33 liczba mądrości 

Na świecie jest zbyt dużo kłamców oraz aktorów zwanych księżmi, władcami i politykami, którzy udają mistyków, mędrców, mistrzów i czarodziei, będąc w istocie demonami egocentryzmu, czyli psychopatami, pragnącymi za pomocą kodów słów i idei siły oraz władzy kontrolować ludzi.

Demony odbierają tobie przez tytuły, kasty i schematy hierarchiczne zwane etatyzmem równość, zwaną wolnością. 

33 segmenty kręgosłupa nazwane są jakubową drabiną, schemat ten znajdziemy we wszystkich księgach mistycznych sygnowanych przez Zaprzysiężonych, Nikolaitów i Esseńczyków …

Kiedy wspinamy się na szczyt mądrości, dopiero wtedy stajemy się kopią boga i potrafimy odnaleźć raj własnego umysłu, świętej świątyni, która zawsze jest w nas, więc budowanie świątyń religijnych, jest tylko kłamstwem demonów, które chcą poprzez system kastowy kontrolować populacje ludzką utrzymująca elity przy wiecznej władzy.

33 kroki wtajemniczenia w masonerii, stanowią pierwszy krok do poznania drogi przeznaczenia wolnego człowieka, jakim jest jego wolny umysł. 

Słuchając ludzkich bajań o demokracji, religii, edukacji, pracy, pieniądzach, zaradności … , myśle że większość z was przebywa w domu wariatów, iluzorycznej utopii życia … 

Olej Hanukkowy (8 dni), jest w istocie płynem mózgowo – rdzeniowym, który poprze drogę 33 kroków dociera do szyszynki zwanej trzecim okiem. 

Kiedy dociera on do czaszki zwanej Golgotą, następuje proces krzyżowy zwany ukrzyżowaniem, czyli przez dwa i pół dnia następuje wzrost mocy, która pochodzi od pełni księżyca, który reguluje pływy w organizmie ludzkim.

Dwa i pół dnia księżycowego, to okres przebywania myśli w grobowcu, pod opieką demona Bellum (wojny), który zmusza człowieka do walki z własnym egocentryzmem.

Walkę tą przegrywa 99,9% populacji ludzkiej, pierwszy człowiek nie był zależny od jednoczesnego wpływu Księżyca, Saturna, Wenus, Marsa i Słońca oraz licznych gwiazd … 

Trzeciego dnia, płyn mózgowo rdzeniowy dociera do szyszynki, łącząc móżdżek z wzgórzem centralnego oka Boga, które odpowiada za odbiór informacji zmysłowych i uczuć. 

Jeśli człowiekowi podsuwa się idee panseksualizmu, kultu ciała, to seksualizm, a tym samym wybór przejmuje kontrole nad wolną wolą.

Oto mózg, Twoja świątynia, najwyższe ciało, świątynia Boga żywego.

Wszystkie informacje dotyczące ezoterycznego numeru 33, czyli zwielokrotnienia świętej liczby 3, odnoszą się do praw wszechświata i natury. 

Liczba 33 symbolizuje heksagram, czyli porządek planetarny, słowo amen, a wszystkie imiona pierwszych bogów w księgach mistycznych, powtarzane są według schematu 33 powtórzeń ( Elohim ) .

Mądrość, to znajomość tego co nas otacza i wypełnia w sposób naturalny, jeśli zrozumiemy, że to co nas otacza jest w nas samych, zaczniemy uciekać od nauki, technologii i władzy, ponieważ logika nie trawi innego prawa, poza prawem naturalnym, które każe samostanowić i samoograniczać egocentryzm, będący powodem wszystkich nieszczęść tego świata. 

Brak równości zabrał wam – ignorantom wolność, wybór poprzez podział zabrał wam – ignorantom wolną wole, władza zmieniła znaczenie słów opisujących wartości w tolerancje wobec zła …

Oto prawda, której tak bardzo boją się kłamcy, władcy i idioci, bowiem dla psychopatów, najgorsza rzeczą jest utrata iluzji utopii życia, do której zmuszana jest całą populacje tego świata.

Dydymus ® © 

Liga Świata ® © 

Samostanowienie i Samoograniczenie ® © 

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/11/jedynym-sposobem-ocalenia-swiata-jest.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/04/odkrycie-prawdziwych-podstawowych.html

http://samostanowienie.blogspot.com/2017/01/wolna-wola-to-nie-wybor-wybor-to-podzia.html

Reklamy