Piekło zezwierzęcenia

Piekło zezwierzęcenia

Pierwszym etapem dekonstrukcji istoty ludzkiej, było nadanie jej formy zwierzęco – seksualnej, przez co wymiar płci i zaprogramowany wymiar ego, pochłania dziewięćdziesiąt dziewięć procent energi życiowej, zhybrydyzowanej istoty, miotającej się między resztkami życia duchowego a frustracją dekonstrukcji seksualnej, zwanej pierwotną wojną lub grą.

https://ligaswiata.blogspot.com/2018/03/poczatek-kontroli-spoecznej-czyli.html

Wraz z pierwotną wojną, grą – seksualizacją, pojawiła się idea karmy, mająca na celu – wybór drogi życia.

Wprowadzenie ideologii płci, rasy, lini krwi, wprowadziło dalszy podział społeczny, doprowadzający do piekła zazdrości, zawiści, nienawiści, pożądania (fizycznego, psychicznego, komercyjnego …), fetyszyzmu … , czyli egoizmu, biorącego górę nad altruizmem – p-oświęceniem duszy, dla wyższych celów życiowych, omijających szerokim łukiem, ideologie krwi, utkwioną w prokreacji, zabijaniu, zjadaniu, czy rywalizacji i postępie …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/17/creatrix-bog-czyli-vagina/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/02/tajemnica-o-swiecenia-cz-1/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/05/tajemnica-o-swiecenia-cz-2/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/09/tajemnica-o-swiecenia-cz-3/

Życie zapętlone w formie fizycznej reinkarnacji, pojawia się wtedy, kiedy ideologia wojny, gry, krwi i seksualizacji, bierze górę nad ideą mądrości rozumu, odcinającej, poprzez ascendencję tożsamość duszy od kłamstwa ciała, krwi, genotypu …

Wybór życia wiecznego w formie karmicznej prokreacji – zezwierzęcenia lub wybór wiecznego życia duchowego, zależy od człowieka, mogącego żyć, życiem lustra odbijającego błędy poprzednich wcieleń – pokoleń lub drogę czystego życia i śmierci fizycznej, będącej wybawieniem duszy, która z kreacji, staje się kreatorem …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/karma/

Dusza, jest bogiem personalnym, dającym nośnikowi – avatarowi – wielowymiarowej powłoce biofotonowej, możliwość zespolenia się z bogiem, istotą ascendentną, za pomocą dostarczenia jej pozytywnych doświadczeń fizycznych …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/biofotony/

Bez Boga personalnego, nie ma człowieka, który skrzywdził sam siebie, za pomocą ideologii grzechu pierwotnego, czyli podziału fizycznego, prowadzącego do wojny krwi, czyli zezwierzęcenia w wyniku którego, pierwsze istoty, zamiast umrzeć zaczęła się przekształcać i reprodukować w formie fizycznej – będącej powieleniem złej – egoistycznej karmy.

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2018/03/14/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy-i-wiedzy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

Alegoria raju, osobistej sfery duchowej, wyklucza fizyczne relacje cielesne, prowadzące do krwawej i egoistycznej reprodukcji, mającej rozwinąć ludzkie dążenia na kolejne pokolenia, zamknięte w ideologii fizycznego piekła kultu cywilizacyjnego, wykorzystującego nieświadome i mnożące się fizycznie ludzkie zwierzęta, do budowana piekielnego raju szamańskich, kapłańskich, filozoficznych elit – tego ziemskiego świata …

Człowiek w obecnej dysfunkcyjnej formie, jest samo niszczącym się egoistycznym wirusem, ponieważ jego struktura genetyczna, zawiera aż dziewięć procent, pierwotnych wirusów pochodzenia zwierzęcego, co miało ułatwić stworzenie istoty fizycznej, będącej hybrydą człowieka – istoty duchowej i zwierzęcia – istoty fizycznej, mającej potrzebę rozmnażania się karmicznego …

Pierwszy człowiek, nie posiadał rozgraniczenia płciowego, pożądliwości, egoizmu i był kompletny duchowo …

Zezwierzęcona i zagubiona istota, boi się swojej duchowej tożsamości, odrzucając wyższy aspekt duchowy, żyjąc w krainie reprodukującej się bez opamiętania zniewolonych zwierząt …

To nie bóg – dusza – rozum wygnał zespolony czynnik żeński (V / Moon) i męski (A / SS – Saturn – Sun) z ich raju, lecz to człowiek zdualizował, zezwierzęcił, zseksualizował swoje istnienie, pozbywając się rozumu, duszy i Boga, na rzecz egoizmu …

Dualizm, pojawił się wraz z płcią, pomiędzy którą, wdarł się egoistyczny wąż zezwierzęcenia, zazdrości, pożądliwości, chciwości …, odrzucający idee jednolitości, jedności, oraz wiary w Boga personalnego, zastąpionego dualną ideologią wiary człowieka w czynniki zewnętrzne …

Szukając drugiej połówki, szukamy swojej duchowej tożsamości będące w uśpieniu …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://pomagam.pl/wpz

https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Od kilku dni, dzięki waszym darowiznom przebywam na rehabilitacji (https://pomagam.pl/dydymus), w środę powracam do regularnych publikacji.