Niech się stanie, czyli dwa aspekty modlitwy

Niech się stanie, czyli dwa aspekty modlitwy

Zastanawiałem się, kto z was zauważy następujący fakt : słowo amen i jego liczne zdekonstruowane zamienniki (…) , są formułami magicznymi, zatwierdzającymi czar – będący kontraktem i umową pomiędzy zdekonstruowaną formą naszej jaźni (ego), a jego nosicielem.

Jeśli, dusza ma charakter pierwotny oparty na altruizmie, to główną jej cechą, jest empatia, służąca szerzeniu dobra w polu leptonowym.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/03/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe.html

( Kiedy rodzi się dusza, a kiedy ciało : https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/ )

Kiedy, dusza ma natomiast charakter oparty na egoizmie (dekonstrukcja), czyli czynnikach zewnętrznych, stworzonych za pomocą siły, podziału, strachu, nacisku, amoku i fanatyzmu religijnego lub ateistycznego (teza i antyteza) … główna jej cechą, jest złośliwość i chciwość oraz zawiść nakierowana podziałem, na innych ludzi i cały świata …

Egoizm, to swoisty poltergeist, podporządkowany sile zewnętrznej tezy, antytezy, trzeciej sile, prowadzący człowieka do nielogicznych, strereotypowych, cywilizacyjnych zachowań … uzbrojonych w przekonanie : bo tak trzeba, wszyscy tak robią … w obliczu podziału tezy i antytezy …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/trzecia-sila/

W pierwszym przypadku, myśl-słowo-działanie, jest spójne i jednolite, a w drugim przypadku fałsz, niepozwala na zespolenie trójcy, przez co, powstają wyrzuty sumienia, występujące wraz z urazami psychicznymi lub całkowity brak empatii, w skrajnych przypadkach psychopatii …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/18/mysl-slowo-dzialanie/

Więc, to, co nazywacie okultyzmem, jest związane z każdą formą religii – niższego, społecznego rzędu, do którego, nie dociera już idea oświeconej prawdy …

Dzieje się tak, ponieważ religie, są hierarchicznymi piramidami, w których okultyzm pasterzy, zasilany jest wiarą religijną trzody …

http://ligaswiata.blogspot.com/2018/02/stadny-instynkt-trzody-cywilizacyjnej.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/12/s-t-n-czyli-jak-skazac-czowieka-na.html

Prawda tego stwierdzenia, wychodzi ze słowa : o-cult, oznaczającego ukrytą wiedzę, zamknięta w sekretnym kręgu, do której prowadzi ideologia kast hierarchicznych i lóż, czerpiących zysk z trzody, według zasad prawa natury, w którym silniejszy, zbiera plon ze słabszego …

I dlatego wprowadzono prawo stanowione, kosztem prawa naturalnego …

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

Niech się stanie, bóg jest we mnie i tylko we mnie, łączy on spójne myśli, słowa i działania …

Stać się może to, w co wierzymy dla dobra nas samych lub bliskich nam osób (poświęcenie przez myśl – słowo – działanie) … Lub w trybie ego, stać się może to, czego pragnie od nas teza, antyteza lub trzecia siła … , która tak nas kształtuje, aby to, co przychodzi do nas z zewnątrz w formie rozkazu – idei, wychodziło znów na zewnątrz, w formie uległości, zasilającej strukturę władzy hierarchii nad wiarą plebsu …

Niespójność waszych myśl, słów i działań, zasila ideologie religii i polityki, poprzez rzeczywisty zysk z waszego nielogicznego postępowania, dążącego do zapewnienia dobrobytu władzy, poprzez zatracenie siebie w biedzie cywilizacyjnej …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://trueshopl.wordpress.com
https://pomagam.pl/ligaswiata

Reklamy