Regulacja czasu personalnego

Regulacja czasu personalnego

Zasady i reguły oparte na prawie naturalnym, są najważniejszym elementem personalizacji życia w oparciu o czas (1), prawo (3), ład (2) oraz znajomość okresowego ruchu ciał niebieskich (4), wpływających na nasze życie, umysł, dusze i świadomy sen, ponieważ tylko wtedy, możemy wykreować w sobie wyższą idee duchową, zamknięta w pojęciu Boga personalnego (5).

Dzieje się to, kiedy w pełni kontrolujemy czas swego życia i świadomego snu (6), będącego rodzajem świadomej, wielowymiarowej egzystencji duchowej, dążącej do doświadczeń emocjonach, fizycznych oraz duchowych.

Kiedy człowiek zmusza się, lub jest zmuszany do bezwzględnego podporządkowania, zewnętrznym zasadom, zaczyna on żyć w chaosie zniewolenia i staje się własnością obcych ideologii, wspieranych wiarą w zewnętrznego boga / idola / mentora (7), który tworzy swoje marzenia, realizowane siłą twojego umysłu i rąk, co prowadzi twoją tożsamość do zguby i wewnętrznego podziału.

Obce zasady, reguły, łady i prawa, całkowicie wypaczają nasze życie, czynią z nas narzędzie obcej woli.

Najważniejszy w naszym życiu, jest świadomy i nieogoraniczony niczym sen, łączący nas z bazą naszej wielowymiarowej jaźni (8). To właśnie bez tego, nie jesteśmy wstanie żyć i śnić w sposób wolny i świadomy.

Optymalny sen, jest podyktowany okresowym wpływem archontów na nasze ciało oraz umysł i trwa w zależności od potrzeb ( wymiany danych, pomiędzy świadomymi bytami ) organizmu i duszy. Tutaj warto zauważyć, że godzina zaśnięcia i pobudki, regulowana jest samoczynnie, przez umysł i ciało, co wplata się w nasz personalny ład, którego zasady obejmują czas i miejsce snu oraz jego reguły, które nie mogą wpływać na reguły, a także komfort snu innych osób i bytów.

( Mój sen od wielu lat, zależny jest od pory roku, konkretnego miesiąca i dnia, poprzez świadome polaczenie ciała, umysłu oraz duszy z archontami – ciałami niebieskimi … )

Ile zła wyrządza nam, tak zwany czas komercyjny ?

Czas komercyjny, dostraja człowieka do rytmu życia oraz potrzeb, zewnętrznego Boga i władcy, jakiemu dana jednostka uległa, przyswajając sobie jego marzenia i mary, jako własną tożsamość.

Tak zwany nowy bóg – mistrz … określa niewolnikowi czas jego snu oraz czas, przeznaczony na działanie (zwane pracą), realizujące marzenia zewnętrznego Boga.

Uzależniony oraz zniewolony byt potrzebuje jeszcze złych nawyków oraz nałogów, niezgodnych z ładem oraz prawem personalnym ( co wchodzi także w konflikt z prawem naturalnym ), którego po prostu większość osób nie posiada i nigdy nie posiadało, żyjąc w chosie czasu wykreowanego, przez obce dla tej jednostki – byty, zwane bogami, czy mesjaszami.

Archont nie jest bogiem, bóg nie jest człowiekiem, człowiek, nie jest bogiem, bóg jest częścią każdego bytu, który ewoluuje na drodze duchowej, przechodząc od roli tworu do roli twórcy, nowego wszechświata, powstałego na bazie doświadczeń wielowymiarowego bytu, będącego … komórką, zwierzęciem, człowiekiem i wszystkim, co istnieje, istniało i będzie istnieć …

Pory roku i wchodzące w ich skład konkretne dni, regulują nasz sen i potencjał życia, zbieżny ze składem chemicznym naszego ciała, co utożsamia nas z rytmem funkcjonowania archontów o podobnej strukturze chemicznej i biologicznej. Od tej zależności, nie jest człowiek wstanie uciec, ponieważ zamiana ładu w chaos, odbija się na stanie naszego zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.

Dzieci gwiazd (my), żyją według ich reguł, tworząc prawa zgodne z prawem naturalnym i personalnym, które nie może naruszać reguł archontów oraz schematów życia innych osób i bytów.

( Edukacja lustrzana i kult mistrza, idola, Boga, uczy : Czekania na zewnętrzną inspirację ( wystarczy poszukać w sobie), Martwienia się tym, co powiedzą inni ludzie ( wystarczy mieć to w d… ), Narzekania ( wystarczy milczeć i działać ), Prób zadowolenia wszystkich oprócz siebie, Porównywania się z innymi, Powtarzania tych samych błędów, Perfekcjonizmu opartego na wytycznych, Braku priorytetów, Strachu przed porażką i Nie życie swoim wymarzonym życiem … )

Ludzie, nie żyjący w zgodzie z sobą, przenoszą chaos swego życia na swoje otoczenie. Brak świadomego snu, nie może być leczony farmakologicznie lub opierać się na uniwersalnych założeniach, ponieważ sen, jest formą indywidualną i pomimo, że do snu zmusza nas ciężka praca na rzecz zewnętrznego idola – Boga, czy ideologi fetyszu, mamona, tytułu … , to nie oczekuj od tego snu świadomości oraz zysku mentalnego, lecz ciemność chwilowego niebytu – będącego ucieczką od zewnętrznych ideologii w pustkę nieodkrytej i niezrozumiałej przestrzeni.

Ład, jest częścią nas, ład, mówi nam kiedy potrzebujemy snu, kiedy trzeba wstać, kiedy należy czerpać ze snu, kiedy należy przypatrywać się innym wymiarom, ponieważ ład, wychodzi wprost z czasu personalnego. Nie oszukujmy się, człowiek może żyć tylko według czasu oraz reguł ładu, prawa oraz Boga personalnego, ponieważ to tworzy wolność, wspomaganą równością prawa naturalnego.

Ludzki sen, przypomina staw – prawdy, pokryty zawiesiną różnokolorowych farb – idei i większość ludzi, miesza te farby, nie potrafiąc dojść do źródła danego koloru. Sztuka polega na tym, aby zachować spokój i obserwować wpływ wody na koloryt powierzchni, ponieważ właśnie ten układ pokazuje nam prawdę tego, co jest, było i będzie. Nigdy nie pytaj siebie samego, jak to rozwiąże, ponieważ wszystko, co jest dla ciebie teraźniejszością, w innych wymiarach miało już miejsce i właściwe pytanie skierowane do siebie samego, brzmi, jak już, to rozwiązałem …

Często szukam idei, których teraz nie mogę zespolić i wyjaśnić, ale kiedyś w innym wymiarze, już te idee wyjaśniłem i tylko od nas zależy, czy jesteśmy wstanie zrozumieć w danym czasie ową idee, która wyprzedza nasze czasy lub jest zapóźniona lub całkowicie nie zrozumiała w naszym wymiarze.

Warto o tym pamiętać i szukać rozwiązań w sposób świadomy, jeśli nie możemy spać, to coś nieuchwytnego, prowadzi nas do rozwiązań i odkryć, które nie tylko przydadzą się w naszym wymiarze, ale również uzupełnią bank danych o kolejne rozwiązanie, z którego chętnie skorzysta inna cząstka mnie samego.

Świadomość, jaźń, dusza i personalny ład, nigdy nie umierają, co najwyżej ewoluują duchowo i dają początek nowemu bytowi – wszechświatowi – kreacji … , prowadzącej do reakcji, w której sześć sił opartych na duszy, tworzy nieskończenie wiele wymiarów (9).

Pamiętaj, trzymaj się swojej połowy łóżka, ponieważ chaos buntu, rodzi się we śnie, jako oznaka niewypowiedzianego zniewolenia, którego łańcuchu próbujemy przerwać w sposób nieświadomy, co wpływa na życie innych bytów oraz ukrywaną frustracje i depresje, pogrążającą zniewolone byty.

Najlepszym rozwiązaniem, jest własne łóżko lub jasne zasady współegzystencji, które respektują idee prywatnego czasu, ładu, prawa i Boga, bez tego, nie uda się stworzyć związku, czy relacji, szczególnie w konfiguracji karmicznej – rodzic – dziecko (10).

Pamiętajmy, że dziecko pomimo zbieżności genetycznej, jest obcym tworem duchowym, którego struktura bytu buntuje się przed powrotem do życia fizycznego, a stoi za tym karma negatywna i trauma poprzedniego zgonu oraz życia (11).

Jednym słowem, ziemskie więzienie przepełnione jest nieświadomymi recydywistami, którzy zamiast naprawiać błędy poprzedniego życia, łącza swój byt z cywilizacją grozy, zwana niekiedy cywilizacja śmierci lub cywilizacją hierarchiczną, która dzięki sztucznie wytwarzanej karmie negatywne, zapewnia sobie wieczne działanie na bazie ludzkiej nieświadomości, osiąganej za pomocą strachu i przejęcia od niewolnika jego czasu, Boga, ładu i prawa personalnego.

Ludzie boja się trudu, więc idą do tak zwanej pracy, oddając odpowiedzialność za siebie, w obce ręce (12) …

Koszmar naszego świata personalnego, bierze się z przebywania w marach innych ludzi, co rodzi w nas piekło cierpienia i dążenia do przejętych z zewnątrz myśli, zmieniających nasze sny i działania w codzienne podziały i dramaty (13).

Liga Świata

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

P.s

Kto z was, na sto procent idzie tylko i wyłącznie za sobą w zgodzie ze swoimi snami, myślami, słowami i działaniami ???

Zadziwiające jest, jak wielu ludzi wstydzi się swego ciała, a jak niewielu swego umysłu, który jest przejawem działania edukacji lustrzanej, przekazującej błędy z pokolenia na pokolenie …

Używam ponoć ostrych słów oraz epitetów, ale w jaki sposób mam dotrzeć do otaczających mnie zewsząd dzikich zwierząt, które kiedyś były ludźmi, a dziś, są pełnymi agresji łajdakami oraz ignorantami, przepełnionymi ideologią złego oka, głupoty i chamstwa ?

Ci, którzy hodują i hipnotyzują gatunek ludzki, mówią mu tylko słodkie i miłe ich uszom rzeczy (14), ponieważ tylko tego potrzebuje gatunek, prowadzony wedle reguł prawa zwierząt (15). Litości, pocieszenia i kłamstw, tylko tego, oczekuje niewolnik po swoim panu i władcy (16) …

Nie zamierzam nikomu lać miodu na serce, czy ubierać kłamstw, w krzyżujące się pocieszenie z poczuciem winy, ponieważ właśnie tak, zdobywa się poparcie i siłę ludzkich rąk.

Agresywne zwierzęta, żyjące w świecie iluzji, egoizmu i zakłamania, mają pretensje do odważnych, konkretnych z imienia i nazwiska osób, opisujących prawdę w sposób ogólnikowy, ponieważ każdy ogólniki, uderza personalnie, w zwierze, zarażone powszechnie akceptowanym kłamstwem.

Zwierze, poprzez egoizm, widzi w sobie, opisane wyżej prawdy, oblekane w strój własnego imienia, nazwiska oraz zachowania …

Wystarczy szczypta brutalnej prawdy okraszonej epitetem (nie mającego wpływu na prawdomównego i świadomego człeka), aby kłamstwo, chciało zniszczyć każdego, kto ma czelność uderzać w strukturę poprawności politycznej i tolerancji względem zgnilizny …

Tak wykreowana bolesna prawda, ujawnia stada kręcących się dookoła mnie zwierząt i drapieżników, udających z coraz większym trudem ludzi …

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/14/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy-i-wiedzy/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/13/bledy-wspomnien/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/20/wymiary-i-sily/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

13. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/30/oto-logika-tego-szalonego-swiata/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/