Tajemnica nakrycia głowy

Tajemnica nakrycia głowy

Prawda jest taka, że większość członków tajnych bractw nie nosi publicznie, specyficznych dla swoich lóż nakryć głowy, ze względu na przejrzenie ich przynależności do w/w sekretnej grupy, trzymającej władze człowieka nad człowiekiem.

Dualizm nakrycia głowy

Nakrycie głowy potwierdza autorytet, rangę i status, jego właściciela i upodabnia go do ciała niebieskiego – archontu, który włada ludzkimi umysłami.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

Zdobienie głowy symbolem korony, tiary, kapelusza … , jest przejawem groteski, wywyższającej byt fizyczny ponad inne byty … Nie oznacza to wyższego aspektu człowieczeństwa, lecz zezwierzęcenia, obrazującego status społeczny – zwierzęcia, który został zdobyty, za pomocą siły fizycznej, kłamstwa, kontroli i manipulacji zamieniającej fetysz w zysk pochodzący wprost od ludzkiego kapitału … Jest to typowy obraz zwierzęcia, stroszącego pióra na pokaz. Nie zbliża to człowieka, do wyższego rozwoju duchowego, lecz do sabotażu własnego wnętrza oraz ośmieszenia własnej groteskowej postaci w oczach świadomych siebie ludzi …

Zauważ, że korona, jest symboliczny, zobrazowaniem przejścia ludzkiej czaszki, przez waginę, a tiara będąca symbolem ryby, również, jest symbolem waginy … Krzyż i ryba, to nic innego, jak alegoria ciemiączka na głowie dziecka, przechodzącego przez waginę, co określa drogę przejścia duszy, pomiędzy wymiarami na skutek błędów w poprzednim życiu.

( Symbol krzyża wpisanego w heksagram, często możecie dostrzec na szczycie jarmułki … )

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/15/ego-i-samo-ukrzyzowanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/02/27/jarmulka/

W Zrewidowanej Encyklopedii Masonerii z 1929 roku, czytamy : Odkrycie głowy w obecności swoich przełożonych było wśród narodów chrześcijańskich obowiązkiem. Wśród narodów wschodnich ich zwyczajem, jest odsłonięcie stóp, gdy wchodzą do miejsca kultu. Jedna i druga praktyka, dotyczy wywyższenia człowieka i jego dzieła ponad innego człowieka.

Szamani i ich najemnicy tacy, jak królowie … uważali, że zasłonięcie głowy nakryciem głowy, izoluje człowieka od wpływu archontów i pozwala na wolny przepływ fal personalnych, niezakłócanych wpływem fal, pochodzących od ciał niebieskich.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/02/27/jarmulka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

Z tego też powodu satyry, takie jak królowie nosili korony, aby oznaczyć swoją rangę, podczas gdy dworzanie stojący wokół niech zdejmowali kapelusze z szacunkiem do ich wyższego – fetyszystycznego – statusu.

Cóż, to oznacza ? Oznacza to, że tylko wybrane grupy, jednostki, kasty, mają prawo do wiedzy, wolnej od wpływu ciał niebieskich oraz do rządzenia ludźmi, będącymi pod wpływem archontów i ludzkich archontów, grających role władzy, dzięki zastosowaniu fetyszu mocy, siły seksualnej, przywłaszczeniu bogactw naturalnych i ideologii strachu oraz poczucia winy rozpropagowanego, wśród ludzkiego kapitału.

Manumista

Czy nasz wywód ma sens ? Powołajmy się ponownie na Zrewidowaną Encyklopedie Masonerii z 1929 roku : Nakrycie głowy, może nosić tylko wolny z urodzenia człowiek, lub manumista, czyli wyzwolony niewolnik. Manumistą, może zostać tylko najemnik i niewolnik, posiadający dokument z podpisem byłego właściciela, który wyraża wolę uwolnienia danego człowieka, pod warunkiem, iż ten będzie respektował prawa, ładu cywilizacyjnego, opartego na strukturach kastowych.

Dlatego też, wszyscy jesteśmy manumistami, zapewnia to nam – akt urodzenia, który zmusza nowo narodzonego człowieka i jego rodziców do dalszego przestrzegania praw, ładu cywilizacyjnego, podlegającego zasadą władzy człowieka nad człowiekiem.

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Noszenie rytualnej czapki, biretu, kepi, fezu, fedory, bejsbolówki, saturno, piuski, melonika, jarmułki, kapelusza, … , nakreśla ideologie przestrzegania porządku, przedstawianego w formie alegorycznego kwadratu, czy okręgu.

( Przykładem, jest narzucony zwyczaj, w którym członek parlamentu angielskiego w londyńskiej Izbie Gmin nosi kapelusz, gdy przemawiał do członków Izby. Gdyby miał wstać i przemawiać bez kapelusza, inni członkowie powitaliby go krzykiem : „Porządek, porządek”! , co zmusza mówcę, do przestrzegania porządku cywilizacyjnego. )

Oczywiście, nakrycie głowy symbolizuje wpływ wszystkich archontów na ludzki umysł i ciało, jednakże, ich budowa, głównie obrazuje saturna lub sześcian – złożony krzyż – ludzkiej jaźni.

Dlaczego saturn, jest głównym wzorcem nakryć głowy ? Saturn, jako rdzenne słońce Gaji | Ikara, odpowiedzialny jest za ich zniszcze oraz za powstanie ziemi w takiej formie, jaką obecnie znamy. Saturn, ma ogromny wpływ na jądro ziemi i księżyca, a także na chemiczny skład ludzkiego ciała, pozostającego pomiędzy falowym wpływem księżyca, ziemi oraz ciągłej walki saturna ze słońcem.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

( Można tutaj, także powołać się na kosmiczny taniec szczątków ofiar Saturna (pierścienie saturna), które są formami zależnych kast społecznych, wirujących dookoła struktury Saturna … Saturn, nadaje swoim ofiarom, kastowe ideologie, działające pod wpływem siły odśrodkowej …

Rzucanie biretem, przez studentów, jest formą hołdu, złożonego saturnowi, archontom i ludzkiej władzy człowieka, nad człowiekiem … )

Tutaj posłużę się przykładem wpływu hierarchii na człowieka, jako alegorii wpływu archontów na ludzki organizm. Jeśli porządek, oparty jest na astronomicznych zasadach, tworzących hierarchiczne reguły, to pozbawienie człowieka rytualnego nakrycia głowy i symboliki, usuwa byt ludzki z pierścienia saturna.

Przykład z życia wzięty ? Proszę bardzo. We Francji zwyczajem mnichów z Sorbony (wcześniej Sorbona była nazywana Uniwersytetem Paryskim, który został założony w 1257 roku, przez masona Roberta de Sorbon), student lub profesor, tracił nakrycie głowy, gdy wypowiadane przez niego słowa, były niezgodne z porządkiem, nazywanym dziś polityczną poprawnością.

Mistrza tajnych bractw, związanych z władzą człowieka nad człowiekim, bardzo łatwo poznać, ponieważ nosi on nakrycie głowy w czasie spotkań ceremonialnych i oficjalnych. Jeśli nie rozumiesz spójrz na swoich prezydentów, papieży, sędziów, medyków, wojskowych, policjantów, ministrów, profesorów, czy księży …

Tajne bractwa, stworzyły wszystkie popularne obecnie nakrycia głowy, które niezauważalnie wniknęły do społeczeństw całego świata, w formie rytualnej i ceremonialnej, których niekiedy, po prostu nie dostrzegamy.

Kościół, urząd … , tak, jak i loża, charakteryzuje się prawem mistrza loży, który jako jedyny, może pozostać w nakryciu głowy, podczas gdy reszta przebywających w loży wyznawców, musi okazać szacunek mistrzowi, poprzez zdjęcie nakrycia głowy lub butów.

Mistrz, zajmuje oprócz słońca i księżyca, role jednego z trzech, pomniejszych świateł loży.

https://czuwajacy.blogspot.com/2016/05/katafalk-trumna-i-szkielet-czyli-czego.html

Formy nakryć głowy

Istnieją różne style nakryć głowy, noszonych przez szamańskich mistrzów i mistrzów najemnych. Satynowe czapki, jarmułki, fedory, meloniku, filcowe kapelusze, derby, tamy, składane topy, a nawet bejsbolówki … Niekiedy, ważny jest kolor, krój i materiał, z jakiego wykonane jest dane nakrycie głowy.

Masoni związani z Prince Hall, noszą na sobie białe lub czarne cylindry lub fedory. Masoni potrafią rozpoznać brata po nakryciu głowy, ponieważ fason, materiał, jest częścią masońskiej symboliki, której normalny człowiek, najnormalniej w świecie nie dostrzeże.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/18/antysystemowa-gwardia-i-droga-znikad-donikad/

Masoni i członkowie innych tajnych bractw, sztukę odnajdywania symboli, nazywają : Od wielu, jeden … i od jednego, wielu …

Bractwo wielu, mówi różnymi językami, będących pochodnymi jednego języka, bractwo wielu, mieszka wśród narodów całego świata, którzy noszą różne nakrycia głowy … bractwo wielu, tworzy jedno braterstwo.

Noszenie kapelusza w zespole (loża, fach …), jest zatem znakiem równości, co można dostrzec w czasie oficjalnych spotkań najemników i znakiem przewagi w czasie spotkań najemników z niewolnikami.

( W Bristolskiej loży Newstead 47, w prowincji Nottingham, Mistrz nosi jedwabną czapkę podczas każdej ceremonii loży. W Royal Sussex Lodge of Hospitality (Bristol), Mistrz nosi zapiętą pod brodą czapkę w loży. W loży Moria, mistrz nosi czarny kapelusz … )

Wszyscy jesteśmy masonami

Ważne jest, jeszcze coś, czego nikt nie zauważa : wszyscy należymy do loży miasta, państwa, szkoły, uniwersytetu … , jesteśmy niewolnikami – masonami najniższych stopni, przechodzącymi jako ludzki kapitał, pomiędzy następującymi po sobie mistrzami loży, co oznacza, że nigdy nie zostaniemy oswobodzenia ponieważ :

Wyzwolenie niewolników ma miejsce na kilka sposobów.

Najstarszym sposobem wydaje się być wola manumissio per testamentum, dotycząca śmierci mistrza, czego w wariantach hierarchicznych, nigdy nie doczekamy.

Innym sposobem wyzwolenia, jest awans na drabinie tajnych bractw. W ostatnim przypadku, mistrz pojawił się ze swoim niewolnikiem przed trybunałem i rozpocz ceremonię, uderzając go kijem, vindicta; w ten sposób traktował go jak swojego niewolnika. Następnie obrońca lub obrońca, assertor liberntatis, wysuwa się naprzód i prosi o wyzwolenie niewolnika, mówiąc : hunc hominen liberum esse aio, jure Quiritium.

Po pierwszym z wyrażeń następuje drugie, wskazujące, że to właściciel będzie zwolniony, przez niewolnika. Wtedy mistrz, który dotąd trzymał niewolnika, pozwala mu odejść : e manu emittebat, i oddaje swoje prawo nad nim ze słowami: hunc hominem libertum esse volo.

Po tym fakcie, niewolnik udaje się do świątyni ( np. Feroni. Feroni, to bogini owoców, szkółek i gajów, miała ona Świątynię na górze Soracte, gdzie gaj był dla niej szczególnie święty. Została uhonorowana, jako patronka uwłaszczonych niewolników, którzy zazwyczaj otrzymywali wolność w jej świątyni … ), loży, urzędu … aby otrzymać czapkę lub kapelusz, będący symbolem wolności.

Jednakże, ten rodzaj wolności, umieszcza niewolnika, w środowisku wiernych władzy najemników.

Dowód ? Niewolnik, który ma zostać uwolniony, nie może mieć mniej, niż dwadzieścia lat (pomyśl ile ma lat student …), a osoba, która uwalnia, nie może mieć mniej niż trzydziestu lat.

Rozumiecie teraz, dlaczego prawo zwierząt, prawo hierarchiczne, jest takie ważne dla elit, ponieważ trzyma nas wszystkich w grze ?!

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/18/antysystemowa-gwardia-i-droga-znikad-donikad/

Struktury płaskie, zostały zdekonstruowane, przez inwersję i edukacje lustrzaną, ucząca odwróconej tradycji. Kapelusze, nakrycia głowy odgrywają ważną, choć niezauważalną role w indoktrynacji – edukacji, kulturze, prawie, sztucze, literaturze, mediach, filmach … , ponieważ hierarchia zniewoliła, a następnie uwolniła mężczyzn, kobiety i dzieci, przystosowane do prawa i struktur hierarchicznych, w których nowy człowiek, nowy mason, nie posiada własnej jaźni i tożsamości, lecz mary i marzenia, pozyskane ze swego otoczenia, kreującego nową ludzką tożsamość, za pomocą edukacji lustrzanej …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

Oto niewygodna prawda, którą ośmielam się głosić każdego dnia …

Greccy szamani, kontrolowali swoich najemników, za pomocą koronowania wieńcami, jabłkami, laurami …, swoich poetów, zwycięskich generałów i zwycięzców gier …

Nawet bogowie, czyli archonty vel ciała niebieskie, z czasem zaczęli być przedstawiani z wieńcem światła lub promieni słonecznych, koroną, która ewoluowała do świętej aureoli.

Po triumfie, generała rzymski był ukoronowany wieńcem laurowym, zwanym triumfem korony; w późniejszych czasach, wieniec ze złota otrzymywał obywatel, który triumfował w czasie pokoju.

Anglosasi mieli podobne zwyczaje; tak samo jak Francuzi, którzy ukoronowali absolwentów swoich uniwersytetów czapkami. Włosi, byli nagradzani futrzanymi czapkami z racji otrzymania tytułu Duke. W Anglii otrzymujący tytuł radnego, mistrza gildii, szefa firmy miejskiej, Duke, Marquis, Earl, Viscount i Barona otrzymywali rożnego rodzaju czapki. Taka czapka została nazwana „czapką utrzymaną” lub „czapką utrzymanka”, a herb City of London, jest zwieńczony właśnie, taką czapką, w której paradowali najemnicy, wysokiego stopnia.

Hełm

Hełm, czapka … w uzbrojeniu wojskowym, jest adaptacją tego samego zwyczaju: „czapka” króla, to sześciokondygnacyjny hełm. Henryk VIII, otrzymał od papieża Leona X, poświęconą czapką. Noszenie takiej czapki, ma ceremonialnym znaczeniem, ponieważ, było to powiązane z ceremonialnym noszeniem miecza, co zostało zapisane w rytualnej frazie : czapka i miecz.

Najemnicy czapki i miecza, są odpowiedzialni za okresowe zmiany w strukturze gry, ponieważ teza nie może na zawsze zostać tezą, a antyteza, nie może na zawsze pozostać antytezą, bowiem strach, furia i poczucie winy, muszą być ciągle żywe i utrzymywane, przy życiu oraz działaniu.

Pozbycie się własnego rozumu

Wieniec, czapka, czy hełm, oznacza wyzwolonego na siłe „niewolnika” z własnego rozumu. Niewolnik, staje się masonem, najemnikiem – współkreatorem nowego porządku świata, który zakłada, że masy realizują ideologie władzy tkwiącej w rękach wybranych jednostek – ziemskich archontów.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

Najemnicy, dzięki rytualnemu nakryciu głowy, są utożsamiani z utopijną ideą autorytetu, a następnie z ideologią przewodniczącego, ponieważ w wielu przypadkach była to głowa, wodza, czy przywódcy.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

Kapelusz Mistrza, ma w sobie obie ideologie, ponieważ reprezentuje autorytet i przewodzenie lożą. Odłożenie nakrycia głowy na bok lub na ziemie, wiąże się z utratą honoru. Warto tu zwrócić uwagę na reguły szermierki, gdzie rzucenie maski ochronnej, może wykluczyć zawodnika na pewien czas, lub w ogóle ze zgromadzenia szermierzy.

Masoni, członkowie tajnych bractw z czasów starożytnych, zawsze nosili nakrycia głowy. W chwili obecnej, obyczaje się zmieniły, a członkowie lóż, przy pracy nie noszą już nakryć głowy, ponieważ odkryłyby to ich role, stopnie wtajemniczenia i prawdziwe stanowisko.

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html

Pomimo zmian w obyczajach, masona, można nadal poznać w czasie spotkań ceremonialnych i rytualnych. Spotkania rytualne, to między innymi spotkania międzypaństwowe, omawiające interesy lóż narodowych.

Dekonstrukcja loży

Dzisiejszy obraz loży, został celowo zniekształcony, przez francuskich masonów w XVIII wieku, kiedy celowo przedstawiono loże, jako antytezę kościoła. Właśnie wtedy, ubrano członków tajnych bractw w czarne stroje i kaptury, a ezoteryczne nakrycie głowy mistrza, zostało wypaczone i zniszczone.

Niemieccy masoni, szczególnie sędziowie, używają nakrycia głowy, jako symbolu transferu rzeczy ruchomych i własności ziemskiej. Kiedyś, sędzia trzymał w rękach kapelusz, który kupujący musiał odebrać wraz z tytułem zakupu. Często ceremonia sprzedaży, była rozwijana, ponieważ pieniądze lub akt notarialny, wkładany był do kapelusza, w który sprzedający i kupujący wbijali swe ręce, po ich wycofaniu, majątek, rzecz, zmieniały właściciela.

Wyrażenie : wkładanie rąk do kapelusza, oznaczało również, wzajemną przysięgę między osobami zawierającymi konfederacje lub spisek.

Znanym symbolem podporządkowania i wyższości, był kapelusz … wzniesiony na słupie lub kolumnie. Starożytni Germanie dzielili symbolikę z Rzymianami, którzy również uważali to za rodzaj wolności lub jako uwolnienie z niewoli.

Sędziowie gotyccy nosili czapkę lub odpowiednie nakrycie głowy, podczas przewodniczenia dworowi, jako symbol władzy, a ludzie nosili kapelusze, podczas uczęszczania do trybunału, jako symbole pseudo wolności osobistej.

https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2018/10/14/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

Ceremonie związane z ubraniem, są bardzo starożytne, datowane przynajmniej od epoki, w której pierwsi jeńcy w wojnach plemiennych, zostali pozbawieni wszystkich ubrań, po części dlatego, że ich oprawcy mogli je posiadać, częściowo, jako symbol całkowitego ujarzmienia stanu niewolników.

Wśród dzisiejszych ludów obnażanie, jest nadal oznaką szacunku; Tahitańczycy rozbierają się do pasa, co jest znakiem szacunku dla króla; Azjaci zdejmują buty i paradują z bosymi stopami; Japończycy zdejmują pantofle na uroczyste powitanie. Czciciele w starożytnej Grecji i Rzymie ściągali sandały, przed wejściem do domu modlitwy, podobnie, jak dzisiejsi Hindusi …

W czasach rycerskich, rycerze często nosili pełną zbroję publicznie i zazwyczaj podczas prywatnych podróży. Otwarcie przyłbicy, było formą pozdrowienia, które mówiło : Mam nadzieje, że ostrze twojego miecza, nie przebije mojego oblicza.

Rycerz, zdejmował hełm przed przyjacielem, jako znak, że nie bał się wrogich działań i zawsze w obecność króla, jako symbol, że jego życie, jest zależne od korony.

Jakiś czas temu, usunięto symbol kapelusza, jako znak szacunku w akcie powitania przyjaciela. Starożytny symbol zaufania, został przekonwertowany w symbol podporządkowania autorytetowi.

Monarchowie, el-ity, noszą korony lub kapelusze, jako formę wymuszenia na innych własnego prawa personalnego.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

W poemacie masońskim „Lady of the Lake” Scotta Ellena Douglasa, czytamy :

Widziała wielu strój i przepych drogi… — I wtém struchlała z podziwu i z trwogi: Bo wszyscy stali z nagiemi głowami, Jeden Fitz-Jakób miał czapkę z piórami! Na niego wszystkich oczy obrócone, Ku niemu wszystkich czoła nakłonione; Śród blasku złota i drogich kamieni, On sam stał w prostéj myśliwskiéj zieleni, Stał w środku, dworzan otoczon półkolem – Jakób Fitz-Jakób był Szkocyi królem.

Król, czyli wolny człowiek dysponujący swoim czasem, ładem i prawem, nosi koronę tam, gdzie chce, nawet w Domu Bożym, ponieważ domem bożym nie jest świątyni, czy loża, lecz ludzki umysł …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/30/czym-sa-gesty-modlitewne-i-medytacyjne/

Usunięcie – zdjęcie kapelusza, nie zawsze oznacza szacunek, na ten przykład Ortodoksyjni Żydzi, pozostają w swoich synagogach w nakryciach głowy; również pierwsi kwakrzy nosili kapelusze w swoich domach kultu; kobiety nie zdejmują kapeluszy w niektórych kościołach, ponieważ nie są to domy Boga, lecz loże władzy człowieka nad człowiekiem.

Istnieje pewien rytuały pochodzący z 1787 roku, praktykowany u francuskiej masonerii. Masońscy bracia, są zgodni, że francuscy masoni, przejęli część rytuałów od angielski braci i dokonali pewnych zmian w angielskich ceremoniach, aby te lepiej pasowały do łacińskiego temperamentu.

Każdy terminator przekraczający trzeci stopień wtajemniczenia, musiał zakładać kapelusz, co ma we francuskiej masonerii podwójne znaczenie : Mistrza Loży i Mistrza Masońskiego. Doprowadziło to do pewnego zamieszania w tłumaczeniu prawdziwego znaczenia rytuałów, ale w tym konkretnym przypadku, kontekst jest wyjaśniony, przez niektóre stare druki, pokazujące francuskich braci w loży, w której wszyscy obecni, noszą kapelusze „z wyjątkiem kandydata”.

Niemieccy masoni od dawien dawna, noszą w lożach jedwabne czapki z nadrukiem G.A.O.T.U. W Szkocji nakrycie głowy, nosi tylko i wyłącznie mistrz masoński i mistrz loży.

Szanowni państwo, kolejny raz powtarzam, warto zwracać uwagę na szczegóły kulturowo cywilizacyjne, ponieważ właśnie te szczegóły, odkrywają przed nami prawdę życia w utopii władzy człowieka nad człowiekiem.

Społeczeństwo najemnych i wytresowanych głupców, ignorantów oraz imbecyli, akceptuje groteskowość cywilizacji, choć jej fasada, nie jest zgodna z jej wnętrzem, ponieważ, to, co sztuczne, nie ma w sobie ani grama prawdy i logiki.

Dzięki tej nieporadności, jestem wstanie rozebrać nowy porządek świata na czynniki pierwsze i wyśmiać wielkich architektów, ponieważ kreacja narzucenia społeczeństwom ich prawa, bazującego na regułach prawa zwierząt oraz strukturze czasu astronomicznego i ładu, zależnego od poczucia winy i strachu, jest tak prosta do przejrzenia i zweryfikowania, jak kłamstwo władzy człowieka, nad człowiekiem, które w strukturach płaskich – naturalnych dla ludzkiego gatunku, nie ma prawa bytu …

Liga Świata

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8