Filozofia Mechanistyczna

Jeden z dowodów kreacji świata, za pomocą dekonstrukcyjnej ideologi filozoficznej

” Systemem, nazywamy idee filozoficzną, która dekonstruuje kolejne wartości duchowe, wchodzące w skład ludzkiej tożsamości … Tak przetworzona rzeczywistość, buduje tradycje na grobie tożsamości … ”

Dydymus

Filozofia Mechanistyczna

Kiedy czas pierwszej dekonstrukcji platońskiej zaczął mijać, a wybrani ludzie zaczeli budzić się z amoku, zaczęto dekonstruować naturę, za pomocą filozofii mechanistycznej.

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Mechanicyzm, to pogląd wywodzący się z XVI-wiecznej filozofii przyrody, zgodnie z którym, natura jest zbudowana jak użyteczny dla grupy ludzi mechanizm.

Z tego też względu, założono iż natura, jest zbiorem materialnych elementów w ruchu, których zachowania wyjaśnia mechanika.

To sprytne połączenie redukcjonizmu, determinizmu i materializmu, doprowadziło do powstania człowieka zmechanizowanego, który podlega akcji i reakcji wytwarzanej przez władze, rządzącą naturą, której stado, jest częścią.

Tajne bractwa, do stworzenia tej arcy kreatywnej formy hierarchicznej koegzystencji, wyznaczyły najpotężniejsze umysły swoich czasów.

Pionierami mechanicyzmu, byli w XVI wieku David van Goorle, Sebastian Basso, Galileusz, Walter Warner i Nicholas Hill i inny masoni, templariusze i różokrzyżowcy.

Ich koncepcje, były niespójne i nie tworzyły systematycznej całości, ale podlegały idei autorytetu i nakazu społecznego – siły i strachu.

W XVII wieku powstała filozofia mechanistyczna, której podstawową zasadą był mechanicyzm.

Za jej pierwszego przedstawiciela można uznać Isaaca Beeckmana – globalistę i syjonistę – chrześcijańskiego.

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/02/03/historia-syjonizmu-chrzescijanskiego/

Jego prace, nie zostały do XX wieku wydane i nie były szerzej znane, ponieważ znajdowały się w rękach kilku tajnych bractw.

Prace te, wpłynął na Kartezjusza i Pierre’a Gassendiego, którzy uczynili z filozofii mechanistycznej, jeden z głównych nurtów myśli nowożytnej i podstawę nowożytnej nauki, rządzenia plebsem.

Mechanicyzm, przeciwstawiał się fizyce arystotelejskiej, dominującej w średniowiecznej filozofii przyrody i wpływowej również w renesansie.

Przyczynowość

W szczególności mechanicyzm prezentował odmienną koncepcję przyczynowości. Odrzucał arystotelesowską koncepcję przyczyny celowej, a także możliwość oddziaływań przyczynowych na odległość.

Przyczynowe oddziaływania między materialnymi elementami zachodzą jedynie przez bezpośredni kontakt fizyczny – nacisk, jaki jest w głównej mierze elementem kreowania władzy.

Po idei jaskini platońskiej, nastała era Kartezjusza i Gassendiego, którzy zaprezentowali rozbudowane systemy filozofii przyrody, przyczyniając się znacząco do rozwoju przyrodoznawstwa.

Atomizm i Plenum

Ich filozofie mechanistyczne oparte były na odmiennych poglądach na materię. Gassendi był zwolennikiem atomizmu, natomiast Kartezjusz widział naturę jako pełnię (plenum), w której materia ma charakter ciągły (nieskończenie podzielny).

Co ma to wspólnego z człowiekiem ?

Jeśli nie patrzysz przestrzennie i nie dostrzegasz różnych wymiarów, nie dostrzeżesz ukrytego słowa – podział.

Teza i antyteza, tworzą w społeczeństwie, tak jak w przyrodzie nieskończony, użyteczny, podział ideowy.

Marin Mersenne, Kenelm Digby, Walter Charleton, William Harvey i Thomas Hobbes … wpajali ludziom do głów nowe przekonania naukowe, za pomocą idei autorytetu.

Poglądy Harveya, były w głównej mierze arystotelejskie (np. w embriologii), zaprezentował on jednak mechanistyczny model cyrkulacji krwi w ciele.

Model ten, zainspirował Kartezjusza do stworzenia mechanicznego modelu człowieka. Z kolei Gassendi odrzucał Harveyowską koncepcję obiegu krwi w ciele.

Filozofia, rządzi polityką i religią

I tu, dochodzimy do filozofii, kreującej politykę i religię …

Filozofia Hobbesa nie była popularna wśród filozofów przyrody. Stworzył on natomiast, bardzo znany system łączący zagadnienia przyrodoznawcze, antropologiczne i polityczne.

Jego zmatematyzowana, deterministyczna teoria, była przywoływana jako przykład, że mechanicyzm prowadzi do materializmu, deizmu czy ateizmu.

Oczywiście, zwykły zjadacz chleba, którego głowa zaprzątnięta jest szkołą, pracą, nałogami, popędami i walką o byt, nie zauważy ani jaskini platońskiej, ani idei Hegla, ani tym bardziej filozofii mechanistycznej … ,ponieważ konkretne formy akcji i reakcji, poprzez ignorancję oderwały go od ciągle dekonstruowanej rzeczywistości …

https://manipulanci.wordpress.com/2016/12/04/118/

W drugiej połowie XVII wieku filozofia mechanistyczna uzyskała pełną postać.

Trójca

Jej głównymi przedstawicielami, była święta trójca dekonstrukcji za pomocą nauki – Robert Boyle, Christiaan Huygens i Isaac Newton.

Ich sukcesy w „odkryciach naukowych” w dziedzinie chemii (Boyle) i fizyki (Huygens, Newton) oparte były na mechanistycznym poglądzie na świat, co spowodowało dominację tej filozofii wśród przyrodoznawców.

Autorytet narzuca, system zmienia idee poprawności politycznej.

Szczególnie wpływowe były prace pewnego masona o nazwisku -Newton.

Newton, nie tylko ukształtowały nowożytną naukę – nakazu, ale miały poważny wpływ na cały nowożytny światopogląd.

Powszechnie przyjmuje się, że to właśnie od Newtona pochodzi idea wszechświata jako wielkiego mechanizmu, do którego wyjaśnienia nie potrzeba zewnętrznych, nie-mechanicznych przyczyn („wielki zegar Wszechświata”).

Pogląd ten jednak jest błędny, jako że Newton, był znacznie mniej radykalny, przyznając ważne miejsce chrześcijańskiemu Bogu, wchodzącemu w użyteczną ideologie syjonizmu chrześcijańskiego.

Płynna dekonstrukcja mechanicyzmu

Na początku XVIII wieku mechanicyzm na dobre związał się z deterministycznym i materialistycznym poglądem na świat.

Głównymi jego przedstawicielami byli francuscy filozofowie Julien Offray de La Mettrie (autor Człowieka-maszyny), Paul d’Holbach i Pierre Simon de Laplace.

Determinizm i materializm, stały się ideologiami – wirusami, zaczepionymi w umysły młodych niewolników i najemników elit, wyznających ideologie Pana i niewolnika.

Dekonstrukcja, spycha mechanizm, na boczny tor, zachowując jego w pełni użyteczne pojęcia.

W XVIII wieku filozofia mechanistyczna przestała być żywym nurtem filozoficznym.

Sam mechanicyzm pozostał natomiast głównym typem naukowego wyjaśniania zjawisk.

Zgodnie z mechanistycznym modelem wyjaśniania zjawisk, wszystkie zjawiska w sferze makroskopowej były efektami interakcji ciał mikroskopowych. Wyjaśnienie formułowane było w języku mechaniki, za pomocą takich pojęć jak materia, siła, czy ruch.

Zrozumcie, te pojęcia, opisy, tezy, antytezy, teorie … zostały wepchnięte do waszych głów i nie wyobrażacie sobie świata, bez iluzorycznych podstaw, serwowanych wam przez autorytety …

” Każde kłamstwo, idące od dekonstrukcji myśli i słowa, do całkowitej zmiany pojęć i definicji, dekonstruuje cały świat, za pomocą dzaiałania opartego na w/w pojęciach. ”

Dydymus

Ewolucja dekonstrukcji naukowej

Rozwój nauki doprowadził również do odkrycia zjawisk (np. oddziaływań elektromagnetycznych), których wyjaśnienie w kategoriach mechanistycznych było wątpliwe.

Mechanicyzm, pozostał obecny w filozofii nauki, uległ jednak znacznym przekształceniom.

Jego zwolennikami byli m.in. Henri Poincaré czy Wesley C. Salmon.

Mechanicyzm, ostatecznie upadł w XX wieku, kiedy sformułowano teorie bardziej fundamentalne od mechaniki klasycznej i zupełnie różne od niej pojęciowo: teorię względności i mechanikę kwantową.

Ekstrapolacja fizyki Newtona na wszystkie zjawiska w całym Wszechświecie okazała się zawodna.

Dekonstrukcja natury według koncepcji filozofii mechanistycznej, prowadzi wprost do sztucznej inteligencji …

Filozofia umysłu

Mechanicyzm znalazł też specyficzne odzwierciedlenie w filozofii umysłu.

Od Kartezjusza pochodzi klasyczne sformułowanie idei dualizmu psychofizycznego, zgodnie z którą materia i duch stanowią dwie, zasadniczo odmienne substancje.

System filozoficzny, który zmusił człowieka do przyjęcia tego typu opinii, zdekonstruował sposób myślenia, spisujący na straty anachronizm duchowy …

Mechanicyzm, odnoszony był do materii, natomiast duch funkcjonował według odmiennych zasad.

Pogląd, zgodnie z którym umysł nie może zostać wyjaśniony mechanistycznie, popierał również Gottfried Wilhelm Leibniz.

Został on natomiast odrzucony przez La Mettriego, dla którego człowiek, był jedynie skomplikowaną maszyną, która pozostał dla elit do dnia dzisiejszego.

SI

Dyskusja ta powróciła w XX wieku, w postaci dyskusji o sztucznej inteligencji, która dla elit, będzie użytecznym kontrolerem rasy ludzkiej, poszukująca oparcia w nowy Bogu.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

Zastanówcie się kto pierwszy i jednocześnie jedyny, wspomniał wam o dekonstrukcji świata za pomocą idee filozoficznej … ?

Czy, jeszcze ktoś do nas dołączył, przez ostatnie 20 lat ?

Więc, o jakiej prawdzie mówią ci, którzy was z pełną premedytacją dzielą i skłócają za pomocą sensacyjnych kłamstw i teorii … ?!

Człowiek z kluczem, jest królem w domu, pełnym zamkniętych pokoi, nazwanych w języku głupców, krajami cywilizacyjnymi …

Kim, w takim razie jest król, king …
to człowiek, który spostrzega iluzoryczność rzeczywistości hierarchicznej i wykorzystuje ją do własnych – egoistycznych, lub społecznych – altruistycznych celów …

Litera K, odnosi się do sztuki kreacji rzeczywistości, za pomocą szyszynki i narządu wzroku … pełna realizacja obranego celu wyłania z dostrzegania anomalii – manipulacji, zachodzących na łonie logiki …

Życzę wam, abyście byli conajmniej królami lub cesarzami, którzy łączą ideologie królów w pojęciu strategii globalnej, w spory między królami wchodzi instytucja – Papieża, mostu (H) między prywatnymi ideologiami.

https://ligaswiata.blogspot.com/2017/05/tetrarchia-i-pontifex-maximus-czyli.html

Nad Papieżem stoi prorok (P), mesjasz – mój syn – mason (M) i ojciec – filozof – architekt ( G, O – omega, A – alfa ) …

Dydymus.
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/ligaswiata
https://trueshopl.wordpress.com

Reklamy