Nie dla WOŚP

Nie dla WOŚP

Ani grosza napastliwym sługusom państwa, tworzącego ideologie biedy poprzez sztuczne prawo (1) i sztuczny kryzys.

Nie wspieram Owsiaka, Caritasu, Żakowej, Walterowej ani innej fundacji i organizacji, ponieważ wystarczająco długo pracowałem dla organizacji pozarządowych, aby wiedzieć, że te syjonistyczne i niebezpieczne twory wraz z państwem przyczyniają się do tworzenia ideologii patologizacji państwa, ludzi i rodzin.

Nie ważny jest ustrój, czy wyznanie, aby prowadzić akcje zwiększające dobrobyt kast rządzącej kosztem całej – naiwnej populacji. Żerowanie, jest podstawą utopijnej cywilizacji hierarchicznej (2).

WOŚP, czy Winterhilfwerk ?

Ogólnopolska akcja Owsiaka, czy Caritasu, przypomina swym schematem i rozmachem ogólnokrajową akcje Hitlera, nazwaną przez Goebellsa – Zimową Pomocą ( Winterhilfswerk ), której jedynym celem było załatanie dziury budżetowej z kieszeni całego społeczeństwa.

Wszystkie te organizacje, kolejny raz ściagają z ramion naiwnych osób – odpowiedzialność za los życia jednostki i losy całego świata, poprzez podstęp – zachęcania ludzi, do wręczania organizacjom darowizn, z pominięciem wręczania ich bezpośrednio osobom potrzebującym, w taki oto sposób, rodzi się pośrednik, okradający społeczeństwa i wszystkich potrzebujących.

Czy w ten sam sposób – nie działa państwo i religia, będące pośrednikami, pomiędzy człowiekiem, a jego licencjonowanymi prawami naturalnymi (2) dobrami fizycznymi i duchowymi ?!

Tylko w samym Berlinie, zangażowano do udziału w akcji 75 tysięcy kwestorów. Nic dziwnego zatem, że przeciwnicy nazistów nazywali tą akcje : zorganizowanym rozbojem w biały dzień.

Owsiak, zapożyczymy od nazistów, syjonistów i masonów kolorystykę, ideologie światełka do nieba, schemat działania, czy system propagandowy, oparty na niezawodnym wyścigu szczurów, walczących o system nagród i trofeów (fetyszy) …

Najważniejszy dla całej ideologii, jest dobry mówca, czyli mentor (3), okultysta i orator (4) (Goebells, czy Owsiak …), który, wywiera konkretny wpływ na społeczność, która zauroczona nową ideologią, ( stojąca się z biegiem czasu tradycją ), popada w trans, który wskazuje wykorzystywanym jednostkom sens istnienia, opartego na nieistniejących wartościach.

Najważniejsze jest odciążenie ludzkiej duszy od społecznego problemu : biedy, choroby, samotności, czy nieprawości społecznej …

Różnica, pomiędzy Owsiakiem, a Hitlerem nie istnieje, ponieważ całość wypromowanej ideologii, jest szyta tymi sami, grubymi nićmi przekrętu i propagandy. Nawet nominacja do nagrody Nobla, jest powielonym schematem syjonistycznym, wynoszącym ziemskiego archonta (4) do roli gwiazdy, szkoda tylko, że jest to gwiazda śmierci.

Hitler był nominowany do pokojowej nagrody Nobla, we wrześniu 1938 roku.

Symbolem wielkiej orkiestry ( Wielka, Winterhilfswerk, ponieważ litera W reprezentuje cyfrę 23), jest symbol serca (8), będący odwróconym symbolem pośladków, które alegorycznie wskazują na uprzedmiotowienie człowieka, wykorzystywanego przez władze i twórców danej ideologii. Niemcy wykorzystywali w czasie akcji – symbol kowala, który kuje metal (5), będący alegoria przekształcenia człowieka, wedle konkretnie ustalonych norm i zasad.

Stawianie na dzieci, rodziny, starców, weteranów i zwierzęta, jest najlepszym pomysłem okradania społeczeństwa, które przekonuje swe sumienie o pozytywnych cechach danego wydarzenia i przedsięwzięcia.

Żer na człowieku (2)

Państwo, nie może wraz z grupką wykolejeńców pasożytować na narodzie, tworząc sobie wygodne legowiska na olimpie fałszywej chwały.

Ten okultystyczny Prometeizm, jest tak naprawdę zatrutym jabłkiem, podawanym wszystkim społeczeństwom, ponieważ państwo, nie może być tworem pseudo opiekuńczym, strzelając w obywateli jałmużną i opodatkowanymi darami (fetyszami) …

Funkcją zdrowego państwo, jest tworzenie wystarczającej ilości miejsc pracy, pozwalających na kreowanie dostatniej pensji, likwidującej problem głodu, biedy, bezrobocia i patologii wymuszających powstawanie ośrodków pomocowych , socjalnych, stowarzyszeń i fundacji…

Cały ten prometejski pomocowy cyrk, jest sztuczną kreacją państwa, hodującego ideologie niewolnictwa (7), kastowości i podziału poprzez znaczne różnice zarobkowe, tytularne i społeczne.

Utrzymywanie państwa i kreowanie na tym prometejskich karier, to przestępstwo żerujące na najbiedniejszych …

Państwo spychając człowieka w socjalny, społeczny i finansowy niebyt, tworzy z siebie charytatywnego Boga (archonta), i inicjatora sztucznych wytworzony w konkretnym celu działań prospołecznych, jest to fikcja literacka, terror i przestępstwo, wyłaniające się z chorych, sadystycznych, utopijnych wizji państwa kastowego.

Owsiak, Walterowa i Żakowa oraz wielu innych cwaniaków, to zorganizowana grupa przestępcza (scheda po SB) o charakterze kryminalnym, czerpiąca wzorce od przedwojennej mafii z tą różnica, iż tym razem dzieci i wnuki przestępców, zalegalizowały prawnie działalność dziadów, pradziadów i ojców, kreując przestępstwa w imieniu stworzonego przez siebie, zabezpieczającego ich prawa (1).

Dobra inicjatywa nie wymaga sfory biegających z puszkami psów, SMSów, odpisów podatkowych … , ponieważ dobra inicjatywa płynie z dobroci serce i dobrej umiejętności organizacji samo-stanowiącego państwa, a wtedy pomoc trafia do tych, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują, a nie są lansowanym produktem medialnej promocji.

Po zmianie struktur państwa przez Lige Świata nie będzie istniał problem biedy, głodu, bezrobocia, niedostatku, domów dziecka, domów starców i innych socjalistycznych (syjonistycznych) bredni uzasadniających istnienie państwa hierarchicznego i religijno – ustrojowego …

Hierarchia, jest powodem problemów, które zaznaje naiwny, okłamywany i wystraszony człowiek i naród …

Jeśli chcecie komukolwiek, skutecznie dziś pomóc, nie bójcie się demonizowanych przez państwo i książki naturalnych stanów bytowych.

Choroba, bezrobocie, inwalidztwo, starość, samotność, bieda, głód … nie są i nigdy nie były „chorobami”, którymi można się zarazić, nie leczcie strachu datkami i smsami, lecz wyciagajcie problemy z zakamuflowanych dołów, łącząc je z normalnym życiem.

Udając, że czegoś nie ma, nie zlikwidujecie problemu głodu, biedy, bezrobocia, starości czy inności …

Udając, że naturalne stany bytowe są problemem, wspieracie szarą strefę prometeizmu władzy, która żeruje i zarabia na was, każdego dnia.

Nie każdy jest małym dzieckiem, czy słodkim pieskiem. Nauczcie się pomagać, a nie dawać ! Nauczcie się lokalnie wspierać, a wtedy pasożyty bez żywiciela, odejdą w zapomnienie , tak jak państwo, władza, religia i inni cwani złodzieje.

Ponad 7% Polaków żyje w warunkach ,które nie pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych.

2,5 miliona Polaków żyje w skrajnej biedzie, w tym ponad 750 tysięcy dzieci.

3 miliony emerytów klepie w Polsce biedę, choć dla tej polski poświęcili życie, utrzymując z własnych pieniędzy żerująca na nich elitę !

Problem polega na tym, że tylko my mówimy o konkretnych rozwiązaniach, o miejscach pracy (6 mięsiecy – 6 milionów miejsc pracy), darmowej energii, ogrzewaniu, samofinasowaniu, samoograniczeniu, samostanowieniu, senacie społecznym, odpowiedzialności, indywidualizmie, pozbawieniu hierarchii praw do rządzenia Polską.

W Polsce istnieje ~ 115 podatków, żaden nie wraca do was jako konkretna korzyść i zysk.

My wymyśliliśmy jeden płynny podatek rozwiązujące wszystkie problemy, w tym problem samofinansowania szkół i szpitali , jeden podatek ,który w całości wraca do was w postaci konkretnych korzyści …

Nadal brak zmian ?

Wniosek !

Nadal chcecie żyć w pozbawionej przyszłości biedzie, przepełnionej podatkami, nałogami i represjami.

Niewolnik, wybierający zamiast dobrobytu kajdany, nie może mówić o wolności, jeśli wolnością jest nałóg, patologia i żebractwo o własny grosz!

Liga Świata

Dydymus

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://facebook.com/liga.swiata.polska

Oryginalny wpis z 2015 :

https://plus.google.com/+LigaŚwiata/posts/KTURL5g9e5B

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/16/orator-krasomowca/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/09/18/najwyzszy-kaplan-handlu-wojny-i-materializmu/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

8. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/02/14/tajemnica-rytualu-amora/