Jajo, wąż, księżyc i dekonstrukcja

Jajo, wąż, księżyc i dekonstrukcja

Wśród Egipcjan, wąż był symbolem Boskiej Mądrości, a mądrość wolnego człowieka, rozumie fakt wiecznej powtarzalności, reprezentowanej przez symbol Ouroborosa, czyli węża zjadajacego własny ogon … ale o tym, trochę później …

Jajko w rytuale Zoroastran, było symbolem rodzącego się Wszechświata.

W Chinach, jajko umiejscowione pomiędzy dwoma wężami, było symbolem świata – rządzonego mocą i mądrością oraz przebiegłością (warto, to zapamiętać – świat rozdarty pomiędzy dwie siły ideologiczne – dobro i zło, wybór …) jego Stwórcy.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/trzecia-sila/

Z tego samego względu, wąż oplata się dookoła jajka orfickiego, co symbolizuje stworzenie wszechświata …

Kilka słów prawdy wyciągniętej z naszej tożsamości :

Zwykłe jajko, jest symbolem świata, ponieważ w każdej części owego świata, zostało ono wprowadzone do lekceważonej – pierwotnej kosmogonii …

Wszystkie, wielkie pierwotne ludy, uważały, że Gaja ma kształt jaja, a my ludzie, zwierzęta … mieszkamy w jego wnętrzu, aż do dnia wyklucia się ludzkości, ze skorupy fizycznego, kruchego, iluzorycznego bytu.

Wąż, odzwierciedla wieczny proces falowy, mający wpływ na kształtowanie się widzialnego aspektu świata i wszechświatu …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/24/na-poczatku-bylo-szesc/

Jajko, jako symbol zmartwychwstania, wiecznego życia, odnosi się do procesu mnożenia, w tym mnożenie ludzkiego życia …

… ale także do świata, uratowanego przez Arkę Noachyczną i lunetę, której poziome pół księżyce symbolizują Wielkiego Ojca (Mundane Egg) – reprezentowanego przez ideologie Noego.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/04/wielkanocny-rytua-podnosci.html

I tutaj wracamy do pokręconej ideologii dekonstrukcji wprowadzonej za pomocą – kłamstwa, ukrytego w licznych alegoriach tajnych bractw i ich ewoluujących kultów …

Lunus

Pół księżyce, były w istocie hieroglificznym symbolem Boga Lunus-a, zwanego Wielkim Bogiem.

O Lunusie, z wielu powodów rytualnych, nie wolno mówić i nie znajdziecie o nim wielu wzmianek, ponieważ …

Lunus, to – męski wariant łacińskiego rzeczownika luna, które przybrało łacińska nazwę Mēn (mężczyzna) – księżyc – moon.

Każdy, kto wierzy, że bóstwo księżyca jest kobiece, zawsze będzie podlegał sile mocy kobiety, podczas gdy mężczyzna, który wierzy, że jest to, mroczny symbol męskiej siły, zdominuje swoją żonę (dualność siły, polega na podporządkowaniu sobie mocy, wychodzącej z danego idola, symbolu, czy nazwy … ).

Wiara ta, była czczona w świątyni Sin-a (Nanna – Nannar, Inbu …), mezopotamskiego Boga Księżyca.

Rozumiecie teraz, czym jest symbolika sierpu w aspekcie męskiej siły …

https://swiatowaliga.blogspot.com/2017/05/menora-i-siedem-planet-czyli-czym-jest.html

W późniejszych czasach Mēn, był czczony, jako Attis z Frygii, czy Sabazius z Tracji.

( Sabazjos (znany także, jako Sabasios; gr. Σαβάζιος Sabázios), to w mitologii greckiej, bóg pochodzenia frygijskiego – kolejny zdekonstruowany idol potrzebny elitom do sterowania ludem zależnym od władzy.

Był utożsamiany przez Greków z Dionizosem. Miał być synem Zeusa i Persefony. Zeus spłodził go z Korą, przyjąwszy postać węża.

Węże odgrywały sporą rolę w jego kulcie o charakterze orgiastycznym (obok prawej dłoni w geście błogosławieństwa).

On sam także chętnie przyjmował tę postać. Przedstawiano go jako brodatego mężczyznę w czapce frygijskiej.

Jego atrybutami obok węży były też jaszczurki, żółwie, żaby i szyszka pinii (płodność). )

Jajo i życie

Odbiegając od głównego tematu jajka, wgłębiłem się w wielowiekowy proces dekonstrukcji prawdy, zachodzącej w łonie – manipulującej faktami – władzy …

Życie, to wybuch pierwotnej materii (oświecenie) w jądrze jaja, wąż otacza jajo, wnika weń i zjadając samego siebie tworzy zalążek życia, przez rozpad, podział komórkowy i spójne zjednoczenie wiedzy duchowej czynnika żeńskiego, męskiego i ogólnoludzkiego …

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/03/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy.html

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/03/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe.html

Wracając do tematu, czyli o wspomnianej wyżej – boskiej przebiegłości

O co chodzi z tym jajkiem, lunetą (sierpem) i Noem ?

(Rozrywamy ukryte w alegoriach tajemnice tajnych bractw …)

Chodzi o zwykłą ewolucyjną, szytą grubymi nićmi kłamstwa – dekonstrukcje życia.

Siłowe i rabunkowe odkrywanie nowego lądu, nowej przestrzeni życiowej, gdzie nowo wyklute z kobiecych jaj pokolenie, będzie szerzyło ideologie poprawności politycznej i religijnej, tworzącej hierarchiczną cywilizacje, która porusza się ideowym taranem, szerzącym śmierć prawdy, zakorzenionej w tożsamości – rdzennego ludu, broniącego swojej tożsamości, przed narzuconą trafycją, która dekonstruuje pierwotne zachowania, myśl, słowa i proces działania, które od tej chwili, staje się zaprogramowanym sloganem, pobudzającym do pracy na rzecz właściciela i nowego Boga (demiurga).

https://samostanowienie.wordpress.com/2017/01/22/lechia-reaktywacjajednoczenie-ponad-podzialem/ (z oryginalnego linku (blogspot) nie wchodzi przez ksenofobię i lechofobię fb i uczulenie na słowo – samostanowienie …)

https://ligaswiata.blogspot.com/2017/08/mija-i-twoja-tozsamosc.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

Całość procesów, jest obserwowana z dala, przez lunetę, oraz koordynowana przez trzecią siłę – wielkiego Boga, za pomocą podziału – tezy i antytezy …

Luneta, przybliżająca i wyostrzająca obraz wydarzeń, staje się ostrym sierpem, tnącym każdego, kto wychyla się ponad idee poprawności politycznej – nakazanej prawem elit, do władzy nad cywilizacją niewolników, żyjących w jaskini platońskiej …

http://ligaswiata.blogspot.com/2018/03/od-tatenena-sokara-ptaha-do-oscara.html

Ideologia dekonstrukcji, tworzy demiurga, czyli dobrego i złego bożka ( zestawienie starego i nowego testamentu lub teza Biblii i antyteza Koranu …) , jako marionetkową ikonę będącą – odwzorowaniem idei podziału, za pomocą której, można tworzyć prawa – sprzyjające elitom, tworzącym wieczny mur władzy i schody licencjonowanego rozwoju, opartego na udziale w ideologii fetyszy i monopoli (prawa konstytucyjne, urzędy, zawody licencjonowane, pozwolenia na prowadzenie firmy, alkohol, kontrola narodzin, życia i śmierci …) …

Uważajcie, na to, co was otacza, nie łykajcie tradycji, jako zastanej formy egzystowania.

Nie przyswajacie sobie zmiennej formy postępu, bowiem ta, ewoluuje na łonie cywilizacyjnej dekonstrukcji, która ma was wytresować i ukształtować, do danej, określonej formy użyteczności, wychodzącej z potrzeby rozbudowywania systemu niewolniczego.

Nie mają racji Ci, którzy uważają, że otaczający nas system, opart jest na aspekcie heliocentrycznym, nie mają również racji, ci, którzy umiejscawiają nas na płaskiej ziemi …

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/06/muggletonianie-i-masonska-teoria.html

Jeśli Gaja i wszechświat, są jajami, ukształtowanymi przez pierwotny ruch falowy (węża), a tak musi być, skoro, ktoś zadał sobie sporo trudu, aby zamaskować prawdę pomiędzy tezą – heliocentryzmu i antytezą płaskiej ziemi …

Jeśli, żyliśmy przez tysiące lat na powierzchni gaji, co zmusiło człowieczeństwo, do wejścia w głąb skorupy – ciała matki, aby odtworzyć świat, według założeń rytualnych, tworzących nowy porządek …

Ale, o tym, przeczytacie tutaj :

https://vigilinclinaverat.wordpress.com/2016/05/05/kult-smierci-i-60-tysiecy-lat-klamstw/

Jajo, reprezentuje również duszę filozoficzną Sika, węża, inwokację misteriów, magię, itp.

” W chwili inicjacji, skorupa pękła, a człowiek wyłonił się z embrionalnego stanu fizycznej egzystencji, w której pozostawał, przez płodowy okres filozoficznej regeneracji … ”

Myślcie, odwiedzajcie wystawy masońskie, chodźcie na niszowe wystawy muzealne, wpraszajcie się do otwartych domów masonów … i patrzcie … nic, nie jest takie, jakim wydaje się być … niekiedy, to, co nieprawdopodobne, jest bardziej realne, niż to, co uchodzi za prawdę, przez wiarę w autorytety mistrzów pragnących was kontrolować przez schematyczny układ wiedzy i życia …

Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/afd
https://trueshopl.wordpress.com