Czym, jest mądrość

Czym, jest mądrość

Wszystkie formy nauczania, są formami egoistycznej pułapki i manipulacji – umysłem ucznia, stającego się mimowolnym lustrem poddanego rodzica i karzącego za brak politycznej poprawności -nauczyciela, który przyswaja sobie i uczniowi, tradycje postępowania z niewolnikiem, co tworzy wielopokoleniowe podstawy, egzystowania cywilizacji hierarchicznej – kłamstwa wymuszonego na podbitych i zdekonstruowanych społeczeństwach całego świata .

My, wolni filozofowie, wolnomyśliciele – przeciwstawiamy się ideologii kłamstwa, manipulacji i dekonstrukcji myśl, słowa i działania – tworzącej cywilizacje strachu, edukacji i tradycji.

Każda mądrość, rodzi się w naszym wolnym wnętrzu, które posiada nieodkrytą, pełną wiedzę o świecie, ale tylko do chwili, podjęcia szkolenia ucznia, przez nauczyciela, który narzuca uczniowi, swoją wole, swoje ego i ego autorytetów, będących bogami i architektami cywilizacji strachu i egocentryzmu …

Rozwój lustrzany, jest formą kreowania ideologii uśrednienia wiedzy, do standardów środowiskowych, które wykorzystują użyteczność zahipnotyzowanej fetyszami (pieniądz, tytuł, świadectwo, akt, stanowisko, licencja …) marionetki, w procesach niewolniczych.

Kiedyś napisałem ;

Nie można studiować filozofii, filozofię innych, można tylko odbijać, stają się niewolnikiem czyjejś życiowej filozofii.

Filozofem, jest każdy, kto kreuje swój własny wolny światopogląd, oparty na regułach równości, czyli wolności … i właśnie tym, jest prawdziwa niepodległa nikomu mądrość.

Dydymus
Akademia filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://trueshopl.wordpress.com
https://pomagam.pl/ligaswiata