Pytacie o źródła mojej wiedzy ?

Pytacie o źródła mojej wiedzy ?

Ja, jestem źródłem mojej wiedzy, ponieważ tożsamość, jest spójnym kreatorem myśli, słów i działań, a co za tym idzie, kreuje prawdę logicznej rzeczywistości, w której kłamstwo, będące anomalią, nie może przesłonić wielowymiarowego obrazu całości …

Albo kreujesz swój świat, za pomocą tożsamości, albo świat poprzez tradycje, źródła i autorytety, kreuje ciebie … Przykładem tego twierdzenia, jest 99,99999 % stada … , które cytuje w amoku wszystkich i wszystko, oprócz siebie …

Bo ten, który nie ma nic mądrego i logicznego do powiedzenia – odbija się w lustrzanym odbiciu innych, uczy się i papuguje, tworząc mit – legendy, innych jednostek, które podbiły świat, w celu kontrolującej – edukacji, służących im jednostek …

Filozofii – umiłowania mądrości – wolnomyślicielstwa, nie można się nauczyć, nauczyć można się przesłań autorytetów, które wraz z przyswajaniem ich teorii, stają się społecznie aprobowanymi idolami, mesjaszami, mistrzami oraz bogami – uczniów, wierzących w cywilizacje hierarchiczną i wyższość jednostki nad jednostką …

Filozof, to ten, który nie ma mistrza i Boga, ponieważ bóg, jest w nim …

Jeśli ego, nie przesłania ci wewnętrznego świata, to altruizm samostanowienie i samoograniczenia, pozwala na spójne egzystowanie w świecie zewnętrznym z ograniczoną liczbą osób, niezakłócających twojego wewnętrznego życia duchowego …

Jam, jest pytanie i odpowiedź. Jam, jest początek i koniec …

Człowiek, potrafiący myśleć w stopniu umiarkowanym, zrozumiałby, że każde zdanie tego typu, odnosi się do jednoczesnego życia danej jednostki, w wielu wymiarach oraz ewolucji duchowej i nie ma, logicznych przesłanek, aby odnosić zapisy mistyczne, do kogoś abstrakcyjnego i użytecznego w świecie zewnętrznym …

Logika, kształtuje rzeczywistość i żaden teatr cieni – jaskini platońskiej, nie jest wstanie zdominować wolnej myśli …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/ligaswiata
https://trueshopl.wordpress.com