Kult, fetysz i monopol, czyli dekonstrukcja poprzez amok

Kult, Fetysz i Monopol, czyli dekonstrukcja poprzez amok

” Każdy kult to, system filozoficzny, składający się z licznych monopoli … ”

Dydymus

Jednym z najstarszych modeli dekonstrukcji i manipulacji, jest bazowanie na pragnieniu rozmnażania, sadomasochistycznej satysfakcji i wynikającej z tego powtarzalnej przyjemności …

Rozmnażanie, jako użyteczny aspekt manipulacji, wraz z ewolucją dekonstrukcji, przybrało kształt wyrafinowanego pobudzenia seksualnego, za pomocą sztuki i specjalnego zakazu, zwanego tabu, które zakazując – otwierało pokrętną drogę, do sekretnego świata rozkoszy cielesnej i perwersji, której największym przejawem, jest wojna.

Elity, w pierwszym okresie swej wiecznej władzy, bazowały na rytuałach płodności, które odnosiły się do waginy, penisa, krwi, mleka i nasienia, tworząc przyczółek kultu ciała i wychodzącego z niego egocentryzmu, jako podstawy rozwoju cywilizacyjno – kulturowego.

( Egocentryzm, nie jest naturalnym kreatorem ludzkiego rozwoju, jest zawiłym procesem mikro-uszkodzeń psychicznych, redukujący naturalny proces altruizmu, bazującego na poświęceniu.

Jeśli dusza, zostaje pozbawiona możliwości naturalnego egzystowania poprzez zatracenie w strachu, przybiera ona formę choroby psychicznej – amoku, przyswajającego, zewnętrzne nakazy kształtujące ludzki jestestwo … na wzór i podobieństwo nauczyciele i autorytetu – konstruktora, nowego bytu – konstruktu społecznego o zmienionych parametrach egzystencji – stąd wszystkie wasze stany odbiegające od logiki postępowania wolnego człowieka, którego postępowanie nie jest oparte na tradycji, lecz na tożsamości …)

Jest to, również pierwszy podział człowieczeństwa, ten przełomowy moment, stworzył idee płci – rozdzielając spójność, jedność, równowagę, na konkurujące z sobą i wykorzystujące siebie nawzajem, grupy społeczne …

Ten konstrukt architektów, wykreował różnice, dotyczą ubioru, czy wyglądu … płci, oraz użytecznych cech psychologiczny, wyciągających przerysowane drugorzędne cechu fizyczne, które nie powinny mieć wpływu na odbiór, czy wybór człowieka, przez człowieka …

Monopol

W tym samym okresie, powstały dwa pierwsze monopole, będące przejawem egzystencji kasty szamanów i kapłanów – prostytucja – rytualna i narkomania – rytualna.

Manipulacja, za pomocą iluzji – wizji narkotycznej i seksualnej podniety, tańca godowego, jest realizowana do dnia dzisiejszego, w formie akceptowalnych i licencjonowanych przez rządy, masowych form deprawacji – niszczących umysł, wolnomyślicielstwo i moralność duchową.

Trans, przerodził sięw raz z biegiem czasu w uzależnienie od specyfików, wyciągów oraz leków i była to pierwsza dekonstrukcja, tworząca monopol zniewolenia ludzi, pod szyldem wyznań religijnych i politycznych, czyli kultów nadludzi i bogów – architektów.

Płodność, przerodziła się w rytuały, kult ciała, kulty solarne (wpływ ciał astronomicznych na ciało ludzkie), a następnie w prostytucje i wszechobecną pornografię …

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/10/g-i-astronomia-spoeczna.html

Dwa główne monopole, wpłynęły na powstanie króla monopoli, czyli pieniądza i gier strategiczno – społecznych oraz ekonomicznych.

Wszystko, stało się wartością, przez oszacowanie wartości spekulacyjnej, dającej zysk nie producentowi, lecz pośrednikowi.

Ta sama dekonstrukcja, odrzuciła wartość duchową, jako wyśmiewany anachronizm, nie zgodny z prawami postępu, rozwoju, mody, kultury, czy ewolucji rodzaju ludzkiego …

Odrzucenie wartości duchowej, miało tylko jeden cel, skupiło się na dobrobycie, ludzi tworzących fetysz pieniądza, za pomocą określenia wartości wszystkiego, co podlega obrotowi handlowemu, dotyczy to także życia oraz procesu urodzin i śmierci.

Narodziny i śmierć człowieka, to jeden z najbardziej dochodowych i wiecznych monopoli na świecie …

Monopol życia i śmierci, jest podzielony między sektor kapłanów, a polityków, którzy rejestrują niewolników firm handlowych zwanych państwami.

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/

https://m.facebook.com/Liga.Swiata.Polska/posts/773480052762142

Co więcej, wieczne monopole łącza się w całość za pomocą kultu wody i spożywania, które w obecnych czasach, zahaczają już o dekonstrukcje za pomocą środków chemicznych – farmakologicznych.

Jesteście spisywani i kontrolowani, edukowani i licencjonowani oraz dostosowywani do fetyszy i monopoli … aby kreować beztroski i bogaty świat elit, za pomocą podziału i egocentryzmu, wytworzonego w celu konkurencji społeczne, sportowej, czy zawodowej …

Konkurencja, poprzez manipulacje, tworzy w stadzie byt hierarchiczny …

Jeśli, konkurujesz w pracy, szkole, sporcie … , pragniesz znalezienia jak najlepszych fetyszy materialnych i fizycznych, zapominasz o istocie życia i tożsamości – wolnomyślicielstwie …

Wolnomyślicielstwo, tak negowane przez kapłanów i edukatorów w epoce dekonstrukcji, to wielki dar logiki, bowiem niszczy odwieczny, wygodny układ hierarchiczny …

Bez hierarchii, nie ma cywilizacji, kultury, fetyszy i monopoli … oraz zniewolenia przez strach …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/tag/strach/

Tylko obalenie tej iluzji, tworzy przez równość – wolność, która aby przetrwać, musi się ograniczać …

Wszystko, czego człowiek nie rozumiał, posiadało odwieczną plakietkę Boga, wraz zbiegiem czasu plakietka Boga, została zamieniona plakietką – nauka, która odnosi się do konstruktora architekta …

I dopóki będzie istniała wiara w świat zewnętrzny, nie będzie istniała świat wewnętrzny, który kreuje logiczne samostanowienie i samoograniczenie …

Dzieci i wnuki, tych, którzy dziś nazywają nas wariatami, będę nazywały nas wyzwolicielami prawdy …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://trueshopl.wordpress.com
https://pomagam.pl/ligaswiata

P.s.

Odmówiłem każdej propozycji wywiadu dla wszystkich tzw. niezależnych telewizji …, będących częścią agentury kontroli, ponieważ prowadzący je ludzie, to wyszkoleni kreatorzy dekonstrukcji i manipulacji …

Nie zamierzam, przekazywać portretu psychologicznego komukolwiek …

Będąc w towarzystwie potworów, łaknących zatopić się w blisku mojej mocy i siły … udaje cymbała, aby nawet jedno słowo, nie zdradziło mojego twórczego potencjału i możliwości oszacowania ich gry …

To ja, wykreowałem wasze portrety psychologiczne, obdarłem was z prywatności i tajemnicy, aby wskazywać ludziom – nie na wybrane przez was punkty, które dzielą i gloryfikują marsz w teoretyczne rozważania …

… lecz wskazałem ludziom na ich własne mózgi, który aby działać, muszą same kreować rzeczywistość, poprzez odnalezienie tożsamości rdzennej i samoograniczenie własnego ego …

Popatrzcie, żaden z nich nie wymienił mojego nazwiska w ujęciu pozytywnym lub negatywnym, choć zasięg moich wpisów, listów otwartych, jest większy, niż wszystkich tzw: telewizji, portali, czy blogów niezależnych.

Żaden z nich nie zareagował na moje listy otwarte …

Dlaczego ?

Ponieważ, poruszały nietykalną dla nich prawdę – życia w strukturze poziomej bez hierarchii i dekonstrukcji wszystkich aspektów życia …

Ich program działania – kreuje przekonanie o wartości demokracji, hierarchii i władzy, która ową władze, chce zachować dla siebie, poprzez dzielące wyjścia awaryjne …

Ludzie nie rozumieją, że przyjmowanie wiedzy i boskości z zewnątrz, mija się z celem człowieczeństwa i mądrości …

Człowieczeństwo, które czerpie z zewnątrz, staje tworem zależnym i zniewolonym, za pomocą ideologii powstającej w umysłach innych ludzi, pragnących żyć, na koszt głupców, wprowadzających owe ideologie w życie … Tak rodzą się wszystkie gry teatralne i iluzje …

Zdekonstruowany człowiek, potrzebuje wiary w nieokreślone religijne i naukowe cuda, tworzone przez autorytety, potwierdzające wiarę w Boga i naukę …

Za kilka lat, jedno stanie się drugim, przez kolejny etapy dekonstrukcji i nikt nie położy temu szaleństwo kresu …

I będzie tak, dopóki wolni ludzie, nie zaczną celebrować człowieczeństwa, będącego nierozerwalną częścią boskości …

Elity przez idee tradycji, negują istnienie struktur poziomych, bowiem wiedzą, że struktura pozioma nigdy nie pozwoli ludziom osiągnąć stanu wolności przez równość.

Myślcie i nie dajcie sobie wciskać zdekonstruowanej myśli, budowanej na cząstkach wiedzy edukacyjnej, przeplatanej niejasną wiedzą alternatywną … , ponieważ hybrydy poglądowe, zawsze mają ukryty cel – cel przywrócenia ideologii pana i niewolnika …

Dlatego wskazujemy wam powrót do tożsamości i spójności logiki …