Kochani wrogowie, działajcie, aby tworzyć to, co chcecie przez głupotę zniszczyć

Kochani wrogowie, działajcie, aby tworzyć to, co chcecie przez głupotę zniszczyć …

Głosząc prawdę, nie masz żadnych przyjaciół, ale pojawia się mnóstwo, wiernych tobie wrogów, kapusi, przeciwników i szerzących złe oko – ignorantów, zaprzeczających prawdzie, która nie mieści się w zakresie wyznawanej poprawności politycznej.

Nie jestem wyznawcą żadnej ideologii hierarchicznej a w szczególności tej nazywanej religią, czy polityczną utopią, ponieważ każda z tych jaskiń platońskich, tworzy ideologie państwa lub grup państw, propagujących ideologie masowej hodowli, tworzącej najlepszy kapitału na świecie, zwany kapitałem ludzkim …

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/10/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo.html

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/05/28/nieodrobione-lekcje-slepego-tlumu/

Gdyby nie kapitał ludzki, nie byłoby fetyszu pozycji, rengi, tytułu, pieniądza, co tworzy dalsze fetysze, oparte na licencjach i monopolach oraz sitwach …

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/06/czlowiek-czescia-molocha-monopolu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

Życie, to wielowymiarowe oraz wielowarstwowe doświadczenie, w którym kopie jednego bytu, dążą do zjednoczenia wiedzy w duszy, za pomocą altruizmu, prawa naturalnego, samostanowienia i samoograniczenia. Czynniki te, prowadzą do karmy pozytywnej, w której człowiek płodzi tylko umysłem, dążąc do świętej śmierci – wszystkich swoich fizycznych kopi, oświecenia i porzucenia fizycznej formy bytowej … na rzecz ascendencji …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

Tworząc siebie, tworzymy w następstwie tego, swój własny wszechświat, oparty na wolnej woli twórcy i stworzonych przez niego tworów … realizujących plan wiecznego koła życia i ewolucji duchowej … ponieważ – żadna ewolucja fizyczna – nie istnieje … to, co istniało, istnieć będzie wiecznie w sposób okresowy. Żadna forma nauki, sztuki … nie ma prawa niszczyć, dekonstruować, czy zmieniać zasad koła życia … ponieważ jedna zmiana, zmienia wszystko … i przyspiesza zegar zmian …

Wszystko, zaczyna się od podziału duszy, kreującej w sześciu wymiarach kolejne byty jednostkowe, powiązane za pomocą jednej bazy danych, dostępnej przez świadomy sen.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/24/na-poczatku-bylo-szesc/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

Dusza, za pomocą biofotonów, wytwarza fizyczne uwarunkowania zwane naturą, które zdolne są do utrzymania danego bytu, egzystującego według praw gatunkowych * … Prawem gatunkowym ludzi, jest prawo naturalne – brzmiące w najprostszymi ujęciu : nie rób drugiemu, co tobie nie miłe.

Czy wypowiedziane powyżej zdanie, jest zgodne z kult-ur-owo cywilizacyjnym prawem hierarchicznym, będącym w istocie prawem natury i zwierząt … ?!

Byt, podawany jest różnym próbom, za pomocą ideologii archontów – prabytów – ciał niebieskich, których składniki, wpływają na układ chemiczny i fizyczny ludzkiego ciała, wprowadzając je w różne stany emocjonalne, które należy przekładać na język sztuki : śnij, myśl, mów i działaj, aby wytworzyć dobro – byt własnego jestestwa …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/29/czym-sa-czakry/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

Powstanie anomalii takich jak : kult-ur-a i cywilizacja, jest błędem chorych bestii, które poprzez niezrozumienie czynników naturalnych i pozostanie w zezwierzęconym świecie, pragną wykorzystać twory duchowe – człowieka, dla swoich celów, tworząc w tym celu – piekło życia fizycznego, opartego na karmie negatywnej, wspieranej fizycznym rozmnażaniem, wynikający z potrzeby powrotu zdekonstruowanej duszy, do nowej powłoki cielesnej …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

Karma negatywna, powstaje za pomocą niedopasowania prawa do stosującego go z różnych powodów gatunków.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

Prawo natury, będące prawem zwierząt i prawem stanowionym, dotyczy niższych form fizycznych, wykorzystujących inne byty dla swoich egoistycznych celów.

Prawo naturalne określa człowieka, jako samo-stanowiącą i samoograniczającą się istotę, żyjąca w samotności swojej tożsamości, co ma jej doświadczenie uczynić wolnym i równym wobec innych bytów.

Istota świadoma, musi wykorzystać powierzony mu indywidualny czas, do analizy własnego wnętrza oraz do samodzielnego dojścia do otwarcia tożsamości do oświecenia … w innym przypadku, odcięcia od własnej tożsamości, istota staje się niewolnikiem – rewolucjonistów – ziemskich archontów, szamanów, idoli, gwiazd i ich najemników, którzy zabarwiają dusze zagubionego bytu, na kolor zewnętrznej ideologii, służącej wykorzystaniu jednostki, przez jednostkę lub sitwę jednostek.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

Siła świadomego umysłu tworzy rzeczywistość opartą na duchowości wyższego rzędu, która rozwijana, pozwala wam przejść od labiryntu byka, przez egoizm człowieczeństwa, władze i panowanie lwa, aby wreszcie spojrzeć na świat z perspektywy lotu orła, który wprowadzi was w tryptyk wyboru właściwej drogi i oświecenia …

Poświęć się abyś z mar-twych powstał i z dekonstrukcji iluzji – utopi, wzniósł się ponad bełkot poprawności politycznej …

Wróć na chwilę do gwiazdki *.

Człowiek, nie miał prawa unifikować i próbować podporządkowywać sobie wielu idei, w tym idei czasu, ponieważ czas, jest kwestią personalną, każdego wolnego bytu.

Czas oparty na ideologii Słońca, Saturna ( 5 elementów : drewno, ogień, ziemia, złoto, woda – działa w wariancie : yin i yang, co czyni świat dualnością. Nie rozumiesz yin : drewno, ogień, ziemia, złoto, woda, czyli 5+1 wymiar (6 godzin), yang : … (6 godzin). Dwunastogodzinny dzień i dwunastogodzinna noc. ) i księżyca, wplata się w ideologie ludzkiej karmy negatywnej – płodności fizycznej i nie ma absolutnie nic wspólnego z czasem personalnym każdego wolnego bytu. Czas, jako ideologia społeczna, ma na celu, stworzenie kieratu pracy, na rzecz ideologii władzy hierarchicznej, powołującej do życia czas systemowy …

Koło życia tworzy, natomiast wyciągnięty na zewnętrzn pentagram żywiołów/faz/elementów zabarwionych na kolor obcych ideologii – zabija.

Stworzono wam koła i zabarwiono wasze pentagramy, aby móc wami rządzić, móc rządzić, waszymi zegarami biologicznymi, poprzez wpływ na wasze emocje, w sposób sztuczny i dostosowany do potrzeb kult-ur-y szamańskiej.

Idole, ziemscy Archonci – stworzyli ideologie prywatnego i skomercjalizowanego czasu. Człowiek, dostosowany do kieratu, zaczął żyć prawem zewnętrznego czasu, wyznaczającego reguły postępowania, skupionego na usługiwaniu innym bytom.

Podporządkowano sobie nie tylko człowieka będącego – ludzkim kapitałem, ale także dzięki sile ludzkich rąk – całą przyrodę, za pomocą cyklu niszczenia i odradzania …

W cyklu niszczenia : woda gasi ogień, ogień topi złoto, złoto niszczy drewno, drewno wrasta w ziemię, ziemia zasypuje wodę.

W cyklu odradzania z wody rodzi się drewno, z drewna ogień, z ognia (poprzez popiół) ziemia, z ziemi wydobywa się złoto, złoto zamienia się w ciecz. Oba cykle regulują przyrodę i życie człowieka … przez unifikacje czasu i unifikacje pomiędzy gatunkowe …

Wasz zegar, to zegar piątkowy, dwa razy V tworzy X z czterema kropkami zmiany schematu yin i yang, co daje wam 12 (6 + 6 po południu ) godzin dnia i 12 (6 + 6 po północy ) godzin nocy …

( Dla mniej spostrzegawczych. Pamiętaj, że aby doliczyć się dwunastu należy liczyć w trybie trójkowym … 1,2,3 góra, 1,2,3 prawy bok … )

Większość ludzi nie wyszła z labiryntu byka, a ci którzy wyszli, pokryli świat swoim egoizmem, mającym na celu żerowanie człowieka na człowieka i jego prywatnym świecie …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/dydymus

Liga Świata

Samoograniczenie i Samostanowienie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://www.paypal.me/dydymus