Czym, jest eter, czyli jak utrzymuje się człowieka w niewiedzy

Czym, jest eter, czyli jak utrzymuje się człowieka w niewiedzy

Mam dość komercyjnych kłamstw tworzonych, przez towarzystwa ezoteryczne, będące częścią szamańskiej siły najemnej. Dlatego dzisiaj, spojrzymy z nowej perspektywy, na duchową substancję eteru.

Wszystkie towarzystwa ezoteryczne, są świadomą lub nieświadomą, częścią szamańskiej instytucji najemnej, zwanej potocznie – masonerią, ponieważ kreują wytworzone, przez jej mistrzów – myślokształty – kłamstwa, dążące do kolejnych form oślepienia, zaślepienia i podziałów …

Myślokształt, czyli edukacja lustrzana

W ezoteryce – edukacja lustrzana, nazwana jest myślokształtem lub egregor-em (przerostem formy nad treścią, formą egoizmu, wynoszącego mistrza ponad nieświadomego swej wewnętrznej wiedzy -ucznia). Idole, mistrzowie, ziemscy archonci … tworzą swoje myślokształty, zabarwiającej tożsamość ich uczniów … i namawiają ich, aby tworzyli własne myślokształty, oparte na założeniach mistrzów.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

( Uczeń i mistrz : https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/16/brat-kaczynski-i-upadajaca-loza-konstytucji/ )

Myślokształt, to określenie stosowane, przez osoby przekonane, że uprawiają eksterioryzację. Podczas gdy motywacją ich działania, jest egoizm i świadomość celowego zastosowania karmy negatywnej.

(Eksterioryzacja (ang. out-of-body experience – OBE lub OOBE, doświadczenie poza ciałem) – wrażenie postrzegania świata spoza własnego ciała fizycznego.)

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

Myślokształt, to twór, istniejący jedynie w zdekonstruowanym – umyśle człowieka (jaskinia platońska). Owym tworem – wirusem – narzędziem, można zarazić inne byty, przejmujące edukacje lustrzaną, jako tradycyjny schemat postępowania w życiu.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Iluzja wychodząca z myślokształtu, ogarnia realny świat, związany ze zbiorowością ludzką, która powoli jest przekształcana w zniewolone stada, żyjące w tradycji poprawności politycznej …

Inaczej mówiąc, jest to rodzaj kolektywnej świadomości, zdekonstruowanych jednostek – tworzących użyteczne dla władzy – stada. Między grupą, a egregorem, zdaniem ezoteryków, istnieje relacja symbiotyczna. Słowo to, pochodzi z języka greckiego (ἑγρήγορος), i oznacza władze obserwatora – nad uzależnionymi najemnikami i niewolnikami. Koncepcję egregorów, opisywał dawniej Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku w dziele The Golden Dawn, a także różokrzyżowcy …

Do czego namawiają was nieświadomi najemnicy i pośrednicy – ideologii władzy i żerowania człowieka nad człowiekiem ? Do porzucenia własnego wnętrza, na rzecz grupowej świadomości, stadnego galopu i grupowej histerii, opartej na podziale wszystkich, wpojonych, chorych ideologii, stworzonych przez sitwę szamanów …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/01/16/fantastycznym-szewc-czyli-kim-byl/

Szamani, musieli ukryć prawdę, przed ludzkimi stadami, ponieważ powszechne – oświecenie ( wiedza, to władza nad swoim wnętrzem), zabrałoby el-itom – stada najemne i niewolnicze, żyjące w użytecznym – kole karmy negatywnej i więzieniu jaskini platońskiej.

Dlatego też … zamieniono koncepcje oświecenia własnego wnętrza, w oślepienie ideologią wybranego i wskazanego idola.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/02/szkola-dla-idiotow-czyli-jak-stworzyc-czlowiekowi-wielopokoleniowy-kierat-kontroli/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/porwana-pajeczyna-wiedzy/

Ludzie mylą Boga personalnego z licznymi demiurgami, reżyserami … pasożytami …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

Dekonstrukcja dostosowana do swoich czasów …

Szamańska manipulacja krok 1, czyli dekonstrukcja piątego elementu

Eter (fr. éther z gr. αἰθήρ, dop. αἰθέρος), to w filozofii przyrody jeden z żywiołów – podstawowych elementów świata materialnego.

Koncepcja eteru wywodzi się ze starogreckiej koncepcji żywiołów, jako podstawowych składowych świata materialnego. Początkowo, w ujęciu Empedoklesa, żywioły były cztery: woda, powietrze, ogień i ziemia.

Dodekahedron

Platon połączył koncepcję Empedoklesa z poglądami atomistów, wskazując, że rzeczywistość składa się z podstawowych cząstek, będących kolejnymi wielościanami foremnymi i odpowiadającymi poszczególnym żywiołom. Piąty platoński wielościan foremny, dodekahedron, różni się od pozostałych właściwościami i stanowił element z którego stworzone miały być niebiosa. Ten piąty żywioł zostanie przez Arystotelesa nazwany eterem.

Arystoteles (szaman) stworzył całościowy system filozofii przyrody, który dominował aż do czasów nowożytnych. Odrzucał on atomizm, przyjmował za to znacznie rozbudowaną koncepcję pięciu żywiołów. Na powierzchni Ziemi występują cztery żywioły. Tak zwany – świat nadksiężycowy, zbudowany jest natomiast z piątego żywiołu, niewystępujacego na Ziemi i nazwanego przez Arystotelesa eterem. W świecie nadksiężycowym, w którym poruszają się gwiazdy i planety, panują inne prawa. Eter nie powstaje i nie ginie (stąd świat ten jest niezmienny). Buduje gwiazdy i planety, które dzięki niemu poruszają się wiecznym ruchem kolistym.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/epikur-i-dziedzictwo-zaprzysiezonych-czyli-wieczna-tradycja-tajnych-bractw-filozoficznych/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/03/15/filozofowie-demony-teatralne-dekoracje-i-swiat-kastowy/

Arystotelejska koncepcja eteru, wraz z całą jego fizyką, pozostała dominującym poglądem przyrodniczym, aż do czasów nowożytnych. W filozofii średniowiecznej eter funkcjonował pod łacińską nazwą quinta essentia – kwintesencja, piąta esencja.

Szamańska dekonstrukcja krok drugi, przekształcenie ideologii w naukę

Eter, występował w filozofii przyrody aż do XVIII w. Pełnił ważną funkcję jeszcze w początkach nauki nowożytnej, u Kartezjusza. Odrzucał on atomizm, przyjmował, że materia jest ciągła, a przestrzenie między rzeczami wypełnia właśnie eter, wprawiajacy je w ciągły ruch wirowy. Miał on też być odpowiedzialny za magnetyzm i przyciąganie ziemskie.

Dla Isaaca Newtona (mason), eter był ośrodkiem pośredniczącym w przesyłaniu siły grawitacji. Rozumowanie Newtona podjął inny mason – Immanuel Kant, który w swoim przedkrytycznym dziele z roku 1755 pt. „Medytacje nad materią ognia” dochodzi do przekonania, iż eter jest właśnie tym samym, co materia ognia.

Koncepcja żywiołów (w tym eteru) została zarzucona wraz z odkryciem tlenu przez masona Antoine’a Lavoisiera.

Manipulacja naukowa krok 3

W nowożytnej nauce teoria eteru pojawiła się pod koniec XIX wieku wraz z rozwojem teorii elektromagnetyzmu, a następnie upadła wraz z powstaniem szczególnej teorii względności. Natomiast nazwy kwintesencja – używa się we współczesnej kosmologii dla hipotetycznej materii wytwarzającej ujemne ciśnienie.

Eter (fr. éther, gr. αἰθήρ, stgr. αἰθέρος), to hipotetyczny ośrodek, w którym miałyby się rozchodzić fale elektromagnetyczne oraz światło. We współczesnej nauce teoria eteru, pojawiła się pod koniec XIX wieku wraz z rozwojem teorii elektromagnetyzmu, a następnie upadła wraz z powstaniem szczególnej teorii względności.

Wstęp do prawdy

W filozofii indyjskiej ten Arystotelesowski piąty żywioł nazywaby jest – akaśa. Ćakrą która pozostaje zależna od jakości tego elementu w człowieku jest w kundalinijodze wiśuddha.

Wiśuddha, według tradycji hinduskiej, to ćakra odpowiedzialna za wyrażanie siebie, kreatywność i komunikację. Miałaby być ona ulokowana w dołku, u podstawy szyi oraz promieniować kolorem błękitnym.

Akaśa

Akaśa (dewanagari आकाश, trl. Ākāśa, ang. Akasha), to słowo pochodzące z sanskrytu, oznaczające eter rozpatrywany w dwóch znaczeniach: w sensie mitologicznym i jako jeden z żywiołów.

W hinduizmie akaśa znaczy podstawę i esencję budowy wszystkich rzeczy w świecie materialnym; najmniejszy materialny element stworzony z materii świata astralnego. Jest jednym z podstawowych żywiołów w koncepcji pięciu żywiołów indyjskich panćamahabhuta. Jego główną cechą jest śabda, w piśmie dewanagari, co oznacza – dźwięk.

W języku hindi akaśa oznacza niebo (w sensie fizycznym, czyli nieboskłon). Akaśa oznacza także pustkę, nazywaną w buddyzmie śiunjata.

Ćakra wiśuddha koresponduje z żywiołem akaśa (eteru), myśleniem abstrakcyjnym, światem pojęć i rzeczywistością psychiczną.

Kolejna fala dekonstrukcji

Mistrz masoński – Jung, tworzy swój własny myślokształt. Jung, sytuuje pełne poznanie bytu psychicznego jako zasadniczej istoty świata zachodzące dzięki przeżytemu doświadczeniu a nie poprzez dociekania i spekulacje umysłu. Autor daje za przykład Boga niepodlegającego prawom czasu i przestrzeni : jeśli zaistnieje doświadczenie psychiczne – to uznamy je jako fakt psychiczny, koncepcję czy pojęcie Boga wywiedziemy dopiero ze zrozumienia tego faktu psychicznego. Dla człowieka, który osiągnął poziom tej ćakry, właśnie fakty psychiczne stanowią realność : realność psychiczna stoi tu niejako w opozycji do realiów fizycznych. Wiśuddha w procesie indywiduacji odpowiada doświadczeniom archetypu Starego Mędrca.

Prawda kontrowersyjna

Czym w istocie jest eter ? Dlaczego podjęto tyle trudu, aby zabić istotę tej prawiedzy ?

Eter, to łącznik duszy bytu wielorakiego, żyjącego w różnych wymiarach, koncepcjach czasu … i alternatywach tych wymiarów. Eter, tworzy wspólny koncept światopoglądu, oparty na postępujących doświadczeniach wszystkich avatarów jednego bytu – duchowego. Świadomość, jest dostępna dla każdego avataru danego bytu, nawet jeśli ten doświadcza ułomności, takich jak głuchota, czy ślepota … , ponieważ silnik świadomego snu, przekazuje pełen obraz równoległych światów …

Istota, której fizyczna powłoka, jest tylko avatarem cząstki duchowej, została zaprojektowana do zdobywania doświadczeń na bazie wymiaru, struktury karmicznej, czasu i przestrzeni, w celu przejścia do kolejnego etapu ewolucji duchowej, opartej na zasadzie przekształcenia tworu w twórcę.

Koncepcja Akaśa – Eteru, ma jeden prawdziwy element, a jest nim dźwięk, ponieważ dźwięk o odpowiedniej tonacji, dzieli rzeczywistość na fazy wymiarowe. Manipulacja dźwiękiem, może doprowadzić do zamiany avatarów danego bytu pomiędzy wymiarami lub doprowadzić do przełamania granicy, pomiędzy owymi wymiarami.

Struktura eteru – duszy – akaśa, pozwala komunikować się avatarom danego bytu, za pomocą świadomego snu, dzięki czemu oświecony człowiek, może mieć wgląd w różno-wymiarową teraźniejszość, przyszłość i przeszłość, która może być identyczna, podobna lub całkowicie inna, od jego rzeczywistości lub iluzji rzeczywistości wytworzonej, przez różne struktury sitwy władzy, pragnącej kontrolować ludzką populacje dla swoich celów.

I tutaj przechodzimy do kwestii tryptyku i dwóch stron władzy

Teatr tryptyku – fałszywej ideologi, zbudowany jest na bazie podziału ośmiu trygramów …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/05/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk/

https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2017/03/12/theatron-i-tryptyk-czyli-zycie-zwane-dramatem/

Osiem trygramów, zwanych – bagua, to starochińska koncepcja filozoficzna, według której siły przyrody można uprościć do ośmiu podstawowych elementów, reprezentowanych przez tzw. trygramy. Graficzną reprezentacją bagua jest ośmiokąt foremny, w którym każdy bok odpowiada jednemu z nich.

Władcy nieba – archonci : Niebo (siła aktywna, płodna intelektualna), Grom, Wiatr, Góra

Władcy ziemi : Ziemia (siła pasywna i płodna fizycznie), Błoto vel Bagno, Woda, Ogień

Pra-mason

Ową ideologie stworzył szaman – Fuxi, znany też jako Taihao (太皞, dosł. Wielki Blask). W mitologii chińskiej pierwszy z legendarnych Trzech Czcigodnych, pierwszych władców Chin. Według traktatu Huainanzi jest bogiem Wschodu i planety Jowisz.

Był synem boga piorunów Leishena i dziewczyny z kraju Huaxu. Miał siostrę Nüguę, którą poślubił.

Jest twórcą heksagramów umieszczonych w księdze Yijing oraz magicznego kwadratu luoshu. Przypisuje mu się także wynalezienie sieci do łowienia ryb, ustanowienie małżeństwa, nauczenie ludzi uprawy ziemi i rozniecania ognia, choć inne legendy jako dawcę ognia wymieniają szamana o pseudonimie – Żółtego Cesarza lub Suirena.

Fuxi zazwyczaj przedstawiany jest jako pół-człowiek, pół-wąż (lub smok). Na płaskorzeźbach pochodzących z epoki Han Fuxi i Nügua przedstawiani są często jako ciasno splecione ze sobą węże. Fuxi trzyma w dłoni kątownik, będący symbolem budownictwa, ale także uzdrawiających i magicznych sił. Często przedstawiany jest także jako postać o głowie wołu i ciele smoka pokrytym łuskami.

Według mitu narodowości Yao Fuxi i Nügua byli parą dzieci, które jako jedyni ludzie ocaleli z wielkiej powodzi, dzięki pomocy boga piorunów i tykwie, w której się schronili. Stąd też ma pochodzić imię Fuxi (brat-tykwa). Po potopie Fuxi miał poślubić swoją siostrę, która urodziła pierwszych ludzi.

Jak widać many tu połączenie ideologi rybaka i Noego, Ewy oraz grzechu pierworodnego …

Wszyscy szamani po zmianach klimatycznych, stworzyli zaczątki nowej cywilizacji, opartej na władzy człowieka nad człowiekiem.

Ci ludzie doskonale rozumieli drogę człowieka do oświecenie – labirynt byka, egoizm człowieka, mania wielkości lwa, orle lub smocze, wzniesienia się na wyższy poziom, przejście przez tryptyk mózgu (RaElIs) i dotarcie do świątyni własnego wnętrza …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/25/czym-jest-ziemia/

Teatr i celebracja tryptyku

Przypatrzcie się dokładnie tej ideologii, aby w ostatniej fazie przebudzenia, dostrzec – teatr grecki, misteryjny (posiadający jedną scenę i dwie strefy wpływu), którego tryptyk wejść i zejść, reprezentowany jest, przez symbolu ying i yang – ukazujący ideologie siły męskiej Ra (yang, lewo, lewa półkula mózgu, góra heksagramu, biel), żeńskiej Is (yin, prawo, prawa półkula mózgu, dół heksagramu, czerń) i jedności tych sił, zaklętych w sile życia El (środek, hagal, punkt, biel i czerń, szyszynka).

Jednak zdezorientowany obserwator, nie spostrzega tego, co jest ukryte po drugiej stronie tryptyku …

O cóż w tym wszystkim chodzi ?

Już tłumacze … Szamani doskonale zorientowani, co do wpływu archontów – ciał niebieskich na ciało i umysł ludzki, postanowili stworzyć dwu-warstwy system władzy nad ludzką populacją …

Spójrz teraz na sale obrad sejmu, na antyczne teatry, teatry greckie, teatry misteryjne, wejścia do kościołów, banków, piramid, urzędów … , a zobaczysz, że tworzą one połowę ideologii ośmiu trygramów.

Połączenie łuku – arch – archontów, prabytów i łuku królewskiego – arch – idoli – el-it, tworzy nierozerwalny system wiedzy, opartej na kalendarzu astronomicznym, który koordynuje nacisk manipulacyjny, odcinający człowieczeństwo od wiedzy i oświecenia …

Zamknięty w jaskini platońskiej własnego umysłu, zarażony myślami innych bytów człowiek, nie zauważa kłamstwa otaczającego go teatru …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

Archonty, prabyty posiadają moc władzy nad ludzkim umysłem i ciałem, która została przez szamanów – przekształcona w moc zniewolenia gatunku ludzkiego, za pomocą różnych form manipulacji, odzwierciedlających moc ziemskich archontów, szamanów, idoli. Chemiczni i fizyczny wpływ prabytów, został zastąpiony – psychologią, religią, polityką, nauką, farmacją, medycyną, a przede wszystkim ideologią strachu, podziału i poczucia winy …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/

Ludzkie archonty, ludzcy bogowie, przekształciły slogan ; jak w górze tak i na dole, w użyteczną broń, przekutą w tradycje, za pomocą edukacji lustrzanej tworzącej fałszywe historie, twierdzenia, fałszywe role, fetysze.

Myślokształt masońskich mentorów, ekspertów, autorytetów … przekształcił wasz RaElIs – realizm, w strach, iluzje, wewnętrzne więzienie jaskini platońskiej.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

Władza człowieka nad czlowiekiem, została stworzona i upodobniona do chemiczno – fizycznego – a tym samym psychologicznego wpływu archontów, prabytów, gwiazd oraz fizycznej – zwierzęcej ideologii władzy silniejszego nad słabszym.

Tak zdominowany i przekształcony gatunek stał się wystraszonym zwierzęciem i jedyną formą kapitału …

Zezwierzęcony tłum, jest ślepy i nie jest wstanie zrozumieć otaczającej go prawdy w alegoriach. Nie wolno wam wspominać o prawdzie, prawie naturalnym, wolności, czy równości, a to co wam dano w formie ochłapa, jest formą dekonstrukcji prawdy, która zmienia znaczenie słów i działań. Niezgodność słów i działań z myślami, budzi wyrzuty sumienia i strach, prowadzący albo do akceptacji poprawności politycznej lub chorób psychicznych.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2018/10/14/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

Eter, to macierz duszy, tworząca RaElIs – realizm waszego wielowymiarowego bytu. Wasze życie bez świadomości eteru, bez świadomości idei karmy negatywnej i pozytywnej, bez świadomego snu, magiji intencyjnej … , jest tylko niewolniczą wegetacją, wiecznie powracającego do piekła życia fizycznego – kapitału, który jest obracany przez swoich panów …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

Proces oświecenia, jest trudny, ale w zasięgu waszych umysłów …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wpz

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/dydymus

P.s

Od lat pytacie mnie : kiedy będzie książka w wersji papierowej … Otóż, jeśli zbiorę od was m.in. 250 zamówień – książka trafi do was w niespełna miesiąc … Zamówienia proszę kierować na adres : ligaswiata@gmail.com