Złota reguła wolności Dydymusa

Złota reguła wolności Dydymusa

Natura, to chaos i żaden ład – systemu cywilizacyjnego, nie jest wstanie za pomocą strachu i kontroli istoty nad istotą, tego uregulować i zdekonstruować.

Podstawą wolności, jest równość gatunkowa i międzygatunkowa, cechująca się samoograniczeniem własnego egocentryzmu, nazywanego, często sa(n)tanizmem.

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/12/s-t-n-czyli-jak-skazac-czowieka-na.html

Samoograniczenie, będące podstawą równości, powstało na bazie szacunku międzygatunkowego i poziomych relacji, koegzystujących obok siebie form życia.

( Systemy, niczym się poza hasłami od siebie nie różnią : pokładaj wiarę w panu, ale z wiary, czerpie hierarchia, pokładając wiarę w partii, ale z partii, czerpie hierarchia, pokładał wiarę w demokracji, ale z demokracji, czerpie hierarchia … , w takich warunkach, zysk powstaje na zasadach wykorzystania feytyszu człowieczeństwa a prawdziwy dobrobyt w postaci przejmowania własności, zostaje w rękach elit, podczas gdy zysk fetyszowy (koraliki tytuły, wynagrodzenia, pozycji, oceny …) zadawali chorych umysłowo niewolników …)

Wszystkie te relacje, zostały zawarte w prawie naturalnym i odzwierciedlają tożsamość każdej świadomej i odpowiedzialnej jednostki, pragnącej zachować istotę – własnej odrębności i wolności.

Wynika z tego rozważania, prawda, mówiąc, iż :

Żadna ideologia władzy i mocy, nie może istnieć z prostego rozważania logicznego, twierdzącego, iż ideologia, jest tworem sztucznie pobudzanego egoizmu, która stawia jednostkę lub grupę jednostek, ponad prawo naturalne i altruizm ludzkiego postępowania, co łamie zasady równości, wolności i prawa naturalnego.

Logika, przekreśla jakiekolwiek, powstający siłowo, twór teatru iluzji, wytrzającego sztukę ideologii cywilizacyjnej, której podstawą jest – sitwa hierarchiczna, tworząca piramidę zależności, opartych na sztucznym tworze fetyszy (mamom, rola, pozycja, tytuł …), zastępujących moralność duchową, własność rodową i równość.

Zabójstwo wolności, wytwarzane jest, poprzez podział gatunkowy, jednostkowy w ujęciu rodziny oraz ideologiczny, rasowy, społeczny, religijny, czy poglądowy …

Logika, twierdzi także, że brak wyższych norm moralnych – prawd duchowych, jest celem cywilizacji, kontrolującej społeczeństwo, za pomocą ideologii strachu i podziału, wychodzącego z każdej ideologi tezy i antytezy oraz trzeciej siły, sprawującej władze nad procesem rozbicia struktur powstających poza układem poprawności politycznej.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/trzecia-sila/

Zezwierzęcenie cywilizacyjne, wymusza ład, za pomocą strachu przed utratą fetyszy, tworzących iluzje pewnej i wolnej rzeczywistości w świecie kontroli, każdego aspektu życia.

Ład, powstający z kontroli, jest niewolnictwem, które zostało stworzone na bazie strachu przed prawem naturalnym, które w dobie dekonstrukcji i ewolucji, zostało zamienione w prawo natury, w którym silniejszy, wyzyskuje i kontroluje za pomocą fetyszy i idoli, słabszego, bojącego się utracić, to, co już ma, ale w rzeczywistości, nie jest to mu, do niczego potrzebne w realnym świecie, opartym na logice, prawdzie, wolności i równości …

I żaden wykreowany na bazie fetyszy autorytet, nie obali logiki tego sformułowania … nie naruszając tabu poprawności politycznej …

Pamiętaj !

Wrogiem, jest każda ofiara uwarunkowań cywilizacyjnych, dla której jesteś szaleńcem, ponieważ masz odwagę walczyć z własnym strachem oraz społecznymi przekonaniami – ideami, co naraża cię na utratą iluzorycznych fetyszy, dostarczonych i uzależniających (wykształcenie, pensja, tytuł, służalcza bezproduktywna praca … ), cię od systemu, jako naczelnej idei wiary, w każdą utopie hierarchiczną …

W obliczu prawdy i równości oraz wolności, nie widzę sensu pokładania nadzieje w jakakolwiek ideologie hierarchiczna, a tym samym i w wiarę, której źródło leży poza człowiekiem …
… Ponieważ dusza – centralny punkt człowieka, jest domem Boga …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/07/17/szyszynka-dom-duszy/

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/04/ego-i-samo-ukrzyzowanie.html

Człowiek, nie może mianować się bogiem i meszjaszem oraz kreować wiary w idee zewnętrznego, nieokreślonego Boga, ponieważ coś, co nie istnieje, a jest użyteczną ideą zawsze będzie wykorzystywane, do napiszczania ludzi przeciw innym ludziom i innym ideologiom, będącym antytezą danego zagadnienia.

Wolna wola, jako forma równości, nie istnieje w umysłach tych, którzy wierzą w idee hierarchii …

Jeśli nie będziesz wierzył w Boga w sobie, uwierzysz we wszystko, co narzuca idea hierarchii …

Szukaj samotności i odrębności od stada, jeśli rozpadną się struktury społeczne, rozpadną się też miasta – miejskie ośrodki przemysłowe i wszystkie struktury i podstawy zniewolenia cywilizacyjnego, oparte na strukturze strachu przed utratą, czegoś, czego nie ma – wiary w hierarchiczny teatr społeczny.

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://trueshopl.wordpress.com
https://pomagam.pl/afd
https://vk.com/ligaswiata

P.s.

Bawi mnie wiara ludzi w czyjeś słowa i opinie, zamiast pisać od siebie, kreujecie autorytety, na które się powołujecie, tworząc hierarchie bogów i ewoluującą hierarchie opinii, pochodzących spoza was … oto wasza tradycja lustrzanych odbić, pozbawiona tożsamości własnej duszy i godność, legendy i wielkości …

Dziwne jest to, że nie macie własnych myśli, lecz są one wykreowane na bazie przeczytanych tekstów, obejrzanych filmów i ewolucji tych treści, tworzących określony tok myślenia … zgodny z trendem poprawności politycznej, tworzonej na bazie cywilizacji hierarchicznej … Nie zauważacie innych możliwości działań, przejmujecie tylko schematy, prowadzące dookoła do punktu wyjścia …

To tak, jakby grupa mądrych ludzi wykorzystywała strach zwierząt, do kreacji cywilizacji zombie, nie potrafiących tworzyć własnej idei życia i rozumowania …

Przykre …

Reklamy