Uzbrojenie jaźni

Uzbrojenie jaźni

Uzbrój się w cierpliwość, czas i świadomość, aby odkryć to, co prawdziwe, choć pozostawało przez długi czas zakryte, przed twoją jaźnią.

Człowiek nieświadomy, niczego nie widzi, nie słyszy i nie mówi, ponieważ strach, jest silniejszy od prawdy, a iluzja od rzeczywistości.

Ale … , co się stanie, jeśli uzbroimy ludzi w świadomość i odpowiedzialność (1) za własny byt ?

Przebudzenie, przez posiadanie i odpowiednie wykorzystanie czasu personalnego, tworzy własne prawo (oparte na prawie naturalnym) i ład, co przebudza świadomość istnienia tworu i twórcy w skali personalnej (2).

Świadomość, to świątynia, będąca drogą do personalnego wszechświata i tylko my, posiadamy do niego klucz (3), który należy wykorzystać z pełną świadomością i odpowiedzialnością, ponieważ to niezwykłe odkrycie, prowadzi do prawdziwego wymiaru wolności …

Kontrofensywa

Przy czym, pełna nakazów – edukacja lustrzana, uczy, w jaki sposób, należy się pozbyć odpowiedzialności za siebie i swoje ja, ponieważ powiedziano nam, że są ludzie (18), którzy wiedzą jak wychować, wytresować i wyhodować całe społeczeństwo na wiernych i użytecznych obywateli, czczących swoich nowych bogów, przewodników, mistrzów i mentorów – którzy sieją w społeczeństwie ideologie – tradycji – zarazy – wyzysku człowieka, przez człowieka (4).

Dlaczego odpowiedzialność i świadomość, są tak istotne dla jednostki i kładą one kres iluzji cywilizacji hierarchicznej ?

Zastanówmy się nad wartością ludzkiej wolności, równości, samostanowienia, samoograniczenia i dobrobytu, które nie są do osiągnięcia w instruktarze fetyszu i żerowania człowieka nad człowiekiem, poprzez opisane fetyszami kasty najemne, broniące el-it, przed utratą władzy nad zahipnotyzowanym i użytecznie podzielonymi masami (5) ?

Co daje świadomość, iluzorycznych relacji międzyludzkich, dążących do wykreowania relacji teatralnych, rytualnych, akceptowanych społecznie (6) ?

Droga do świadomości

Po pierwsze, świadomość naszego zniewolenia, budzi szczególną reakcję, która odciąga byt, od ideologii ludzkiego kapitału (7). Świadomy byt, nie tylko samo stanowi, ale przede wszystkim samoogranicza swe łaknienie, dążące w iluzji do zdobycia fetyszy i teatralnych artefaktów oraz wyprzedzenia innych bytów w drodze do iluzji fetyszy tytułu, roli, czy stanowiska …

Po drugie, świadomość iluzji ludzkiego łaknienia oraz bezsensownej wegetacji, pozwala nam oderwać się od strachu, przed utratą bezwartościowych fetyszy, napędzających nasze jestestwo, do nielogicznego pędu i wyścigu szczurów (8).

Po trzecie, uwolniona spod nacisku świadomość, nie uwzględnia relacji hierarchicznych i schematu istnienia państw, miast, dokumentów personalnych, kontroli, granic, religii, ustroju i innych form ideologicznych, pozwalających żerować człowiekowi, na człowieku oraz człowiekowi, na naturze …

Po czwarte, świadomość pozwala dostrzec, iż działania oparte na fetyszu pieniądza i ekonomii, są związane z prywatnymi interesami elit, dążących przez politykę, religię, wojny, rewolucje (10), powstania, kryzysy, manipulacje … do przemodelowania systemu ustrojowego, religijnego, ekonomicznego oraz zdemolowania życia zwykłego człowieka, który w przetrwaniu i odbudowie (systemu hierarchicznego), zobaczy sens dalszego życia, uprzednio zagubionego w abstrakcji poprzedniego systemu ustrojowego.

Po piąte, czym wyższy stopień świadomości, tym większe zrozumienie faktu, iż czym mniejsze zniszczenie bogactw naturalnych ziemi, tym wolniejszy proces zmian klimatycznych i łagodniejszy reset planetarny (9).

Po szóste, mając na uwadze po czwarte, kto przy zdrowym umyśle, będzie odgrywał role kozła ofiarnego, niewolnika, kapitału, żołnierza, tezy i antytezy, ucznia kreującego edukacje lustrzaną, która powiela z pokolenia na pokolenie (podbitego i zniewolonego plebsu), błąd wywyższania człeka nad człeka …

Po siódme, czas przeszły i przyszły nie istnieje, jest tylko elementem tradycji, wspomnień historycznych, wynoszących byt ponad byt i planowania, mającego zapewnić kapitałowi ludzkiemu zajęcie na najbliższe lata i dekady, co pozbawia ludzi personalnego czasu, mogącego stworzyć personalny ład i prawo (2).

Po ósme, czas personalny, oparty jest na czterech porach roku – byk, człowiek (wodnik), lew, orzeł (skorpion), tworzy otoczkę naszego życia. Alegoria czasu personalnego, pozwala dostrzec jeszcze coś niezwykłego. W czasie właściwego ustawienia archontów (planet, gwiazd w gwiazdozbiorach …), wpływających na działanie ludzkiego umysłu, ciała i ducha, człowiek może poprzez umiłowanie wiedzy wyjść z labiryntu byka, pozbyć się ludzkiego egoizmu, odrzucić lwią siłę, opartą na nadmiernym łaknieniu oraz zniszczyć w sobie orlą manie wielkości, co prowadzi do odkrycia tryptyku ludzkiej spójności (12).

Po dziewiąte, w przeciwieństwie do ideologii panseksualizmu i genderyzmu, istnieją tylko dwie równoważącej się płcie, których korzenie tkwią w zdrowym ludzkim umyśle. Tą spójność, odkrywamy w tryptyku i świadomości wewnętrznej rzeczywistości – RaElIs (13), pozbawionej nalotu obcych mar, strachów, wizji i marzeń (11). Czas zawrócić na właściwą drogę bytowania, samostanowienia i samoograniczenia.

Po dziesiąte, fałszywa nadzieja sprzedawana nam przez najemników, tworzących sztukę, media, rządy, religie … , ni jak, ma się do rzeczywistości cywilizacyjnej, opartej na wyzysku człowieka, przez człowieka i natury, przez człowieka. Ludzie żyjący w państwach, miastach – obozach, nigdy nie poznają smaku prawdy i prawa naturalnego (personalnego) żyjąc w świecie kłamstwa i prawa zwierząt (14).

Po jedenaste, cykliczność. Człowiek żyjąc w cyklu czterech pór roku, w powtarzalnym cyklu wpływu archontów – planet, gwiazd … (w kolejnych gwiazdozbiorach), musi zdać sobie sprawę, że najważniejszym czynnikiem wpływu na ludzki umysł i ciało, ma nasza degradowana w raz upływem czasu – ziemia, która pozbawiana bogactw naturalnych, oddziałuje w sposób negatywny na nasze ciała i umysły. Dokładniej rzecz biorąc, ziemia powstała na skutek licznych zderzeń i katastrof naturalnych, a jej wnętrze, atmosfera, jest dziełem wpływu saturna, słońca i księżyca, który także nosi w sobie cząstkę ziemi, a także saturna, stąd też, tak silne powiązania tych trzech archontów z wnętrzem człowieka (12).

Człowiek, a raczej zwierze, nie kontrolujące samego siebie oraz swego ciągle rosnącego łaknienia (egoizmu), rodzi w swej głowie – straszne wężowiska i mary, prowadzące chory umysł do ideologii kontrolowania innych osób, ze strachu, przed utratą władzy, nad zniewolonymi bytami, które w procesie para-edukacji lustrzanej, wyzbyły się odpowiedzialności za samych siebie (4).

Im więcej będziesz robił dobrych i logicznych rzeczy, tym więcej małp, będzie patrzyło z ciekawością i zazdrością na twoje ręce oraz kreowało ideologie złego oka, a także szkodziło tobie z nudów, dla własnej pociechy (15).

Żaden ład hierarchiczny, nie pokona siły chaosu natury, możesz sprzątać, porządkować, kategoryzować, budować … i tak wszystko wrócić do pierwotnego stanu rzeczy, a wirus zwany człowieczeństwem, będzie pojawiał się tylko okresowo, dążąc zawsze do samozniszczenia i samounicestwienia … , aż do czasu przemiany egoizmu i kłamstwa w altruizm i prawdę, pozbawioną łaknienia oraz mnożenia gatunkowego (16), ponieważ nie jest ważne ilu nas jest, ale to, co dobrego ludzki gatunek, jest wstanie zrobić dla samego siebie oraz innych w czasie procesu ewolucji duchowej i transformacji tworu w twórcę (17).

Liga Świata

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/17/wlasna-wizja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/25/mysli-wyjete-z-jazni/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/20/demony-ludzkiego-egoizmu/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/28/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

5. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

8. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/25/czym-jest-ziemia/

10. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/02/uraeus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/26/ja-sie-nie-nawroce-ja-zawroce-do-krolestwa-wlasnego-jestestwa/

14 https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/shhh-szeptem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/07/bog-personalny-i-bog-zlosliwego-oka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

16. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/20/cel-zycia/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/