Święta moc krwi menstruacyjnej v.2

Święta moc krwi menstruacyjnej v.2

Prawda zawsze zostanie odkrycia

Fizyczność, to piekło (3) służące trudnemu doświadczeniu jakim jest życie ubrane w fetysz ciała.

Po czterech latach (4), wracam do artykułu, który w większości przypadków – został źle zrozumiany i wypaczony w swym odbiorze, przez ruch feministyczny (5), dążący do celowego podziału i pozornego zwycięstwa matriarchatu nad patriarchatem.

Rasa, która się dzieli i nie dąży do równowagi rzeczywistych składników (6), jest formą egoistycznego wirusa, dążącego do samozagłady, poprzez brak szacunku do samego siebie i innych członków społeczeństwa.

Człowiek, żyjący w świecie niezrozumiałych dla siebie alegorii, jest tworem sztucznego społeczeństwa – avatarów (7), przedkładających ideologie fetyszy (tytułów, ról, mamona, stopnia …), nad idee prawdy pierwotnej i równowagi.

Avatar, tworzy liczne schemat władzy człowieka nad człowiekiem, oparte na ideologii żerowania i nadmiernego łaknienia, dekonstruuje to człowieczeństwo oparte na prawie naturalnym (9) w stada, żyjące wedle patologicznych zasad prawa zwierząt (9).

Świat równowagi, a tym samym bogactwa inności, co przekłada się na równości i wolności (8) wszystkich członków społeczeństwa i otaczających je czynników naturalnych, zostaje przekonwertowany w świat tolerancji, względem patologizacji życia zdekonstruowanych jednostek idących drogą samozagłady i użytecznej dla elit karmy negatywnej (2).

Zacznijmy od klucza alegorii

Eliptyka przedsionka pochwy, kojarzona jest z portalem karmy negatywnej (2), światłem świadomości, przejściem … , ponieważ dusza wymieniają cielesny avatar, w chwili śmierci – widzi światło nowego życia – od-rodzenia (1), przez Vaginę – G, będącą nierozerwalnym elementem żeńskiej siły (Is (6)).

Zacieranie pamięci, to chwilowe wyzbycie się świadomości, w celu przejęcia nowego ciała fizycznego, dążącego przez doświadczenia do karmy negatywnej (ewolucji fizycznej) lub pozytywnej (moralności personalnej (10)) i ewolucji duchowej.

Jeśli dążymy do światła, nie osiągniemy kolejnego stopnia rozwoju duchowego, lecz uzyskamy kolejną cele – ciała fizycznego, zamkniętego w piekle ludzkiego podziału i egoizmu. Czerń w chwili śmierci, jest przejawem wejścia na kolejny stopień ewolucji duchowej, co jest przejawem altruistycznego – dobrego życia w wielu światach równoległych, alternatywnych (6) …

Maria i Vagina (11)

Alegoria żeńskiej postaci i vaginy, jest ukrytą alegorią drugiego poziomu, czyli żeńskiej części ludzkiego umysłu (Is(6)).

Wizerunek Marii, jest alegorycznym i symbolicznym przedstawieniem vaginy z jej eliptycznym kształtem dwóch księżyców w fazie sierpu. Kreacja aureoli, jest alegorią nowiu i przejścia noworodka do nowego świata. Natomiast momentu śmierci i dążenia do nowego przejścia, symbolizowany jest aureolią w kształcenie pełni.

Krzyż, aureole i …

Spójrz na wyobrażenia świętych, w których aureole i eliptyki, są elementem alegorycznym, którym towarzyszy rozłożony krzyż (12), będący alegoria rozłożenia ludzkiej jaźni (ja-cube (13)), na czynniki pierwsze, przez religijną … ideologie władzy człowieka, przez człowieka …

Spójrz też, na portyki (rzędy kolumn, symbolizują wargi mniejsze i większe, a dach symbolizuje trójkąt z kołem, będący symbolem vaginy) sklepienia kolebkowe w portretach religijnych, są przepełnione symboliką sklepienia pochwy z alegorycznym elementem łechtaczki. 

Gest

I tutaj warto spojrzeć na symbolikę gestu – pokładam wiarę (dwa palce wskazujące niebo) lub symbolikę klucza, będącego alegorią ideologii karmy negatywnej (2), fizycznego rozmnażania, dzięki której – istnieje cywilizacja wyzysku człowieka, przez człowieka.

Dwa klucze w rękach świętego, oznaczają krzyż czterech archontów (lew, byk, orzeł, człowiek – gwiazdozbiorów, czyli Jan, Mateusz, Marek, Łukasz … (14)), generujących rozwój ludzkości oraz schemat trzeciej siły (15), dzielącej społeczeństwa i wnętrze człowieka, za pomocą tezy i antytezy (drugi klucz), której podstawą, jest podział seksualny.

Gołąb

Symbol gołębia, jest alegoria powrotu duszy do avataru ludzkiego ciała. Spójrz na białą (niewinność) gołębice, przelatującą przez eliptyczny portal …

Na bazie powyższych alegorii rozświetlijmy i uzupełnijmy zatem wiedzę na temat świętej krwi menstruacyjnej.

Krew Menstruacyjna

Cofnijmy się do czasów, kiedy ciało kobiety i mężczyzny, były jedną zintegrowaną formą, odbudowującą się za pomocą krwi macierzystej (23) …

Krew macierzysta w swej pierwotnej formie z biegiem czasu, stała się krwią – menstruacyjną, która ponownie, zbliżała oddzielonych od siebie partnerów (23).

Stąd powstał kult – najświętszej substancji na ziemi, a teraz nauka, na nowo odkrywa jej niezwykłe właściwości lecznicze …

Gnostycy chrześcijańscy, zwani Synesaktismami (16), nieśli za sobą idee miłości międzyludzkiej zwanej Agape – Drogą Shaktismu, co odnosi się do tantrycznego kultu Yoni (17).

Jednym z najważniejszych rytuałów było przygotowanie – napoju nieśmiertelności, wykonanego z krwi menstruacyjnej, która jest pełna uzdrawiających komórek macierzystych, które w rzeczywistości, mogą uaktywnić – zdolność komórek do regeneracji.

( Co zrobił, z tym Aleister Crowley (zwany bestią (kim, są bestie ? (18)), sprofanował święty rytuał, zmienił akt regeneracji w picie krwi, moczu, spermy i jedzenie kału … Oto najemnik szamanów (24), fałszywy prorok … )

W sensie duchowym, rytuał ma otworzyć człowieka na życie wieczne w innym wymiarze duchowym, pozwalającym zrozumieć idee jedności i równowagi (6).

To – Święto Miłości lub Święte Małżeństwo, będące rdzeniem miesiączkowych tajemnic – zostało w końcu uznane za herezję, a kobiety zostały wyłączone z udziału w chrześcijańskich obrzędach.

Hieros Gamos (19), zostało zniszczone i dostosowane do wymogów władzy człowieka nad człowiekiem …

Moc odnowy, odrodzenia i z-mar-twych-wstania (21) … związana z łonem i krwią menstruacyjną, została zdekonstruowana i przeniesiona do historii o Jezusie i rytuale Eucharystii – hic est sanguis meus – to jest -kielich- krwi mojej (20).

Osoba pijąca krew, ma uzyskać moc odrodzenia. Znów dokonano profanacji, której napewno nie popierali esseńczycy (22) i należący do nich, jeden z alegorycznych Jezusów (25) …

W większości starożytnych mitów i religii na całym świecie, czczono moc odrodzenia (regeneracji) i kobiece łono od setek tysięcy lat. Kapłanki wielkiej bogini, znane były w wielu kulturach.

Chociaż istnieje wiele legend o miesiączkowaniu kobiet szamanów (24), których krew była kradziona przez bogów, dziś temat ten, jest powszechnie uważany za tabu.

Święty Graal, to w istocie kobiece łono. Choć próbowano, przez wieki ukryć znaczenie tego alegorycznego symbolu, przetrwał on we wszystkich kulturach i religiach.

Kobiety urodzone wiele, wiele tysięcy lat temu, zwały akt regeneracji, odnowy – pierwotnym aktem niewinności.

Od tamtych czasów, kult kobiecego łona, niewinności zaczął wygasać, a kapłanki wielkiej bogini zwane niekiedy wiedźmami, podzieliły los czarownic i zbyt mądrych wolnych ludzi.

Dlaczego niewinność ?

Po pierwsze, kiedy ludzie żyli złączeni za pomocą jednego ciała (23), nie dochodziło do defloracji, penetrowania (przewagi, dominacji … wojny płci) i po drugie do aktu narodzin, który jest przejawem kreacji karmy negatywnej (2).

Po trzecie zjednoczone ciało, nie miało problemu z ideologią toksyczności krwi (26), która powoduje większość problemów ze zdrowiem, czy niepłodnością …

( Mężczyzna i kobieta

Y/21 : Fe / O2 – czerwień, marzec, Mars, żelazo, jest pierwiastkiem niezbędnym do życia dla prawie wszystkich organizmów żywych – drobnoustrojów, roślin i zwierząt, w tym człowieka. Hemoglobina – Mężczyzna – Shiva – An – Patriarchat – arterial system – arterie

X/23 : O 2 / CO 2 – niebieski, ocean, Wenus, wrzesień – powszechnie występująca cząsteczkowa odmiana tlenu. Kobieta – Shakti – El – Matriarchat – venous system – żyły

Oboje tworzą : 44, Purpurę krwi – purpurowe serce – G – ying i yang, on, Murugan, Qrstu, R.A.M, OM, OWL, kreacje – unie, gwiazdę Da-Wida, most – Hieros Gamos, LeveL, … An-g-el – le – g – al …

Szyszynka, jest tworem dualnym, który nie rozróżnia płci, jej budowa przypomina połączenie kobiecego i męskiego układu rozrodczego, który zapładnia intelektualnie i kreatywnie żeńską i męską część mózgu …

Li-Fe – bio-logos (biologia), scale (EL) – Balance (bal), Sin/S-Mem/M=Alef/A (26)

Obecnie, całość musi być oparta na idealnym połączenia grup krwi oraz wiernym oczekiwaniu na konkretnego partnera.

Dlaczego ?

Pamiętacie mój artykuł, w którym poruszyłem temat świadomości kreacji ciała :

” Kobiety, zachowują DNA, każdego mężczyzny, z którym utrzymywały kontakty seksualne, co przekłada się na dekonstrukcje ciała i umysłu kobiety (mężczyzny w ideologii homoseksualnej) i jej potomstwa. ” (27)

Dlaczego ten fragment mojego artykułu, jest aż tak ważny ? Chwileczkę się wstrzymajmy i dowiedzmy się, kim jest …

Największy wróg człowieka

Największym wrogiem człowieka, nie są grzyby, wirusy, bakterie, czy pasożyty, ale inny człowiek i jego substancje antygenowe, posiadające unikalną determinantę antygenową, która nie łączy się z antygenami innej istoty, co powoduje wojnę we wnętrzu człowieka, nazywana alergią na substancje antygenowe.

Co więcej, człowiek może być uczulony na drugiego człowieka, ponieważ nie będzie tolerował jego feromonów – zapachu, jego ciała, potu, śluzu, spermy, czy łez … Musicie wiedzieć, że 80% ludzi, ma antygeny w wydzielinach.

Antygen, jest jak ludzka jaźń, dusza, tożsamość, czy świadomość i nawet jeśli czego nie widzimy, to nie oznacza, że tego nie ma … , ponieważ sen, myśl i słowo tworzy działanie – wartość, taką jak determinanta antygenowa, która jest tak unikalna, jak linie papilarne danej jednostki, co więcej jednego i drugiego, nie można podrobić, ponieważ żadne inne przeciwciało, nie będzie wstanie połączyć się z naszym antygenem, którego tajemnica tkwi w unikalnych cukrach.

Więc o czym mówią nam lekarze, farmaceuci, mentorzy i specjaliści ? O jakich uniwersalnych dawcach ? Czym, jest transfuzja i transplantacja, czy nie jest to zabójstwo z opóźnionym zapłonem, okraszone cierpieniem i zmianami psychofizycznymi, dążącymi do chorób psychicznych i zwyrodnień ? (27) )

Regeneracja przy braku antygenów (27)

Miłość i pierwotna niewinność, podobnie jak energia i fizyczne zdolności komórek macierzystych, mogą aktywować szybką regeneracje ran, czy urazów …

Wiedza ta, została prawie stracona, przez ostatnie tysiąc lat, przez dezinformacje, wyniszczenie i głupotę, oraz hodowanie kolejnych generacji niewolników, na których testuje się schemat fetyszowego zarobku (dającego przewagę ideologiczną), za pomocą medycyny i farmacji (28) …

Fontanna Życia

Zobaczmy, jak zniszczono pojęcie fontanny życia (pojęcie znane we wszystkich kulturach i religiach (29)).

Komórki macierzyste, pozyskiwane z krwi menstruacyjnej właściwej osoby, mają zdolność czynienia cudów, poprzez odpowiedzialność wspólnych czynów – dwojga osób (27).

Jeden ze znanych nam naukowców, mówi wprost:

JM : Kiedy po raz pierwszy zastosowałem terapie opartą na komórkach miacierzystych pozyskanych z krwi menstruacyjnej, poczułem jak mój organizm zaczął się odradzać, mam ponad 50 lat … Nigdy nie miałem tyle energii …

Kolejny naukowiec po sześćdziesiątce, pokazuje nam swoje zdjęcia :

WG: Pracując z komórkami macierzystymi, doświadczył cudu, moje włosy z siwych stały się czarne … W ciągu kilku miesięcy mój wiek fizyczny, spadł do 40 lat …

Na całym świecie, w tajemnicy, eksperymentuje się nad komórkami macierzystymi pozyskiwanymi z krwi menstruacyjnej.

To się dzieje ! W Chinach, Rosji, Indiach i innych krajach, choć głownie w tajnych laboratoriach.

Moje prywatne odczucia, i przesłania pisane w wieku 9 lat, nie tylko okazały się prawdą, ale i faktem …

Idźmy w kierunku wiedzy wewnętrznej, bowiem nauka i zabawa ludzkim dna, skończy się śmiercią istoty, którą zwaliśmy człowiekiem (30).

Samowiedza – samostanowienie i samoograniczenie

Obecnie testuje na sobie tą kuracje, aby odzyskać sprawność fizyczną po zabójczym ataku przedstawicieli naszego państwa (31) …

Patriarchalna i Matriarchalna ideologia podziału zepchnęła ludzi w czarny odmęt strachu i niewiedzy, każda ideologia hierarchiczna, kończy się obłędem dążącym do władzy osadzonej na strachu i żerowaniu człowieka na człowieku i naturze (32). W systemach hierarchicznych wiedza, zatrzymywana jest dla wybranych i uprzywilejowanych, wampiry żerują na ludzkim kapitale, wedle reguł prawa zwierząt (9), które przyjęło formę prawa morskiego (33).

Dziś, podaje się kobietom narkotyki, aby zatrzymać ich cykl menstruacyjny, stosuje rakotwórcze tampony i podpaski (34), aby poprzez wpojony wstręt, pozbyć się niewygodnego przekleństwa, zaprogramowano kobiety, ich myśli i odczucia.

Błogosławieństwo miesiączki w mitach

Błogosławieństwo, to błogostan personalny, wynikający z wewnętrznego bezpieczeństwa powstającego na skutek zjednoczenia czasu, ładu, prawa, moralności i niepodległości personalnej, czemu towarzyszy samostanowienie, samoograniczenie, które dąży do wolności i równości osobistej, co przekłada się na wolność i równość społeczną (35).

Dowody historyczne

Dowody świętości miesiączki we wszystkich kulturach przed powstaniem patriarchatu i matriarchatu, są dobrze udokumentowane …

* Maorysi, twierdzili, że dusza ludzka jest wykonana z krwi menstruacyjnej, kiedy pozostaje w łonie matki przybiera ludzką postać

* Afrykanie twierdzą, że menstruacyjna krew „zakrzepła w młodym człowieku”

* Arystoteles, powiedział, że życie wykonane jest z „skrzepu krwi” menstruacyjnej

* Hinduska Wielka Matka, tworzy życie w kosmosie poprzez zakrzep krwi menstruacyjnej

* Indianie z Ameryki Południowej twierdzą, że cała ludzkość została wykonana z krwi księżycowej

* W starożytnej Mezopotamii, wierzono w Wielką Boginię Ninhursag (38), która ulepiła ludzi z gliny i ożywiała ich za pomocą „krwi życia”

* Adam, Adamah, (36) oznacza „krwawą glinę.” Opowieść o Biblijnym Adamie została wykreowana z opowieści o stworzeniu człowieka z gliny i księżycowej krwi

* Koran, mówi, że Bóg „uczynił człowieka z płynącej krwi”; ale w pre-islamskiej Arabii, Bóg był boginią stworzenia, Al-Lat (37)

* Plutarch (39) powiedział, że człowiek powstał poprzez połączenie siły księżyca i krwi menstruacyjnej

* Bogowie, byli zależni od cudownej mocy krwi menstruacyjnej. W Grecji było to eufemistycznie nazywane – nadprzyrodzone czerwone wino, podawane bogom przez Herę i Hebe (40)

* Wielka Matka objawia siebie jako ducha kreacji (Kali-Maya – (41))

Maya, zaprosiła bogów do kąpieli w jej krwawym łonie, i do picia z niego; a bogowie, poprzez komunię świętą, pili ze źródła życia …

* Hic est sanguis meus – To jest kielich Krwi mojej, słowa chrześcijańskiej Eucharystii odnoszą się do krwi menstruacyjnej Wielkiej Matki, a nie Chrystusa

* Na ceremonii religijnych, australijskich Aborygenów malują oni swoje święte kamienie, czerwoną orchą (42), co oznacza wieczny aspekt życia – kamień jako wieczność, kolor krewi menstruacyjnej jako wieczny aspekt życia

* Ezoterycznym sekretem bogów, był fakt czerpania mistycznej mocy długowieczności, kreatywności z esencji krwi menstruacyjnej

* Thor, Skandynawski bóg osiągnął magiczną krainę oświecenia i życia wiecznego przez kąpiel w rzece wypełnionej krwią menstruacyjną pochodząca od kobiet gigantów, „giantesses” (43)

* NWO, to wojna personalna – wielkiej bogini (Is(6)) z wielkim bogiem (Ra (6)), którzy nie potrafią czerpać wiedzy i mądrości, ze źródła szyszynki – Boga Personalnego (El (6)) – (44)

* Odin, uzyskał przewagę, kradnąc i pijąc krew „mądrości” z kociołka w łonie Matki-Ziemi

* Indra, ukradł ambrozję nieśmiertelności w ten sam sposób co Odin

* Obraz wampira serwowany nam przez Hollywood, ma zupełnie inny aspekt niż przedstawiają nam twórcy, o czym wiedzą tylko wtajemniczeni (32/18)

* Soma (45), wyszedł z pierwotnego morza, reprezentowanego przez krew Bogini Matki. Krew jest pijana przez kapłanów, podczas ceremonii ofiarnych i mieszana z mlekiem podczas rzucania uroku gojenia

* Podczas starożytnej ceremonii zwanej: Soma-Vati, kobiety z Maharasztry, okrążały święte drzewo figowe, będące symboliczną kobietą, gdy księżyc w nowiu, ukazywał się w poniedziałek

* Wielka Bogini, czczona pod nazwą Lakshmi (46), uczyniła Soma Indra, królem bogów. Jego mądrość, moc i zdolność zajścia w ciąży, przyszła z chwilą wypicia przez niego mistycznego napoju Lakshmi. Krew bogini stała się jego mądrością

* Grecy wierzyli, że mądrość ludzi lub bogów była skoncentrowana w krwi, duszy podarowanej przez matkę. Dlatego metody genetyczne, są metodą tworzenia istot bezdusznych

* Egipscy faraonowie, przyjmowali – krew Izydy. Jej hieroglificzny znak, był taki sam, jak znak sromu, zwany Krzyżem ankh lub krzyżem życia. Pomalowana na czerwono, pętla oznacza waginę i bramę do nieba. Ankh, jest połączenie żeńskiego i męskiego organu rozrodczego

* Amulet Izydy – Tjet, chowany wraz ze zmarłym w starożytnym Egipcie, reprezentował srom Isis i powstawał z czerwonego jaspisu oraz substancji – Karneol, czerwonej porcelany, szkła lub czerwonego drewna. Ten amulet niósł odkupieńczą moc krwi Izydy

* Ten sam eliksir nieśmiertelności, otrzymał nazwę amrita w Persji. Czasami nazywano go Mlekiem Wielkiej Bogini Matki. Zawsze był związany z księżycem

* Królowie Celtyccy, czcili boginię pijąc miód Medhbh. W ten sposób, bogini dawała im napić się siebie. Celtycką nazwą tego płynu, było dergflaith, czyli piwo lub czerwona suwerenność. W celtyckiej Brytanii, piwo barwione było na czerwono i było podawane wybranym przez Boginię na króla. Celtic Ruadh, oznacza zarówno czerwony, jak i Królewski

* Pogański raj, był w centrum macicy ziemi, w miejscu magicznego źródła życia. W starym rękopisie w British Museum czytamy, że mieszka tam Phoenix, zródło wiecznej młodości przelewało się tam raz w miesiącu

* Wino było pijane przez czarownice w formie Komunii. Symbolizowało to krew menstruacyjną. Claret, był tradycyjnym napojem królów, a także synonimem krwi; jego nazwa dosłownie oznacza oświecenie

* W średniowieczu pod wpływem czarownic i tradycji tantrycznej wino dla poetów i mędrców stawało się symboliczną krwią mądrości

* Znacie znaną z Tytanica kwestie : Jestem panem świata, kiedyś mógł to powiedzieć człowiek, który miał kontakt z kapłanką wielkiej bogini, która miesiączkując wykonywała rytuał mocy. Oglądajcie filmy, takie jak Tytanic, czy Wywiad z Wampirem … od zupełnie nowej rytualnej strony. Łączcie pierwotne połączenie człowieka z obecnym połączeniem żeńskiej i męskiej części mózgu, aby dotrzeć do tryptyku mądrości

* W Indiach, kiedy dziewczyna po raz pierwsza miesiączkuje, mówi się, że ponosi kwiat. Kwiat w języku angielskie znaczący dosłowne to, co płynie

* Historia Graala, gdzie wiele osób zauważa wers: krwawienie wewnątrz zamku Graala, jest również symbolicznym odniesieniem do wcześniejszych mitów o Wielkiej Bogini (47)

* Taoiści twierdzą, że człowiek, może stać się nieśmiertelny (lub przynajmniej długowieczny) absorbując menstruacyjną krew, zwaną czerwonym sokiem yin

Jest to tajemnicza droga, symbol kobiecej życiodajnej energii. Chińscy mędrcy nazwali to – sokiem z istoty Matki Ziemi, który daje życie wszystkiemu. Twierdzili oni, że Żółty Cesarz, stał się bogiem, pochłaniając sok yin od 112 kobiet

* Mit o chińskiej bogini Księżyca Chang-O (48), opowiada o zazdrości jej męża, który nie posiadał eliksiru nieśmiertelności, obrażona bogini uciekła i zamieszkała na księżycu. W taki sam sposób Lilith opuściła Adama, aby żyć nad morzem czerwonym (23)

* Hebrajskie słowo krew, oznacza matkę lub kobietę, w innych językach indoeuropejskich (E, g. Tamy, damy, pani, La Dama, dame). Dlatego biblijne tamy, oznacza kobiety lub matki

* Innym starożytny symbolem krwi, jest rzeka życia zwana czerwonym dywanem, tradycyjnie stąpają po nim królowie, bohaterowie i narzeczeni. Królewska Droga – jest preferowana przez gwiazdy Hollywood …

* W chińskim Taoizmie święty kolor – czerwony, związany jest z kobietami, krwią, potencją seksualną i twórczą mocą. Biały był kolorem mężczyzn, nasienia, bierności i śmierci. To był tantryczny Idea esencji płci męskiej i żeńskiej: mężczyzna głównie jest postrzegany jako pasywny, a kobieta jako czynnik aktywny, jest to odwrotność późniejszych patriarchalnych poglądów. Wiąże się to alegorycznie z płcią mózgu. Żadna z części mózgu i związku nie może za bardzo łaknąć.

Lewa półkula mózgu, odpowiada prawej części ciała i męskości, czyli analizie, logice, systematyzowaniu i działaniu. Prawa półkula mózgu, odpowiada lewej części ciała i kobiecości, czyli myśleniu holistycznemu, empatii, odczuciom, intuicji…

Niestety 99 % ludzi myśli stereotypowo, dążąc do podstawowej cechy podziału opartej na płci i drugorzędnych cechach płciowych, przez co niemożliwe jest osiągniecie oświecenia i syntezy, tworzącej rownowagę duszy i ciała oraz zespolenie ich z realnym otoczeniem.

Idąc w kierunku personalnego ładu, zaczynamy redukować łaknienie, niszczące nas personalny świat i dostrzegać nieprawidłowości, otaczającej nas iluzji, co przekłada się na negowanie kłamstwa – reguły poprawności politycznej : zaczynamy słuchać, widzieć i mówić o kłamstwie – władzy człowieka nad człowiekiem (49)

* Pisanki, oznaczają klasyczny symbol łona- symbol bogini ēostre. (tak dlatego piszemy happy eastern (50). Pisanki tradycyjnie były malowane na czerwono i kładzione na grobach zmarłych. Ten zwyczaj, powszechnie znany jest w Grecji i południowej Rosji. Można prześledzić całą drogę tego zwyczaju od paleolitu, gdzie groby, kryte były czerwoną ochrą, był to powrót do łona Matki Ziemi, z którego narodzimy się ponownie (51)

* W starożytnych grobowcach, odkrywano kości pokryte czerwoną ochrą. Czasami wszystko w grobie, w tym ściany, miał kolor czerwony. JD Evans opisuje grobowiec na Malcie wypełniony czerwonymi kośćmi …

* Aborygeni, świętują nie narodziny dziecka tylko ponowne odrodzenie na tym świecie (1)

* Greccy mistycy z Ur ( stąd Kult-ur-a), czcili rzekę Styks – zwaną Alpha ( dlatego firma matka G – Google – 666, nazywa się Alphabet ) lub początek. Ta rzeka, siedem razy wchodzi w głąb ziemi i wypływa nieopodal sanktuarium w mieście Clitor ( kleitoris), które czci Wielką Matkę. Styx był strumieniem krwi płynącej z pochwy matki ziemi (52)

* Symboliczna śmierć i ponowne narodziny (karma negatywna (2)) były związane z chrztem w wodach Styksu, jak w wielu innych świętych rzekach na całym świecie. Alegoryczny Jezus, został ochrzczony w Palestyńskiej wersji Styksu, Jordanie ;

Wtedy poszedł i zanurzał się w Jordanie siedem razy, zgodnie ze słowem męża prawdziwego Boga; potem jego ciało znowu było jak ciało małego chłopca, i stał się czysty. (2 Królów 5:14).

* Gnostyccy Chrześcijanie uważali, że : Widziałem drzewo życia z jego dwunastu rodzajów owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca (Obj 22: 2), ci odnosi się do okresu

* Spójrzcie na flagę polski, symbolizująca przelanie krwi

* W większości europejskich tańców ludowych czerwony i biały, to kolory noszone na przemian u kobiet i mężczyzn. W Bajkowym Pierścieniu, czarownice z Irlandii, czciły matkę ziemię pod nazwą Tara (53). Taniec ludowy, ukazuje kolorami świat bajki, do którego prowadzi oświecony taniec, zauważmy częstość ruchu w lewo odnosi się do mądrego księżyca

* Obrzędy tego typu, były kreowane przez kobiety po menopauzie, uważane za najmądrzejszych ludzi, ponieważ na stałe zatrzymały w sobie mądrą krew

Szanowni czytelnicy, trzymając się z dala od ideologii użytecznego podziału (15), można dojść do sedna prawdy, tkwiącej w samym człowieku, naturze i w archontach (54), regulujących nasz organizm, wedle okresowych schematów.

Dzięki karmie negatywnej (2), możemy być nieśmiertelnymi feniksami, a dzięki karmie pozytywnej, możemy osiągnąć stan ewolucji duchowej, której alegorią jest sfinks (14), ukazujący nam, iż mędrzec, może z tworu, stać się twórcą, tego, co na górze i tego, co na dole, ponieważ bez jednego, drugie istnieć nie może …

Krew, jest powodem wielu chorób i tragedii, dzięki toksyczności antygenów, na czym od wieków zarabiają alchemicy, farmaceuci i lekarze (26) oraz deprawatorzy życia społecznego, kreujący multikulturowość oraz tolerancje wobec rewolucji seksualnej.

Człowiek, jest jak symboliczne jabłko poszukujące swej drugiej połówki, jedności i równowagi, opartej na zespoleniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, a to, jest tylko wtedy możliwe, gdy świadomość potrafi wytworzyć samostanowienie i samoograniczenie naszego wnętrza, co daje bezpieczeństwo, przeradzające się w równowagę związku.

Równowaga rzeczywistości (RaElIs (6)), zależna jest od relacja żeńskiej (Is) i męskiej (Ra) części naszego mózgu z szyszynką (El) oraz naszego ciała i mózgu z archontami (54), a także od braku toksyczności krwi pomiędzy partnerami (26) … Świat, jest prosty, gdy potrafimy dopasować klucz wiedzy do odpowiednich drzwi …

Plemnik (biel), jest kompletny, gdy towarzyszy mu czerwony wąż …

Liga Świata (XX lat – trudu i działania)

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh (wsparcie zakupu sprzętu komputerowego)

1. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/01/28/horoscopum-obserwator-odrodzenia/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/31/niebo-i-pieklo/

4. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/swieta-moc-krwi-menstruacyjnej.html

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

8. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

10. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/17/creatrix-bog-czyli-vagina/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

13. https://trueshopl.wordpress.com/2020/01/31/ja-cube-liga-swiata/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

16. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Agape

17. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Joni

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/28/bestia-drzemie-w-kazdym-z-nas/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/26/boski-most-czyli-sztuka-wywazenia/

20. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament)

21. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/03/21/alegoria-zycia-wstepem-do-dzialania-i-oswiecenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

22. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Esseńczycy

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/14/alegoria-zebra-adama/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

25. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/23/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/

27. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2019/01/10/swiadomosc-kreacji-ciala-i-prokreacji-czyli-potwierdzenie-idei-telegonii/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/10/fluoryzacja-kontrola-mas/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/04/koronawirus-ncov-wuhan-czyli-medialny-szantaz-dezinformacyjny/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/06/kryzys-klimatyczny-i-smog-nie-istnieja/

29. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Fons_Vitae

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

31. https://pomagam.pl/wdd

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

33. https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

34. https://www.facebook.com/237571686279416/posts/858606407509271/?d=n

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

36. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Adamah

37. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Al-Lat

38. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ninhursag

39. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plutarch

40. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Hebe_(mitologia))

41. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Maja_(religie_Wschodu)

42. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ochra

43. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Giantess

44. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

45. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Soma_(bóg)

46. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lakszmi

47. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Percewal_z_Walii_czyli_opowieść_o_Graalu

48. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Chang’e

49. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/30/czym-sa-gesty-modlitewne-i-medytacyjne/

50. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ēostre

51. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/18/wielkanocny-rytual-plodnosci/

52. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

53. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Tārā_(buddyzm)

54. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/