Sadomasochizm społeczny, aspekt podniety seksualnej w kontroli społecznej

Sadomasochizm społeczny, aspekt podniety seksualnej w kontroli społecznej

Mania wielkości władzy – libido dominandi

Dziś nawet kloaka, ma swoją niepowtarzalną mentalność, którą musi tolerować każdy, bez względu na noszone w sercu przekonania duchowe …

Uświadom sobie, że świat cywilizacyjny, to relacja sadomasochistyczna 24/7/365, w której strach oparty na kulcie fetyszu oraz manipulacji psychologicznej, tworzy w twej głowie niewidzialną kłódkę, do której klucz, posiada rządząca Tobą elita.

Sadomasochistyczne gry i zabawy, odbywają się na łonie państwa, kościoła, edukacji, pracy, rozrywki, sportu, polityki, biznesu … i wszystkich innych sztucznych czynników, wchodzących w skład cywilizacji kulturowej, nazywanej rzeczywistością strachu.

( Sadomasochistyczna podnieta władzy, przekłada się na społeczny dualizm w pracy i szkole, służymy w domu, związku dominujemy … )

Jak zatem wprowadzono iluzje do waszego życia i do waszych głów ?

Strach, powołał do życia twór kultu siły i dominacji seksualnej, co przerodziło się w twór wielopoziomowej hierarchii „ukrywającej” aspekt relacji pan – niewolnik.

Aby mądrze zarządzać społecznościami na dużych obszarach, stworzono instytucje plemienia i państwa, rządzone przez brutalnych najemników elity, tworzących ewoluujące instytucje nacisku i kontroli społecznej oraz duchowej.

Wszystko, co was otacza, jest formą rozbudowanej jaskini platońskiej, której formę przejął teatr grecki i jego tryptyk, trójca, zarządzająca odwieczną ideą podziału i dualizmu …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/05/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/25/trojca-tesseract-i-tryptyk/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/12/theatron-i-tryptyk-czyli-zycie-zwane-dramatem/

Jednakże, sami aktorzy, reżyserzy i widzowie, nie wystarczą aby utrzymać teatr w nienagannej formie dyscypliny, aby iluzja strachu istniała, musi ona ewoluować przez postęp i rozwój dzielony na etapy ładu i pokory oraz wojny i buntu.

Filozofowie, do roli koordynatorów powołani czarodziejów, magów zwanych dziś mentalistami …

O ile filozof kształtuje i aranżuje wizje przeszłości, teraźniejszości i przyszłości na bazie historii, mediów i planów długookresowych, to mentalista, steruje państwami w celu osiągnięcia jednolitej iluzji geopolitycznej, opartej na pracy podzielonych ludzi wierzących w narzucane im idee …

Jak wiecie, mentalizm, jest sztuką urojoną, wpasowującą się w iluzje cywilizacji i życia …

Doskonała spostrzegawczość i tworzenie oraz koordynowanie przeciwstawnych sobie ruchów, myśli i działań, tworzy zamachy, wojny i rewolucje oraz sprzeczne z sobą poglądy … wyolbrzymiane przez idee mordów, relacji medialnej i działania historyków oraz innych tworów, licencjonowanych przez iluzoryczną strukturę państwa.

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/07/11/tajemnica-licencji/

Wszystko, co się dzieje wokół was, jest sugestią hipnozy i mnemoniki, dzięki której mentalista przypomina sobie odpowiednie informacje dostosowane do danej sytuacji – informacje te, są podawane i powtarzane w określonych przedziałach czasowych, aby istniało połączenie czasowe między narzuconą przeszłością a przyszłością …

Do tych informacji, dotrze każdy mądry człowiek, studiujący latami gazety, dzienniki … i widzący kopie informacji o zmienionych danych personalnych, czy przestrzennych …, podawanych narodom świata, dla utrwalenia ich wiedzy o sztucznych autorytetach, tworzących iluzoryczną wizje cywilizacji …

Z tego logicznego wywodu, jasno wynika, kto odgrywa role pana i architekta, posiadającego klucz do kłódki poprawności politycznej, każdego zdekonstruowanego strachem niewolnika.

Czy prawda, może liczyć na poklask zjednoczonych elit ?

Żadne odkrywcze przesłanie nie zostanie nagrodzone poprzez brak spójności prawdziwej idei, kłócącej się z ideą propagowania – nakazu poprawności politycznej …

Wniosek, żadne osiągniecie nagradzane na forum publicznym, nie jest przejawem geniuszu, lecz wspomnianej wyższej poprawności politycznej, do której musi być dopasowana każda teza i antyteza działania, niezgodnego z ideą słowa i myśli …

Reasumując, dekonstrukcja rodzi się poprzez społeczny strach, akceptujący kłamstwo braku spójności myśli, słów i działań …

Sadomasochizm, jest częścią każdej kultury hierarchicznej, stojącej na drodze prawu naturalnemu, równości i wolności.

Z dekonstrukcją społeczną wygrasz tylko wtedy, kiedy przestaniesz zwierzątka traktować na równi z ludźmi, lepsza jest jakakolwiek alienacja, niż obniżenie własnych lotów i działań duchowych, przez ignorancję i zatracenie w różnych formach deprawacji i demoralizacji wchodzących w zakres tolerancji wobec zła …

Pamiętajcie, dekonstrukcja, jest formą transmutacji alchemicznej, wpasowującej się w filozofowie tworzącą iluzje świata, w której rodzą się mentaliści, będący ofiarami dekonstrukcji …

Pamiętajcie, nie ma medytacji, jest tylko proces tworzenia pytania, na które zna odpowiedź inne nasze ja …

Dominacja, jest formą przerostu własnego ego, powstała w tej sposób idea manii wielkości, boi się oddać władzy, zdobytej za pomocą ideologii strachu …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/tag/strach/

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://trueshopl.wordpress.com
https://pomagam.pl/ligaswiat

Reklamy