Dekonstrukcja, czyli kiedy …

Dekonstrukcja, czyli kiedy równość i wolność, stały się użytecznym patriotyzmem i nacjonalizmem

Lechia, składała się z otwartych struktur poziomych i rodzinnych siedlisk wolnych oraz równych względem siebie ludzi, więc nie ma tutaj mowy o formie jakiejkolwiek państwowości, opartej na hierarchii i władzy człowieka na człowieku …

Logiczność tego stwierdzenia doprowadza do frustracji, każdego zdekonstruowanego człowieczka, szukającego prawdy w zamykających jego wiedzę – pojęciach opisowych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, za pomocą lustrzanej tradycji zdekonstruowanych myśli, słów i działań …

Mówi się społeczeństwu w środowiskach patriotycznych, narodowościowych następujące bzdury, mające zatrzymać was w ideologii państwa, za wszelką cenę :

Słowo nacjonalizm i słowo patriotyzm pochodzą z języka łacińskiego, ale nie mówi się wam, że język ten, był główną przyczyną dekonstrukcji myśli, słów i działań, wolnych i równych wobec siebie ludzi …

Więc słowo natjo – naród i słowo pater – ojciec, stały się więzieniami pojęciowymi dla grup niewolniczych, żyjących dla dobra władzy hierarchicznej, kultywującej wzorce religijne i cywilizacyjno kulturowe, przekazywane w ramach ideologii tradycji z ojca na syna i z matki na córkę.

Kult ojca wojownika i matki płodzącej dzieci na chwałę państwa, bierze się idei użyteczności człowieka – niewolnika w aspekcie podboju i mnożenia siły roboczej …

Gdzie w tym tożsamość wolności i równości ?

Jeśli nacjonalizm, oznacza ojcowską miłość do narodu, a patriotyzm, oznacza miłość do kraju – ojcowizny, to miłość bez wolności, oznacza kontrolowany – hierarchiczny system wartości, w którym dziecko – naród obywatelski, staje się narzędziem realizującym egocentryczne plany elit, żyjących na koszt społeczny …

Znani ojcowie narodów cywilizacyjnych i krajów kulturowych, tacy jak Hitler, czy Stalin … kierowani ojcowską miłość do użytecznych i głupich dzieci, prowadzili ogarniętych strachem i amokiem niewolników, do piramidy własnego ego.

Ojcowie, prowadzili i prowadzą po dziś dzień zastępy swych dzieci, na inscenizowaną godną śmierć, niosąca przesłanie potrzebnego władzy strachu … dzieci tyranów i psychopatów, bez słowa sprzeciwu, realizują szalone plany swych ojców i jego braci, zamkniętych w idei tajnego bractwa, tworzącego moc władzy …

Patriota i nacjonalista, to obywatel, twór psychologiczny o określonych zadaniach, prawach i obowiązkach …

Siła tkwiąca w amoku grupy, nie przekłada się na prywatne pragnienia indywidualistów, bowiem zdekonstruowany indywidualista, pragnie być podziwiany, pragnie kreować władny autorytet tworzący szacunek i wierność grupy, która aby spełniać wymogi przywódcy, musi być kontrolowana i lojalna …

Czy, nacjonaliści i patrioci, oderwali się od ideologi państwa i cywilizacji ? Czy, owi nacjonaliści i patrioci, trudzą się wytwarzając schronienie, odzież i pokoram, tak, jak robili to wolni Lechici ?

Nie, nacjonaliści i patrioci stanowią formę podziału, która scala ideologie władzy państwowej i urealnia jej iluzje … Czy, żołnierze którejkolwiek stroni konfliktu i podziału, różnią się, czymś od siebie ? Pragną oni tego samego, iluzji państwa, rządzonego przez władze, które rządzą nimi, realizując własne marzenia, kosztem ludu …

Jesteście wykorzystywani, aby budować kolejne ideologie wspierająca jedną prawdziwą ideologie władzy elit nad podzielonym ludem niewolników i najemników …

Posługujecie się ich symbolami, ich wiedzą, ich językiem, dekonstrukcja was dotyka, mieli i wydala w formie nowych słów, znaczeń i ideologii …

Gdzie, jest w tym tożsamość wolności i równości waszych przodków ?

Staliście się obywatelami naczyń połączonych, układów niewolniczych, nazywanych państwami, mega fabrykami, które pracują dla dobra regionalnych elit …

Albo wy i wasze dzieci zaczniecie myśleć w sposób wolny i indywidualny, łącząc altruizm z ujednoliconym sposobem komunikacji międzyludzkiej i funkcjonowania jednostkowego : myśl – słowo – działanie, na podstawie samostanowienia i samoograniczenia, albo nie będzie was wcale, bo maszyna systemu, jej edukacji i prawa strawi was i wydali, w postaci nowych form dekonstrukcyjnych, zmierzających w kierunku zmian gatunkowych – transhumanizm, który czeka na naiwnych, zagubionych niewolników poszukujących nowych doznań, wyzwań i bogów …

Domem każdego wolnego człowieka, jest jego miejsce urodzenia – siedlisko rodzinne – własność rodzinna, której wielkość pozwala na swobodne funkcjonowanie i wyżywienie rodziny, nie podlegającej instytucji zwanej państwem i urzędowi jakiejkolwiek władzy człowieka nad człowiekiem …

Tylko rodzina i miłość mają sens, a w kontaktach poza rodzinnych, musi istniej altruizm i samoograniczenie władnych dążeń …Żadna forma państwa, religii, hierarchii nie ma prawa istnieć w świecie wolności i równości … I jest tylko kwestią czasu, kiedy zdruzgotane i zdziesiątkowane stada, pójdą drogą moich prawd, tożsamych z bytem człowieczeństwa pierwotnego i wolnego …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://trueshopl.wordpress.com
https://pomagam.pl/ligaswiata

Wszystkie artykuły, są własnością intelektualną jej twórców i każda zarobkowa forma jej propagacji wiążące się z pisemną prośbą … Internet, musi być częścią realnego świata w innym przypadku iluzja wirtualnego życia wchłonie rzeczywisty świat myśli …

Dydymus

Reklamy