie nie ma, nie można badać i kontrolować, a co najwyżej można czcić lub nienawidzieć. Nawet idea złego oka (13), nie może przeklnąć kogoś, kogo nie widzi i nie może nazwać oraz określić …

Niszczenie siły

Rozbicie jedności robotników, rodzin, plemion, jest głównym zadaniem struktur władzy … Robotnicy i płaskie struktury (14), nie identyfikują się jako realna siła fizyczna i intelektualna. Te struktury, są celowo dzielone (teza – antyteza) i identyfikują się z firmami, klubami, logotypami, partiami i religiami, osłabiając swoją siłę personalną i społeczną.

Fałszywa tożsamość, jest podstawą technik, wprowadzanych pomiędzy ludzi, aby wszędzie mogła powstac teza i antyteza, sterowana rękoma trzeciej (ukrytej) siły (15).

Konsumpcjonizm i państwo opiekuńcze

Konsumpcjonizm (17) wspiera ideologie państwa opiekuńczego, co tworzy nigdy nie zaspokojone łaknienie, wsparte zagubieniem własnej tożsamości, zastąpionej tożsamością, wykreowaną na bazie edukacji lustrzanej (16), która kreuje wiarę w zewnętrze ideologie, wpajane nieświadomym i obojętnym ludziom od dziecka.

Nieprawdziwa forma osobowości, oparta jest na utożsamianiu człowieka, ze szkołą, uczelnią, brandem, klubem, marką, zakładem pracy, tytułem, rolą, nazwiskiem, narodem, czy klubem …

Dekonstrukcja (18) prawdy i rzeczywistości, poszła tak daleko, że zatrzymała się na rozbiciu osobowym, ponieważ obiekt, który nie posiada własnej osobowości i odrzuca tą osobowość na rzecz zewnętrznej ideologi, zaczyna tracić kontakt ze rzeczywistością i stacza się z rampy człowieczeństwa, do świata zwierząt.

Prostym przykładem tego typu zachowań, jest ideologia panseksualna (19), kreująca rozbicie tożsamości, przez funkcje ideologii gender, jako kreatora nowych konstruktów społecznych.

Atomizacja społeczeństwa, jest widoczna gołym okiem, wystarczy zwrócić uwagę na ideologie multikulturowości, genderyzmu i seksualizacji dzieci i młodzieży (19).

Wizja władzy

Ukryta władza, działa za pomocą ukrytych form działania, opartych na tajnych bractwach i wchodzących w ich skład uniwersytetów (21), instytutów, czy think tanków … , dzięki którym można ideologicznie zarazić inteligencje wizją władzy el-it nad plebsem.

Suwerenność interpretacyjna pojęć, doprowadziła do dekonstrukcji pierwotnych wartości i zawłaszczenia poglądów i pojęć, takich jak wolność, czy równość (22).

O ile elity przestudiowały swego wroga, to plebs nie zrobił nic, aby zabrać elitom scenę walki i teatr władzy …

Rynek zarządzany prawami zwierząt, nie jest rzeczywisty w świecie świadomego człowieczeństwa, ale w świecie dekonstrukcji, neoloiberalizm twierdzi, że nie jest ideologią, a czystą racjonalnością, ponieważ działa wedle naturalnych praw rynku, co jest metaforą nauk przyrodniczych (7), mówiących, że rynek zarządzany jest wedle prawa natury, którym człowiek musi się poddać i nie może się przed nimi bronić, ponieważ jest to tak absurdalne, jak protest przeciwko złej pogodzie …

Nie można doprowadzić do kryzysu demokracji, religii, czy ustroju, ponieważ kryzys odbija się nie na elitach, ale na społeczeństwie, z tego też względu, trzeba obalić ideologie wraz z jej twórcami i ochroniarzami i fetyszystami (5).

Człowiek, nie może być pasywnym trybikiem religii i polityki, nie może być fasadą ani artefaktem teatralnej sceny, człowiek musi stworzyć własny świat i przestać wspierać ideologie chorych psychicznie jednostek, próbujących żyć na jego koszt.

Struktura oparta na bankach, firmach inwestycyjnych i systemie ubezpieczeń, przeprojektowała cały system gospodarczy, który stał się systemem spekulacyjnym, dążący do wojen, poprzez dokładnie zaplanowane kryzysy finansowe … Korporacje nie opierają się już na idei rzeczywistego postępu, a na ideologii zysku, opartego na wolnej ewolucji (24) kontroli i medialnym napięciu – popatrz na finansowanie blogów, stron i społeczeństw w internecie …

Spekulacyjna zabawa pieniądzem, przynosi większy zysk, niż realny postęp technologiczny, który został zatrzymany w rękach sił najemnych kontrolujacych społeczeństwo.

Finansjalizacja ekonomii, nie wnosi żadnego wkładu w rozwój społeczeństwa, po prostu jest sposobem kontrolowania ludzi, nabywających bierną formę broni, zaopatrzonej w kamery, mikrofony, biometrię, internet i globalny system nawigacyjny …

Jeśli, ty nic nie widzisz, nie słyszysz i nie mówisz o działaniu władzy, to władza i tak to sprawdzi, ponieważ wyraziłeś no to zgodę, poprzez bierną akceptację kontroli społecznej.

Globalizacja, spowodowała znaczne obniżenie płac oraz strach, przed utratą miejsca pracy, poprzez globalny wyścig szczurów … Niepewność jutra, to całkowita kontrola nad maksymalnie podzielonym społeczeństwem, które zamiast walczyć z projektantami, systemu strachu (23), walczą z sobą o miejsca pracy.

Każdy system, opiera się na słowniku fałszywych i zdekonstruowanych pojęć (18), dopasowanych do swoich czasów, co zmienia fasadę ideologiczną systemu, manipulującego społeczeństwem, za pomocą tezy i antytezy poglądowej.

Zdobycie władzy, odbywa się, poprzez zawłaszczenie myślenia i przeciwstawne znaczenie słów, takich jak wolność, równość, równowaga, stabilizacja, dobrobyt, wolny rynek, handel …

Prawdziwy globalizm, to maksymalne przesunięcie władzy pomiędzy kapitałem, a ludzkim trudem … Globalizm w sensie wolności – nie istnieje, ponieważ przebieg prawdziwych i wartościowych informacji, jest cenzurowany za pomocą regionalizacji, opartej na państwach handlowych i poprawności politycznej, kreowanej za pomocą mediów, należących do prywatnych korporacji, partii, kościołów i rządów (25) …

Państwo narodowe, jako narzędzie

Państwo narodowe, w jakie, cześć was wierzy, to suma wszystkich osiągnięć społecznych narodu, wykorzystywanego przez władze do swoich celów, za pomocą ekstremalnego podziału.

Nacjonalizm, to prawo do władzy silniejszego na płaszczyźnie międzynarodowej, jest to kolejny przejaw działania prawa zwierząt w świecie ludzi (7).

Dzielenie

Refeudalizacja, polega na skrajnym dzieleniu grup społecznych i pogłębieniu stosunków feudalnych. Ten autorytarny konstytucyjonalizm kapitału, wprowadza nowe formy prywatyzacji i bogacenia się bogatych, na skrajnej biedzie i ignorancji w stosunku do działań władzy.

Neoliberalizm, poprzez redystrybucję mienia, prowadzi nas wprost do technokracji (26), robotyzacji (27) i ekstremalnych różnic kastowych …

Wasze podatki, służą wyrwaniu prywatnych interesów spod opieki państwa … Pasożyt, tworzy z płaskiej struktury – państwo i narzędzie legislacyjne, pozwalające utrzymywać najemników w celu ukrywania prawdziwej władzy. Państwo, a raczej tworzący państwo niewolnicy, stali się łupem, kreującym ludzki kapitał, potrzebny władzy, do utrzymywania ich struktur kontrolnych. Po to, są parlamenty, aby chronić terror demokracji i ustroju, przed społeczeństwem i po to, są konstytucje, aby licencjonowały (28) człowiekowi prawa naturalne.

Media, tworzą propagandę tezy i antytezy, aby trzecia siła, mogła w spokoju produkować prawa ograniczające wolność zwykłych ludzi.

Świadoma i inteligencja manipulacja ludźmi, jest istotnym elementem demokracji i każdego systemu religijnego i ustrojowego.

Organizacje – tajne służby i bractwa, które działają w ukryciu, tworząc niewidzialny rząd, kreujący rzeczywistą władze szamanów nad ludzkim kapitałem.

Okrągły stół

Całym świtem, rządzą instytucje okrągłego stołu (29), kreujące wojny, rewolucje, kryzysy i kreacje regionalne i międzynarodowe.

Człowiekowi bytującemy w świecie zwierząt i fetyszy, daleko jest do samostanowienia, dobrobytu i samoograniczenia.

Większość osób, nie rozumie sformułowań, jakimi posługuje się, otaczający go świat. Większość społeczeństwa, zajmuje się kreacjami, będącymi pożeraczami czasu personalnego, a wynikającymi z pracy na rzecz trzeciej siły, obserwacji poprawnie politycznie mediów, finansowaniu monopoli, przez nałogi, popędy, czy sport i hazard … utrzymujący iluzje cywilizacji i kult-ur-y.

Izrael, USA, Niemcy, Anglia … , nie maja żadnego znaczenia dla myślącego człowieka, ponieważ fetysz pieniądz i biznesu spekulacyjnego, nie ma swojego domu, a cały świat, jest jego ziemią obiecaną i miejscem żerowania, człowieka na człowieku i człowieka, na naturze…

Uzwierzęcenie ludzkiego kapitału, jest prostym schematem ideologicznym, czego alegorie, są zauważalne nawet w bajkach dla dzieci, w których zwierzęta, posługują się ludzki językiem, narzędziami, fetyszami i emocjami, za pomocą których, można manipulować każdą istotą, która wyzbyła się odpowiedzialności za samego siebie.

Przymus

Koncepcja przymusu, pcha człowieka ku wierze w rzeczywistość, otaczającego nas świata, podczas gdy aktorzy, mają tylko jedno zadanie, wprowadzić nas do teatru (30), w którym człowiek, sprowadzony jest do roli zwierzęcia, odgrywającego swoją drugoplanową, marginalną role, w celu osiągnięcia prawa do życia, według reguł poprawności politycznej.

Ideologiami, można manipulować nieświadome swojej jaźni zwierzęta, dążące do fetyszy, stawianych wyżej od samostanowienia i samoograniczenia ludzkiego bytu.

Prasa i Biuro Inteligencji

Nieświadome stado, funkcjonuje tylko dlatego, że jest trzymane na kursie propagandy i poprawności politycznej … Prasa, nie ma dostępu do wiedzy i prawdy, ponieważ prasa, jest komercyjnie stronnicza i nie ma dostępu do biur inteligencji, czyli instytutów naukowych i think tanków, kreujących modele kontroli i podziału społecznego (29).

Porządek społeczny, można osiągnąć, poprzez szczelną sieć kontroli nad obywatelem, ta sieć w Polsce, tworzona jest przez kilka uczelni, instytutów i pięćdziesiąt cztery think tanki (31), wspomagane tysiącami podobnych instytucji na całym świecie.

Zniszczenie samostanowienia jednostki

Już w latach dwudziestych i trzydziestych, dwudziestego wieku, podano krytyce, możliwość samostanowienia pojedynczego obywatela :

Obywatel, nie posiada zainteresowania ani wiedzy, poprzez naznaczenie ich ignorancją, apatią i przesądami, co tworzy niezdolność do myślenia i działania. Opini publiczna, składa się z niewiedzących i uciążliwych oraz niezaangażowanych, których rola w demokracji powinna być rolą widza, a nie uczestnika.

Obywatel, powinien jedynie periodycznie oddawać swój głos na odpowiedzialnych mężów stanu, a potem skupić się na swoim skromnym, prywatnym świecie.

Opinii publicznie, musi zostać wskazane jej miejsce, aby każdy z nas – el-it, mógł żyć prawdziwie wolny bez tupot i wrzasku, tego dzikiego stada zwierząt.

Czyż, moja koncepcja teatru – jaskini platońskiej (32), nie jest koncepcja właściwą do określenia otaczającego nas świata ?

Dziecko, jako młody niewolnik, nie może uczyć się o autorytetach i władcach oraz o liczbach urojonych, ale musi rozwiązywać logiczne problemy, dążące do dobrobytu, poprzez trud i odpowiedzialność za własny byt (33).

Świadoma jednostka, mająca dostęp do prawdy, wiedzy źródłowej, nie tylko może samostanowić, ale przede wszystkim i samoograniczać własny byt, czego nie potrafi szamańska elita i siła najemna oraz doprowadzane do zezwierzęcenia społeczeństwo …

Działanie opinii publicznej i zachowanie wyborców, poprzez zakres dostarczonych im informacji, jest zrozumiałe i uzasadnione, a tym samym w tym sensie – racjonalne.

Informacje, którymi dysponują obywatele integrują w rozsądny sposób, pod warunkiem, że wszystkie relatywne informacje, są dla nich dostępne.

A tym samym – opinia społeczna, jako kolektyw, posiada zdolność do świadomego rządzenia …

Dlatego, licząc na wasze przebudzenie, dajemy wam dostęp do prawdy, której nikt nie zniekształci, za pomocą narzuconej mu ideologii.

W świecie kłamstw, okłamywani obywatel, nie jest wstanie samostanowić i samoograniczać swego łaknienia, w taki sam sposób, jak najemnicy i rządzące nimi el-ity.

Totalitaryzm i odwrócony totalitaryzm

Klasyczny totalitaryzm, buduje na mobilizacji mas, ponieważ – gospodarka, jest podporządkowana państwu, przemoc wobec dysydentów, jest widoczna, tak samo, jak ograniczenie spektrum poglądów. Natomiast odwrócony totalitaryzm, buduje, na demobilizacji obywateli do roli pasywnych konsumentów, poprzez implikacje niepewności, strachu i apatii.

I właśnie z tym, mamy doczynienia w obecnej iluzji, w której ideologia państwa i społeczeństwa, są podporządkowane biznesowi, a przemoc wobec dysydentów, jest nie widoczna, tak, jak niewidoczne jest ograniczenie wachlarza poglądów, za pomocą pojęć takich, jak mowa nienawiści (34).

Nowy system

Nowy system, czyli tak zwany odwrócony totalitaryzm, wywiera totalitarną przemoc bez budowania obozów koncentracyjnych, wymuszania ideologicznego, jednorodności i bez brutalnego gnębienia dysydentów, ale tylko dopóty, dopóki, są oni nieskuteczni.

Demokracja lub ustrój widzów, to twór, który możesz obserwować, a w którym nie możesz uczestniczyć, jest to przeniesienie ideologii jaskini platońskiej (32), do świata współczesnego teatru (30), osadzonego na mediach i manipulacji ludzkim umysłem.

Apatia

Techniki indukcji apatii, rozpoczynają swój bieg od troski o utrzymanie, dążąc do podżegania strachu, konsumizmu, po czym biegną, do techniki zarządzania poglądami i techniki zarządzania oburzeniem.

Wszystkie te techniki, mają was zmusić do politycznej apatii i odrzucenia odpowiedzialności za samych siebie, co dopełniane jest, wpojonym wam konsumpcjonizmem, napędzającym różnice klasowe.

Propaganda, czyli PR

Propaganda polityczna i reklamowa, jest jedynym środkiem masowej mobilizacji, która jest tańsza i skuteczniejsza niż przemoc, korupcja lub inne możliwe techniki kontrolne.

Współczesna propaganda i public relations, to konsekwentny, trwały wysiłek tworzenia lub kształtowania wydarzeń, mających wpływać na relacje społeczeństwa z przedsiębiorstwem państwa, korporacją, religią, ideologią lub grupą.

Lojalność i wierność

Bezosobowość, została wyparta, przez propagandę lojalności dla zakłamanych przywódców, będących tezą, tworzącą strach, przed antytezą, zagrażającą bezpieczeństwu większości – dzięki czemu, powstaje strach, przez wytworzonymi czynnikami społecznymi.

Lekceważycie wartości, poprzez wynoszenie ideologii kłamstwa pod niebiosa. Propaganda Gebelsa, jest dzisiejszej PR-em, dzisiaj nie płacicie za realną wartość produktu, lecz za koszty otaczającej go propagandy i nie ważne jest, czy mówimy o tezie czy antytezie tworu, sprzętu, czy o najemnych ludziach, aktorach, grających na waszych emocjach.

Potok nieistotnych informacji, na jakie należy wystawić człowieka, musi być większy, niż możliwość przyswojenia tych informacji, dzięki czemu, emocje wykreowane za pomocą narkotyku, równie szybko rosną, co i gasną.

Samoświadomość, pozwala nam odróżnić rzeczywistość od bagna, ciągnącego nas na samo dno. Wielu z was, poszukuje prawdy w konceptach alegorycznych, których sedna nie pojmuje wasz umysł, nie mogący odnaleźć swego jestestwa.

Prawda, wymierzona w proces zagubienia, odbierana jest, jako atak, ponieważ nikt, nie jest wstanie wam pomóc, jeśli wy, nie pomożecie sobie samym.

Wystarczy zamknąć się na zewnętrze ideologie i odciąć się od otoczenia, aby stać się przeciwnikiem tego, co nie jest zgodnego z waszym wnętrzem.

Biada głupcom, którzy zamiast dążyć do personalnego samostanowienia i samoograniczenia, zajmują się sprawami, które w żaden sposób, nie zbliżają ich do wolności, równości i dobrobytu, poprzez wiarę w obce ideologie, tworzące dobrobyt kast nadrzędnych.

Liga Świata

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/06/walka-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/10/to-cos-co-nie-daje-zyc/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

5. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

6. https://manipulanci.wordpress.com

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

9. https://panlogika.wordpress.com/2017/01/04/wzywam-wszystkich-madrych-ludzi-do-realnego-dzialania/

https://panlogika.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

10. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/28/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/07/bog-personalny-i-bog-zlosliwego-oka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/28/holokaust-i-zniszczenie-struktur-plaskich-na-przykladzie-indian-kanadyjskich/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/29/plaska-a-hierarchiczna-struktura-bytu-na-przykladzie-dekonstrukcji-starozytnej-lechii/

15. https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2018/12/27/alegoryczny-tryptyk-trojca-i-arka-przymierza/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

17. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/konsumpcjonizm.html

18. https://manipulanci.wordpress.com/2017/03/14/ideologia-poprawnosci-politycznej-dekonstrukcja-i-promocja-cenzury/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/27/dekonstrukcja-przez-otwarty-seksualizm/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/11/w-pogoni-za-rozumem-mechaniczny-swiatopoglad-oraz-sapioseksualizm-w-starciu-z-panseksualizmem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/16/pedofilia-i-lgbtq-czyli-manipulacja-naprawde-wysokich-lotow/

20. https://app.box.com/s/su314lk4tvyopku0laoihjzoih0p77tv

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/23/skull-and-bones-prawda-niebezpieczna/

22. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

23. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

24. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/02/23/ewolucja-wartosci-negatywnej/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/13/idea-unowoczesnienia/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/03/fake-fakty-od-afp-czyli-weryfikacja-poprawnosci-politycznej-na-facebooku/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2017/03/ideologia-poprawnosci-politycznej-i.html

26. http://swiatowaliga. blogspot.com/2017/01/technokracja-czyli- masonska-utopia.html

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2017/01/02/prawo-autorskie-klucz-do-wolnosci/

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/raport-nssm-200-charytatywne-zabojstwo.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

27. https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

28. https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/07/11/tajemnica-licencji/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/17/miedzynarodowa-loza-okraglego-stolu-stowarzyszenie-pielgrzymow-oraz-klub-1001/

https://newspapernwo.wordpress.com/2014/03/31/round-table-grupy-okraglego-stolu/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/historia-manipulacji-instytut-tavistock.html

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2018/03/manipulacja-erystyczna-czyli.html

31. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Think_tanki_w_Polsce

32. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/17/wlasna-wizja/

34. https://mowanienawiscinieistnieje.wordpress.com/2016/02/27/mowa-nienawisci-nie-istnieje/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/