Karma rzeczywista i świadomy sen oświeconych

Karma rzeczywista i świadomy sen oświeconych

Od dłuższego czasu, badamy wpływ naszych rzeczywistych zachowań, myśli, słów, reakcji i działań, na zmienną pozycje biofotonową w układzie kwantowym. *

( * Międzywymiarowy przeskok duszy, pomiędzy avatarami jednego bytu … )

Jest to szczególnie trudny temat, który należy rozpocząć od zadania sobie logicznego pytania : Czy, może istnieć pewna forma karmy, wpływająca na naszą rzeczywistość, a jeśli tak, czy zmienia ona naszą pozycje biofotonową w układzie kwantowym ?

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/29/czym-sa-czakry/

Zacznijmy od faktów. Człowiek, jest wstanie dostrzec tylko 1 ~ 3 %, otaczającej go rzeczywistości, a niezgodności, tłumaczy sobie brakiem pamięci, własnym bałaganiarstwem, działaniami kogoś innego, wpływami środowiskowymi … i na tysiąc innych sposobów.

W tym miejscu, warto zauważyć, że ludzkie ograniczenia, w tym ograniczenie spostrzegania, otaczającej go rzeczywistości, wykorzystywane są przez różnorakie bractwa, szkoły filozoficzne i instytuty naukowe, tworzące spektakularne manipulacje, dążące do wykreowania iluzorycznej rzeczywistości, opartej na ideologii jaskini platońskiej …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Warto tu wspomnieć chociażby o :

1. Szoku przyszłości. Psychologia naukowa, zaprojektowała pewne metody, służące do manipulowania dużymi grupami ludzi, poprzez wystawienie ich na ekspozycję – wstrząsających wydarzeń i szybkie zmiany sytuacji, mające na celu powodować panikę, dezorientację i niepewność wśród ludności. Doskonale tutaj wpisują się zamachy fałszywej flagi, czyli kreacje sceniczne, opisujące działania wymyślonych grup społecznych, czy terrorystów.

2. Tworzeniu sztucznych kryzysów, następnie “zarządzanie” nimi, ponieważ jest to ćwiczenie ludzi w podejmowaniu – poprawnie politycznych – właściwych decyzji, co służy wykreowaniu sztucznej rzeczywistości, w której ludziom, wydaje się, że decydują o swoim losie, dzięki czemu, są oni łatwiejsi w obsłudze.

3. Przyszłych wstrząsach, które można opisać, jako serii zależnych od siebie wydarzeń, które mają miejsce tak szybko, że ludzki mózg, nie może wchłonąć wszystkich zmian wpływających na sytuacje. Nauka wykazała, że istnieją jasno wyznaczone granice liczbowe, wpływające na charakter zmian, do których ludzki umysł, może sobie poradzić. Zatem continuum wstrząsów, powoduje, że grupy docelowe muszą wybierać jeden wariant, zachodzących zdarzeń, odrzucając, to, co jest niepewne, czy niepoprawne …

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/03/09/historia-manipulacji/

Świadomy sen

Jak już wiemy, świadomy sen, to kwantowe międzyfazowe splątanie, pozwalające spojrzeć w alternatywne, równoległe wszechświaty, w których żyją nasze kopie, noszące wycinek, tego samego bytu duchowego …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/05/czysta-logika-symboliczna/

Istnienie miliardów avatarów – jednego bytu duchowego, pozwala na jednoczesne doświadczenie wszystkich stanów emocjonalnych, fizycznych, społecznych, kulturowych … w tym samym czasie personalnym, pomimo istniejących różnic – wymiarowych, opartych na czasie ( przyszłość, przeszłość … ) i przestrzeni …

Dusza, gromadzi w chmurze biofotonowej, wszystkie doświadczenia avatarów, umożliwiając za pomocą świadomego snu – otwarty dostęp do wiedzy, tożsamej z danym bytem avatarowym …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

I teraz, zaczyna się szczególny proces wędrowania duszy, między świadomymi lub nieświadomymi ciałami. Tu drobna uwaga : nieświadome ciała, nie skupiają swej uwagi na procesie snu i analizie tych bardzo istotnych danych, wpływających na naszą wiedzę i rozwój … Ignorancja stanu duchowego, jest jasnym sygnałem zatracenia się w zaślepieniu – czynnikami zewnętrznymi, które barwią nasz pentagram, na kolor obcych ideologi, tworzących nasze marzenia, mary, strachy … co odwraca nasze jestestwo od dążenia do wiedzy o nas samych, na rzecz wiary w zewnętrzny świat iluzji …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

Nasza pierwotna tożsamość, posiada kompletną wiedzę, na temat wszechświata, w którym owy byt istnieje, za pomocą kreacji wielowymiarowej … Dostęp do danych zgromadzonych w chmurze biofotonowej, wymaga poznania kreacji świadomego snu lub / i trybu oświecenia, pozwalającego na jednostkową kontrole naszego życia i uniknięcia błędów, problemów, jakie dotknęły nas w innych wymiarach.

Mając opanowany proces świadomej wędrówki w czasie snu, możemy zacząć analizować nasze życie, pod kątem karmy negatywnej i pozytywnej.

Człowiek, którego tożsamość została wywleczone na zewnątrz, nie jest wstanie docenić dobrodziejstw świadomego snu i nie jest wstanie, dostrzec różnic pomiędzy wymiarami … , pomimo, że owe różnice mogą zmienić jego życie – raz nazawsze …

Szczegóły wiedzy na temat świadomego snu i karmy rzeczywistej

Karma rzeczywista, to nowe pojęcie w naszych rozważaniach, ponieważ wiedza ta – burzy ład osobisty – większości żywych jednostek.

Skup się i wysil swój umysł

Karma negatywna, jak i pozytywna, nie odpowiadają tylko za całokształt naszego życia w danym wymiarze, co skutkuje a/ nieświadomym lub świadomym powrotem do fizycznego raju lub piekła życia (karma negatywna), b/ ewolucją duchową w wyniku działania karmy pozytywnej.

O karmie, możecie przeczytać tu :

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/12/swiadomosc-kreacji-ciala-i-prokreacji-czyli-potwierdzenie-idei-telegonii/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/czym-jest-pieklo/

Całokształt naszego życia, podsumowywany jest, za pomocą szans, jakie daje nam działanie pod wpływem wewnętrznego czynnika duchowego, zwanego – altruizmem, lub zewnętrznego czynnika – egoizmu, wykreowanego, przez manipulacje psychologiczną, kierującą byt w stronę edukacji lustrzanej, która uczy nieświadome siebie – jednostki, powtarzania błędów – poprzednich pokoleń.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

Co to znaczy ?

Oznacza, to iż : 1/ pozwala się danemu bytowi, naprawiać popełnione przez niego błędy, za pomocą wyższych czynników moralnych – altruizm, empatia … 2/ pozwala się danemu bytowi, zakosztować konsekwencji łamania zasad prawa naturalnego, za pomocą egoizmu …

Jak to się dzieje

Oznacza to – świadomy lub nieświadomy przeskok danej cząstki jaźni, między fazami wymiarów równoległych lub alternatywnych.

Osoby nieświadome, ignoranci, nie znający pojęcia świadomego snu – nie zauważą zmiany wymiaru, po przebudzeniu, natomiast osoby świadome, zauważają różne drobne szczegóły, jakie uprzednio dostrzegły w swoich sennych wędrówkach …

Działając, przeciwko prawu naturalnemu, za pomocą prawa stanowionego zwierząt, los twojego egoistycznego życia, zawsze pójdzie w kierunku powrotu karmy negatywnej, która można zawsze zmienić, za pomocą pozytywnych empatycznych i altruistycznych czynów …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Działając, zgodnie z regułami prawa naturalnego, karma pozytywna, może zmienić twoją lokalizacje, na bardziej przychylny tobie wymiar, w którym pozostaniesz tylko wtedy, gdy będziesz potrafił oprzeć się narastającemu w tobie egoizmowi …

Każdy z was, może obudzić się w lepszym lub gorszym świecie, a wszystko to, zależne jest od naszych postępków, myśli, słów i działań … i niespójności tych myśli, słów i działań – będących kreacją kłamstwa, dążącego do egoizmu prywatnych lub cudzych interesów, osadzonych na ideologii łaknienia fetyszy …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/18/mysl-slowo-dzialanie/

Wiedzą o tym mistrzowie, oświeceni i myśliciele, których rozum kierowany duszą, wyszedł poza cztery sfery zezwierzęcenia gatunku ludzkiego – byka, człowieka, lwa i orła.

Pozycja biofotonowa, może połączyć lub zespolić nasz byt z dowolnym wymiarem i niedługo potwierdzi to, tak zwana oficjalne nauka, problem polega na tym, iż tego typu odkrycia, nie służą ewolucji duchowej, lecz rozwijającej się pladze – kontroli społecznej.

Każdy symbol i działanie, jest oparte na dualizmie – prawdy lub dekonstrukcji, dążącej do prywatnych ideologii kontroli człowieka, przez człowieka …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/05/czysta-logika-symboliczna/

Wracam za każdym razem, do pierwotnej symboliki wszystkich prabytów, aby pokazać wam piękno ludzkiej tożsamości, która została zepchnięta do roli ośmieszanej lub znienawidzonej symboliki, tak zwanej tezy i antytezy, które dzielą społeczności całego świata … Dekonstrukcja tożsamości, to także dekonstrukcja symboliki i otaczającej ją wiedzy …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/dydymus

https://trueshopl.wordpress.com

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/pools/campaign/110407966910021196