Paradoks, czyli przemilczana kwestia stadnego buntu

Paradoks, czyli przemilczana kwestia stadnego buntu

Czym, różni się człowiek, od innych żywych istot … ?

Człowiek, to jedyne zwierze hodowlane, zdolne do buntu społecznego i tu rodzi się paradoks, ponieważ bunt społeczny – nie istnieje i nigdy, nie istniał …, ponieważ bunt społeczny, został stworzony i wykreowany, na potrzeby hodujących ludzi – elit …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/

Mówimy o konstrukcie teoretycznym, eksperymencie socjotechnicznym, eksperymencie psychologicznym, ożywionym i wpojonym człowiekowi, w lustrzany schemat, jego zachowań kulturowych i społecznych …

Gdzie w szaleństwie, kreacji tradycji hierarchicznej, podziała się ludzka tożsamość – wolnego indywidualisty … ?!

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/21/moja-i-twoja-tozsamosc/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

Po pierwsze : wolny i równy innym jednostkom – człowiek, decyduje i występuje, tylko w swoim imieniu …

Ja, jako ja, nie jako Polak, pracownik, uczeń, członek … , nie mam interesu, w tworzeniu konfliktu, nie mam interesu, w niszczeniu czyichś domów, zbiorów, nie mam potrzeby piętnowania innych, prawych osób, ja, jako ja, nie mam interesu w tworzeniu religii, państwa, farmacji, zakładów przemysłowych, ja, jako ja, nie ma interesu, w narzucaniu komuś wyboru, nie ma ochoty, kreować hierarchii, nie mam ochoty, kreować wojny, nie mam ochoty, kreować tezy i antytezy, bo nie mam ochoty, kreować ideologi trzeciej siły, nie mam zamiaru, ja, jako wolna jednostka, kreować wojny płci, podziałów społecznych, nie mam ochoty, kreować ekonomii, opartej na spekulacji i nie mam ochoty, wykorzystywać innych, dla swoich prywatnych celów …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/trzecia-sila/

Zajmi się człowieku sobą, twórz własną filozofię – mądrość życia w samotności lub wśród rodzinie i przestań wierzyć w czynnik społeczny, jako podstawę rozwoju, ponieważ kult – ura, tworząca cywilizacje, tworzy zasady, na mocy których elita – sitwa – rządzi tobą, poprzez niemą, bierną, akceptację jej działań kontrolnych – nad stadem …

Ponieważ, zawsze, za aspektem nielegalnej władzy, idzie stach o utratę kontroli, nad okradanym stadem …

Po drugie, równym innym człowiek, nie działa, jako bez imienna masa, chmara, armia … anonimowych jełopów, chowająca się za ideologicznymi plecami – haseł innych ludzi, czerpiących z tego wymierny zysk …

Po trzecie, aspekt stadny, został narzucony człowiekowi, przez teorie i nauki społeczne (takie, jak teoria Darwina), tworzące nakaz hodowlany …

Nakaz hodowlany i ideologia płci, stworzyła matriarchat, patriarchat, a tym samym religie, ideologie linii rodowej, linii krwi … , a tym samym ideologie państwa …

Obłęd, goni obłęd …

http://ligaswiata.blogspot.com/2018/05/creatrix-bog-czyli-vagina.html

FullSizeRender-38

Zrozum

Istnieje, tylko bunt osobowy, do którego, w szczególnych przypadkach, mogą się przyłączyć inne nakłonione do tego jednostki, za sprawą wspólnego interesu lub manipulacji, budującej bunt egocentryczny, kolejnych jednostek, włączanych, wtłoczonych w tryb ideologi – tezy lub antytezy – danego przedsięwzięcia …

Prywatne pragnienie, prywatna obsesja … staje się społecznym dogmatem, na, którym można zbudować ideologie władzy, kontroli, religii, kultu, płci, rasy, języka … państwowości … niepodległości, określonego … wyboru …

Wybitnie, cwane, leniwe, zdegenerowane jednostki, zdały sobie sprawę, że moc magiczna, bierze swój początek w manipulacji psychologicznej, nakierowującej inne jednostki, do podobnego, lustrzanego sposobu myślenia emocjonalnego …, pociągającego za sobą w pierwszej kolejności – słabe jednostki, nie mogące poradzić sobie same w życiu oraz jednostki skrzywione, które za możliwość legalnego krzywdzenia innych, będą służyły, umożliwiającym im to – osobom …

https://ligaswiata.blogspot.com/2018/03/poczatek-kontroli-spoecznej-czyli.html

Reszta stada, została zmuszona siłą, nakazem lub fetyszem, stanowiącym realne wynagrodzenie materialne, społeczne, czy tytularne … do służby, dla następujących po sobie ideologii hierarchicznych …

Dzięki temu, rodzą nam się trzy filary cywilizacyjne, stworzone z ideologów, najemników i mas społecznych lub wyznawców, czyli niewolników …

Jedynym kapitałem – sitwy władzy, magii, siły i mocy seksualnej, jest inny człowiek, wierzący w angażującą go emocjonalnie – ideologie, która jest napędzana ideą wiary, w dany projekt, będący żywym przykładem piramidy fetyszu mamona, wyzysku, nacisku i manipulacji …

Człowiek, któremu wpojono zwierzęce ideały, oparte na prawie natury, reaguje emocjonalnie, agresywnie, strachliwie, buntowniczo, stadnie, przez lustrzane odbicie poglądowe, kulturowe, wspomagane prawdziwym lub sztucznym czynnikiem chemicznym – feromony …

Emocje, wykorzystane w konkretnym celu, są narkotykiem, którego nadmiar, powoduje choroby psychiczne, wykorzystywane do ludobójstwa, gwałtu, rytuałów, mordów, rabunków, czy samobójstw teoretycznych …

Jeśli, to zrozumiesz, już nigdy, nie przystąpisz, do żadnej formy hierarchicznej … , będącej zbrodniczą ideologią, dla indywidualizmu, równości, wolności, samostanowienia i samoograniczenia …

Dydymus
Alademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/afd
https://trueshopl.wordpress.com

Reklamy