Od Tatenena, Sokara, Ptaha do Oscara, czyli …

Od Tatenena, Sokara, Ptaha do Oscara, czyli ideologia iluzji świata hierarchicznego

Oto prawda – cofająca dekonstrukcje świat …

Cały świat, jest jedną żyjącą istotą określaną mianem Ptah.

Ptah, nadając imiona rzeczą i tworom, stworzył teatr życia, nazywany później jaskinią platońską, której głównym kierunkiem rozwoju, jest sztuka iluzji reprezentowana przez teatr, film, wojnę, religie i politykę (w tym licencjonowane monopole ) … czyli cywilizacje hierarchiczną, która pochłonęła, przez zniewolenie, struktury płaskie, równe i tożsame z wolnością …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/06/jak-wyjsc-z-jaskini-platonskiej/

Jak rozpoczął się proces dekonstrukcji, przez iluzje sztuki teatralnej … ?!

Komedio-dramat, kłamliwej idei życia hierarchicznego …

Zaczniemy od ważnego fragment tekstu z Kamienia Szabaki, dotyczącego ideologi Ptah-a:

Wszystko zaczęło się przez Serce (eg. jab, hati – emocje, napisane przez strach i ból) i wszystko stało się przez Język (eg. neś), które są przejawami Atuma.

W rzeczywistości jednak, wszystko jest największym i najpotężniejszym PTAHEM (demiurg – postać wymyślona przez filozofów – dzieci tyranów, aby panować nad światem w imię wymyślonego Boga tyrana), który użyczył swej mocy wszystkim bogom i ich ka przez Serce, w którym Horus jest przejawem Ptaha i przez Język (dekonstrukcja obietnicy w alfabet będący dziełem sztuki kłamstwa), w którym Thot jest przejawem Ptaha.

W ten sposób Ptah, włada jako Serce i Język (emocje i dekonstrukcje) każdym członkiem i zgodnie z tym jest obecny w każdym ciele i w ustach wszystkich bogów, wszystkich ludzi, wszystkich zwierząt i w ogóle wszystkiego, co istnieje (…).

I w ten sposób rodzi się wszelka praca: chwytanie rąk, kroczenie nóg, ruch wszelkich członków – wszystko to posłuszne jest rozkazowi, który pomyślało Serce, a wypowiedział Język. (Demiurg, animuje ludzi do działania w imię idei hierarchii…)

Z tej przyczyny mówią o Ptahu: Ten, który Stworzył Wszechbyt, Ten, który Powołał Bogów do Istnienia. On jest bowiem Tym, który wyemanował bogów.

A wszystkie dobre rzeczy: pożywienie, produkty, ofiary dla bogów i wszystko, co istnieje, jest jego cząstkami. Ptah (…) uczynił wizerunki bogów zgodne z ich pragnieniami, tak aby mogli w nie wstąpić. A zrobione są one ze wszystkich gatunków drzewa, kamienia, gliny i wszelkiego innego tworzywa, w jakim może przejawiać się Ptah.

https://ligaziemi.wordpress.com/2016/10/28/twoj-bog-diabel-czyli-saturn/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/03/15/filozofowie-demony-teatralne-dekoracje-i-swiat-kastowy/

Początek teatralnych zmian, czyli teatr, strach i ból …

Tatenen

Tatenen – w mitologii egipskiej pierwotne bóstwo ziemi, czasu, minerałów, utożsamiane z późniejszym zdekonstruowanym Ptahem.

Z czasem do tego stopnia traci swoją osobowość (dekonstrukcja, formy, znaczenia …), że zaczyna występować w synkretycznej (łączącej cechy kilku istot) postaci jako Ptah-Tatenen.

Znaczenie jego imienia, pisanego nieraz jako Taczenen, nie jest całkiem jasne, może to być Ziemia, która się Wyłoniła, lub Ziemia Wyniesiona (z przedwiecznych wód).

Traktowany jest niekiedy jako pan nieruchomej, lecz żywej materii ziemskiej. Miał być też gwarantem długiego życia władcy.

Głównym miejscem kultu było Memfis, związane z kultem Ptaha.

Mamy więc pra – ojca dekonstrukcji, tworzącego ideologie pierwszych hierarchii, chodźmy dalej …

Sokar

Sokar (Seker, Sekeri; gr. Sokaris, Socharis) – w mitologii egipskiej bóg odpowiadający za przyjęcie i oczyszczenie zmarłego władcy oraz zawożący go na swej barce do nieba; patron metalurgów, rzemieślników i nosicieli lektyk oraz wszystkich osób związanych z transportem; bóg pustyni i wiatru, strażnik wejścia do podziemi, opiekun nekropoli w Sakkarze, której nazwa najprawdopodobniej pochodzi od jego imienia. Miał postać sokoła lub mumii z głową sokoła.

Sokar, to bóg odpowiadający za przyjęcie i oczyszczenie zmarłego władcy oraz zawożący go na swej barce do nieba; patron metalurgów (nazywany Tubal Cain), rzemieślników i nosicieli lektyk, wszystkich osób związanych z transportem; bóg pustyni i wiatru, strażnik wejścia do podziemi, opiekun nekropoli w Sakkarze.

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/09/najwyzszy-kapan-handlu-wojny-i.html

Seker, Sekeri, Sokar, był obecny w różnych ceremoniach religijnych, odgrywał ważną rolę m.in. w misteriach ozyriańskich.

W Epoce Późnej, był identyfikowany z Ptahem i Ozyrysem, co spowodowało z czasem jego integrację z tymi bogami i powstanie jednego bóstwa zmarłych o imieniu Ptah-Sokar-Ozyrys.

Wtedy też, dodano mu za małżonkę Sechmet (dualizm władzy równej), wcześniej żonę Ptaha. Jego związek z rytuałami pogrzebowymi trwał do końca starożytnej cywilizacji egipskiej.

Ewolucja dekonstrukcji egipskiego demiurga i jej główny bohater, czyli :

Ptah (czyt. pta), to bóg memficki.

W mitologii egipskiej, jest to bóg stwórca (demiurg), stojący na czele Wielkiej Trójki Bogów.

Razem z lwiogłową Sechmet (popatrz sobie, co stoi obok Oscara vel Ptaha) i Nefertumem tworzyli w Memfis triadę.

Ptah, był opiekunem sztuk i rzemiosła. Sztuka klasyczna ewoluuje i przeradza się w użyteczne teatralne formy władzy elit nad plebsem.

Ptah, występował pod postacią człowieka, z ogoloną głową i laską (będącą połączeniem symbolu anch, berła uas (Uas – w Starożytnym Egipcie berło, mające postać długiej laski z rozwidlonym dolnym końcem, zwieńczone głową zwierzęcą. Atrybut bogów, symbolizujący władzę i potęgę) i filaru dżed (Dżed – w starożytnym Egipcie filar (kolumna, słup), będący symbolem stabilności i trwałości, związanym z Ozyrysem. Przedstawiany w postaci pionowego słupa z czterema równoległymi, poziomymi belkami w górnej części był interpretowany jako kręgosłup Ozyrysa.

Warto tutaj zauważyć, jak Ptah, Tubal Cain … vel Oscar, trzyma swoją łaskę … Symbol ten – znajdziemy wszędzie tam, gdzie istnieje teza – antyteza i trzecia siła manipulująca podziałem skłóconego plebsu …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/trzecia-sila/

Częsty motyw dekoracyjny, popularny jako amulet. Ustawienie filaru dżed, było ważną częścią misteriów ozyriańskich.

(Misteria Ozyriańskie : 1500 lat przed misteriami chrześcijańskimi, kapłani egipscy wykonywali ten sam rytuał sakralny, ku czci Ozyrysa. Kilkaset lat później Grecy nazwali te rytuały – misteriami, choć nie miały one nic wspólnego z mistrtismi egipskimi.

Misterium przedstawiało życie, mekkę, śmierć i zmartwychwstanie Ozyrysa. Misteria tworzone przez filozofów – kapłanów, były kreowane w formie sztuki rytualnej, utrzymującej przez strach i wiarę realność kultu elitarnego Boga.

Ta dekonstrukcja, zainicjowała sztukę teatru i jaskini platońskiej … Wszystkie te fakty zostały wytarte z internetu, bibliotek i muzeów … ich ślad istnieje tylko w starych źródłach bibliotecznych, które interesują grupki zapaleńców … )

Od filaru dżed pochodzi nazwa miasta Dżedu (Busiris, Abu Sir Bana), ośrodka kultu Ozyrysa, miejsca corocznych misteriów. Dżedu Jedai, świątynia Jedai.) ) w ręku.

Świętym zwierzęciem Ptaha był Apis. Za syna Ptaha uznano Nefertuma oraz półboga Imhotepa, arcykapłana (pra – masona) i budowniczego piramidy Dżasera.

(Apis (grecka forma egipskiego imienia Hapi – boga Nilu, który kontrolował wylewy rzeki) – święty byk w Memfis, uważany za wcielenia Ptaha, później Ozyrysa, przez co został bóstwem podziemnym kojarzonym z minerałami i klejnotami ; przez Greków utożsamiany z Hadesem.

Byk Apis to najbardziej znane spośród egipskich świętych zwierząt. Jego sanktuarium znajdowało się w pobliżu bramy świątyni wielkiego boga-stwórcy Ptaha. Byk Apis był symbolem siły i męstwa. Wierzono, że został zrodzony z promienia słonecznego.

Wybór konkretnego zwierzęcia jako świętego byka uzależniony był od rozpoznania określonego zestawu 29 znaków ; podstawowe to posiadanie przez bydlę: białego trójkąta na czole, białej plamy w kształcie skrzydeł na łopatkach i zadzie, sylwetki skarabeusza na języku i rozdwojonego chwostu.

Za życia Apis ozdabiany był złotem i klejnotami oraz trzymany w specjalnym sanktuarium. Według wierzeń starożytnych Egipcjan, gdy byk umierał, jego istota przenosiła się do następnego zwierzęcia, a kapłani rozpoczynali poszukiwanie kolejnego wcielenia.

Ostatniej intronizacji Apisa dokonano za panowania cesarza Juliana Apostaty. Stare byki uroczyście topiono, zwłoki padłego osobnika poddawano mumifikacji, która trwała 70 dni (40 dni zajmowało suszenie mięsa, a 30 dni zawijanie). Podniosłe uroczystości pogrzebowe odbywały się w Sakkarze, kończyły się złożeniem szczątków Apisa w sarkofagu z drewna i grafitu, w komorach grobowych zwanych Serapeum.

Złodzieje wielokrotnie rabowali mumie w poszukiwaniu cennych ozdób. Żaden pogrzebany Apis nie przetrwał w nienaruszonym stanie. Ptolemeusz I Soter przeniósł główny ośrodek kultu do Aleksandrii. Kult z czasem rozprzestrzenił się do Aten i Rzymu.

Apis to symbol giełdy, fetyszu pieniądza od którego zależy siła iluzorycznej władzy teatralnej …)

Ptah, to bóg stwórca, sztuk i rzemiosła. Nadał nazwy wszystkim rzeczom – nazywając jakiś obiekt, stwarzał go.

Temu egipskiemu bóstwu Giuseppe Verdi i Antonio Ghislanzoni poświęcili drugą (finałową) odsłonę pierwszego aktu opery Aida, w której pośród świątynnych modłów i ekstatycznych tańców kapłanek młody egipski wódz Radames odbiera z rąk najwyższego kapłana Ramfisa insygnia przywództwa na wojnę z Etiopami (Possente Fthà…).

Także ostatnia scena Aidy rozgrywa się równolegle w grobowcu Radamesa i Aidy oraz świątyni; Amneris córka faraona modli się tam o ukojenie duszy (Immenso Fthà…)

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/03/20/ukryta-reka-kult-waginy-czyli-wstep-do-manipulacji-pierwotnej/

Oscar

Czym, w takim razie jest ukryta idea Oscara, jest ona sprytnym procesem ewolucji dekonstrukcyjnej, mającej ukryć w sztuce filmowej, inspiracje do dekonstrukcji świata, według zamysłów filozofów, kreatorów, czy reżyserów … współczesnych demiurgów … sprawujących władze nad sceną świata.

Przyznanie nagród, wskazuje na dekonstrukcje, idąca w zaplanowanym kierunku, a Ptah po cichu – zmienia wartość i sens stworzonych przez siebie słów, opisujących i stawiających wartości, cele … w nowym oślepiającym świetle, kulturowej sztuki, dążenia do władzy, określonych kręgów władzy.

Jeśli, świat, jest sztuką jaskini platońskiej – a jest napewno, to zachodzące w nim procesy, są przedstawieniami, sztukami, aktami dekonstrukcyjnymi, w których całe społeczeństwo, grają swe fetyszowe i fałszywe psychodeliczne role, formy pozycyjne … nazwane według konceptu Ptah.

Ptah, to ideologiczny bóg – demiurg, stworzony aby uzasadnić ideologie hierarchii, władzy i wyższość człowieka na człowiekiem i zwierzęcia na zwierzęciem, co wychodzi z prymitywnego prawa natury, które towarzyszyło pierwszym władcom i kapłanom pragnącym być przewodnikami stad, królami zwierząt i pasterzami zahipnotyzowanych strachem – stad …

Przeniesienie praw natury do życia ludzi – istot duchowych i wrażliwych, zostało zaplanowane.

Kultura strachu, doprowadziła do mikro urazów psychicznych, nakierowanych na konkretny cel stworzenia ze świata – sceny teatralnej, w której chore psychiczne jednostki w amoku strachu, przybierają doprowolne pozycje i role społeczno – teatralne, stworzone dla celów kreacji pracy niewolniczej dla elit …

Stworzona poprzez liczne choroby psychiczne, ideologia egocentryzmu, zabiła ludzką tożsamość określaną mianem altruizmu, będącego podstawą prawa naturalnego.

Ptah, zmienił prawo naturalne w prawo natury, nazywanego obecnie prawem stanowionym … Demiurg, używa dekonstrukcji, w celu sztucznego postępu, ewoluującego według zasad – potrzeby …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/

Patrząc na ideologię Oscara, musimy zrozumieć, iż jest to twór ewoluujący i dopasowany do swych czasów.

Misteria i rytuały na cześć Ptaha, Sokara, Tatenena, czy Ozyrysa … straciły swą moc twórczą, wpływającą na wierzących w nich ludzi, więc należało stworzyć potrzebę – nowego kultu, opartego na przeniesieniu starej jak świat (dekonstrukcji), sztuki jaskini platońskiej, w nową formę zwaną – kinem (Kult X muzy), która towarzyszy wam w kinie, telewizji, polityce, religii, ideologii zamachów, wojen, czy wszechobecnej konsumpcji …

X Muza, towarzyszy Ptahowi vel Oscarowi, który tworzy wam nowy świat iluzji, przekształconej na waszych oczach, a wy stopniowo wierzycie w potrzebę takowych zmian społecznych, kulturowych, cywilizacyjnych …

Stado wierzy, stado chce wierzyć w Boga, fetysz, ideologie … bowiem boi się – stracić fetysz posiadania, pozycji, roli teatralnej istniejącej w świecie dekonstrukcji …

X Muza, zrodziła się z Muzy Literatury (słowa) uzupełniając jej wpływ na ludzką wiarę …

Ideologie muz, również stworzyli filozofowie, synowie tyranów …

Hezjod, Apollodoros i inni autorzy wymieniają dziewięć tzw. muz olimpijskich (gr. Μοῦσαι Ὀλυμπιάδες Moûsai Olympiádes), będących córkami Zeusa i Mnemosyne.

Każda muza opiekowała się konkretną dziedziną poezji, sztuki czy nauki i miała przydzielony atrybut:

Kalliope (gr. Καλλιόπη Kalliópē, łac. Calliope) – poezja epicka oraz filozofia i retoryka, przedstawiano ją z tabliczką i rylcem

Klio (gr. Κλειώ Kleiṓ, łac. Clio) – historia, przedstawiano ją ze zwojem papirusu

Erato (gr. Ἐρατώ Eratṓ, łac. Erato) – poezja miłosna, przedstawiano ją z kitarą

Euterpe (gr. Eὐτέρπη Eutérpē, łac. Euterpe) – poezja liryczna, gra na flecie, przedstawiano ją z aulosem

Melpomene (gr. Μελπομένη Melpoménē, łac. Melpomene) – tragedia i śpiew, przedstawiano ją z maską tragiczną

Polihymnia (gr. Πολύμνια Polýmnia, łac. Polihymnia) – muza pieśni, poezja chóralna, pantomima, przedstawiano ją zawsze głęboko zamyśloną, bez atrybutu

Talia (gr. Θάλεια Tháleia, łac. Thalia) – komedia, przedstawiano ją z maską komiczną

Terpsychora (gr. Τερψιχόρη Terpsichórē, łac. Terpsichore) – taniec, przedstawiano ją z lirą i plektronem

Urania (gr. Οὐρανία Ouranía, łac. Urania) – astronomia i geometria, przedstawiano ją z cyrklem i kulą nieba (gwiezdnym globusem)

Wszystkie muzy miały zdolność wieszczenia i występowały w orszaku Apollina, nazywanego przodownikiem muz (gr. Μουσηγέτης Mousēgétēs).

Ptah, wykorzystywał muzy do ideologii wieszczenia zmian dekonstrukcyjnych, kiedy ludzie zaczynali wierzyć w ideologie nieuniknionych zmian, potrzebowali przewodnika (idola) z zaczarowanym, zwodniczym fletem lub słowem : Pana, Adonaia lub Apollina …

Apollo (gr. Ἀπόλλων Apóllōn, zwany też Φοῖβος Phoibos ‘Jaśniejący’, łac. Apollo) – w mitologii greckiej syn Zeusa i Leto.

Urodził się na wyspie Delos. Był bliźniaczym bratem Artemidy. Uważany za boga piękna, światła, życia, śmierci, zarazy, muzyki, wróżb, prawdy, prawa, porządku, patrona sztuki i poezji, przewodnika muz (Ἀπόλλων Μουσηγέτης Apóllōn Mousēgétēs), natchnienia, lecznictwa i uzdrawiania, łucznictwa, kawalerów, wieszczek.

Swą siedzibę miał na szczycie góry Parnas w Delfach, skąd zsyłał natchnienie. Mury okalające dom Apollina, okalały też miejsce słynnej wyroczni delfickiej …

Kyrios (gr. Κυριος, hebr. Adonai) albo Pan – tytuł chrystologiczny pochodzenia biblijnego stosowany w tekstach Nowego Testamentu do Jezusa Chrystusa tak samo, jak w odniesieniu do Boga Ojca.

Pan (gr. Πάν Pán, łac. Pan, Faun, Faunus) – wywodzący się z Arkadii grecki bóg opiekuńczy lasów i pól, strzegący pasterzy oraz ich trzód. W rzymskim panteonie bogów Pan utożsamiany był z Faunem (Faunusem) lub z bogiem lasów Silvanusem.

Logika – tworzy mądrość, mądrość -tworzy prawdę, prawda – tworzy równość, równość – tworzy wolność !!!

Wolność – tworzy szczęście …

Więc, nie szukajcie wolności w ideologii nałogów, popędów, w idolach, czy wierze w siły zewnętrzne – lecz szukajcie wolności w sobie …

Dydymus
Akademia Filozofia Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/ligaswiata
https://trueshopl.wordpress.com
( C, R )