Bazy wroga, są wszędzie …

Bazy wroga, są wszędzie …

Co, można powiedzieć, na temat stałych baz, wojsk (czarnej unii) amerykańskich w Polsce (na terenie starożytnej Lechii) ?

I tutaj, warto się zastanowić, co można powiedzieć o okupacji rosyjskiej, szwedzkiej, austriackiej, pruskiej, niemieckiej i …

Posłuchajcie – bardzo uważnie.

Polska, dawniejsza Lechia, jest od 1050 lat, okupowana, przez najeźdźcę religijnego, kult -ur -owego, który postawił na naszej ziemi tysiące baz i ośrodków infiltracyjnych, a także, ośrodków indoktrynacji społecznej i edukacyjnej …, który wykorzystuje najemników, tworzących ideologie państwa, do wykreowania urzędów – baz kontrolnych, ciemiężących wolne i równe, względem siebie społeczeństwo Lechii i wielu innych państw, całego świata …

Wielu obywateli Lechii, pokochało swoich prześladowców, poprzez zastąpienie tożsamości i wartości, ideologią fałszywej tradycji, opartej na rytualnym schemacie, wyzysku człowieka, przez człowieka, niewolnika, najemnika, przez pana, boga teatralno – tytularnego …

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/04/mieszko-i-czowiek-ktory-sprzeda-lechie.html

Boga, ponieważ, to oni – panowie patriarchalni … narzucili wam sfałszowaną historię, zdekonstruowaną tożsamość – zwaną tradycją, zmieniony język, wyznanie, światopogląd i wymyślili wam wrogów i przyjaciół …, tworząc wam żywy teatr – jaskini platońskiej …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/jaskinia-platonska/

Wszystkie sitwy, okupujące państwa wolnych ludzi, są częścią kultu – kult-ur-y cywilizacyjno – hierarchicznej, opartej na matriarchalnej lub patriarchalnej linii krwi, co jest akceptowane, przez tworzących to filozofów, szamanów i kapłanów, propagujących ideologie prawa natury, prawa zwierząt, prawa silniejszego, co niszczy prawo naturalne …

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

http://swiatowaliga.blogspot.com/2018/06/miosc-przyjazn-i-kolezenstwo-w-czasach.html

FullSizeRender-37

Wolnego człowieka, może interesować tylko – mądrość, logika, równość, samostanowienie i samoograniczenie … , nie powinno interesować go – wykreowany i narzucony wybór, podział tezy i antytezy, tworzący prawicę i lewice, matriarchat i patriarchat, swego i obcego, tezę religijną i antytezę ateizmu, tezę polityczną i antytezę anarchizmu … itd, itp …

Ponieważ, za każdą formą podziału, stoi trzecia siła, kontrolująca ruchy wolnościowe i zmuszająca ludzi, do strachu, tworzącego użyteczny podział, kreujący emocjonalny amok, wykorzystywany w teatralnych potyczkach wojennych – tezy z antytezy.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/trzecia-sila/

Jeśli, podzielą was już w głowie, podzielą, też wasze słowa i działania … wyhodują w was strach, przed rodzącymi się w was tezami i antytezami, będą czerpać z waszych stanów maniakalnych, depresyjnych, amoku, chorób psychicznych … , będą ładować, do waszej podświadomości – teatr, sztucznych zdarzeń i towarzyszących im emocji …

Każda szkoła (kilkadziesiąt tysięcy szkół i uniwersytetów, edukacja powszechna nie edukuje, lecz uśrednia niewolnika do potrzeb ideologii państwa) , urząd (kilkadziesiąt w każdym mieście), przychodnia, market, jednostka wojskowa, komisariat policji, kościół (ponad 11 tysięcy), zakon (kilkadziesiąt zakonów) … , jest bazą szkoleniową, infiltrującą, kontrolująca numerowanych niewolników … , przez obcych i lokalnych najemników, kontrolujących rozkwit – cywilizacji kult-ur-alnej, szerzącej idei gwałtu zbiorowego, kontroli społecznej i indoktrynacji religijnej i edukacyjnej …

( Każdy aktor – przestępca – fetyszysta tytularny – idol – bożek -prezydent – premier – papież – cesarz – urzędnik … wyznaje – cywilizacje kult-ur-ową, opartą, na ideologii kast wychodzących, z założenia sztuki i jej aktów (ewolucja).

Każdy z tych ludzi, klęczy przed religią, fetyszem, symbolem … filozofów, którzy obdarowali go iluzją władzy, za pomocą manipulacji, obejmującej cały zniewolony świat …

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html

https://www.facebook.com/DydymusCytaty/photos/a.453960294795582.1073741828.453955651462713/515909208600690/?type=3)

Baza, to przyczółek, sztucznego konfliktu politycznego, społecznego, kulturowego, ideowego, ekonomicznego, czy militarnego … , który wykorzysta was, na wszystkie możliwe sposoby, w stanie każdego rodzaju wojny (militarnej, ekonomicznej, kulturowej …), konfliktu i pokoju, bowiem wojna, jest pokojem, a pokój, jest wojną …

Jedynym bogactwem władzy, jest potencjał ludzkiej naiwności, opartej na strachu i podziale emocjonalnym …

Nie ma w głowie, logicznie myślącego człowieka – ideologii : niewolnictwa, najemnictwa i wiary w fetysze, numery, nie ma i hierarchii religijnej, społecznej, politycznej, nie ma żadnej hierarchii, opartej na piramidzie wpływu – władzy na ludzkie życie …

Mówi, to – logika, mądrość, wiedza, nie trzeba się edukować, nie trzeba słuchać innych, aby zauważyć odwieczny kult wiary w elity, napędzany strachem małp o własny byt, podsycany ciekawością i podnieceniem seksualnym, opartym na dominacji i uległości …

Bądźcie, wreszczie ludźmi, myślcie, a zobaczycie, że zmiany zaczynaja się od jednostki, bowiem masami, można kierować w dowolny sposób i ukierunkowywać je, na dowolny cel, który nie jest celem społecznym, lecz celem sitwy, pragnącej was zaangażować w formie głupiej, naiwnej … siły roboczej, wykonującej polecenia, rozkazy i obowiązki, względem danego Boga hierarchicznego, który przekupuje was fetyszem lub straszy was siłą prawa i najemników.

Bądź wolnym i mądrym człowiekiem … obalenie cywilizacji kult-ur-alnej, jest kwestią czasu … , ponieważ, każdy bóg, jest tworem regionalnym, czasowym i chorym psychicznie, czego dowody w postaci ludobójstwa, widoczne są na całym świecie …

Bóg prawdziwy, jest w was, jest tworem spersonalizowanym i nic, co wartościowe i samoograniczające się, nie może przyjść do was z zewnątrz … , ponieważ, to, co tworzy podział, jest elementem wpływu trzeciej siły, na wasze wnętrze, to, co tworzy tezę i antytezę poglądową, ma tylko jeden cel, wykorzystać wasze emocje, dla własnych celów …

BAZY WROGA LIGA

Rozbiegnijcie się po świecie lekceważycie granice, dokumenty, numery seryjne, kolor skóry, język, płeć, religie, państwa, ideologie, negujecie ideologie matriarchatu i patraiarchatu, tworząc równość wszystkiego, tworzycie wolność, przez samostanowienie i samoograniczenie …

Jestem – przeciwny – kultowi cywilizacji, religii, państwa i przeciw ideologii hierarchii, czyli wyzysku człowieka, przez człowieka …

Nowy Początek Świata, zapoczątkowany zniszczeniem hierarchii, położy kres Nowemu Porządkowi Świata, jedno słowo, może zmienić wszystko … , jeśli zostanie użytek w taki sposób, aby zdekonstruować – dekonstrukcje gwałtu społecznego …

Oto prawda, która was wyzwoli …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/ligaswiata
https://trueshopl.wordpress.com

Reklamy