Zagadka symbolu T/Tau/Tor

Zagadka symbolu T-au

Symbol T-au, to zagadka sama w sobie, do rozwiązania której, podchodzę kolejny raz.

Słońce i Złoto

Au, to jednostka astronomiczna, oznaczenie au (dawniej również AU od ang. Astronomical Unit, w języku polskim czasem stosowany jest skrót j.a.) – pozaukładowa jednostka odległości używana w astronomii równa dokładnie 149 597 870 700 m. Dystans ten odpowiada w przybliżeniu średniej odległości Ziemi od Słońca.

Złoto (Au, łac. aurum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79. Złoto jest ciężkim, miękkim i błyszczącym metalem, będącym najbardziej kowalnym i ciągliwym spośród wszystkich znanych metali. Czyste złoto ma jasnożółty kolor i wyraźny połysk, nie utlenia się w wodzie czy powietrzu. Chemicznie złoto należy do metali przejściowych i pierwiastków grupy 11.

Złoto jest odporne na poszczególne kwasy, ale roztwarza się w wodzie królewskiej (łac. aqua regia, nazwana tak ze względu na to, że rozpuszcza właśnie złoto – metal kojarzony z władzą królewską). Roztwarza się również w zasadowych roztworach cyjanków, które były używane do wydobywania złota. Złoto rozpuszcza się również w rtęci, tworząc amalgamat.

(Woda królewska (łac. aqua regia) – mieszanina stężonego kwasu solnego i azotowego w stosunku objętościowym 3:1. Ma bardzo silne właściwości utleniające, roztwarza złoto, platynę, pallad i inne metale szlachetne oraz inne odporne chemicznie metale (cyrkon, hafn, molibden). Odporne na jej działanie są chrom, niob, rod, osm, wolfram i tantal oraz iryd i ruten do temperatury 100 °C.

Alegoria : cwana myśl – ideologia wody królewskiej, rozpuszcza złotą mądrość plebsu, którego umysły, stają się łatwo formatowalnym zbiorowym / stadnym produktem, formatowanym, wykuwanym, przez kowala – Boga T(a)u Bal Kaina … ale o tym w dalszej części …)

Złoto jest znane i używane przez rzemieślników co najmniej od chalkolitu. Złote wyroby na Bałkanach pojawiają się w wykopaliskach archeologicznych datowanych na IV milenium p.n.e., takich jak nekropolia Warny. Złote artefakty, takie jak złote kapelusze czy dysk z Nebry, pojawiały się w Europie Środkowej od drugiego tysiąclecia p.n.e. w epoce brązu.

Symbol T-AU, jest w istocie połączeniem dwóch odwróconych liter L (jeśli pomyślisz znajdziesz litery L (EL) w heksagramie, trójkącie, czy masońskim symbolu cyrkla i węgielnicy, oraz połączysz L z liczbą 7. 7 lub litery L, tworzą logo – ar / augmented reality (patrz sześciokąt)) … Dwa młoty, to symbol wielkiej bogini, odpowiadający dwóm półkolom mózgu, które trzeba wykłóć jak szlachetny metal.

Jeśli wprowadzony symbol Tau w ruch obrotowy według własnej osi, ujrzymy symbol słońca lub złota – symbol oświecenia.

(Alchemicznym symbolem złota, jest okrąg z punktem w środku (☉), który był również symbolem astrologicznym i starożytnym chińskim znakiem oznaczającym słońce.)

Mamy więc jasność połączenia słońca, złota, oświecenia i symbolu Tau.

T(a)u Bal Kain

I tu, dochodzimy do fałszerza metali T(a)u Bal Kaina … Ponieważ, zdekonstruował on alegoryczną wartość złota, jako symbolu oświecenia w kreacje iluzoryczną, teatralną, w której metal odgrywał główną role w zniszczeniu ludzkiego altruizmu i kształtowaniu ludzkiego egoizmu, opisałem to w artykule :

Najwyższy kapłan handlu, wojny i materializmu – https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/09/18/najwyzszy-kaplan-handlu-wojny-i-materializmu/

Nie przyszedłem, żeby zaprowadzić pokój, ale miecz ( męska siłę, podział … ).

T(a)u Bal Cain, był synem wdowy i zajmował się kowalstwem oraz tworzeniem pierwszych noży i mieczy z brązu i żelaza – jednym słowem, był on twórcą dramatu teatru wojny i masowej zbrodni (usunięcie reguł jednostki poprzez zachowania stadne – maniakalne), a tym samym Najwyższym Hierofantem i Najwyższym Kapłanem Handlu, wojny i materializmu.

Tak handlu, bowiem handel, to wojna cwaniaków, lichwiarzy, polityków, księży, spekulantów ustalających spekulacyjną wartość towarów z prawdziwymi producentami żywności, odzienia i schronienia, którzy oddają pośrednikom, państwom handlowym i złodzieją większość swego zysku.

Od tego czasu, czasu podziału sterowanego ręką trzeciej siły, alchemiczna zamiana ołowiu, brązu, stali i srebra w złoto, była banalnie prosta …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/02/izrael-iluzja-w-utopijnym-swiecie-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/08/kundabuffer-i-kundalini-czyli-ideologia-podzialu-trzeciej-sily/

Przed dekonstrukcją

Symbol T, oznacza w czasach dekonstrukcji – trzecią siłę, a w rzeczywistości dualność mózgu, jak również wpływ ciał niebieskich – archontów, na konkretne półkule, pomiędzy które wpleciony jest symbol heksagramu, którego środkiem jest sześciokąt, będący w rzeczywistości – złożonym krzyżem, który z kolei, jest odpowiednikiem powyższego heksagramu … a także tao.

Widzimy za tym – jedność symbolu T z krzyżem, heksagramem – sześciokątem i tao …

Wszystkie te symbole – jedności, zostały zrodzone przez wężowaty twór toru – thora – czyli młota – T/Tau otoczonego kreacją koła A będącego symbolem ciągłości i powtarzalności …

( Wszystko, z czego zbudowany jest człowiek i Gaja, pochodzi z ciał innych archontów – bogów. Dlaczego bogowie – archonci, są wieczni, ponieważ są elementami pierwotnej chemii wchodzącej w skład człowieka, ziemi …

Prosty przykład : Tor (Th, łac. thorium) – pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od imienia jednego z bogów nordyckich, Thora / archonta.

(W istocie kowal T(a) Bal Cain, jest ziemskim, el-itarnym archontem, udającym Thora (ze staronord. Þórr, grom), jednego z głównych bogów nordyckich z dynastii Azów (syn Odyna i Jörd, małżonek Sif), odpowiednik południowogermańskiego Donara, bóg burzy i piorunów, sił witalnych, rolnictwa (jako sprowadzający deszcz odpowiedzialny za urodzaj).

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/26/porzadek-powtarzalnej-hierarchii-czyli-bogowie-i-karma-negatywna/ )

Tor jest pierwiastkiem promieniotwórczym i nie ma żadnego trwałego izotopu. Jego najtrwalszy i praktycznie jedyny izotop naturalny to 232Th o czasie połowicznego rozpadu ok. 14 mld lat. Ulega on rozpadowi α do 228Ra (Ra (Re) – bóg Słońca, stwórca świata i pan ładu we Wszechświecie. Czczony w starożytnym Egipcie, przedstawiany z dyskiem słonecznym i z głową sokoła bądź jastrzębia.

( I znów powiązanie Toru z słońcem i ptakiem … )

Uważany był przez Egipcjan za najważniejszego z bogów i władcę ludzi. Jego symbolem był obelisk. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że sam się stworzył z Praoceanu Nun. Jego dzieci to: Horus zw. Starszym, Anubis, Maat, Bastet (albo żona czy siostra), Hathor, Sachmet, Thot[potrzebny przypis], Szu, Tefnut. Prawnukami Re byli Izyda i Horus. Imię Ra występuje w wielu imionach egipskich, np. Ramzes oznacza zrodził go Ra. Wierzono, że Re ma aż 72 odmienne postaci (np. Chepri).), dając początek tzw. szeregowi torowemu rozpadów promieniotwórczych. Ze względu na powolny rozpad, radioaktywność produktów wykorzystujących oczyszczony tor jest niewielka.

( Jak widzimy, ideologia Boga zewnętrznego i hierarchii, jest fałszywą ideologią, której reguły blokują prawdę – obeliskiem, o czym pisałem tu :

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/26/czym-jest-horror/ )

Jest błyszczącym i kowalnym metalem. Powoli reaguje z mocnymi kwasami nieorganicznymi, znacznie szybciej z wodą królewską. Występuje w związkach na IV stopniu utlenienia i swoimi właściwościami przypomina cyrkon, tytan oraz lantanowce. W roztworach o pH < 1 istnieją bezbarwne jony Th4+. Tworzy jeden tlenek: biały ThO2 ( Tot (Thoth) – egipski bóg Księżyca, patron mądrości. Zaliczano go do bogów-stwórców i uważano za wynalazcę egipskiego pisma – hieroglifów, kalendarza, a także arytmetyki, geometrii, muzyki, liczby i rysunków. W związku z tym był przede wszystkim opiekunem i patronem pisarzy oraz ludzi nauki i sztuki. )

Wiemy już sporo, ale dlaczego T/Tau kojarzone jest z drzewem życia i śmierci oraz z wężem. ?

T – Tau – Tor, tworzy widzialną rzeczywistość i określa warunki oraz czas jej trwania dla każdej jednostki, poprzez dobór elementów chemicznych, utrzymujących daną kopie jednostki, przy życiu fizycznym w danym wymiarze.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/24/na-poczatku-bylo-szesc/

Jest to mądrość, która aby przetrwać w trudnych czasach dla ludzkości, przybrała postać alegorii drzewa życia i śmierci.

Młot Thora, reprezentuje drzewo Yggdrasil.

Przypatrzmy się owemu drzewu dokładniej.

W mitologii nordyckiej Yggdrasil był „Drzewem Strasznego”, czyli Odyna (patrz axis mundi) – gigantycznym drzewem (we współczesnych wyobrażeniach skandynawskich często uważanym za jesion), na którym znajdowały się różne światy, w tym: Asgard, Midgard, Utgard i Helheim. Nazwa Yggdrasil dosłownie oznacza koń Yggra, czyli koń Odyna, którego jednym z imion jest Yggr (Straszliwy).

Dobrze mamy tutaj – stworzenie współczesnego świata – oparte na axids mundi.

Axis mundi (z łac., „oś kosmiczna”, „oś świata”) – idea środka świata, uważanego za stabilny element Wszechświata.

Według wierzeń na osi następuje zatrzymanie czasu, przez co możliwy jest pełny kontakt zarówno z przeszłością, jak i przyszłością. Stanowić miało miejsce najświętsze z najświętszych. W wielu kulturach stanowiło podstawową koncepcję kosmogonii, kreacji Kosmosu, biogenezy a nawet antropogenezy – zazwyczaj wierzono, że od Axis mundi rozpoczęło się stwarzanie świata.

Chodzi o aspekt oderwania ziemi od pierwotnego słońca – Saturna, co zostało opisane w tekście :

https://vigilinclinaverat.wordpress.com/2016/05/05/kult-smierci-i-60-tysiecy-lat-klamstw/

Cztery światy, reprezentują cztery części mózgu w każdej półkuli : czołową, ciemieniową, skroniową, potyliczną, a więc – Asgard, Midgard, Utgard i Helheim.

O liczbie cztery pisałem tutaj : https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

Drzewo, ród, dom

Pień tego drzewa opiera się na trzech korzeniach, z których jeden przechodzi przez Asgard, drugi przez Midgard, a trzeci przez Helheim. Pod korzeniem asgardzkim znajduje się święta Studnia Urd, nad którą mieszkały trzy Norny (Nornor), nad którymi mocy nie mieli nawet bogowie, i które każdego dnia podlewały drzewo wodą z pradawnego źródła, aby jego gałęzie mogły się zielenić; natomiast pod korzeniem midgardzkim leży źródło (lub studnia) Mimira.

Trzy korzenie określające – trzy mózgu (gadzi, ssaczy i wyższy) oraz centralny tryptyk mózgu, składający się z półkuli męskiej, żeńskiej i centrum, czyli człowieczeństwo (człowiek – lewa strona – ra – al/ai/au) – duchowość (lew prawa strona – is) oraz boskość (centrum – orzeł – el)

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/03/05/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/19/asterion/

Po drzewie – mózgu (a więc między światami) poruszał się przenoszący wieści posłaniec, którym była wiewiórka o imieniu Ratatosk. Na szczycie drzewa siedział ogromny orzeł (na którego czole usadowił się jastrząb), który podmuchem swoich skrzydeł powodował powstawanie wiatrów nad światami. Korzenie Yggdrasil przechodzące przez Niflheim były podgryzane przez smoka Níðhöggra. Żyjąca również na szczycie drzewa Yggdrasil koza Heidrun zjadała jego liście. Cztery jelenie, wśród nich Dvalin, żywiły się korą drzewa.

Mit, to tajemnica … Tajemnica, utkwione w mitologi, opisuje funkcjonowaniu mózgu, zachowaną dla regionalnych – domów, rodów, zależnych od prabytów/archontów …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/26/czym-jest-horror/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/19/asterion/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

Tau i Wąż

W Biblii, Mojżesz wzniósł, węża jako urok przeciwko zarazie.

Wąż, jako symbol pierwotnego Toru, jest także symbolem wiedzy, pierwotnego Boga – Pierwszego Archontu, którego złe oko, może powołać do życia, a jednocześnie zniszczyć – cały widzialny świat.

Logicznie rzecz biorąc, alegoryczny czyn Mojżesza, oznacza wytworzenie złego oka przeciw zarazie, ideologii …

(W Alchemii symbol, węża oznacza – „naprawianie rzeczy lotnych,” lub, czyniący legendarny eliksir rtęciowy – eliksirem leczniczym, poprzez usunięcie ” lotnych ” lub trujących elementów.)

Dla starożytnych, wąż miał oznaczać mądrość, inteligencję, życie i odrodzenie. W pewnym sensie, symbol węża reprezentował wiedzę – gnosis w najwyższym znaczeniu tego pojęcia, co byłoby równoznaczne z ludzkim stanem boskim i odpowiednikiem Archontu – Chrystusa, Buddy … lub Mesjasza.

( Uroboros (stgr. οὐροβόρος; także urobor) – staroegipski i grecki symbol przedstawiający węża z ogonem w pysku, który bez przerwy pożera samego siebie i odradza się z siebie.

Jest to symbol nieskończoności, wiecznego powrotu i zjednoczenia przeciwieństw (coincidentia oppositorum lub coniunctio oppositorum). Gryzący własny ogon wąż wskazuje, że koniec w procesie wiecznego powtarzania odpowiada początkowi. Mamy tu do czynienia z symboliką cyklicznego powtarzania – obiegu czasu, odnawiania się świata i światów, śmierci i odrodzenia, wieczności po prostu.

W symbolice alchemicznej urobor to symbol zamkniętego, stale się powtarzającego procesu przemiany materii – procesu, który w formie faz podgrzewania, parowania, chłodzenia i kondensacji cieczy ma prowadzić do sublimacji substancji. Urobor to odpowiednik kamienia filozoficznego.

W mitologii skandynawskiej odpowiednikiem Uroborosa jest wąż Midgardsorm (zwany również: Jormungand, Midhgardhsormr, Midgårdsormen), oplatający swoim ciałem całą Ziemię. Jest jednym z dzieci Lokiego; podczas trwania Ragnaröku ma zatruć swym jadem każdy zbiornik wodny na świecie. Ostatecznie zginie pokonany przez Thora, którego jednak śmiertelnie zatruje.

Dekonstrukcja :

W magii psychologicznej zwanej psychologią analityczną Carla Gustava Junga urobor to metafora wczesnodziecięcej fazy rozwoju, w której jeszcze nie zaszedł proces różnicowania na świat zewnętrzny i wewnętrzny, a zatem fazy, w której nie uformowała się jeszcze tożsamość seksualna. Dopiero powstająca świadomość „ja” pozwoli przełamać fazę uroboralną, różnicując świat na matriarchalny i patriarchalny.)

Jednakże, dla współczesnych chrześcijan, wąż jest diabłem wcielony, a wyznawcy tej starożytnej mądrości, nazywają się demonami.

Dobry wyznawca, to głupi wyznawca, utrzymujący hierarchię najemników oraz el-itarne – archonty.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/21/wytlumaczmy-cos-sobie-aby-wykonac-jeden-odwazny-swiadomy-krok-do-przodu/

Wiedza o symbolu T-Tau przechowywali Lechici, Aborygeni, Wikingowie, Indianie, Aztekowie, Majowie … W samej Lechii i Skandynawii, Palestynie oraz Wielkiej Brytanii odnaleziono ponad 1000 artefaktów z symbolami T/Tau/Tor/Thotem/Thor …

Na większości młotów, można znaleźć napis – kopelev – jestem z gliny (grecki), jestem młotkiem lub kop-el-ev – głowa, jest uczniem Boga (duński, również runy).

Tak, każdy z nas może być oświeconym uczniem Boga personalnego, ale tylko wtedy, gdy zechce porzucić zwierzęcość byka, egoizm człowieka i władze lwa, na rzecz wiedzy i mądrości orła, który może z góry dostrzec całość otaczającej go prawdy.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/02/logika-dualizmu-a-istota-boga-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

T/Tau, to starożytny symbol nieśmiertelności, ponieważ przeznaczeniem człowieka, jest doświadczenie dążące do ewolucji ducha i ascendencji – karmy pozytywnej, przy unikaniu egoizmu, prawa stanowionego zwierząt – karmy negatywnej, czyli wiecznego życia fizycznego, spowodowanego łamaniem zasad prawa naturalnego.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/karma/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/karma-negatywna/

Drzewo życia i śmierci ma swój kres w postaci unoszącego się nad nim orła, tak jak masońska piramida, ma oderwany od niej wierzchołek.

Dekonstrukcja drzewa życia

Jeśli, jesteś egoistą, drzewo życia (T-ree) reprezentuje ród-dom prokreacji fizycznej, opartej na prokreacji w ujęciu matriarchatu (wagina) lub patriarchatu (penis).

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/17/creatrix-bog-czyli-vagina/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

Oznacza to wykorzystywanie karmy nagatywnej do kreacji społeczeństwa kastowego, zniewolonego i zamkniętego w kole karmy nagatywnej opartej na astronomii przyjść i odejść.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

T, w ujęciu hierarchicznym, rodowym reprezentowane jest, przez rzymskiego bożka Mitrę, greckiego Attisa i jego poprzednika Dumuzi, chrześcijańskiego Jezusa, czy buddyjskiego Buddy …

Ciekawe, jest to że pierwszą literą imienia Boga personalnego jest T, rodzic stawiał ten symbol na czole dziecka, aby ten odkrywał Boga w sobie i nie szukał go w zewnętrznej ideologii…

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

Ten piękny rytuał, został mądrym ludziom podkradziony, przez hierarchie chrześcijańską, która narzuca noworodkowi jarzmo chrztu, które wpłata go w relacje zewnętrznej ideologii.

Dekonstrukcja Tau, posunęła się tak daleko, iż stworzono z tego symbolu – crux commissa, czyli krzyż świetego Antoniego, krzyż franciszkanów, krzyż zaliczkowy, krzyż adwentowy, krzyż Tudorów (medal), czy krzyż kuli …

Wiedza, musi być budowana od pierwotnych podstaw, ponieważ współczesna nauka, oparta jest na regulowany odgórnie kulcie, wychodzącym z edukacji lustrzanej, która uczy el-ity, jak żyć na koszt plebsu i plebs, jak powtarzać tradycyjne błędy swoich przodków.

Myśl logicznie i działaj sam, jeśli zrobi tak każdy z was, kult cywilizacji kontroli i strachu, przestanie istnieć …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

http://pomagam.pl/dydymus

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8