Miłość w aspekcie poświęcenia

Miłość w aspekcie poświęcenia

Zanim przejdziemy do artykułu skupmy się jeszcze raz, na wartości uczycia nazywanego miłością.

Miłość, to trud wynikający z poświęcenia, samostanowienia, samoograniczenia, świadomości i odpowiedzialności.

Miłość, to logiczny trud, mogący połączyć każdego w odpowiednich warunkach bytowych, nie mających nic wspólnego ze zwierzęcym napięciem seksualnym oraz egocentryczną chęcią posiadania.

Jadnak, żadna miłość nie narodzi się z wspólnych zainteresowań, ponieważ jest, to wysublimowany slogan psychologiczny za pomocą, którego teza i antyteza zarabia na przynależności zniewolonych osobników do danej opcji lub przeciwności tej opcji.

Portale randkowe, erotyczne, religie, partie, korporacje … zarabiają na spójnych upodobaniach podzielonych niewolników …

Dopasowanie seksualne, dopasowanie zainteresowań, czy fetyszy opartych na wykształceniu, wyznaniu, tytule, stanowisku, roli … nie ma również, nic wspólnego z miłością …

Miłość, to umiejetność walki, podjęcia trudu, znalezienia na obcej planecie jednego wspólnego mianownika – wspartego trudem, wytrwałością, odpowiedzialnością, świadomością i samoograniczeniem …

Więc nie zaczynajcie wszystkiego od dupy strony, nie zaczynajcie wszystkiego od upodobań, ale ruszcie się, aby z niczego powstało wszystko …

Nikt w świecie dekonstrukcji, kłamstwa i egocentryzmu, nie ma prawa zostać autorytetem i superbohaterem, ponieważ wykorzystywanie własnego ego nie prowadzi do poprawy sytuacji społeczeństwa, lecz do wytworzenia auto-kultu i hierarchicznej drabiny zależności, wykorzystującej wiernych, w celu utrzymania piramidy zależności i kultu …

Do napisania tego tekstu, skłoniły mnie zakłamane ludzkie relacje, oparte na egoizmie, kłamstwie i maskowaniu swego wnętrza na potrzeby, iluzorycznego świata zewnętrznego.

Dekonstrukcja, dokonała rozkładu osobowości na czynniki pierwsze i głównym językiem komunikacji, jest kłamstwo poprawności politycznej, asekuracja i ochrona swoich ułomności, stworzonych przez dekonstrukcje życia osobistego, rodzinnego i zawodowego.

Anonimowość wnętrza, brak pokrycia myśli, słów i czynów, odciągają dusze od dążenia do doskonałości, przez samoograniczenie i samostanowienie …

Odporność, na wpływ zewnętrznej dominanty oraz manipulacji edukacyjnej, zawodowej i środowiskowej, prowadzi człowieka do alienacji i zbudowania silnego kręgosłupa moralnego …

Zezwierzęcenie seksualne, bierze się z prostego czynnika dekonstruującego, polegającego na rozczarowaniu iluzorycznym życiem, związkiem, uczuciem … przez co, jednostka zaczyna szukać prostych, zwierzęcych potrzeb, które utwierdzają ją w przekonaniu, że demoralizacja i wykolejenie, jest formą wolności, radości i szczęścia.

Większość osób, zdobywając trofea fetyszy (koraliki własnej ułomności, nadającej iluzji „wartość” wiary) nie jest wstanie zanegować ich pozornej wartości, chroniąc swój dziecinny autorytet i wynikające z niego wpływy, naruszające kręgosłup moralny i duchowy wymiar życia …

Zabijanie duszy na raty i poświęcenie osobowe, na rzecz dominacji czynników zewnętrznych, prowadzi do wykolejenia wartości wyższych, mikro urazów psychicznych, które wprowadzają lęk istnienia, nienawiść do miłości, poświęcenia, wierności … i wartości zranionych przez zły wybór partnera, sposobu życia, zawodu …

Człowiek wykolejony, zatraca umiejetność ocenienia własnych działań, dążąc do samounicestwienia przez popęd, nałogów i niezgodność myśli, słów i działań …

Jednak cofnijmy się o tysiąclecia …

Kiedy słyszę zwolenników i przeciwników tej, czy innej religii, dochodzę do wniosku, że dekonstrukcja i podział inspirowany tezą/antytezą oraz trzecią siłą, doprowadził do wytworzenia społecznego i jednostkowego amoku, broniącego iluzji życia i hierarchicznych wartości, opisujących zniewolenie cielesne i duchowe …

Jako, że, nie żyjemy na bliskim ani tym bardziej dalekim wschodzie, nasze rozważania dotyczyć będą kreacji psychologicznej – zwanej chrześcijaństwem …

Codziennie, zastanawiam się, czy ludzki umysł, został już zabity, czy, jest jeszcze dla niego cień ratunku …

Codziennie, słyszę liczne cytaty, nawet ostatnio, kurier zaszczycił mnie znajomością Biblii i przekonywał mnie do wyuczonych w procesie edukacji wartości, sprzecznych z ideą człowieczeństwa …

Retoryka zaprogramowania, nie pozwala dostrzec błędów logicznych i niespójności cytowanych tłumaczeń z oryginałem …

Już się nie kłócę, patrze i się uśmiecham, życie pomiędzy wariatami, jest niebezpieczne, bowiem, pozbawione logiki odruchy, mają dodawać życiu wartości, poprzez wyuczoną wiedzę pełną tradycji – kłamstwa zastępującego mądrość …

Otóż, biblia została napisana przez filozofów obserwujących relacje niewolnicze, pomiędzy mistrzem – panem, a jego uczniami …

Te piękne cytaty, to tylko i wyłącznie alegorie, biorące swój początek w dekonstrukcji myśli – słowa i działania.

Biblia, Stary i Nowy Testament, to dwie odmienne od siebie księgi, które można zrozumieć tylko wtedy, gdy przeczytamy je w oryginale.

Jeśli, zrozumiemy, że nowy testament, oparty na zapiskach filozofów, nie miał swojego początku w alegorii magii greckiej i poetyce języka łacińskiego … tylko w archaiczny języku aramejskim, to zrozumiemy, że 97% tekstów, które znacie, jest wytworem umysłów, następujących po sobie tłumaczy, dostosowujących teksty, pod wymagania religijne, hierarchiczne, czy osobiste …

Fakty, są takie – nowy testament, jest zapisem relacji mistrza, króla … z uczniami – najemnikami i niewolnikami.

To niewolnik, najemnik oraz obserwator, czyni z króla – pana, a pan, jest bogiem niewolników, poprzez schemat, wypełniania pewnych rytualnych zobowiązań (kary i nagrody) względem podległych mu osób …

Te księgi, były zapisem relacji hierarchicznych i niewolniczych, zwanych dziś w terminologii bdsm – femdom i maledom …

Wiemy, to stąd, że alegorie przeniosły w tłumaczeniach reguły rytualne, dotyczące zachowań relacji mistrz – uczeń …

Pocałunki, relacje nałożnic z mistrzami, słowa będące kluczami do relacji master/slave … dały mam obraz kultu jednostki, istniejącego ponad istotą czasu …

Głównym czynnikiem kultu jednostki, jest oddanie seksualne, oparte na manipulacji uzależnienia od pewnych czynników, czyniących człowieka bezradnym w zetknięciu z rzeczywistym światem odpowiedzialności i samostanowienia.

Ta dekonstrukcja, oparta na sile, przemocy i strachu, istnieje do dnia dzisiejszego …

Opis relacji Pana z niewolnikami, … jest przyczółkiem do ideologi cywilizacji hierarchicznej, osadzonej na strachu i wielopokoleniowej tradycji edukacji, której celem jest, obdarcie człowieka z godności, prawdy, wolności, równości i samego człowieczeństwa duchowego.

Tradycja edukacji lustrzanej, prowadzi ludzi do ewolucji w coraz bardziej użyteczne rzeczy, prowadzone przez ideologie Pana i mistrza …

Relacja mistyczna – uczeń – mistrz, czy Pan – niewolnik – 11+1, 12+1, 20+1 … jest znana w polityce, religii, biznesie, czy wojsku … stopniowanie wartości na bazie fetyszu władzy i mocy kontroli, to podstawa cywilizacji niewolniczej …

Religia, oparta na kulcie jednostki oraz na tajemnicy funkcjonowania organizmu w sferze myśli i mnożenia gatunkowego, to tajemnice tajnych bractw, które przekroczyły granice tabu i rozpleniły się po świecie, wchodząc w interakcje z ludźmi, którzy praktykują pewne zachowania rytualne tworząc, nowe ideologie, nie mające nic wspólnego z prawdą …

Nawet mnożenie gatunkowe wyszło z chęci powołania myślącej i wolnej istoty, a stało się nakazem egoizmu, który każe przekazywać z pokolenia na pokolenie zebrane fetysze, nie mające nic wspólnego z wartością …

Jeśli, w człowieku, nie ma wartości duchowych, to pojawiają się pseudo wartości, zaszczepiane w idee rzeczy, tytułów i pozycji …

Egoizm, zdekonstruował miłość, przypisując jej wartość pożądania, wyglądu i użyteczności kobiety, mężczyzny i dzieci …

Jeśli, tożsame z miłością, jest poświęcenie, to nie wolno wstawać pomiędzy miłość a człowieka wartości zastępczych … niższego rzędu i kreować z nich wiary podbudowującej nasze ego …

Poświęcenie dla idei miłości i człowieka odwzajemniającego poświęcenie, jest czystą formą altruizmu, który zagubił się w czasach panowania egoizmu hierarchii …

Tak, naprawdę jednostki, będące częścią dekonstrukcji społeczeństwa, kłamią, aby owe społeczeństwo, nie złapało ich na wyrażaniu prawdy, psującej pozorną stabilizację iluzji cywilizacyjnej …

Jeśli iluzja, jest dla człowieka jedynym trwałym wyobrażeniem rzeczywistości, to będzie on bronił każdego kłamstwa, opisującego jej zalety …

Wejdź na jakikolwiek portal i zacznij rozmowę nie od tworzenia siebie na potrzeby innych, lecz od krępującej prawdy w opisie i rozmowie …

Ta nagła prawda, zaszokuje ludzi, którzy pozazdroszczą ci umiejętności kreowania z prawdy narzędzia, trafiającego w dusze innych …

Stworzony nie dawno przeze mnie eksperyment, udowodnił ze szczerość i prawda, potrafią zasiać ziarna zwątpienia w rzeczywistość kłamstwa …

Prawdziwe zdjęcie, szokująca prawda i niezwykłe prawdziwe potrzeby, przyciągnęły do mnie tysiące osób …

Zdekonstruowane istoty, pędziły do prawdy, jak ćmy do światła, niewiedząc, że aby być wolnym, należy postępować według zasad tożsamości wewnętrznej i altruizmu, budującego wartości, opisane tym samym językiem prawdy, co myśli, słowo i działanie …

Za każdą siłą, podąża strach przed twórcami danej siły … ta złota prawda, każe negować wszystkie przejawy wywyższenia przez idee hierarchii …

Jest, to logiczny punkt widzenia, który wyklucza Biblię i inne pisma mistyczne, jako źródła kluczy mądrości, ponieważ, mądrość rodzi się w wolności i równości, a opisane w księgach wartości hierarchiczne, przeczą idei wartości altruistycznych i indywidualizmu, w którym bóg, jest jednością z człowiekiem i nie musi do kontaktu z nim wykorzystywać listów, pism, reguł hierarchicznych, proroków, mistrzów, panów i tzw : własnych dzieci, ponieważ, dzieckiem Boga, jest idea płodzenia myśli altruistycznych … a nie egoistycznych, tworzonych przez dominujących mesjaszy … pragnący prowadzić zniewolony lud na kres ludzkiej egzystencji …

Oto prawda oświecona, pochodząca od Boga będącego częścią każdego wolnego umysłu …

Pozostawiam wam kreacje własnych, wolnych myśli … odciętych od wiedzy hierarchicznej, opartej na użytecznych fantazjach ludzi, pragnących żyć, na koszt innych jednostek …

Wesołych świąt i tak zwanego nowego roku, niezależnie od wiary i światopoglądu, jeśli mamy obchodzić jakieś święto, niech będzie, to święto mądrości lub święto wywyższenia kogoś kochanego ponad własne ego, aby miłość do tej osoby, stała się czynem altruizmu i poświęcenia, spójnego z myślą, słowem i powyższym działaniem …

Dobrze wam życzę i służę wam logiką, abyście powrócili do własnej tożsamości, a wtedy żaden system, niezatrzyma ludzi w jaskini platońskiej …

( Pamiętajcie, że współczesny symbol tak zwanej miłości – serce, jest symbolem kobiecych pośladków, które alegorycznie, są symbolem dwóch połączonych symboli Saturna (odpowiednik tao i gwiazdy Dawida) – kultu śmierci – bowiem, brak głębi duchowej, prowadzi do płodzenia i mnożenia fizycznego niewolników, żyjących w iluzji oczekiwana na rytualną śmierć – poświęcenie dla hierarchii … )

Wojciech dydymus Dydymski
Alademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://trueshopl.wordpress.com
https://pomagam.pl/ligaswiata

Reklamy