Tajemnica o-świecenia, cz.1

Tajemnica o-świecenia, cz. 1

Najpiękniejszą i jedyną prawdziwą formą oświecenia, jest odwzajemnione i świadome (p)oświecenie własnej miłości dla dobra towarzysza życia i kręgu własnej rodziny …

Poświęcenie, wszystkiego, co się posiada, nie jest zagrożone żadnymi reperkusjami i obawami, bowiem, to, co podarowane i złożone w hołdzie, jest nam oddawane w procesie prawdziwej miłości i odwzajemnienia …

file-2-3

 

O-świecenie, wyłania się z obiecadła i symbolizuje wyższy stopień empatii i altruizmu, przelewanego z własnego wnętrza, na inną istotę, będąca w kręgu naszej miłości – symbolizuje to symbol okręgu z punktem w środku.

( Symbol pierwotny, został zdekonstruowany i dziś, jest równoznaczny z alchemicznym symbolem złota i słońca.

Jednak, jeśli spojrzymy na człowieka od góry – promieniowanie od szyszynki – trzeciego oka, rozchodzi się w formie okręgu otaczającego centralny punkt …

To założenie, czynni świętym każdego, kto został oświecony – ideą samoświadomości …

Tytułem : święty za życia, oznacza się wybitnych iluminatów i masonów – najwyższego stopnia, ponieważ zwykły człowiek, ma szansę na oświecenie – dopiero w chwili, zjednoczenia wszystkich części własnej duszy …

file1-9

 

Spójrz głębiej – wewnętrzna strona pierścienia otaczającego byt – stanowi samostanowienie, natomiast jego zewnętrza strona – stanowi samoograniczenie własnego ja i mur waszych wartości, myśli i marzeń (prawdziwych – które nie przyszły z zewnątrz w firmie lustrzanego odbicia …).

Jeśli, zrozumiesz, to, co chce ci powiedzieć, zrozumiesz, że w twoim życiu, nie ma miejsca na reedukację, ponieważ – wszystko – wychodzi z ciebie, a jeśli przyjmiesz naukę lustra dekonstrukcji, tracisz otaczający cię pierścień samostanowienia i samoograniczenia … a tym samym, stajesz się samotnym punktem, idącym tam, gdzie każe trzecia siła, tworząca świat podziału, za pomocą tezy lub antytezy …

(Jeśli, nie rozumiesz tego, w miejsce symbolu oświecenia, podstaw sobie gwiazdę Dawida z centralnie oznaczonym punktem, jest to symbol o tym samym przesłaniu, w którym zamiast – koła bytu, wyznaczono 6 wymiarów istnienia (*) …)

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/trzecia-sila/

Dydymus’ 2004 – wykład Sekrety mistrzów )

Kolejnym etapem o-świecenia, jest idea po-święcenia, kiedy to centralny punkt jestestwa, przelewa siebie na krąg miłości, który zwraca otrzymane światło miłości i uwagi …

Prawda miłości, ukryta jest w fakcie zjednoczenia dwóch symboli jestestwa, które posiadają wspólny krąg miłości …

file2-7

 

Oto tajemnica wyższa …

Samoświadomość własnej tożsamości, tworzy barierę samoograniczenia, potrzebnego, do wytworzenia drogi życia i nieprzekraczalnej granicy pomiędzy wartością, a zwierzęca chciwością, pożądliwością i ciekawością …

Byt, tworzy wieczność ducha, poprzez koniec, będący początkiem i początek, będący końcem, Bóg, szuka bogini i poświęconego zespolenia, dwoje tworzy trójce, trójca, tworzy świat, przez rozbiegnięcie się na cztery strony świata – mnożących się potomków, (p)oświe(ę)conych i przeznaczonych sobie bytów …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/afd
https://trueshopl.wordpress.com

P.s

file3-4

 

Aby, to lepiej zrozumieć, należy zagłębić się w ziarna, dążące do źródła rdzennej tożsamości, której resztki, błądzą w waszych niewyjaśnionych myślach i snach :

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/21/moja-i-twoja-tozsamosc/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/03/niech-sie-stanie-czyli-dwa-aspekty.html

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/03/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy.html

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/06/krolik-i-zajac-czyli-tozsamosc-ukryta-w.html

(*) https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/24/na-poczatku-bylo-szesc/