Ukryta ręka, kult waginy, czyli wstęp do manipulacji pierwotnej

Ukryta Ręka i Kult Waginy, czyli wstęp do manipulacji pierwotnej

Na trop tego sekretnego tematu naprowadziłem was kilka lat temu publikując poniższy tekst :

http://filozofia-nwo.blogspot.com/2016/02/nikola-tesla-i-wojciech-dydymus.html

Filozofowie czerpiący z nieba (3/6/7/9/X/13 – kult Słońca, Ikara i Saturna ), i kapłanki czerpiące z natury (3/6/9/X/12, Kult Wenus i Marsa), czyli czym jest marynarka, muszka i krawat ?

Marynarka z swoim klasycznym wcięciem w kształcenie litery V, jest symbolem kobiecości i wiąże się bezpośrednio z kultem waginy.

Natomiast, marynarka noszona razem z muszką oznacza nieskończoność życia i idei mnożenia gatunku ludzkiego.

Inną role odgrywa krawat, będący symbolem sznura noszonego przez niewolników na znak zniewolenia i oddania.

Zauważmy, że symbol ukrytej ręki wiąże się bezpośrednio z marynarką, surdutem – waginą … ,co wskazuje na symbol „odebrania porodu” – myśli, rodzącej się w umyśle anonimowego akuszera, który tą myśl wydobywa na światło dzienne nadając jej sekretny kształt płodu ideowego, rosnącego między nieświadomymi ofiarami zachodzących działań …

Ukryta Ręka

Niewielka grupa osób, tworzy sitwę o zasięgu międzynarodowym, której celem jest utrzymanie władzy i dobrobytu dla przyszłych pokoleń.

Władza, to sposób kreacji życia opartego na modelowaniu społeczeństwa (inżynieria społeczna) według konceptu bezproduktywnego żerowania na bazie teatralnych sztuk, angażujących niewolników do prac na rzecz szeroko ponętnych elit wytwarzających ciekawość, wiarę i strach.

Nici wszystkich organizacji, partii, religii, monarchii … łączą się w jednym punkcie ludzkiego egocentryzmu, bezlitośnie wykorzystującego ludzką prostotę i ułomność.

Symbol ukrytej ręki znajdziemy wśród przedstawicieli różnych sztuk (królewskich) teatralnych, nazywanych systemami, monarchiami i religiami …

Jeśli szukasz w tym przypadku, czy ukrytego spisku, muszę cię rozczarować, bowiem nie ma żadnej wielkiej konspiracji, jest powszechna akceptacja kłamstwa kastowości, której przedstawiciele żerują na was poprzez sztuczną idee hierarchii i pieniądza, na co godzicie się, wierząc w realia sztuki teatralnej.

Stalin i Waszyngton, to przedstawiciele dwóch przeciwstawnych sztuk teatralnych, nazywanych ideologiami filozoficznymi, które opierają się na wytworzeniu tezy i antytezy sztucznego problemu, który angażują poprzez strach i ciekawość marionetki ulegające fanatycznej wizji władzy, jaką ma każdy idiota pozbawiony prawa naturalnego, kontroli społecznego, odpowiedzialności przerzuconej na władze i dowództwo …

Ukryta ręka, wydobywa płód z waginy swojej jaźni, kształtuje go i wypuszcza idee jak zatruty owoc – omen, wśród zmanipulowanych ludzi, niezdających sobie sprawy z konsekwencji swych wyborów, dążących do podziału społecznego oraz walki i wojny, nie mającej podstaw moralnych i logicznych.

Dzisiejsze myśli dążące ku demokratycznym państwom, nie niosą żadnego nowego trendu, który powstał poprzez zbieg okoliczności … to wytwór jednej i tej samej ideologii – sztuki władzy, ubranej w nową nazwę i zmienione formy represji społecznej, nową koncepcje propagandy, dekonstrukcji i poprawności politycznej, w której człowiekowi poprzez ograniczony wybór, wmawia się istnienie wolności w systemie kastowo hierarchicznym, w którym nie ma równości, a tym samym powyższej wolności.

Brak logiki, nie staje otumanionym masom widzów teatralnych, na drodze akceptacji iluzji, jako rzeczywistości.

Ludzie walczą tylko pozornie z władzą, bowiem walcząc z tezą stają na czele rewolucji antytezy, podczas której teza staje się kolejną antytezą … , metoda pogoni kota za światłem latarki (lub za cieniem), jest najprostszym rozwiązaniem dla elit, które rotacyjnie wymieniają się przy źródle władzy.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Ludziom łatwo było wmówić, że Napoleon trzymał rękę pod surdutem, pod kamizelką, ponieważ miał wrzód żołądka lub chorobę skóry …

Jednak jeśli przypatrzymy się na powszechność tego symbolu, gestu, zrozumiemy, że nie ma tutaj logicznego wytłumaczenia i stoi za tym moda – rodzaj ukrytej informacji, której przesłanie dociera do właściwych osób patrzących na obraz, rycinę, rzeźbę, czy zdjęcie …

Święty Królewski Łuk ( Royal Arch)

Ten stopień masońskiego wtajemniczenia ustawia elity ponad masońskie bękarty będące elementami ofiarnymi składanymi na ołtarzy władzy.

O co tutaj chodzi, system ustrojowy, religijny … , składa się z dwóch głównych opcji, oraz pod opcji wykonujących konkretne działania wpływające na podział społeczny (np : teza PiS, antyteza PO, pod opcje Nowoczesna i Kukiz’15, które znikną po wykonaniu zadania … ) na fali lini propagandowej i dekonstrukcji.

http://ligaglobu.blogspot.com/2016/12/wielka-13.html

I tutaj, mamy do czynienia ewidentne z ideą ukrytej ręki, gdzie niewiadoma postać za kulisami kreuje i finansuje powstanie pod opcji partyjnych, w taki sposób aby ta po wykonaniu zadania zaczęła się samoistnie rozpadać …

Triple Tau, to symbol 13 stopnia wtajemniczenia rytu Szkockiego lub 7 stopień wtajemniczenia rytu York (The Royal Arch Degree), symbol ten znany jest również pod nazwą Masońskiej Tajemnicy.

Podczas inicjacji wypowiadane są następujące słowa :

” Członek tego stopnia nazywany jest towarzyszem i ma prawo do poznania tajemnic zakonu … ”

Brat, staje się towarzyszem odpowiedzialnym za przenoszenie tajemnicy władzy między pokoleniami, wiąże się to, również z zapewnieniem bytu rodzinom poświęcających się marionetek – braci stopni niższych.

Wszystko to wychodzi od stowarzyszenie Pitagorejskiego, które w ten sposób tresowało swoich uczniów.

Dopiero po 5 latach uczeń, mógł uczestniczyć w rytuałach razem z mistrzami i zwracać się do niech za pomocą formuły : towarzyszu.

( Jeśli nie rozumiesz, spójrz ma zdjęcie marionetki Petru stojącego za plecami mistrza Balcerowicza, i porównaj to z dzisiejszymi zdjęciami, gdzie Petru pozuje w pozach rangi mistrzowskiej … )

” Jeśli przechodzimy do Royal Arch, otrzymujemy wspaniały zastrzyk wiedzy, pozwalającej kreować swój własny piramidalny świat egocentryzmu …

Royal Arch, zostało zbudowane na bazie stowarzyszenia Plus Ultra, które poprzez wiedzę tajemną – manipulację, potrafiło zniszczyć jakąkolwiek formę ludzkiej intuicji poprzez system instytucji wychodzących poza obszar skrajnego anormalnego absurdu … ”

http://ligaglobu.blogspot.com/2016/12/ultra-plus.html

Adepci tego stopnia wtajemniczenia poznają sekretne, święte imię Boga.

” Stopień ten ujawnia tobie nieopisane, wzniosłe i ważne informacje, które zniszczą wszystkie poprzednio podane tobie prawdy.

Dojdziesz do rzeczywistych szczytów i doskonałości starożytnych murów.

Alfa i Omega, to zrobi wrażenie na twoim umyśle, bowiem nie ważne są wieki i tysiąclecia, ważna jest władza płynąca ze zrozumienia … ”

I jak już wiecie, jak kreować władze poprzez Alfę i Omegę … ?! Gwarantuje wam, że w informacji tej zawarte są wszystkie potrzebne adeptowi dane do stworzenia ideologii, armii i muru obronnego …

( Jahbulon : https://ligaswiatowa.wordpress.com/2014/11/16/slowo-ktorego-strzeze-masoneria/ )

Wszystkie narody świata wymieniają imię jednego Boga, w różnych formach regionalnych :

1. JAH. To imię Boga znajdziemy w Psalmie 68. W. 4/5. ( Radzę szukać w oryginałach )

2. BAAL LUB BEL. To słowo oznacza pana, władcę lub posiadacza, wiele narodów Wschodu określało Baala: Panem wszystkich rzeczy i mistrzem świata.

3. ON. Pan był czczony pod tym imieniem przez Egipcjan.

Jeśli zaczynasz kojarzyć, nie ograniczaj się do poprawności politycznej.

Wyobraź sobie trzech niewolników powracających do Jerozolimy z Babilońskiej niewoli … teraz następuje ceremonia przepełniona symboliką, której opis zająłby ok. 300 stron, pomińmy to i skupmy się na faktach.

W pewnym momencie, wtajemniczany jest proszony o zapoznanie się z tajnym hasłem i znakiem czynionym dłonią …

Moje słowa to : Shem, Japhet i Adoniram; mój znak to: kładę rękę na piersi pod ubraniem, jest to wzór przekazany nam przez Boga za pomocą słów Mojżesza.

( Księga Wyjścia (Wj), Rozdział 4

1 Na to powiedział Mojżesz: {{A jeśli nie uwierzą i nie usłuchają słów moich, mówiąc, że Pan nie ukazał mi się wcale?}} 2 Wówczas Pan zapytał go: {{Co masz w ręku?}} Odpowiedział: {{Laskę}}. 3 Wtedy rozkazał: {{Rzuć ją na ziemię}}. A on rzucił ją na ziemię, i zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. 4 Pan powiedział wtedy do Mojżesza: {{Wyciągnij rękę i chwyć go za ogon}}. I wyciągnął rękę i uchwycił go, i stał się znów laską w jego ręku. 5 {{Tak uczyń, aby uwierzyli, że ukazał tobie Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama Bóg Izaaka i Bóg Jakuba}}.

6 Ponownie rzekł do niego Pan: {{Włóż rękę w zanadrze!}} I włożył rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, była pokryta trądem białym jak śnieg. 7 I rzekł znów: {{Włóż rękę w zanadrze!}} I włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją po chwili wyciągnął, była taka jak reszta ciała.

8 {{Tak więc, jeśli nie uwierzą i nie przyjmą świadectwa pierwszego znaku, uwierzą świadectwu drugiego znaku. 9 A gdyby nawet nie uwierzyli tym dwom znakom i nie zważali na mowę twoją, wówczas zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz na suchą ziemię; a woda zaczerpnięta z Nilu stanie się krwią na ziemi}}.

10 I rzekł Mojżesz do Pana: {{Wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny, od wczoraj i przedwczoraj*, a nawet od czasu, gdy przemawiasz do Twego sługi. Ociężały usta moje i język mój zesztywniał}}. 11 Pan zaś odrzekł: {{Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym, czyż nie Ja, Pan? 12 Przeto idź, a Ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić}}. 13 Lecz Mojżesz rzekł: {{Wybacz, Panie, ale poślij kogo innego}}. 14 I rozgniewał się Pan na Mojżesza, mówiąc: {{Czyż nie masz brata twego Aarona*, lewity? Wiem, że on ma łatwość przemawiania. Oto teraz wyszedł ci na spotkanie, a gdy cię ujrzy, szczerze się ucieszy. 15 Ty będziesz mówił do niego i przekażesz te słowa w jego usta. Ja zaś będę przy ustach twoich i jego, i pouczę was, co winniście czynić. 16 Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu, on będzie dla ciebie ustami, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem*. 17 A laskę tę weź do ręki, bo nią masz dokonać znaków}}.

18 I odszedł Mojżesz, a wróciwszy do teścia swego Jetry, powiedział mu: {{Pozwól mi iść z powrotem do braci moich, którzy są w Egipcie, aby zobaczyć, czy są jeszcze przy życiu}}. Jetro powiedział do Mojżesza: {{Idź w pokoju}}.

19 Pan powiedział do Mojżesza w Madian: {{Wracajże do Egiptu, gdyż umarli wszyscy ci, którzy czyhali na twe życie}}. 20 Wziął Mojżesz swą żonę i synów, wsadził ich na osła i powracał do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz ze sobą laskę Boga.

21 Pan rzekł do Mojżesza: {{Gdy będziesz zbliżał się do Egiptu, pamiętaj o władzy czynienia wszelkich cudów, jaką ci dałem do ręki, i okaż ją przed faraonem. Ja zaś uczynię upartym jego serce, że nie zechce zezwolić na wyjście ludu. 22 A ty wtedy powiesz do faraona: „To mówi Pan: Synem moim pierworodnym jest Izrael. 23 Mówię ci: Wypuść mojego syna, aby mi cześć oddawał; bo jeśli zwlekać będziesz z wypuszczeniem go, to Ja ześlę śmierć na twego syna pierworodnego”}}.

24 W czasie podróży w miejscu noclegu spotkał Pan Mojżesza i chciał go zabić. 25 Sefora wzięła ostry kamień i odcięła napletek syna swego i dotknęła nim nóg Mojżesza, mówiąc: {{Oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie}}. 26 I odstąpił od niego [Pan]. Wtedy rzekła: {{Oblubieńcem krwi jesteś przez obrzezanie}}.

27 Do Aarona powiedział Pan: {{Wyjdź na pustynię naprzeciw Mojżesza}}. Wyszedł więc, a gdy go spotkał w pobliżu góry Boga, ucałował go. 28 Mojżesz opowiedział Aaronowi o wszystkich słowach Pana, który go posłał, oraz o wszystkich znakach, jakie polecił mu wykonać. 29 Poszli więc Mojżesz i Aaron. A gdy zebrali całą starszyznę Izraelitów, 30 powiedział Aaron wszystko to, co Pan mówił Mojżeszowi, ten zaś wykonywał znaki na oczach ludu. 31 I uwierzył lud, gdy słyszał, że Pan nawiedził Izraelitów i wejrzał na ich ucisk. A uklęknąwszy, oddali pokłon. )

Pierś i łono, symbole, znaki, konspiracja bractwa esseńczyków, która przetrwała poprzez pisma mistyczne uważane za święte.

Serce, to łono ?

Dlaczego ?

Ręka odpowiada za to co robimy, można to zinterpretować w następujący sposób : zrobisz to, co pomyślisz w sekrecie przed innymi, a słowa nie ujawnią tego, co powiedzą twoimi towarzyszom ukryte symbole.

Każda myśli to płód, a serce twoje jest jak wagina rodząca emocje i myśli inspirowane przez filozofię masońską, która nigdy nie odda władzy plebsowi.

Ubranie jest teatralna kurtyna i teatralny strój, ukrywające prawdziwego człowieka, który za pomocą owego przebrania i teatru realizuje wizję władzy nad światem.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/03/theatron-i-tryptyk-czyli-zycie-zwane.html

Przykładowa polityka teatralna Napoleona Bonaparte

Napoleon został zainicjowany w Philadelphe Lodge w 1798 roku.

Jego bracia, Józef, Lucjan, Louis i Jerome, byli również masonami.

Pięć z sześciu członków Napoleońskiego Wielkiego Konsulatu Imperialnego, także było masonami, podobnie jak sześciu z dziewięciu imperialnych oficerów i 22 z 30 Marszałków Francji.

” To dziwne, ale każdy naukowiec badający relacje Napoleona z masonerią natychmiast tracił fundusze, posadę lub życie.

Chaos wywołany przez Napoleona miał związek z jego uczestnictwem w bractwie Filadelfian – Iluminatów, którzy zdobywali każdy kraj w wyniku wojen lub rewolucji … ”

Pisze o tym w swoim eseju J.E.S. Tuckett :

” Istnieją bezsporne dowody, że Napoleon znał charakter i cele masonerii, godząc się na role marionetki i ofiary zapisanej na kartach historii, dla dobra elit … ”

Napoleon ( litera N, to odpowiednik tao skupiającego dwie przeciwstawne łączące się litery V ), w 1813 roku, kiedy został pokonany pod Lipskiem, powiedział :

” Bitwa Narodów, była wynikiem działań Gabinetu Osobliwości i ich najemników. ”

Karl Marx, był mistrzem loży Wielkiego Wschodu (32), ideologia ateizmu i socjalizmu, a nawet demokracji, nie jest sprzeczna z ideą jakiejkolwiek religii, ponieważ ustrój i religia, to formy kontrolowania stada przez elity.

Bóg w ujęciu stowarzyszeń braterskich i siostrzanych, to forma człowieka pochłoniętego ideą egocentryzmu, który posiada zdolność kreowania z mas ludzkich taniej siły roboczej i produktu obrabianego za pomocą inżynierii społecznej i różnych form fetyszu .

Konwersja systemowa, religijna będąca częścią planu ewolucyjnego, była wpajana gatunkowi ludzkiemu od czasu powstania idei władzy budowanej na zabiciu pojęcia równości i wolności społecznej i osobowej.

Wykorzystanie zjawiska ciekawości, wiary i strachu, pozwoliło wybranym jednostkom na zapanowaniem nad gatunkiem człowieczym, który został skłócony poprzez pojęcie rasy, religii, wiary, hierarchii i fetyszu rzeczy, którym dorobiono wartość opisową poprzez chciwość i zazdrość.

George Washington, był jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych i jest uważany za „najważniejszego amerykańskiego Masona”.

Washington, jest prawie zawsze pokazywany na obrazach w całości, aby odbiorca mógł dostrzec symbolikę jego sylwetki wyrażanej przez teatralne pozy głowy, rąk i nóg.

Ciekawostką jest, że mania wielkości i liczne urojenia, doprowadziły marionetkowe postacie Ryszarda Petru, Leszka Balcerowicza, czy Radosława Sikorskiego …, do kopiowania póz masońskich mistrzów …

Moc władzy rzuca się niektórym idiotom na mózg, jednak marionetki nigdy nie są wstanie dostrzec, kiedy zmienia się ich rola kreowana przez mistrza danej rozgrywki.

A przyjdzie taki czas, kiedy mistrzami zostaną ludzie, dążący do zniszczenia masonerii i oświeconych od środka, za pomocą drogi symboli.

Wolfgang Amadeusz Mozart, jest uważany za jednego z najbardziej płodnych i wpływowych kompozytorów muzyki.

Mozart, został zainicjowany w austriackiej loży Zur Zur Wohltatigkeit 14 grudnia 1784 roku.

Wszystkie główne zasady masońskie zostały zawarte w masońskiej operze : Czarodziejski Flet.

Zauważyć należy że teatr grecki, teatr religijny, dostrzegany jest dziś w kościele, operze, teatrze, filmie i musicalach oraz samej polityce gdzie aktor „wyśpiewuje” role przeciwną wytworzonej antytezie.

O co tu chodzi – o jednolity teatr zakodowany w słowach.

Semiotyka (od greckiego semeiotikòs, czyli dotyczący znaku) albo semiologia, zwana jest także ogólną teorią znaków.

Ogólna, formalna czyli logiczna teoria języka rozumianego jako system znakowy, zajmująca się językiem w aspekcie jego racjonalności i sprawności w aktach poznania i komunikowania.

Jednym słowem od narzędzia do przekazywania prawdy – język rdzenny dochodzimy do manipulacji słowem, wyrazem, znaczeniem, czyli dekonstrukcji …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/03/ideologia-poprawnosci-politycznej-i.html

Również muzyka zawiera 100% zwrotów i form masońskich, zawartych w semiotyce muzycznej …

Semiotyka opiera się na trzech filarach:

Znak (symbol) – utworzony przez człowieka i odbierany przez jego zmysły np. słowo (napisane, wypowiedziane).

Kod (sposób dekonstrukcji) – system znaków np. taniec.

Kultura (kult) struktura, w której zanurzone są znaki i kody.

( To nie jest teatr i tworzenie iluzji ?

Według definicji de Saussure’a znak zbudowany jest z dwóch elementów: znaczącego i znaczonego.

Pierwszy to jego fizyczna reprezentacja np. obraz, słowo, fotografia, znak drogowy, a drugi to pojęcie z nim powiązane.

Francuski masoński teoretyk semiologii, Roland Barthes opracował model, który uwidocznił wpływ znaków i kodów na postrzeganie i interpretowanie rzeczywistości przez jednostki.

Jego model opisuje dwa porządki funkcjonowania przekazu. W pierwszym (rzeczywistość i znak) znajdują się fizyczna reprezentacja znaku i jego element znaczony, w drugim zaś, osadzonym w kulturze, konotacja i mit.

Mit nie oznacza tutaj nieprawdziwej historii, tylko skomplikowane konstrukty tłumaczące i naturalizujące w danych kulturach pewne aspekty rzeczywistości np. mit kobiety – opiekunki ogniska domowego)

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/02/zastapienie-kultury-i-cywilizacji.html

Na ten przykład, masońska ceremonia inicjacji rozpoczyna się od trzykrotnego pukania kandydata do drzwi loży, co przekłada się na rytm, symbolikę i zapis nutowy.

Liczba 3 pojawia się w operze Mozarta Czarodziejski flet w uwerturze, co sugeruje otwarcie inicjacji masońskiej.

Muzyczny Progresja Czarodziejskiego fletu oparta jest na złotym stosunku (1,6180 …), a słuchacz nieświadomie bierze udział w przedstawieniu skierowanym do członków szkół misteryjnych.

Oto kompozycje stworzone przez Mozarta do stosowania w lożach masońskich:

– Gesellenreise, stosowana przy inicjacji nowych czeladników
– Kantata na tenor i chór męski – Die Maurerfreude ( zwana „radością murarską”)
– Masońska Muzyka żałobna (Maurerische Trauermusik)
– „Zur Neugekrönten Hoffnung”
– Kantata na tenor i fortepian – Die ihr die unermesslichen Weltalls Schopfer ehrt
– Mała masoński Kantata (Kleine Freimaurer-Kantate) zatytułowana – Laut verkünde unsre Freude …

Markiz de Lafayette, był masonem 33. stopnia. Człowiek ten stał za rewolucją amerykańską i francuską.

Lafayette, był także honorowym Wielkim Komandorem Najwyższej Rady w Nowym Jorku.

O jego znaczącej roli przemawia fakt, iż jego nazwiskiem nazwano 75 lóż masońskich w samych stanach zjednoczonych. Radzę sprawdzić dlaczego nie mniej popularnym nazwiskiem wśród masonów jest nazwisko Kościuszki.

Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III (ur. 4 lutego 1746 w Mereczowszczyźnie, zm. 15 października 1817 w Solurze) – inżynier wojskowy, fortyfikator, polski i amerykański generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–1783), Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej (1794).

Salomon Rothschild, był założycielem wiedeńskiego oddziału „wybitnej firmy” Mayera Amschela Rothschilda, która zajmowała się wymyślaniem i finansowaniem wojen na, które dostarczała tak jak i dziś własnych najemników.

Człowiek ten był prekursorem doktryny walki o wolność w imię masońskich ideałów. Te ideały nazywane są tak jak tytuł danej sztuki – Rewolucja Francuska, Lutowa …

Simon Bolivar

Znany jako „El Libertador” (wyzwoliciel) Bolivar jest uważany za „George’a Washingtona Ameryki Południowej”.

” Wyzwoliciel ” wstąpił do masonerii w Kadyksie w Hiszpanii, a stopień mistrzowski Rytu Szkockiego otrzymał w Paryżu wraz z tytułem szlacheckim w komandorii templariuszy.

Od 1807 roku,Bolivar pełni funkcje mistrza protektora w loży nr.1 w Wenezueli.

Bolivar był także prezydentem Kolumbii, Peru i Boliwii w 1820 roku. Należał do zakonu wyzwolenia przy loży Nr 2 w Peru.

W 19 i 20 wieku, dokonano rozbioru obu Ameryk, dostosowując narody do kultury i cywilizacji masońskiej …

http://ligaziemi.blogspot.com/2017/02/szkoa-frankfurcka-przeksztacenie.html

Wieki rozumu i oświecenia, kreowane są i były przez psychopatów masońskich, którzy tresowali masy społeczne za pomocą strachu, ciekawości i wiary w rzeczywistość obserwowanych sztuk teatralnych.

Filozofowie, kapłanki i elity ukrywają się za drzwiami fasady tryptyku, którego rozlanie została przez was odkryta.

Filozofowie to umysł, kapłanki to ciało, posługujące się demoralizacją jako bronią, a elity świeckie i religijne, to marionetki, tworzące podział społeczny poprzez idee wiary, propagandy i agitacji społecznej.

Fundament filozofii i pradawnych wierzeń są motorem napędowym elitarnych kast społecznych kontrolujący masy społeczne.

Jednak głównym elementem manipulacji jest popęd płciowy, który w rękach czarownic (Hex) staje się kluczem do deprawacji społecznej.

Kult waginy i penisa, widoczny jest wszędzie w kościołach, bankach, urzędach, miastach i symbolach wojskowych, czy naukowych …

Gest ukrytej ręki, jest historycznym dowodem wskazującym na głupotę społeczną, która oddała się w ręce psychopatycznej hierarchii …

Konfucjusz powiedział kiedyś :

” Znaki i symbole rządzą światem, a głupcom wydaje się, że robią to nic nieznaczące słowa i prawa … ”

Słowa i prawa zostaną zapomniane, a symbole pozostaną żywe na wieki, jedyne co się zmienia to siła, która tymi symbolami rządzi …

Liga Świata
Dydymus
Samostanowienie i Samoograniczenie

P.s

Dzisiaj 20.03.2017r, we Francji odbędzie się debata masońskich i kandydatów na prezydenta – główny symbol 5 ramienna gwiazda V.V.V.V.V. Vi Veri Vniversum Vivus Vici

” Mocą prawdy żyjąc, żywy podbiłem (wszech)świat ” lub ” dzięki mocy prawdy, ja, śmiertelny, podbiłem wszystkie stworzenie ”

Vir [człowiek], Vis [moc], Virus [Trucizna], Virtus [męskość] i Viridis [zielony, młody, pełen życia].