Narodziny i śmierć Boga, czyli jak tworzyć się kult nad-jednostki …

Narodziny i śmierć Boga, czyli jak tworzy się kult nad-jednostki w świecie teatralnych projekcji

Śmierć hierarchy, przez manipulacje dualnych poglądów, wykorzystywana jest do tworzenia kultu nad -jednostki, która nie pozwala na zmianę standaryzacji poglądów osadzonych na tradycji hierarchicznej …

Zauważ, że śmierć zwykłego człowieka, ma większą wartości dla społeczeństwa, niż śmierć hierarchicznego Boga, którego działania, zaprzeczały poprzez strukturę autorytetu i władzy, idei równości i wolności, czyli wartości naczelnych dla tożsamości rodzaju ludzkiego …

https://ligaswiata.blogspot.com/2017/08/mija-i-twoja-tozsamosc.html

Gdyby okazało się, że wszystkie morderstwa i samobójstwa, tak zwanych przywódców, były formą inscenizacji teatralnej, wpływającej na wyreżyserowaną historię, to okazałoby się również, że te teatralne gesty, mają na celu wywołania w narodzie i pojedynczym człowieku histerii, amoku zwycięstwa lub tęsknoty za tyranem i hierarchicznym systemem władzy w czasach dekonstrukcji wartości społecznych.

Dzięki sinusoidzie, na styku pokoleń, pojawiają się sprzeczne opinie na temat danego monarchy, gwiazdy …, co wywołuje ustalony w sferze psychologii i manipulacji, podział społeczny, kulturowy, religijny i polityczny, tworzący nowe anty wartości, oparte na legendzie działań danych bogów …

Nikt nie mówi o zwykłych ludziach, chyba, że zasłużyli oni na pochwałę hierarchicznego Boga, lub wspierały fetysz systemu hierarchicznego, zwanego poprawnością polityczną …

https://vigilinclinaverat.wordpress.com/2016/08/12/poprawnosc-polityczna-to-usmiechajaca-sie-tyrania-psychopatow/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/tag/poprawnosc-polityczna/

https://mowanienawiscinieistnieje.wordpress.com/2016/07/08/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i-nowomowa-czyli-teoria-krytyczna/

W kulcie jednostki, niewolnik okresowo dostosowuje się do warunków bytowych, jakie tworzy im nowy hierarchiczny Pan.

Stąd rodzi się amok i zapatrzenie w legendę nowego Boga, hodującego swe wierne stada, według sprawdzonych przez tysiąclecia schematów społecznych i kulturowo cywilizacyjnych …

https://czuwajacy.blogspot.com/2017/03/filozofowie-demony-teatralne-dekoracje.html

Z tego też względu, tyrani zawsze będą wielbienie przez zdekonstruowanych masochistów, głupców, szaleńców i innych wyznawców, którym wiara, pozwalała stać się najemnikami owej wiary religijnej, chroniącej bogów przez niewolnikami próbujących wyrwać się, ze stereotypów narzucanych przez ideologie edukacji, tradycji i wychowania lustrzanego, upodabianjacego kolejne pokolenia do siebie oraz trendów i mód postępowych, ewoluujących według schematu cywilizacyjnego.

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

Będę was namawiał do rzeczy niepoprawnych politycznie, które wykraczają poza schematy dostraczone przez system, ponieważ tylko szaleństwo i wielopokoleniowe przejawy silnej tożsamości, mogą zacząć kruszyć mur fasady, jaskini platońskiej i teatru greckiego …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/jaskinia-platonska/

Każdy z was, ma w sobie dar poświęcenia – uległości w stosunku do osoby, którą kocha (tożsamość rodzinna), ale dekonstrukcja, przekształciła miłość w zyskowny konstrukt kłamstwa, w którym poświęcenie, jest wstydliwą słabością, którą wykorzystuje system, tworząc strachliwą miłość do celebrytów, świętych, hierarchicznych bogów, gladiatorów i innych gwiazd firmamentu hierarchicznej sceny życia …

Utożsamianie miłość z uwielbieniem dla ciała, fetyszy zdolności, ideologii politycznych, religijnych, fizycznych , z ideologią prokreacji – mnożenia, ale nie indentifikujecie miłości, jako całkowitego poświęcenia dla drugiego człowieka …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/12/27/milosc-w-aspekcie-poswiecenia/

Znajdujecie się w więzieniu psychologicznym, w stanie uzależnienia od iluzorycznej władzy, która hoduje was dla własnych celów, wykorzystując magię psychologii, manipulacji, siły, mocy seksualnej … tworzącej strach, przed utratą fetyszy, dostarczanych wam masowo, zamiast wartości tożsamych z ideologią wolności rdzennej …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://trueshopl.wordpress.com
https://pomagam.pl/ligaswiata

Reklamy