Płaska a hierarchiczna struktura bytu, na przykładzie dekonstrukcji starożytnej Lechii

Płaska a hierarchiczna struktura bytu, na przykładzie dekonstrukcji starożytnej Lechii

Najwięcej wiadomości o Słowianach vel Sławianach, sprzedali i sprzedają wam ci, którzy Lechię i lechitów zniszczyli, dla własnych celów …

Dlaczego, i jak, to możliwe ?

Najważniejsze dla tej prześmiewczej, zakłamanej armii ludzi, było stworzenie iluzji, opartej na strukturze hierarchicznej … , która daje im egocentryczny fetysz pracy, władzy, mamona, tytułu, bezceremonialnych zachowań, którymi, można kreować piekło, ludzkiego strachu i zagubienia …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/tag/strach/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

Jeśli, mamy w swych rękach władze zdobytą mięśniami wiernych najemników, robiących wszystko, dla tego, czy innego fetyszu (momon, tytuł, bezpieczeństwo …), możemy bez skrupułów, usunąć wszystkie wiadomości, na temat struktury poziomej – podbijanego – środowiska rdzennego, a wtedy, pozostanie nam już tylko, zbudowanie fantazyjnej legendy – grup hierarchicznych, powstałych na gruzach, nieistniejącej już prawdy …

( Zagrożenie prawdą, żyje tak długo, jak długo istnieć będzie – świadectwo owej prawdy. Kłamcy, zrobią wszystko, aby dekonstrukcja wspierana prawem, ścigała każdego, kto wyłamuje się z idei poprawności politycznej …

Dydymus )

Tak rodzi się dekonstrukcja prawdy, poprzez podstęp, siłę, wynaturzenie oraz teatralno – literacką sztukę -kreowania legend … Działanie każdego tyrana, jest bardziej zauważalne, niż dobro, ukryte w ciszy otaczającej je zawiści …

Historia, niczego nie udowodni, prawo, wszystko, co potrzebne do szerzenia tyranii – zatwierdzi, edukacja wszystkich niewolników wyszkoli, plotka zdekonstruuje fakty, drewno i ludzi można spalić, ludzka pamięć wygasa po trzech pokoleniach, a papier, jest cierpliwy …

Zauważ drogi czytelniku, iż wszystkie dokumenty o starożytnej Lechii propagowane przez ruchy hierarchiczne, powstały w języku łacińskim (III – XX wiek) i Polskim (17-20 wiek), i dotyczą okresu walk wolnej społeczności lechickiej, z jedynymi, królami Lechii, ich sponsorami i pierwszymi, ubożejącymi, królami i księżmi Słowian.

Dekonstrukcja Lechitów i nagłe powstanie Słowian, miało tylko jeden cel – narzucenie powstania zupełnie nowego zagadnienia, na terenie dekonstruowanej Lechii … Dzięki, czemu, dziś w szkołach, kłamcy, mogą uczyć, o plemionach słowiańskich, opowiadając wam totalne, literackie bzdety o mieszku, czy chrzcie polski, pokazując doskonale stworzoną iluzje …

Jednym, z największych plagiatorów, był kościół katolicki oraz ruchy masońsko – słowiańskie, osadzone na idei hierarchicznej, np : Mir i Sława, czy Bractwo Przymierza Narodowego, których korzenie powstały o dziwo w kościele katolickim … ( w skład tego masońskiego tworu, wchodził m.in. okultysta – mason Jan Karol Zubrzycki-Sas (1860-1935) ) …

( Zbliża się 3 maj, więc warto zwrócić tutaj uwagę, na powstałe 3 maja 1819 r, Wolnomularstwo Narodowe, jest to konspiracyjna organizacja wojskowa, tworzona przez oficerów polskich, z majorem Walerianem Łukasińskim na czele …

Cel tej organizacji : Zniszczyć obawę i niedowierzanie i na to miejsce utwierdzić zaufanie we władze masonerii nad narodem polskim – oto prawdziwy cel święta – 3 maja …

Bardziej radykalne poglądy w otoczeniu Łukasińskiego, prezentował adwokat Jakub Szreder. Postulował on oparcie powstania zbrojnego na potencjale naiwnych chłopów i mieszczaństwa, w związku z tym wzywał do włączenie do programu Wolnomularstwa – uwłaszczenia chłopów …

Polska masoneria ewoluuje i na miejsce rozwiązanego 1 maja 1821 roku, Wolnomularstwa Narodowego powstaje w tym samym dniu – Towarzystwo Patriotyczne.

Filia Wolnomularstwa Narodowego w Wielkopolsce wykształciła kolejną organizację. Był nią Związek Kosynierów z Stanisławem Kostką Miełżyńskim na czele.

W 1821 r., opierając się na Związku Kosynierów, wołyńskim Związku Templariuszy i swych najbliższych współpracownikach Łukasiński stworzył nową organizację spiskową. Było nią Towarzystwo Patriotyczne.

Przedstawiciele Towarzystwa Patriotycznego, nawiązali kontakty z rosyjskimi spiskowcami, których określa się mianem dekabrystów …

Oto polski kult świąt majowych, oparty na masońskiej doktrynie władzy … Dlaczego masoni, czyli kontrolerzy iluzji, tak bardzo kochają święta majowe, stawiając je wyżej od iluzji wielkiej nocy i świąt tzn : Bożego narodzenia – powodów, jest wiele : https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/05/01/1-maj/ )

Dokumenty świadczące o płaskiej strukturze społecznej, zapisane słowiańskimi runami, zostały w większości spalone na przestrzeni dziejów, a ich kopie lub nieliczne oryginały, zostały zarchiwizowane przez muzeum Watykańskie i prywatnych kolekcjonerów, o czym świadczą pokazujące się tu i ówdzie, skany owych cennych dokumentów i map …

https://swiatowaliga.blogspot.com/2018/01/fantastyczny-szewc-czyli-kim-by-jeden-z.html

Największą fabrykę dokumentów pseudo historycznych, tworzyli kapłani religii zainteresowanych, zmianą rzeczywistości w iluzoryczny, twór hierarchiczny …

Wraz z upływem czasu, owe religijne fabryki, zastąpione zostały politycznymi aktami prawnymi, tworzącymi nową rzeczywistość, opartą na uprzednio stworzonych historycznych fałszerstwach …

https://ligaswiata.blogspot.com/2017/05/czas-ktory-nigdy-nie-istnia.html

Kiedy, powstała idea państwa, państwowości oraz patriotyzmu, należało zaangażować w rozwój cywilizacji – hierarchicznej, osoby pragnące powrotu dawnych kultów pierwotnych …

Dekonstrukcja prawdy, odbyła się za pomocą zmyślonych faktów historycznych, związanych z władzą człowieka nad człowiekiem, w aspekcie religijnym i świeckim …

https://ligaziemi.wordpress.com/2018/04/07/dekonstrukcja-struktur-poziomych-za-pomoca-idei-patriotyzmu/

W całych tej pseudo hierarchicznej legendzie, wyssanej z palca łgarza, brakuje tylko realiów, okupionych regionalnymi holokaustami, wspominanymi tu i ówdzie, przez niepoprawnych politycznie ludzi, ceniących prawdę, ponad życie…

Przez tysiąclecia, zabijano osoby spragnione wolności i równości, zasiedlające ich własności, przeganianymi z kąta w kąt ludami koczowniczymi i repatriantami wymieszanymi z międzynarodową zbieraninom kłamców, udających Żydów, Polaków, czy Rosjan …

Okłamują was, dzięki doskonale zbudowanemu frontowi dezinformacji, wprowadzającej dekonstrukcje … Ośmieszają was, żyjąc w iluzji poprawności politycznej …

Jak zauważyliście, moje kanały, wolne są od pato-komentarzy, pato-planktonu, czy pato-kłamców, ponieważ, szanuje sam siebie, was i tworze, niezależne enklawy, będące moją własnością, na których panuje moje prawo …

Jeśli wy, stworzycie własne enklawy, odetniecie się od ludzi, wchodzących bezceremonialnie na wasze posesje w celu oddania moczu … , to stworzymy silną, płaską grupę sąsiedzką … miłująca prawdę, spokój i normalność, w której, nikt nie pozwala sobie na pisanie, po waszych ścianach i płotach …

W tym wszystkim, co wam odpowiadają, jest tylko jeden, jedyny cel – zatrzymanie was na zawsze, za wszelką cenę w iluzji, poprzez łączenie katolicyzmu, z fikcją spreparowanego słowiaństwa oraz słowiaństwa z hierarchią królów i władców …

Odcinają was od struktury poziomej, poprzez podstęp ukrywania pierwszych sprzedajnych królów polskich, którzy sprzedali siebie i Lechię najeźdźcą, za garść fetyszy, plasujących ich rodziny ponad plebsem, ponad wami, ale to was bardziej interesuje niż równość i wolność …

Oszukują każdego z was, dzielą was i skłócają, ponieważ, nie jesteście wstanie zobaczyć promyczka nadziei pod powierzchnią kloaki …

Każdego dnia – grupka podobny do mnie osób, broni prawdy, twardo stojąc, przy prawdzie, broniąc jej, przed kolejnymi kłamstwami i dekonstrukcjami …

Drzewo prawdy, drzewo życia stworzone, jest z gałęzi wolnych i równych względem siebie ludzi … których należy bronić, jeśli oni sami nie potrafią się odseparować od idei kłamstwa i podziału …

System, pozbawiony jest odpowiedzialność i ogranicza was potencjał, przez prawo, co skutkuje problemami dążącymi od strach do śmierci …

W dupie mam poprawność polityczną i oficjalna wersje rozwoju tzw : cywilizacji … ponieważ, właśnie to słowo – stoi za utratą ludzkiej wolności oraz równości człowieczeństwa …

To od was zależy, czy wybierzecie cywilizacje hierarchiczną, czy człowieczeństwo oraz samostanowienie i samoograniczenie, jako najwyższy aspekt rozwoju …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Liga Logiki
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/afd
https://trueshopl.wordpress.com
https://alchemiaprawdy.cupsell.pl

P.s

Zdekonstruowano również budowę struktury płaskiej … tworząc z niej strukturę perspektywiczną, chodzi tu o przełożenie struktury hierarchicznej pionowej, na rzut perspektywy symulującej idei struktury płaskiej, ponieważ, nikt z własnego szeregu, nie dostrzega piramidy władzy, lecz zwężające się oblicze przemierzanej drogi …

Spryt bestii, zmienia nazwy, definicje i funkcje … prowadząc od dekonstrukcji do dekonstrukcji, jednak władze ma zawsze elita, pomijają idee prawa naturalnego, równości i wolności …

Zastanówcie się nad tym …

Struktura płaska, to jednostka odseparowana od jednostki (wolność, równość budowana na odrębności), niezależna od niej, po względem mentalnym, fizycznym i duchowym, dzięki czemu, nie tworzy się linia zależności i perspektywa spojrzenia mentalnego – co rodzi naturalną zazdrość lub wywyższenie …

W strukturze płaskiej, każdy sięga do gwiazd i ma przestrzeń życiową, tworząca (p)oświęcenie do pasji, kogoś, lub czegoś …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/04/02/tajemnica-o-swiecenia-cz-1/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/05/tajemnica-o-swiecenia-cz-2/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/04/09/tajemnica-o-swiecenia-cz-3/