Wiedza o prawdzie, skazała mnie na biedę i świadomą alienację

Wiedza o prawdzie, skazała mnie na biedę i świadomą alienację

Świat, pełen jest dzikich, ciekawych i złośliwych, egoistycznych zwierzątek oraz bestii, które nas prześladują, śledzą i molestują, ponieważ człowiek sprowadzony do roli członka stada, zaczął żyć wedle prawa natury, zwanego prawem zwierząt (8).

Od dwudziestu lat, pracuje od 18 do 20 godzin dziennie, aby dopiąć na ostatni guzik dziło mego życia, ujętego w zdaniu prawda, jest prawem. Każdy, kto chce własnym trudem, coś wartościowego i nieśmiertelnego osiągnąć, wie, że należy pierwszemu włączać i ostatniemu gasić światło w kręgu naszego bytowania (9).

Czytność społeczeństwa, jest nikła, prawie sześćdziesiąt procent społeczeństwa, nie przeczytało żadnej książki, po zakończeniu szkoły. Tylko procent światowej populacji, czyta powyżej siedemdziesięciu książek rocznie i tylko statystyczny ułamek procentowy, czyta powyżej dwudziestu książek miesięcznie.

Najgorsze jest to, że wraz z brakiem czytelnictwa, upadł kult logicznego myślenia, a także pisania listów oraz wartościowych tekstów, sztuk i książek. Żyjemy w świecie obcych dla naszego wnętrza ideologii, tworzących kult-ur-ę obcych wiar i historycznych przesłań, dzielących stada, grupy i rodziny (17) …

Po trzydziestu latach pisania i działania w PiRaMoon i Lidze Świata, zastwnawiam się, czy warto ludziom poświęcać swój personalny czas (2b) ?

Wiele bliskich mi osób, twierdzi, że bezinteresowne rozdawanie wiedzy (3), mija się z logiką celu, do którego zmierzam, ponieważ obdarowany, jest, po pierwsze nieświadomy nowych pojęć i swej drogi, po drugie, jest niegotowy na zmiany, co wpływa na dekonstrukcje wiedzy źródłowej, pierwotnie zgodnej z myślą, słowem i działaniem twórcy.

Nieświadomość prawdy na wszystkich płaszczyznach, prowadzi do przypadkowej lub celowej dekonstrukcji, która łączy fakty z fikcją, utkaną na potrzeby danej tezy lub antytezy ideologii podziału.

Nie ukrywajmy faktów, czytają mnie wyznawcy różnych kultów religijnych, politycznych, ekonomicznych i społecznych, którzy pragną swój amok, połączyć na siłę z prawdą pierwotną, co jest niewykonalne i prowadzi do amoku, depresji i frustracji (10).

Dlatego boję się, że po mojej śmierci, idea nowego początku świata (11), zamieni się w kolejną ideologie podziału, kontroli i śmierci ludzkiego ducha, ciała i umysłu (1).

Żadna struktura hierarchiczna, nie będzie dążyła do rozprzestrzenienia się prawdziwej wolności (7), mającej swój początek w wolnym przemyśleniu (12) zjednoczenia odpowiedzialności, ze samostanowieniem oraz samoograniczeniem jednostki, wchodzącej w zakres płaskich i równych struktur społecznych (13).

Człowiek bez czasu, ładu, moralności, prawa i Boga personalnego (2), jest tylko nieświadomym swej roli, użytecznym trybem, wytworzonym, za pomocą edukacji lustrzanej (14), powielającej błędy poprzednich pokoleń, za pomocą siłowego wpajania ideologii tradycji, kultu-ur-y oraz historii, czy wiary we władzę człowieka nad człowiekiem …

Większości osób, nie interesuje, co i jak pisze, interesuje ich tylko zysk, jaki mogą wyciągną z moich słów, dopasowanych do ich ideologii. W większości, są to głupcy, których szeregi trzeba staranie przeszukać w celu odszukania i dotarcia do wąskiej grupy odbiorców, rozumiejących prawdę pierwotną i cel swojej drogi.

Ludzie, są jak dzieci i dzikie zwierzątka, które trzeba pogłaskać, pobudzić i zaciekawić, aby same przyszły do werbującej je ideologii hierarchicznej – piramidalnej, wyzyskującej byt, przez byt (15).

Ludzie myślą, że kontrolują sytuacje i teatr (4) swego życia, a tak naprawdę krzywdzą samych siebie, poprzez nieświadome i nieracjonalne pseudo wybory, które kontrolują proces sadomasochizmu społecznego (5), kreującego proces podziału i samozniszczenia jednostki podzielonej wewnętrznie i środowiskowo.

Społeczeństwo kocha przelewać odpowiedzialność na kogoś innego, nawet jeśli tym kimś, jest wyrachowany złodziej, aktor, czy sadysta. Dzieje się tak, ponieważ stado sprowadzone do roli ułożonego, ale leniwego pieska, czy kotka, kocha się żalić na swój los i pragnie wsparcia swojego pana w walce z wymaginowaną tezą lub antytezą, odpowiedzialną za ich smutny i straszny los.

Społeczeństwo, nie potrafi już żyć odpowiedzialnie i świadomie, ponieważ zostało zaangażowane do spektaklu pozorów, w którym scenariusz ich życia, jest realizowany przez ludzi, tworzących i rozwiązujących ich nieprawdziwe, ale złożone problemy, marnujące ich czas oraz ład personalny.

Problem, może wynikać z trudu myślenia, mówienia i działania, natomiast nie może wynikać z postawy innych ludzi, stojących w opozycji do naszych pragnień i marzeń, zgodnych z prawem naturalnym oraz samoograniczeniem, które nie pozwala interesować się i wpływać na życie innych jednostek. Jak ma się to, do naszego wykreowanego przez kogoś innego otoczenia cywilizacyjnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego … ?!

Tylko w niektórych jednostkach, zakwita róża odpowiedzialności, pokryta kolcami samoograniczenia, której nic, nie może stłamsić i zniszczyć.

Człowiek, przeszukuj zakres fal swego otoczenia zagłuszać własne wnętrze, zamiast wsłuchać się w rozgłośnie swego ducha.

Dawno, dawno temu, postanowiłem, że będę udostępniał wiedzę dla dobra publicznego, jednak z biegiem czasu przekonałem się, że to, co stado dostaje za darmo, przejmuje dla swoich celów i pogardza okradanym i powoli niszczonym twórcą, takie są realia. Złodziej, zdzira, ksiądz i polityk …, mają społecznie akceptowane wady, podczas gdy wybitne jednostki, czyste moralnie, są odrzucane przez żyjące w brudzie i obłudzie społeczeństwo …

Rodzaj ludzki, bardzo mnie rozczarował swoim bezmyślnym i chaotycznym postępowaniem, dlatego bez większego problemu, mogę zrozumieć ideologie tłumu, jak i elit, które temu tłumowi – odebrały prawo do wolności, ponieważ ten bezmyślny rodzaj ignorantów, sam im tą władze oddał, przez bezmyślność ( podsuwanego im ) wyboru i wykształcony, choć mało realny strach, przed niezrozumiałym życiem i trudem działania, spójnego z myślą i słowem …

Przecież obiecadło, czyli obietnica słowa, myśli i działania, jest naszemu gatunkowi całkowicie obca, przez zgodę na kłamstwo, będące formą współczesnej komunikacji (16).

Jedno zdanie potrafi stworzyć z ignoranta – obywatela, wiernego i wyborcę, ponieważ ignorant zamiast zadać sobie trud świadomego zrozumienia, wybiera sobie przewodnika i tłumacza, który zrobi wszystko, aby jego rola, była niezbędna w życiu, tego typu bytów, które z przewodnika wytwarzają fetysz tytułu – celebryty, władcy, pana i archonta (6b), zwanego bogiem, który dzieli roje, za pomocą ideologii trzeciej siły, wytwarzającej użyteczną tezę i antytezę (6).

Jest to dla mnie upokarzające, że żyje w świecie, w którym kawał nagiej du.u, c.cka, czy kawał dobrze skrojonej poprawności politycznej, jest więcej wart, niż wiedza naszych przodków i logiczny dyskurs, dążący do wolności i równości (7), rodzaju ludzkiego.

Głupota, lenistwa i ignorancja, powinny być karane, ponieważ przynoszą szkodę idiocie, jego otoczeniu i całemu społeczeństwu oraz naturze. Rasa ludzka zawsze ginie od wirusa cywilizacji i raka kult-ur-y, na szczęście, istnieje coś takiego, jak logiczny lek, pełen mądrości, nazywanej świadomością, odpowiedzialnością, samostanowieniem i samoograniczeniem …

Musimy być gotowi, na świadome wyparcie prawa zwierząt i wyrównanie prawa naturalnego.

Liga Świata (XX lat – trudu i działania)

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/28/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/01/02/dotad-i-ani-kroku-dalej-czyli-granice-spolecznego-altruizmu/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/sadomasochizm-spoleczny/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

7. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/13/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

11. https://panlogika.wordpress.com/2017/12/01/nowy-poczatek-swiata-kierunek-akademii-filozoficznej-dydymusa/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/16/droga-do-wolnosci-przez-chaos-dnia-i-nocy/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/29/plaska-a-hierarchiczna-struktura-bytu-na-przykladzie-dekonstrukcji-starozytnej-lechii/

https://www.wattpad.com/amp/751226734

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

16. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/08/28/obiecadlo-i-runy/

17. https://samostanowienie.blogspot.com/2017/01/lechia-reaktywacja-zjednoczenie-ponad.html

18. Rozliczenie lata 2015/19 : https://archiwaligiswiata.wordpress.com/2019/10/24/rozliczenie-2015-19/