Ona i On, czyli miłość ponad formy teatralne

Ona i On, czyli miłość ponad formy teatralne

Człowiek słaby, potrzebuje wroga aby dowartościować swoje życie i przerzucić własną porażkę na grzbiet innego człowieka.

Silny człowiek, potrzebuje miłości całkowitej i poświęcenia, aby wyzwolić się spod wpływu swojej słabości …

W życiu każdego mężczyzny, istnieją dwie kobiety, które płodzą jego rzeczywistość w trzech różnych wymiarach …

Za spłodzeniem w sensie fizycznym i duchowym stoi jego matka, a za spłodzeniem w formie kształtowania męskości – której głównym czynnikiem, jest odpowiedzialność, stoi kobieta, która swą mądrością, zatrze aspekt życiowych niepowodzeń i frustracji.

To właśnie ta kobieta, zapładnia Twój umysł, dążący od tej chwili do samorozwoju u jej boku … ta prokreacja łączy w sobie symbolikę władzy, symbolikę seksualnego odkrycia i wyzwolenia z okowów własnego strachu przed samym sobą …

Społeczeństwo, nie ma żadnego wpływu na wolną jednostkę, na wolną jednostkę ma wpływ tylko ona sama w świecie prawdy, w świecie społeczeństw zniewolonych, jednostki zamiast czerpać z miłości i cierpienia, czerpią ze schematów przypisanych formom społecznym, dopasowanym do użytecznej formy płci, zawodu, czy kreacji psychologicznej …

Siła kobiety, jest formą poświęcenia i oddania w zamian za lojalność, względem odwzajemnienia uczyć tworzących ową siłę.

Inspiracja, jest formą wolności, ukrytej w bezpieczeństwie odkrycia samego siebie i siebie jako cząstki uczucia …

Partnerstwo, jest sloganem umiejscowionym za pomocą dekonstrukcji w miejscu miłości, partnerstwo, jako akt prawny, nie zna idei poświęcenia i zatracenia w drugim człowieku …

Można wytworzyć pierwiastek geniuszu w samotności, jednak, jego inspiracją, jest akt samozniszczenia rozłożony w czasie …

Miłość, jest kreatorem odejścia od idei samozagłady, na rzecz idei wzajemnego samoofiarowania, poświęcenia i oddania, niosącego za sobą realizacje idei człowieczeństwa w oparciu o jej szczęście …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://trueshopl.wordpress.com
https://pomagam.pl/afd

P.s

Przez czasowe zablokowanie stron związanych z profilem Wojciech Dydymski, treści publikowane na fanpage’u dydymus cytaty, będą pojawiały się na funpage’u Wojciech Dydymski cytaty

Reklamy