Od nacjonalizmu do totalitaryzmu

Od nacjonalizmu do totalitaryzmu

Nie oszukujmy się, obracamy się w kręgu pojęć iluzorycznych, stworzonych na potrzeby sztuki teatralnej, opisującej świat skonstruowany na potrzeby elit …

Z racji czystej ciekawości, należy poinformować widzów o zachodzących dookoła nich manipulacjach …

Aby zachować nienaruszoną idee globalizmu w czasie społecznego niezadowolenia, globalizm musi przeobrazić się w niewygodny i agresywny nacjonalizm, czego doskonałym przykładem jest działanie masonów w Polsce, Anglii, na Węgrzech, Francji, czy USA.

Ten sprytny model chwilowego przekształcenia globalizmu w nacjonalizm, pozwoli z otwartymi ramionami przyjąć społeczeństwu totalitaryzm przebudowanej antytezy.

Nacjonalizm, nie ma nic wspólnego z narodem i tożsamością pierwotną, jest to celowe zatrzymanie społeczeństwa w otoczeniu iluzji opartej na amoku.

Społeczeństwo podatne na propagandę wielbi symbole państwa handlowego, wynosząc do roli świętych bóstw, przeszłych bogów, których znajomość zostaje przeniesiona w czasie za pomocą książek, czyli sfałszowanej historii, dostarczanej młodemu pokoleniu w formie propagandy edukacyjnej i tkwiącego w niej nakazu autoratywnego.

Dzięki temu, kontrola społeczna wzrasta dążąc do totalitaryzmu, przy czym sondaże społeczne i media wmawiają społeczeństwu, że odchodzimy od demokracji na rzecz ukochanego społecznie nacjonalizmu.

Nikt nie zauważa, że działania Obamy, Orbana czy Szydło, są działaniami prokomunistycznym ubranymi w stare szaty socjalizmu … Obama Care, 500 + … ,to stare masońskie sztuczki, prowadzące donikąd, ponieważ metoda Robin Hooda, prowadzi do chaosu, zwiększenia cen, opłat i podatków …

Otwarte umysły widzą, że władza kontroluje coraz bardziej rozchwiane i rozkochane w iluzji społeczeństwo, pozbawiane z dnia na dzień ostatków prawa i wolności …

Ale mówienie prawdy jest niepoprawne politycznie, liczy się chwila, tu i teraz, amok debili powiewających flagami, machających krzyżami i wybierających marionetki na nowych bogów godnych świąt i pomników.

Społeczeństwo, podzielone na kolejne wyremontowane opcje, pragnie zmian teatralnych dekoracji i fasad urzędów.

Nowa sztuka, ulubieni aktorzy, występy gościnne, strach, sensacja, szok, cisza i z aktu na akt zbliżamy się do zakończenia spektaklu, prowadzącego do zmiany tytułu na afiszach.

Już część widowni, nie może się doczekać, aby nieoczekiwana zamiana miejsc doprowadziła do medialnego przeobrażenia ofiar w katów i katów w ofiary.

Przez tego chcecie kretyni … Czym dla was teatr rzeczywistości, różni się od filmu, serialu i telewizji, gry i codziennego kłamstwa … ?!

Społeczeństwo jest tak głupie … że ład poprawności politycznnej staje się wyznacznikiem ludzkiego „intelektu” …

Nie ważne, czy mamy do czynienia z koncertem, mszą, czy wystąpieniem politycznym, zawsze mamy do czynienia z teatrem greckim, groteską i dramatem, czyniąca z ludzi bezradną masę, która żyje emocjami wyzbywając się logiki i prawdy.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/03/theatron-i-tryptyk-czyli-zycie-zwane.html

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/03/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/04/epikur-i-dziedzictwo-zaprzysiezonych.html

Ludzie mądrzy, nie będą nikogo wyprowadzali z teatru iluzji państwa, czy kościoła, po prostu tryptyk teatru greckiego wraz z aktorami, marionetkami i widzami musi spłonąć … przygotowując nowe pole bitwy dla filozofów, kreujących wasze myśli i wasz świat.

Globalny terroryzm, jest dziełem waszych panów premierów, prezydentów i ludzi cienia – filozofów, a wy swoją biernością, bezsensownym życiem niewolników, doprowadzicie do sytuacji w, której ludzie chcący was wyzwolić – poświęcą was dla dobra ziemi, którą niszczycie dla tych, którzy wami rządzą.

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/04/swiatowy-dzien-ziemi-lub-miedzynarowej.html

Ten, kto nakazem prawa stanowionego, czyli strachem, niszczy życie matki ziemi, łamie prawo naturalne stając się intruzem, staje się wrogiem matki natury i logiki.

Logika nie każe wycinać drzew i budować miast aby przestępcom było łatwiej sięgać po stada zniewolonych pracowników …

Logika, każe budować z kamieni tam, gdzie przyroda stworzyła polane i uprawiać tam gdzie działanie człowieka nie wpływa na stan natury, co przyczynia się do rozwoju rasy ludzkiej za pomocą pracy, dążącej do dobra i dobrobytu dla danej jednostki, rodziny lub jedności społecznej opartej na strukturze poziomej, bowiem hierarchia dąży do zapewnienia raju jednostce i jej rodzinie, na bazie pracy wykorzystywanego stada.

Politycy, księża, celebryci … dążą do poprawności politycznej prowadzącej od wieków, do narzucenia prawdzie etykiety teorii spiskowych, bowiem każdy z nich dobrze wie, że koniec hierarchii, jest ich końcem.

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

Teorie, są formą kreowania zajęcia bezużytecznym nierobą, zasłaniającym się tytułami naukowymi i społecznymi. Pokolenie po pokoleniu, aktorzy udający autorytety, wykorzystują ludzką niewiedzę do kreowania własnego raju …

Żadne odkrycie naukowe … , nie przyczyniło się dla matki ziemi i zwykłego człowieka.

Każde tak zwane odkrycie, czy przełom naukowy przyczynia się tylko i wyłącznie do zwiększenia kontroli społecznej i konsumpcji, co czyni z odkrywcy bestie żerująca na społeczeństwie.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/11/kosumpcjonizm/

Iluzja nauki, jest sprzeczna z naturą, a iluzja hierarchii jest pozbawiona logiki i wytwarza model żerowania silniejszego na słabszym …

Wszyscy nacjonaliści, mówią wam o globalizmie, jednak nikt nie mówi wam o bestii czującej się za nacjonalizmem.

Już zapomnieliście, że nacjonalizm powołany do życia przez tajne bractwa i filozofów powstał w czasach antycznych i wielokrotnie był używany w celu przekształcenia sceny teatralno – religijno – politycznej : druga wojna światowa wykorzystała totalitaryzm Hitlera, do stworzenia tezy – kapitalizm i antytezy – komunizmu, socjalizm wykorzystał JP II do wprowadzenia osadzonej na nacjonalizmie tezy ( demokracji ) przeciw antytezie ( socjalizmu ) …

Nacjonalizm w postaci Piłsudskiego, rozbroił wojsko polskie przed drugą wojną światową, dziś to samo funduje wam team Kaczyński – Macierewicz …

( Zauważ, aktorzy dają pośrednie role Marionetkom, takim jak Petru, czy Kukiz, tylko po co ?

Idioci ubarwiają sztukę i dają możliwość zmiany scenerii sztuki lub aktu.

Ludzi takich wciąga się także do tajnych bractw, bowiem ich głupota i pociąg do fetyszu pieniądza i tytułu, przez chore ambicje, doprowadzą ich do kochanego społecznie upadku …

Nie ludzie nie są sami w sobie złośliwi, ale tak ich wychowano, wyścig szczurów który funduje wam edukacja, kariera, społeczeństwo aprobuje niszczenie kogoś kosztem własnego iluzorycznego szczęścia …

Mason Tadeusz Dołęga – Mostowicz, przedstawił to w Karierze Nikodema Dyzmy … Konsekwencje przeciwstawienie się systemowi ten sam autor przedstawił w powieści : Doktor Murek zredukowany …

Nie szukajcie prawdy tam gdzie jej nie ma, prawdę ukrywa się blisko was, tylko brak logiki, mądrości oraz odwagi stają na drodze waszego oświecenia … )

Jedni dają wam wartości pro demokratyczne, drudzy wartości nacjonalistyczne, jedni i drudzy chcą żyć tak jak żyli ich ojcowie i … na wasz koszt …

Bowiem nikt z was nie wie, że żyjecie iluzją, nie znając własnej tożsamości w której naczelną rolę odgrywa równość i wolność, osadzona na samostanowieniu, prawie naturalnym i strukturze poziomej.

Nie ma przygotowań do nwo (nowego porządku świata) , bowiem nowy porządek świata, to okres panowania danego przedstawienia teatralnego opartego na podziale politycznym lub religijnym.

Teatr iluzji, dzieli okres panowania danego przedstawienia na akty trwające 3/4/5 lat, całość sztuki systemowej trwa od 30/50 do 100 lat.

Nie ma też chęci wdrożenia rządu światowego, bowiem rząd światowy jest znany od tysięcy lat … Rząd Światowy, składa się z instytucji globalnych i regionalnych powstałych na bazie struktury sumeryjskiej i prawa Me oraz 42 zaprzeczeniach bogini Maat…

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/04/wielkanocny-rytua-podnosci.html

http://czuwajacy.blogspot.com/2017/03/filozofowie-demony-teatralne-dekoracje.html

Globalne transformacje, o których tak chętnie mówił Warburg, Rockefeller czy JP II, trwają ciągle, w kółko i na nowo, a ich scenariusze są korygowane w czasie rzeczywistym na bazie kalendarzy rytualnych oraz na bazie aktywności planet i gwiazd.

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/01/slady-sonia-faszywa-flaga-i-gwiazdy.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/04/swiatowy-dzien-ziemi-lub-miedzynarowej.html

Bliscy nam i naszym sercom bracia Palestyńczycy, Aborygeni, Indianie, Słowianie … dokonują już wewnętrznej dekonstrukcji i transformacji tajnych bractw i urzędów globalnych aby zajmując stanowiska rangi mistrzowskiej, przejąć kontrole nad światłem.

Cel : powrót do prawa naturalnego, samostanowienia, równości, wolności, samoograniczenia i struktury poziomej, która uratuje ziemię przed nieodpowiedzialnymi ludźmi i ich niewolnikami …

Liga Świata
Dydymus
Samostanowienie i Samoograniczenie
Akademia Filozoficzna Dydymusa

Reklamy