Wojna człowieka z cywilizacją gwałtu

Wojna człowieka z cywilizacją gwałtu
Ataki personalne aktorów, najemników, cweli cywilzacyjnych i kult – ur – owych … nie ustają, ponieważ, dybią oni na nasze życie, na naszą własność, zdrowie oraz zdrowie i własność naszych rodziny.
Państwo, jako sztuczna kreacja hierarchiczna, teatralna, psychologiczna … pragnie za pomocą owych najemników, niszczyć życie niewolników, pragnących wyrwać się z koła iluzji i kieratu zniewolenia …
Politycy, księża, urzędy, rządy, sądy, sędziowie, sądy elektroniczne, windykatorzy, komornicy, bankierzy, policjanci, wojsko (pamiętajcie, przemoc i wojna, to prywatna inicjatywa, zwalczajcie prywatne inicjatywy i brońcie nas oraz swoje rodziny, przed rządami, kościołami, korporacjami, czyli sitwami uprzywilejowanych aktorów …), sitwy, powiązania rytualne … , jednoczą stada szakali, sępów, spekulantów, najemników – aktorów – cweli systemowych, w celu niszczenie własnej karmy, dla fetyszu stanowiska, tytułu, rangi i mamona …
list otwarty dydymus
Kurewstwo kult -ur -y, cywilizacji religijnej, opartej na zmiennej matriarchatu, patriarchatu, bipolarnej strukturze zero – jedynkowej, wytwarza wielopokoleniowy spektakl lustrzany, który uczy dzieci niewolników – zasad służenia elitarnym kurwom, pragnącym kontroli i władzy nad rasą człowieczą …
Mamy dosyć państwa, religii, kult-ur-y lustrzanej, edukacji i indoktrynacji, technologii, nauki …, czyli teatralnej teorii, na której oparte jest, utopijne widmo hierarchii i jej władzy, nad człowiekiem.
Dekonstrukcja – prawa naturalnego, tożsamości, myśli, słowa i działania, położyła kres równości i wolności społecznej oraz samostanowieniu i samoograniczeniu …, ponieważ wszystko to, została zastąpione prawem natury, prawem kopulujących zwierząt, tradycją władzy i kontroli elit nad plebsem, demoralizacją ideałów, zastąpionych rynsztokowymi ideologiami …
Rzygam, teatrem jaskini platońskiej, wymuszeniami, torturami psychicznymi, zastraszeniem ze strony najemników, żyjących na koszt wystraszonych niewolników …
Wasze role, łatwo wykorzenić, warto poświecić kolejne życie, zbluzgać swoją karmę, waszą krwią, aby w wielu wymiarach nastąpiło przebudzenie logiki i (p)oświęcenia …
Zło, nie ma prawo żerować, na człowieczeństwie, ponieważ równość i wolność, przekreślają ideologie życia istoty, kosztem inne istoty, dlatego cywilizacja, religia, kult – ur – a, to barbarzyństwo, oparte na przemocy psychologicznej, zastraszaniu i wojnie tezy z antytezą, sterowanej ukrytą ręka – trzeciej siły …
Pieniądz, jest fetyszem, stanowisko, ranga, tytuł, jest fetyszem i żadna z tych rzeczy, nie może stać na drodze do wolności, równości i samostanowieniu …
Żadna własność człowieka, nie jest własnością państwa, żadna wolna istota, nie jest wasalem, ani niewolnikiem lub najemnikiem państwa …
Śmierć cywilizacji, pierwszym krokiem do wolności, samoograniczenie pierwszym krokiem, do człowieczeństwa ..
Bezlitosny świat zwierząt, jest winą każdego tchórza, wspierającego cywilizacje kult-ur-ową …
Świat spekulacji i żerowania na ludzkim trudzie, nie jest prawdziwym światem, lecz światem wyzysku człowieka, przez zwierzęta …
Żaden aktor, fetyszysta tytularny, psychol, nie ma władzy nad wolnym człowiekiem, którego świadomość pozwala mu na świadome reprezentowanie samego siebie.
Każda wioska, dzielnica, musi bronić swych obywateli, przez aktorami chronionymi przez policję …, kiedy komornik, urzędnik, lichwiarz … próbuje czynić gwałt na waszych bliźnich, występujcie zbiorowo w celu obrony swych interesów.
Wojsko i policja najemna, nie może występować przeciwko ludziom, okradanym, przez aktorów kreujących ideologie władzy, człowieka nad człowiekiem.
Myśl, słowo, działanie …
Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
P.s
Przypinajcie, to oświadczenie, na drzwiach urzędów, kościołów, instytucji … wszędzie, gdzie się da … wysyłajcie, to do cweli … gorących role komorników, windykatorów, sędziów … idzie wojna i my wolni ludzie, tą wojnę zaczniemy i zakończymy …
Reklamy