Wrota

Wrota

Wrota – Brama – Gate … , to powszechnie znany symbol tajnych bractw, jednak jego opis symboliczny i alegoryczny, jest nader skąpy i ubogi, ponieważ znając alegorię symbolu wrót, stajemy tuż obok alegorii tryptyku, na co tajne bractwa, nie mogą sobie pozwolić z wiadomych nam powodów (2).

Biorąc pod uwagę werbunek użytecznych, ale mało inteligentnych osobników, tajne bractwa nie muszą się bać o ujawnienie swoich tajemnic i sekretów, których alegorii, kandytaci po prostu nie rozumieją lub rozumieją w takim stopniu, w jakim pragnie tego – demiurg, mistrz, czy mentor … (3)

Ordo ab Chao [Ład z Chaosu], brzmi stara

dewiza różokrzyżowców, przejęta w XVIII wieku przez masonerię, jednocząca się z innymi tajnymi bractwami (4), kreującymi ideologie władzy człowieka nad człowiekiem.

Chaos natury oraz personalny ład, prawo, czas i bóg (5), każdej wolnej jednostki, ma być zniszczony za pomocą ideologii, symbolicznych i alegorycznych, a także praktycznych zasad, wyrażanych fizycznie, za pomocą sekretnych obrzędów, gestów i rytuałów odbywanych w przestrzeni lóż i w otwartej przestrzeni kościołów, urzędów, mediów, czy uczelni.

Życie człowieka żerującego na innych bytach, jest wesołe, ciekawe, eleganckie oraz nudne, jeśli nie potrafi się wyciągnąć z rytuałów oraz alegorii – głębokiej, stopniowanej wiedzy i wartości, dostępnej dla szamanów (6), stojących poza systemem kast oraz stopni.

Rytuały przełożono na świat iluzji cywilizacyjnej, w której każdy człowiek, staje się kandydatem na ucznia, pracownika, żołnierza … a potem następuje rytuał awansu oparty na stopniowaniu pensji, tytułu, rangi, stanowiska … Rytuał, niesie za sobą nienawiść, wrogość, zawiść, chciwość i lęk, przed utratą fetyszy zdobywanych w ramach rytuałów świeckich i religijnych (ślub (7), tytuł żony, męża, wiernego …) …

Całość obserwuje el-ita i najemnicy, należący do loży bankietowej, zwanej agapą. Agapy (nazywane bankietami, rautami …), są atrakcją, która podkręca prostych i durnych najemników, którzy pragną przynależności do kasty wybranej, wywyższonej i użytecznej (8) …

El-ity, twórcy mamona i innych stopniowanych fetyszy, wykorzystują głupotę profanów – najemników, za pomocą skierowania ich łaknienia w kierunku braku umiarkowania, złych obyczajów, rozgardiaszu i wykwintu (9). Ktoś, kto daje idiocie dar iluzji i złego wychowania, kupuje sobie wierność, rozkapryszonych dzieci, pławiących się w zepsuciu, które prowadzi idiotę do obłędu i błędu, wykorzystywanego, przez el-ity w procesie dalszego wychowania – szantażowanego najemnika …

Ambicją sztuki królewskiej, jest wprowadzenie nowego ładu do wszystkich sfer życia adeptów, którzy odrzucają swój ład, prawo, czas oraz boga (5), na rzecz podporządkowania – wyższej ideologii opartej na stopniowanej władzy, człowieka nad człowiekiem.

Brama zależności

W ten sposób, kandydat przekracza pierwszą bramę zależności, po przekroczeniu której, nie ma już powrotu do własnej tożsamości i prawdy o świecie, ponieważ, kto choć raz przyzna racje iluzji, ten już nigdy, nie zobaczy rzeczywistości, albowiem rzeczywistość, zabrałaby kandydatowi wszystko, co nie realne, a czemu iluzja nadała wartość i wypiętrzyły ją ponad rzeczywistość i stan zdrowia psychicznego (10) …

Fetysz pieniądza, tytułu, stanowiska, państwa, roli … ma tylko wtedy wartość, gdy zmuszony do dysputy plebs, podzielony na tezę i antytezę, zaczyna budować realność nierealnym rzeczy, które poprzez porządnie i zazdrość, urealniają swe istnienie (11) …

Alegoryczny początek

Każda iluzja, ma swą bramę – swój alegoryczny początek. Iluzja miast, dzielnic (1), lóż, świątyń, religii … rozpoczyna się od symbolicznych wrót, które prowadzą wolnego człowieka, do ideologii, mar innego bytu, który nakłania jednostki i masy do działania na rzecz obcej ideologii, ładu, prawa i boga. W ten sposób zahipnotyzowana, nakłoniona, zaślepiona, zafascynowana lub wystraszona jednostka, poświęca swój personalny czas, ład, prawo i boga, obcej ideologii, zatracając się w marach i marzeniach chorych psychicznie jednostek, pragnących budować swoje szczęście, na destrukcji i zniewoleniu innych bytów.

Człowiek porzucający swoją tożsamość na rzecz obcej ideologi, staje się niewolnikiem, żyjącym wizją tęczy – obcych marzeń (12) …

Tryptyk

Alegoria bramy tryptyku, jest drogą do trójcy – własnej świątyni, której komnaty choć odrębne, muszą stać się jednością.

Kobieta, nie może istnieć bez mężczyzny, mężczyzna, nie może istnieć bez kobiety i aby obie części mózgu potrafiły się dogadać, musi istnieć siła życia, pozwalająca na płodzenie w sferze duchowej i fizycznej.

Równowaga rzeczywistości – RaElIs (13), to świadomy wybór, oparty na umiejętności, pozostawienia – odpowiedzialności za swoje wnętrze w swoich rękach – co symbolizuje przekroczenie środkowych drzwi szyszynki, która umie przeanalizować działanie lewej i prawej półkuli mózgu i zespolić je w jednolity sen, myśl, słowo i działanie.

Niestety, świadomość gatunku ludzkiego, jest skrajnie ograniczona i dotyczy tylko 1-2 procent całej populacji.

Przeciętny człowiek, nigdy nie odkryje drogi do swego personalnego wszechświatu, ponieważ będzie dążył do ideologii tworzonych za pomocą zewnętrznych emocji, otwierających drogę obcych mar i marzeń do konkretnej części jego mózgu …

Człowiek wybierając prawą lub lewą część mózgu, pozostawia resztę pod wpływem zewnętrznych emocji, które sieją w nim ziarno ideologiczne, zmuszające człowieka do przerzucenia odpowiedzialności za siebie i przekazania go w ręce obcej siły (14) …

Symbolizuje to między innymi, przesłonięcie (ręką) prawego lub lewego oka … Niebezpieczne naszemu wnętrzu, obce ideologie, prowadzą nasze wnętrze – ducha oraz ciało, do radykalnych zmian psychicznych, fizycznych, a także podziału osobowego i skrajnie niebezpiecznych zmian psychofizycznych, tworzących z mężczyzn – kobiety i z kobiet – mężczyzn.

Alegoria świątyni

Jakakolwiek świątynia, jest tylko symboliczną alegorią ludzkiego umysłu (15), zdrowia psychicznego oraz jedności i równowagii wewnętrznej, którą musi sobie zapewnić, każdy świadomy swego ja – człowiek.

Loże, kościoły, urzędy, banki … to iluzje, mające na celu przejęcie kontroli nad ludzkim umysłem, przez obce i wrogie ideologie, pozwalające sprytnym zwierzętom, żyć na koszt naiwnych ludzi.

Życie

Wrota w zestawieniu z tryptykiem, mają też inne symboliczne znaczenie i oznaczają życie, ponieważ tryptyk przedstawia – młodość – dojrzałość i starość, a pojedyńcze wrota, zwane ostatnimi wrotami, są symboliczną alegorią – śmierci człowieka materialnego.

Śmierć, równoznaczna jest ze zmartwychwstaniem (karma pozytywna (16)) i ponownymi narodzi­nami fizycznymi (karma negatywna (16)).

Alegoria wrót w kontekście narodzin i śmierci odnosi się do kobiecego łona – przyjścia i powrotu. Symbolika tego typu, jest dostrzegalna, praktycznie wszędzie, ponieważ religie i systemy hierarchiczne, opierają swój byt na bazie wiecznego koła, karmy negatywnej, dostarczającego wciąż i na nowo, nieświadomych swej roli – niewolników, będących jedyną, istniejącą formą kapitału (17) …

Poszukajcie w historii swoich miast – rytualnych bram, tworzących miejskie obozy ideologiczne.

Prostym przykładem jest Poznań, w którym znajdowało się 14 dużych wrót, bram i furt : Brama Berlińska, Brama Bydgoska, Brama Cmentarna, Brama Dominikańska, Brama Dębińska, Brama Kaliska, Brama Kolejowa, Brama Królewska, Brama Młyńska, Brama Rycerska, Brama Szelągowska, Brama Warciana, Brama Wildecka, Furta Grobelna i setki mniejszych wrót, bram i bramek w urzędach, kościołach, bankach …

Pokazuje to skale zagospodarowania ludzkiego kapitału, przez ideologie, niszczące wolność i równość, w skali jednostkowej oraz społecznej (18).

( Stare wiejskie bramy, są zbudowane według zasad świętej geometrii : w dwa złączone kwadraty tworzące prostokąt, wpisany jest żeński, lub męski trójkat … , to samo zobaczymy w ideologii pierwotnej koperty, czy w logotypie gmaila … )

Stargate, Angel Gate, East Gate, West Gate, North Gate, South Gate, Mind Gate, Gold Gate, Thor, Wrota, Lionsgate … wszystkie tego typu slogany, tytuły, logotypy … odnoszą się do powiązania góry z dołem oraz wzajemnej zależności micro i makro wszechświata …

Nie oszukujmy się ziemia i jej poprzedniki w różnych układach słonecznych, powstały dzięki naturalnym katastrofom – zderzeniom ciał niebieskich i naturalnej zależności ziemi od jej twórców i niszczycieli … Zależność człowieka od jądra ziemi i jąder innych archontów, jest faktem (19) …

Swoistymi wrotami, jest także ziemski nieboskłon, którego portyk ozdobiony jest poruszającymi się archontami, wywierającymi określony, okresowy wpływ na ludzkie ciało i umysł (20).

Nasze ciało, umysł i dusza, są kluczami, wrotami, do zrozumienia własnego jestestwa oraz budowy całego wszechświata.

Każdy w drodze do oświecenia, musi zjednoczyć swój tryptyk, aby przekroczyć wrota swojego wszechświata …

Nie oddawjcie przestrzeni swoich wewnętrznych pól – siewcą, ponieważ ci zaorają waszą tożsamość i zasieją na waszych polach, wrogie wam ideologie …

Zjednoczcie swój tryptyk i brońcie z całych sił wrót swojej świątyni …

Liga Świata

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

1. Przykład : Brama Wildecka w Poznaniu (niem. Wilda Thor), budowana od roku 1841 brama, prowadziła na Wildę. Zbudowana między bastionem III i IV w układzie podobnym do Bramy Berlińskiej z identycznymi elewacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Wyróżniała się najdłuższym i najciemniejszym przejazdem (35 metrów) spośród wszystkich wyjazdów z Poznania, z uwagi na zakręcające w prawo przeloty. Jeden z projektów bramy z roku 1842 posiada nawet przejazdy w kształcie litery „S”.

2. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/25/trojca-tesseract-i-tryptyk/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/12/23/alegoryczny-tryptyk-trojca-i-arka-przymierza/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/08/swieto-tryptyku-czyli-dualizm-klamstwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/03/05/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/21/alegoria-zycia-wstepem-do-dzialania-i-oswiecenia/

4. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

7. https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/09/inicjacja-rytualna-zwana-slubem-czyli.html

8. https://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

Drugi część – cenzura Facebooka na powyższym blogu – więć link ze strony : https://ligaswiatowa.tumblr.com/post/142512881449/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2-cz1/

9. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/06/06/walka-personalna/

10. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

11. https://manipulanci.wordpress.com/2017/04/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umyslu/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowanie-magia-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/26/ja-sie-nie-nawroce-ja-zawroce-do-krolestwa-wlasnego-jestestwa/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/30/czym-sa-gesty-modlitewne-i-medytacyjne/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/17/notre-dame-false-flag/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

18. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/20/wymiary-i-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/