Holokaust i zniszczenie struktur płaskich, na przykładzie Indian Kanadyjskich

Holokaust i zniszczenie struktur płaskich, na przykładzie Indian Kanadyjskich

Przyjdzie taki czas, kiedy rdzenni mieszkańscy ziemi zarządają zwrotu swoich gruntów, mienia, zażądają reperacji za hierarchiczne mordy rytualne, eksperymenty na ludziach, zwierzętach i przyrodzie …

Będzie to wtedy, kiedy stary i nowy porządek zakończą swój byt, aby powitać … nowy początek, tworzący personalny ład, czas, prawo i Boga, każdego wolnego i równego innym – człowieka.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/02/nowy-poczatek-swiata-i-walka-o-personalna-wolnosc-kazdej-jednostki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

Rzeź religijna ludzkiego kapitału, trwa w najlepsze od tysięcy lat w majestacie prawa zwierząt i poszerzania hierarchicznej przestrzeni życiowej, ponieważ twory religijne, państwowe, narodowe, rasowe, korporacyjne …, są hierarchicznym symbolem przemocy, dewiacji i choroby psychicznej, poszukującej wartości poza duchowym jestestwem – prawdziwego człowieczeństwa, żyjącego według zasad prawa naturalnego, które samostanowi i samoogranicza ludzki egoizm.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Żyjąc w świecie dezinformacji, kłamstwa, cenzury i wypaczenia prawdy historycznej, odcina się człowieka od wartości i obiecadła, które odeszły wraz z końcem starego porządku świata.

Dziś, przedstawimy państwu skróconą chronologie ludobójstwa Indian ( zwanych Indianami Kanadyjskimi ), analogicznego do ludobójstwa Aborygenów, Afrykanów, Palestyńczyków, Tybetańczyków, Lechitów, Majów i wielu innych mieszkańców pierwotnego raju …

W świecie globalnej wioski istnieje regionalna cenzura, dzięki której historia kłamstwa ma się dobrze, ponieważ edukacja lustrzana, pozwala hodować patologie, wierząca w poprawność polityczną i ignorancję w stosunku do niewygodnej prawdy.

Chronologia Ludobójstwa

1. Terror i zamachy fałszywej flagii

Pierwotne Ludy Kanady, zostały w 1850 roku, zdziesiątkowane przez ospę, celowo wprowadzoną przez Europejczyków, w wyniku czego populacja Indian, spadła o dziewięćdziesiąt procent. Był to szybki i krwawy podbój, dzięki któremu, większość stała się z dnia na dzień mniejszością.

2. Ustawa o Cywilizacji

W 1857 roku, napisano treść Ustawy i Stopniowej Cywilizacji, której celem było zniszczenie wszystki pierwotnych nacji, poprzez zamachy fałszywej flagii, choroby i nadanie praw wyborczych. Ta sama ustawa, pozwoliła na likwidacje pojęcia pierwotnej narodowości i pierwotnego prawa do ziemi.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

3. Jezuicki plan eksterminacji

Biskup posiadający tytuł – Oblata, nie składa ślubów zakonnych, lecz składa na ręce papieża przyrzeczenie wytrwania i przejmuje w 1859 roku, misje w Okanagan. Jezuicki plan eksterminacji, stworzony przez Paula Durieu, zakłada likwidacje niechrześcijańskich wodzów Indian i zastąpienia ich liderami kontrolowanymi przez Kościół Katolicki. W późniejszym okresie Plan Durieu, posłuży jako model dla indiańskich szkół z internatem.

4. Kontrolowany plan szczepień

Anglikański misjonariusz, biskup Norwich oraz członek Izby Lordów – John Sheepshanks, w 1862 roku, zaszczepia setkom Indian ospę prawdziwą, w wyniku czego umiera ponad 95 procent lokalnych Indian Salish i Chilcotin … Użycie straszliwej broni biologicznej, pociągnie za sobą smierć ponad ośmiu tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Sheepshanks działa na zlecenie rządu prowincjonalnego i handlującej futrami Kompanii Zatoki Hudsona, która sponsoruje pierwsze protestanckie misje wśród Indian.

5. Zamach fałszywej flagii

Nieudane powstanie nad Czerwoną Rzeką – Indian Metis na przełomie 1869/70 roku, (mieszana krew – potomkowie Indian i Europejczyków ) na równinach centralnych pod przywództwem Louisa Riela, skłania nowo-powstały rząd Kanady do ustanowienia swojej niepodległości od morza do morza, poprzez narodowy system kolei i masową emigrację Europejczyków na ziemie Indian na zachodzie. Powstania przebierańców – zwane zamachami fałszywej flagii, wyrobiły Indianom fałszywą opinię – krwawych bestii, atakujących bez powodu, niewinnych mieszkańców …

6. Rezerwy Kleru

Misje katolickie i anglikańskie, otrzymują setki akrów ziemi ukradzionej rdzennym mieszkańcom Kanady, dzieje się tak, poprzez ustanowienie przez Koronę Wielkiej Brytanii – systemu – Rezerw dla Kleru.

7. Teren wolny od Indian

Królewska Północno-zachodnia Policja Konna poprzedniczka dzisiejszej Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej (RCMP), to paramilitarna siła z absolutną jurysdykcją, powstała w 1873 roku. Głównym zadaniem policji konnej, było usunięcie wszystkich rdzennych mieszkańców do rezerwatów i wyczyszczenia pasa ziemi, nazywanego pasem, wolnym od Indian. Wolny pas, rozciągał się 50 mil po obu stronach rozszerzającej się na zachód Kanadyjskiej Kolei Pacyficznej.

7. Ustawa przeciw Indianom, czyli obozy koncentracyjne dla niewolników

Były premier Kanady i prawnik KKP, John A. MacDonald, pcha Kanadę w kierunku Ustawy Indiańskiej, która czyni z wolnych Indian i członków plemienia Metis – nie-obywateli, czyli niewolników, pozostających pod opieką prawną państwa kanadyjskiego. Tak powstają obozy koncentracyjne, nazywane według ideologi poprawności politycznej – obszarami rezerwowymi, których więźniowie nie posiadają statusu prawnego i podstawowych praw obywatelskich, takich jak posiadanie własności, możliwości pozywania i prowadzenia działań prawnych … Status tych osób pozostaje niezmienny do dnia dzisiejszego.

8. Delegalizacja pierwotnego języka i ceremoniału

Kanadyjska Kolei Pacyficzna, łączy oba wybrzeża Kanady, otwierając drzwi masowej imigracji z Europy. W 1886 roku, nielegalny rząd Kanady, delegalizuje pierwotny język i ceremonie obrzędowe rdzennych mieszkańców tych ziem …

9. Departament Spraw Indiańskich

Trzy lata później w 1889 roku, zostają zalegalizowane indiańskie szkoły. Rząd federalny we współpracy z kościołem protestanckim i katolickim zakłada obozy internowania dla dzieci rdzennych mieszkańców Kanady.

10. Ludobójstwo

Raport medyczny na temat szkół przemysłowych, dr. George’a Ortona z 1891 roku, ujawnia masowe zgony dzieci chorujących na nieleczoną gruźlicę. Raport zostaje zignorowany przez władze …

11. Broń biologiczna i ekstremalna depopulacja

W latach 1850-1905, dzięki broni biologicznej rdzenna populacja Kanady zostaje zredukowana o 95 procent.

12. Gruźlica, jako broń biologiczna

Doktor Peter Bryce, Główny Urzędnik Medyczny przeprowadza dla Departamentu Spraw Indiańskich, rządu federalnego inspekcję indiańskich szkół w całym kraju, aby zbadać warunki zdrowotne. Raport z 1907 roku, wykazuje iż połowa wszystkich umarłych na gruźlicę dzieci, została celowo zarażona, przez pracowników werbowanych, przez instytucje kościelne, a dowody w tym wyniki sekcji i statystki były fałszowane i ukrywane. Raport dr Bryce’a jest cytowany w The Ottawa Citizen i The Montreal Gazette w dniu 15 listopada 1907 roku.

13. Teza i antyteza

Na przełomie 1908 i 1909 roku, dochodzi do potyczki Duncana Scotta z Peterem Brycem, spowodowanej utajnieniem raportu Bryce, przez Scotta, który zaczyna na zlecenie Jezuitów, oszczerczą kampanie przeciw autorowi raportu.

14. Kontrola świecko – religijna

Scott w listopadzie 1910 roku, instytucjonalizuje pod patronatem rządu federalnego i policji, kontrole kościelną ( Katolicki, Anglikański, Prezbiteriański i Metodystyczny ) nad indiańskimi szkołami.

15. Wyciszenie problemu

Rosnący wskaźnik śmierci w 1919 roku, powoduje zakończenie wszystkich działań federalnej inspekcji medycznej i likwidacje Instytucji Głównego Inspektora Medycznego.

16. Więzienia dla dzieci

Prawo federalne zmusza dzieci powyżej 7 roku życia do stałego przebywania w indiańskich szkołach. Prawo z 1920 roku, nakłada na niewspółpracujących z rządem i kościołem rodziców kary więzienia i grzywien. W następnej dekadzie, liczba śmierci w wyniku gruźlicy potroi się.

17. Masowa i przymusowa chrystianizacja

Parlament powołuje w 1925 roku, Zjednoczony Kościół Kanady mający na celu skanadyzowanie i schrystianizowanie urodzonych za granicą i pogan … Szkoły dla Indian i nowe kościoły oraz urzędy Korony Angielskiej, powstają na ziemi ukradzionej Indianom i za ukradzione im bogactwa naturalne.

18. Bezprawie

Prawo Kolumbii Brytyjskiej, zakazuje Indianom od 1927 roku, wynajmowania prawników, reprezentowania Indianom samych sobie w sądach oraz zabrania prawnikom przyjmowania i reprezentowania indiańskich klientów.

19. Sterylizacja

W miejscowości Alberta, zostaje wdrożona Ustawa o Sterylizacji Seksualnej. Od 1928 roku, ustawa ta pozwala na przymusową sterylizacje każdego ucznia szkoły dla Indian, na mocy decyzji dyrektora lub pracownika kościoła. Prawo w ten sposób wysterylizowało ponad 2800 kobiet i dzieci.

20. Zrzucanie odpowiedzialności na urzędników

Rząd Kanady porzuca w latach 1929/30, prawną ochronę nad indiańskimi dziećmi. Od tej chwili, to kościół wyznacza dyrektora szkoły dla Indian, odpowiedzialnego za dzieci.

21. Ogólnonarodowa Sterylizacja

Ustawa o Sterylizacji Seksualnej rozszerza od 1933 roku, swoje kręgi. W tym celi powstają trzy centra sterylizacyjne : W szpitalu R.W. Large w Bella Bella, w Indiańskim Szpitalu Nanaimo oraz w Indiańskim Szpitalu Charles Camsell w Edmonton w Alberta. W latach 1933 – 1980 ofiarami obozów śmierci padnie dziesiątki tysięcy kobiet i mężczyzn rdzennego pochodzenia.

22. Protest opinii publicznej

Rząd Kanady, próbuje zlikwidować szkoły z akademikami dla indiańskich dzieci w 1934 roku. Cała akcja, kończy się niepowodzeniem w wyniku protestów ze strony fałszywej opinii publicznej, stworzonej przez kościół katolicki i protestancki.

23. Medyczne eksperymenty

Zanim rozpoczęła się druga wojna światowa w 1939 roku, niemieccy i amerykańscy eugenicy, przeprowadzali eksperymenty medyczne i eugenicznej, na dzieciach z plemienia Cowichan. Eksperymenty, dokonywane były, przez niemieckich i amerykańskich lekarzy w katolickiej szkole Kuper Island na Vancouver Island. W trakcie badań i testów, umiera kilkanaście dzieci, a dyrektorzy szkół wraz z przedstawicielami niemieckich zakonów religijnych, tuszują wszystkie ślady ich działania.

24. Ludobójstwo wsparte przez ONZ

Leaster Pearson, mason, kanadyjski premier i dyplomata na przełomie lat 1947/48, na konwencji ONZ, tak przekształca prawo o ludobójstwie, aby to nie dotyczyło kanadyjskich szkół indiańskich. Dodatkowo, syjonistyczny rząd Kanady, blokuje zastosowanie wszystkich działań pomocowych, odwołujących się do praw człowieka. Pearson za swoje antyludzkie działanie dostaje pokojową nagrodę nobla.

25. Spinacz – Paperclip

W ramach operacji Spinacz, przeprowadzonej w latach 1946-1952, tysiące zbrodniarzy i nazistowskich lekarzy SS, dostaje obywatelstwo i zezwolenie na emigracje do USA i Kanady. Ci właśnie lekarze, otrzymują prace w indiańskich szpitalach w Kanadzie, USA, Boliwii, Argentynie … CIA wprowadza nazistów, również do Allan Memorial Institute w Montrealu, gdzie powstaje program kontroli umysłów – MK Ultra … – oparty na traumatycznych wydarzeniach, technikach sterylizacji oraz na zastosowaniu leków farmakologicznych, testowanych na rdzennych dzieciach indiańskich oraz sierotach i osobach niepoprawnych politycznie.

26. Uciszanie prawdy

Pomimo całkowitej kontroli nad projektem, kilku ocalałych ujawniło prawdę o metodach stosowanych na terenie bazy Królewskich Kanadyjskich Sił powietrznych w Lincoln Park w Calgary w Alberta. W latach 1956/1958, lekarze z tatuażami ss na swoich ramionach, torturowali przetrzymywane tam dzieci, aż do ich śmierci. Podobne relacje napływają z innych baz wojskowych w Suffield w Alberta, Nanaimo w Kolumbii Brytyjskiej i w szpitalu psychiatrycznym Lakehead w Thunder Bay w Ontario.

27. Uprowadzanie dzieci

Program Kula 60, realizowany w latach 1962 – 1971, polegał na wykradaniu indiańskich dzieci ze szkół i domów, w celu zniszczenia idei rdzennych rodzin, ludobójstwa i kontynuowania eksperymentów medycznych, eugenicznych i paranormalnych. Wiele dzieci umiera w rodzinach zastępczych i w indiańskich szpitalach, a przyczyna ich śmierci jest ukrywana przed rodziną i opinia publiczną. Wszystko co na ten temat pokazało Archiwum X i Avengers, jest niebezpieczną prawdą, zepchnięta do filmowej dekonstrukcji.

28. Biały dokument

Radykalne rozwiązanie kwestii Indian, nastąpiło w 1969 roku, kiedy to Minister do Spraw Indiańskich – mason Jean Chrétien, proponuje rządowi Kanady – kontynuowanie ludobójczej polityki asymilacji i kulturowej oraz prawnej depopulacji narodu indiańskiego. Wszystko to zostało zapisane w tak zwanym Białym Dokumencie. Powszechny opór Indian wobec Białego Dokumentu, przerodził się w rewoltę indiańskich rodziców. W 1970 roku, Indianinie opanowują szkolny budynek w Bluequills w St. Paul’s w Alberta i biorą przedstawiciela rządu za zakładnika, żądając usunięcia księży z indiańskich szkół i przekazanie tychże, lokalnym radom indiańskim.

29. Niszczenie genealogii Indian

Rząd Kanady, rozumiejąc, że nie uda mu się dłużej utrzymać Indiańskich Szkół, nakazuje zniszczenie wszystkich akt personalnych Indian Kanadyjskich, wliczając w to akty własności ziemi. W 1972 roku, wszystkie dokumenty związane z własnością ziemską oraz drzewa genealogiczne Indian, zostają zniszczone, podważając tym samym, wszystkie roszczenia indian do ich ziem rodowych.

30. Wojna we wnętrzu

Pomimo przekazania szkół w ręce lokalnych rad indiańskich w 1975 roku, ludobójstwo dzieci trwa nadal, ponieważ zatrudniany w szkołach personel, składa się z osób pochodzenia indiańskiego, kolaborujących z CIA i Jezuitami.

32. Czerwona Siła

AIM, czyli Amerykański Ruch Indiański, nazywany czerwoną siłą w 1978 roku, okupuje biura Departamentu Spraw Indiańskich w Vancouver i publikuje dokumentację sterylizacji w indiańskich szpitalach na Zachodnim Wybrzeżu. Czerwona Siła wzywa do abolicji Ustawy Indiańskiej, rezerwatów oraz marionetkowych rad indiańskich. Rząd federalny w odpowiedzi na działania AIM, tworzy Zgromadzenie Pierwszych Narodów, jako dotowane przez państwo, kolaborujące ciało, składające się z samo-ustanowionych i niewybieralnych liderów z całej Kanady. AFN odmawia poparcia dla niepodległości narodów rdzennych, czy jakichkolwiek wezwań do zbadania śmierci i zbrodni w szkołach indiańskich.

33. Ocalona

Nora Bernard, ocalona ze szkoły w New Brunswick, zakłada sprawę, przeciw rządowi Kanady i Kościołowi Katolickiemu w 1989 roku. Nora żąda zadość uczynienia za krzywdy fizyczne i moralne, jakim została poddana w indiańskiej szkole. Niestety sprawa Nory, ma swój smutny koniec, ponieważ została ona zamordowana pod koniec 2007 roku, tuż przed oficjalnymi przeprosinami sztucznego tworu Kanady i Watykanu, za zbrodnie dokonane na narodzie indiańskim.

34. Prawda obdarta z prawdy

Phil Fontaine z AFN, będąc na usługach Partii Liberalnej, w 1990 roku, wykręca kota ogonem, przyznając, że w szkołach wykorzystywano dzieci seksualnie, co ma odwrócić uwagę społeczeństwa od ludobójstwa, eksperymentów medycznych oraz niszczenia dokumentów, stwierdzających własności ziem należących do Indian, które bezprawnie zostały przywłaszczone, przez fałszywy twór, rządu Kanady.

35. Ujawniony spisek, przecięcia ziem od Indian

Układ między rządem Kanady, Zjednoczonymi Religiami i korporacjami handlowymi, będącymi fundatorami państw i kościołów, jest coraz bardziej widoczny … W latach 1993-1995, naoczni świadkowie morderstw i eksperymentów w szkole w Alberni, opowiadają publicznie o stosach ciał dzieci … W tym samym czasie wielebny Kevin Annett z kościoła w Port Alberni w Kolumbii Brytyjskiej, odkrywa karty, wyżej wspomnianego układu opartego na kradzieży ziemi, przez rząd Kanadyjski, kościół i korporacje. Annett zostaje zwolniony w trybie natychmiastowym …

36. Wyznanie

Harriet Nahanee w grudniu 1995 roku, jako naoczny świadek, wyznaje prasie, że widziała jak wielebny Alfred Caldwell kopie 14-letnią Maise Shaw na śmierć. Zdarzenie to miało miejsce w 1946 roku. Kolejny świadek Archie Frank Ahousaht opisuje wielebnego Alfreda Caldwella bijącego Alberta Gray’a na śmierć. Żadna instytucja pod wpływem tych wyznań, nie ma zamiaru wszcząć dochodzenia w którejkolwiek ze spraw.

37. Początek Walki

Ocaleni z pogromu w szkole w Alberni, składają pozew przeciw Zjednoczonemu Kościołowi i rządowi federalnemu w 1996 roku. Tego samego roku, zostaje pokazanych światu – setki zdjęć i tysiące zeznań naocznych świadków zbrodni w indiańskich szkołach.

Zdjęcia pochodzą wprost od oprawców i zostały znalezione w bibliotece Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej (UBC).

38. Trybunał

W 1998 roku, powstaje niezależny trybunał do spraw kanadyjskich szkół indiańskich. Zebranie w Vancouver dokumentuje, że każdy akt zdefiniowany jako ludobójstwo przez konwencje ONZ z 1948 roku, miał miejsce w kanadyjskich szkołach rezydenckich.

Żaden z 34 kościołów i urzędników państwowych wezwanych do stawiennictwa przez IHRAAM, nie przyszedł lub nie odpowiedział. Trybunał rekomenduje Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Praw Człowieka, Mary Robinson rozpoczęcie pełnego śledztwa w sprawie kanadyjskich szkół rezydenckich, ale Robinson, również nie odpowiada.

Dlaczego ?

Ponieważ rozpoczęcie tego typu sprawy, podważyłoby istnienie całej cywilizacji hierarchicznej i systemu prawnego, a tym samym Aborygenii, Majowie, Lechici, Palestyńczycy, Tybetańczycy … , mogliby zażądać zwrotu swoich ziem rodowych … Co już niebawem zostanie uczynione …

39. Sabotaż

Urzędnik IHRAAM, Rudy James stwierdza, że Trybunał został zsabotowany od środka, przez jego członków – Jima Cravena, Amy Tallio, Kelly White, Deana Willsona i innych opłacanych przez RCMP i rdzennych liderów powiązanych ze Zjednoczonym Kościołem. Sędziowie IHRAAM są uciszani, i tylko Kevin Annett oraz sędziowie Royce i Lydia White Calf wydają raporty o odkryciach Trybunału.

The Globe and Mail, jest jednym kanadyjskim medium piszącym w 1998 roku o Trybunale IHRAAM.

40. Pozwy

Brenner z Najwyższego Sądu Sprawiedliwości wyrokuje, że Zjednoczony Kościół oraz rząd Kanady, są jednakowo odpowiedzialne za krzywdy dokonane przez ich pracowników w rezydenckiej szkole w Alberni. Decyzja Brennera wywołuje tysiące pozwów składanych przez ocalałych Indian przeciwko rządowi, kościołowi Katolickiemu, Anglikańskiemu i Zjednoczonemu Kościołowi.

41. Imperium kontratakuje

Po nagłej śmierci dwóch Indian pozywających Zjednoczony Kościół w 1998 roku, prawnicy kościoła przyznają, że druga zbrodnia była zrealizowana, przez rząd Kanady, który boi się ujawnienia eksperymentów medycznych, masowych porwań i współpracy władz kanady z nazistami i agentami CIA. O wszystkim tym pisze The Vancouver Province.

42. Wieść idzie w świat

Brytyjski The New Internationalist, pisze po raz pierwszy o sprawie morderstw dokonywanych na Indianach, poza Kanadą. Zauważył to w 1999 roku, rząd Wielkiej Brytanii i Zjednoczony kościół, który za pomocą prawników, skutecznie uciszył dziennikarzy magazynu.

43. Fundusz Gojący Rany, czyli fundusz uciszenia

Rosnąca ilość pozwów, zmusza AHF do założenia Indiańskiego Funduszu Gojącego Rany, który dysponuje budżetem wynoszącym 350 milionów dolarów. AHF nie płaci jednak poszkodowanym, lecz wypłaca pieniądze indiańskim liderom, aby ci uciszali niewygodnych ludzi. Fundusz uciszenia doprowadza do wewnętrznych wojen między Indianami. Ci, którzy inkasują dobrowolnie lub pod przymusem pieniądze, muszą podpisać oświadczenie, że nie rozczą sobie pretensji w stosunku do rządu Kanady i zjednoczonego kościoła. 180 milionów z sumy 350 milionów pochłonęły koszta administracyjne.

44. Wina i Winni

Urzędnicy ze Służby Zdrowia, potwierdzają, że ich departament wykonywał przymusowe medyczne i stomatologiczne eksperymenty na dzieciach w indiańskich szkołach rezydenckich w latach 1940 – 1950, wliczając w to celowe odmawianie dzieciom opieki stomatologicznej oraz zdrowego jedzenia bogatego w witaminy. Informacje te podał The Vancouver Sun w 2000 roku.

45. Lobbing

Zjednoczony kościół, bojąc się 10 tysięcy pozwów, skutecznie lobbuje w kanadyjskim parlamencie, za przyjęciem legislacji ograniczającej zakres pozwów oraz za przyjęciem głównej odpowiedzialności za zbrodnie przez rząd Kanady. Sądy w Alberta i Maritimes odmawiają ocalałym prawa do pozywania kościołów za naruszenie ich praw obywatelskich oraz za ludobójstwo.

46. Komisja Prawdy

Rdzenni mieszkańcy formują pozarządową Komisję Prawdy w sprawie Ludobójstwa w Kanadzie. Trybunału IHRAAM w sprawie szkół indiańskich, publikuje dowody ludobójstwa w Kanadzie i rozpoczyna akcje polityczną, mających na celu postawienie rządu Kanady oraz jej kościołów, przed wymiarem sprawiedliwości.

47. Przemoc seksualna

Sądy w całej Kanadzie, ograniczają roszczenia ocalałych i uniemożliwiają im pozwanie kościołów za cokolwiek poza zarzutem fizycznej i seksualnej przemocy. Kevin Annett rozpoczyna w 2002 roku, nadawanie cotygodniowego programu Ukryte przed historią, w radiu Co-op. Program zostaje zdjęty z anteny w 2010 roku.

48. Kanadyjski Holokaust

Kevin Annett publikuje w 2002 roku, swoją pierwszą książkę na temat ndiańskich szkół, zatytułowaną Ukryte przed historią: Kanadyjski holocaust, zawierającą zeznania ocalałych oraz dokumentację celowego ludobójstwa w tych szkołach oraz sąsiadujących z nimi szpitalach. Zjednoczony Kościoł, pragnął powstrzymać jej publikację, co nie przyniosło oczekiwanego skutku. Ponad 1000 kopii, zostało rozesłanych po świecie, w większości do ocalałych z indiańskich szkół.

49. Państwo przejmuje winny kościoła

Fałszywa kampania twierdząca, że grozi kościołowi bankructwo z powodu wypłacanych odszkodowań, zmusiła państwo, do przejęcia odpowiedzialności za indiańskie szkoły. Od 2002 roku, pozwami zajęła się Merchant Law Group, która współpracując z rządem i kościołem, zahamowała lub ograniczyła większość pozwów.

50. Przebudzenie Indian

W 2004 roku, pięć grup Majów z Gwatemali, zgłasza publiczne żądanie odszkodowań, za ludobójstwo swoich braci. Rząd kanadyjski,,nie przyznaje się do ludobójstwa, a Majowie zaczynają lobować w ONZ, w sprawie wszczęcia śledztwem wyjaśniającego prawdę na temat kanadyjskiego sytemu szkół indiańskich.

52. Dzień Pamięci Indiańskiego Holokaustu

Komisja Prawdy, ogłasza dzień 15 kwietnia – Dniem Pamięci Indiańskiego Holokaustu. Dzień ten, jest wezwaniem kościołów do reperacji za ludobójstwo i eksperymenty medyczne. Indianie chcą także, aby kościół pokrył koszta pochówku szczątków dzieci – bez skutku.

53. Masowe Groby

FRD, czyli Przyjaciele i Krewni Zaginionych od 2005 roku, poszukują miejsc masowych pochówków, zlokalizowanych najczęściej blisko indiańskich szkół. W tym samym 2005 roku, zaczynają się zdjęcia do filmu dokumentalnego Nieskruszony o rdzennych mieszkańcach Vancouver Island. Film ma swoją premierę na internetowym festiwalu filmów kanadyjskich i amerykańskich w październiki 2006 roku. Film wygrywa także nagrodę dla Najlepszego Reżysera Zagranicznego Filmu Dokumentalnego w Nowym Jorku.

54. Służby do spraw zaginionych dzieci

Jim Prentice odwołuje się do zaginionych dzieci ze szkół indiańskich w parlamentarnej mowie, wygłoszonej w 2007 roku i ogłasza powstanie „Służby do spraw zaginionych dzieci”, które nigdy nie powstają.

55. Czystki

Gary Merasty, członek parlamentu, wykonał swe zadanie i wycofuje się z polityki oraz zaczyna pracę dla Cameco (firma powiązana z Partią Liberalną), firmy zajmującej się wydobyciem uranu w Saskatchewan. Jim Prentice, zostaje usunięty ze stanowiska Ministra Spraw Indiańskich.

56. Komisja Prawdy i Pojednania

Rząd kanadyjski tworzy w 2007 roku, Komisję Prawdy i Pojednania – TRC, której celem jest zbadanie historii szkół rezydenckich, jednocześnie odmawiając rekompensat ponad połowie ze wszystkich ocalałych. Tym kwalifikującym się przysługuje minimalna rekompensata pod warunkiem ochrony wizerunku państwa i kościoła, przed pomówieniami.

57. Usunięcie kościołów z terenu Indian

Starszy członek FRD i wódz narodu Squamish, wydaje nakaz usunięcia katolickich, protestanckich i zjednoczonych kościołów z całego miasta Vancouver, będącego rdzennym domem indiańskich plemion.

58. Bez zarzutów

Stephen Harper i jego rząd ogłaszają w 2008 roku, że choć w szkołach indiańskich doszło do licznych, śmiertelnych wypadków, żadne zarzuty kryminalne nie zostaną wniesione przeciwko kościołom odpowiedzialnym za nie. Rosnąca presja, zmusza Harpera do wydania formalnych przeprosin, za indiańskie szkoły, w których niektóre osoby po prostu zmarły z przyczyn naturalnych. Zero informacje o ludobójstwie, masowych grobach, uprowadzeniach, czy eksperymentach. Warto zwrócić uwagę, że żadna z tych informacji, nie dotarła poza obszar Kanady – co jasno wskazuje na globalną cenzurę i fake newsy, prezentowane codziennie, przez prasę, radio i telewizje.

59. Ekshumacji nigdy nie będzie

W 2008 roku, powstaje dokument telewizyjny o zamknięciu projektu – Służb do spraw zaginionych dzieci, który ukrył swe badania i miejsca pochówku zamordowanych dzieci.

60. Brak winnych i kary

Rząd ogłasza, ze kościoły nie będą wzywane na drogę prawną, ani zmuszane do ujawnienia nazwisk osób popełniających przestępstwo w wyżej omawianej sprawie.

61. Międzynarodowe pokazy

Film Nieskruszony ma liczne pokazy w Anglii, Irlandii i we Włoszech w 2009 roku, jednak informacja o kanadyjskim Holokauście, nigdy nie dociera do mediów głównego nurtu. 11 października 2009 roku, zostaje przeprowadzone nabożeństwo żałobne i symboliczne egzorcyzmy przed Watykanem, ku czci zabitych w katolickich szkołach dzieci. Wydarzenie to otrzymuje szeroką relację medialną. Następnego dnia trąba powietrzna uderza w centrum Rzymu i Watykan.

62. Dobijanie pamiętających

Johnny „Bingo” Dawson, umiera po ciężkim pobiciu przez policję w 2009 roku. Raport sędziego śledczego wydany pięć miesięcy później, stwierdza, że powód śmierci nie pasuje do załączonego raportu toksykologicznego.

63. Ustąpienie papieża

Indianie, ujawniają liczne fakty wykorzystywania seksualnego dzieci i tuszowanie faktów w Kościele Rzymskokatolickim. Okazuje się, że papież Joseph Ratzinger, nakazał ukrywanie tych przestępstw oraz pomagał i chronił znanych księży – gwałcicieli i pedofili. Kardynałowie wiedzieli jak postępować dzięki dokumentowi znanemu, jako Criminales Solicitations. Rozkręcające się akcje prawne, mają za zadanie wezwanie Ratzingera do ustąpienia i stawienia się przed trybunałem.

64. ITCCS

FRD ogłasza powstanie międzynarodowej koalicji jednoczącej wszystkie ofiary kościelnych tortur: Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni Kościoła i Państwa (ITCCS). Osiem organizacji z Irlandii, USA, Australii, Tajlandii i Anglii łączy się z nim. Jednak od grudnia 2009 roku, sześciu członków FRD nagle umiera, wliczając w to dwie osoby ze starszyzny, które przewodziły okupacjom przeciwko Kościołowi Katolickiemu w Vancouver.

65. Zbrodnie przeciwko ludzkości

Członkowie ITCCS przemawiają i organizują wiece w Londynie, Dublinie, Genewie, Rzymie i innych miastach, domagając się sankcji przeciwko Watykanowi za jego zbrodnie przeciw ludzkości.

Szanowni państwo narody obu Ameryk, Australii, Tybetu, Afryki, Palestyny … , pamiętają przemoc armii kościoła i państw handlowych w stosunku do swoich braci, podczas gdy my Lechici, po kilkuset latach indoktrynacji, zapomnieliśmy rdzennej nazwy swoich terytoriów, nazwy swojego runicznego pisma, czy funkcji obiecadła … Lechia żyje tylko w pamięci tych, których przodkowie, umierali za swe przekonania od setek lat.

Od tysięcy lat Atlantydzi dzięki swej specyficznej grupie krwi, są odporni na wybrane choroby cywilizacyjne i ich modyfikacje, którym ulegają ludy pierwotne.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/27/h-epoka-najwyzszych-budowniczych-mostow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

Depopulacja stad, jest koordynowana na podstawie czterech cyklów astrologicznych, trwających łącznie 2704 lat, co daje 676 lat na cykl.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

Wirus ludzkości, wspomagany przez zarazy, przekształca raj wolnych ludzi w piekło ludzkiego egoizmu i dążenia do karmy negatywnej, w której życie według prawa zwierząt, tworzy koło, bezsensownego życia fizycznego.

Łaknienie bezproduktywnego i teatralnego życia, doprowadza do życia wybranych jednostek, na koszt społeczny, co tworzy fetysz utopii i poprawności politycznej oraz wiary w abstrakcje, którym wybrani i świadomi ludzi, mówią dość …

Liga Świata

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8