Człowiek i pomidor, czyli wszechświat i ja

Człowiek i pomidor, czyli wszechświat i ja

Kiedy tłumaczę dzieciom jak funkcjonuje wszechświat, proszę je aby wlały do umywalki trochę wody oraz płynu do kąpieli i poczekały aż woda się uspokoi, oto wszechświat nie ożywiony.

Nowy wszechświat, to spokojna drzemiąca w kompletnej ciszy materia, zastygła w oczekiwaniu na działanie Boga, siły wyższej, pragnąca nadać swemu otoczeniu nowy kształt, dążący poprzez doświadczenie, do rozwoju pragnącego ewolucji duchowej, bowiem ewolucja fizyczna, jest tylko chwilowym elementem dostosowującym organizm do nowych warunków bytowych.

I każdy z was, może przez chwilę stać się bogiem, jeśli wasze działanie zgodne z myślami, wywrze poprzez styczność, realny wpływ falowy na otaczającą go materie.

Dotknij opuszkiem palca lustra wody, a dźwięk niesiony kolejnymi falami zburzy stary porządek, tworząc konkretne reakcje na myśl i dźwięk słowa, będącego realnym działaniem Boga.

Popatrz, na uspokajającej się tafli pojawiły się nowe galaktyki, a każda galaktyka, to miliardy gwiazd i planet, które rodzą się i umierają na twoich oczach, bowiem sekunda dla Boga, to wieczność dla człowieka …

Zwykła piana i woda, może rozwiązać wszystkie problemy związane z działaniem wszechświata, wystarczy trochę wyobraźni, logicznego myślenia i umiejetność działania, wprowiającego myśli w rezonans falowy słów, będących przyczyną zmian w twoim otoczeniu …

Zauważ, że era atomu, to nowy porządek, spowodowany ruchem falowym zmieniającym strukturę rzeczywistości w teatr iluzji, wykorzystywany przez tych, którzy chcą wykorzystać władze dla własnych celów, tworzących raj na bazie społecznego piekła, bytowania w jaskini platońskiej.

Bogiem jest myśl, słowo – dźwięk – fala i działanie …

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/03/na-poczatku-byo-szesc.html

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/07/aby-naprawde-istniec.html

Myśl, mów, działaj …

Zbiezność trzech elementów tożsamości, dotyczy nie tylko człowieka, ale także całego świata natury.

Każda rzecz ożywiona, myśli, komunikuje się i działa w dwóch trybach :

– tryb prawa natury, logiczny sposób przetrwania, pozbawiony zasad moralnych, tryb występujący wśród fauny i flory

– tryb prawa naturalnego, logiczny sposób postępowania obejmujący wyższy stopień działań moralnych, dążący do ewolucji duchowej

Niestety, większość ludzi poprzez dekonstrukcje konstruktu psychologicznego, uważa i identyfikuje się, że zwierzęcym sposobem bytowania, co zmienia społeczeństwo w niebezpieczne stado zwierząt (zainfekowanych wirusem zniszczenia) snujących się po świcie, bez celu wyższego osadzonego na tożsamości rdzennej i dążeniu do porzucenia ciała na rzecz duchowości, wykorzystującej doświadczenia ciała fizycznego do kreowania własnego wszechświata, za pomocą myśli, słowa i działania …

Różnica pomiędzy człowiekiem a pomidorem

Aby nie być gołosłownym pomidor myśli, komunikuje się i działa poprzez wytworzenie elementów obronnych (wydzielanie jasmonianu metylu) skutkujących kanibalizmem wśród zagrażających ich życiu gąsienic …

Trzecia siła dzieląca gąsienice, nie jest osadzona jak u ludzi na sile dążącej do fetyszu władzy, ale chęci przeżycia.

Trzecia siła, powstała na łonie człowieczeństwa poprzez przeniesienie praw natury do stad człowieczych, co kładzie kres prawu naturalnemu.

Wniosek !

Nieracjonalne i szalone postępowanie człowieka następuje wtedy, gdy ktoś o nieczystych zamiarach, zastosuje na innym człowieku ideologie tradycji opartą na nałogach i popędach, doprowadzających do uzależnień w tym alkoholizmu, technomanii, lekomanii i narkomanii, wykorzystywanej do dekonstrukcji człowieka za pomocą bioinżynierii i inżynierii społecznej.

Natura już nie wpływa na wasze powonienie, smak i słuch, zastąpiła ją chemia i technokracja, tworząca nowy ład oparty na zniewoleniu, który tylko pozornie zniewoleniem nie jest …

Dzieje się tak, bowiem wasza wiara w słowa, nie jest zbierzna z myślami i działaniami władzy, która wypowiada uspakajające was magiczne reguły kłamstwa …

Dlaczego wierzycie w wykreowane przez kogoś wam wrogiego baśnie, bowiem boicie się odpowiedzialności za rzeczywistość, którą uczyniono taką trudną i zawiłą, że może z nią wygrać jej twórca – rządowy bohater, osadzający was w więzieniu jaskini platońskiej i na widowni teatru greckiego …

Strach, to słowo, które opisuje stado podlegające stałe kontroli ze strony władz …

Rozróżniacie prawdę od kłamstwa, iluzje od rzeczywistości i tożsamość od tradycji …

Skoro jesteś człowiekiem, dlaczego ulegasz prawu zwierząt, skoro jesteś władcą ziemi, dlaczego niszczysz własnego królestwo, czyniąc z siebie wirusa pochłaniającego samego siebie za pomocą postępu, nauki i technologii …

Logika ponad prawo i naukę !!!

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/flouryzacja-kontrola-mas.html

http://depopulacja.blogspot.com/2016/03/marihuana-ryby-i-gmo.html

Dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
Akademia Filozoficzna Dydymusa

P.s Cenzuruje się w świecie kłamstw, każdą prawdę, która wykracza poza ramy poprawności politycznej.

Według cenzorów z Tumblr, nasz blog filozoficzny zawiera przemoc i nagość … Sprawa już jest w prokuraturze, bowiem rasizm poprawności politycznej i amok ksenofobii, trzeba dusić w zarodku …

Google, za pomocą Google Search, cenzuruje nasze blogi na platformie blogspot.

Reklamy