Choinka w aspekcie prawdy i kłamstwa

Choinka w aspekcie prawdy i kłamstwa. 

Postanowiłem napisać ten tekst, ponieważ grupa imbecyli żyjąca w świecie idei fałszywego podziału, zaatakowała mnie nazywając iluminatem, z powodu zastosowania symbolu choinki w naszej świątecznej animacji …

Wielokrotnie wspominałem wam, że dobro jak i zło, wykorzystują te same symbole do opisania przeciwieństwa swojej siły. Jednak, to nie teza opisuje antytezę i antyteza – tezę, tylko zawsze robi to trzecia siła, korzystająca z stworzonego konfliktu na lini tezy i antytezy. 

Ludzie nadają symbolom znaczenia i wykorzystują te znaczenia do tworzenia konfliktu. 

Problem z wami, polega na tym, że poprzez autorytet źródeł pisanych, poprzez autorytet mediów i poprzez autorytet i kult ludzi wchodzących w skład tezy i antytezy, przestaliście posługiwać się logiką i wolną wolą, przez co nie potraficie rozróżnić już dobra od zła. 

Wszystko co zobaczenie lub przeczytacie, staje się bez namysłu przyjęte to zakładki – moje zdanie i moja tożsamość. 

Więc, jaka jest prawda.?

Nie powinienem wprowadzać was w kwestie logiczne, bo te muszą narodzić się same w waszych głowach, choć nie każdemu będzie to dane. 

Czy choinka lub inne drzewo samo w sobie jest złe.? 

Gdyby nie drzewa, nie byłoby możliwe powstanie życia na ziemi, drzewa to powietrze, drzewa to mnożnik życia, drzewa to spokój, opał, kwiaty …

Czy, kult mnożnika życia w różnych kulturach jest zły, tylko dlatego? że ktoś chcący sprawować nad wami władze, określił ten kult jako pogański … ?!

Czy pogański oznacza zły, czy tylko chcą tego ludzie pragnący zachować nad wami władze. ?!

Czy symbol drzewa życia i drzewa mądrości, sam w sobie jest zły … ?

Przecież wychodzi on z prawa naturalnego i mądrości funkcji mnożenia …

Więc o co chodzi z tymi drzewami.

Zauważmy że faraonowie, Egipcjanie potomkowie Słowian, Grecy potomkowie Słowian, ale także Sumerowie i Rzymianie wyznawali kult drzewa …

Jednak były to dwa różne podejścia do tego samego tematu.

Zauważmy na rycinach i hieroglifach egipskich i greckich, można dostrzec kult drzewa życia. Ktoś powie : ale Sumerowie i Rzymianie, też to robili. 

Owszem, z tym, że ci drudzy, stworzyli ryty kultu dualnego przeznaczonego dla elit i dla pospólstwa. 

Niczego nadal nie widzisz. 

Otóż, kult drzewa życia i mądrość, odnosi się do samego drzewa – żywego drzewa. 

Natomiast kult dla pospólstwa odnosi się do kłamstwa – węża, do śmierci rytualnej drzewa i człowieka, kontrolowanych przez mądrość elit … 

Wąż, jest symbolem kłamstwa, do którego dopuszczeni są ludzie z niższych klas społecznych poprzez wiarę w hierarchiczny, elitarny wymiar religii, czy świecki kult władzy narodowej, czy kulturowej …

W domach czcicie martwe lub sztuczne choinki, oplecione różni formami łańcuchów, symbolizujących węże. 

Drzewo mądrości i życia, zostało ścięte i zakradł się na nie wąż kłamstw. 

Na martwym drzewie powieszono Jezusa i Tamuza, którzy są żywym łańcuchem węża, opłacającego martwe już drzewo … 

Symbolicznie, żywa choinka – drzewko, reprezentuje „drzewo życia”, którym jest także ludzki kręgosłup, składający się z 33 kręgów ( Jezusa i Tamuza ukrzyżowano w wieku 33 lat). 

Kręgosłup, łączy się z czaszką, która jest kopułą twojego świata, a domem, twojego świata jest szyszynka (trzecie oko) – reprezentowana także przez szyszki drzewa.

Gwiazda betlejemska jest gwiazdą wschodu, gwiazdą Isztar / Syriusza i Saturna. 

Jest to, symbol oświecenia, nie dostępny dla was, ponieważ to, co pod gwiazdą (ścięte drzewo, węże), przeczy logice i zdrowemu rozsądkowi. 

Dlatego musicie poddać się ludziom – elitom, myślącym za was, konstruującym dla was zniewolony świat. 

Kręgosłup martwego, ale użytecznego drzewa (przemysł) wspiera oświecony umysł elity, która kontroluje was za pomocą oplatającego was kłamstwa. 

Zauważmy także, że wąż ma także pozytywne i jednocześnie negatywne przesłanie, chodzi o podwójnie splecione węże symbolizujące nasze dna. 

Wielokrotnie wspominałem wam, że dobro jak i zło wykorzystują te same symbole do opisania przeciwieństwa swojej siły. 

Jednak to nie teza opisuje antytezę i antyteza nie opisuje tezy, tylko zawsze robi to trzecia siła, korzystająca z stworzonego konfliktu. 

Jeśli spojrzymy na drzewo z punktu widzenia kobiety i mężczyzny, to korona czerpie fantazje, pomysły oraz siły witalne ze wszechświata, a także ze słońca. Korona jest symbolem siły męskiej.

Natomiast korzenie będące podstawę życia, symbolizują kobietę. 

Zauważmy, że drzewo mądrości, jest nim dlatego, że skupia w sobie energię pobieraną z powietrza, wody i gleby, dzięki czemu jest w stanie mnożyć się.

Ten aspekt odżywiania i jedności człowieka, skupia się na czystości genetycznej powietrza i gleby oraz na czystości łańcucha dna poprzez konstrukcje rodziny będacej odpowiednikiem drzewa życia. 

Mężczyzna, nie istnieje bez kobiety, kobieta, nie wytrwa bez mężczyzny. Siła wzrostu, leży w żywieniu i suplementowaniu ciała, ducha, rodziny i jej potomków … 

Genetyka, jest bardzo krótkowzroczna i nie jest wstanie bez mnożenia i różnorodności gatunkowej i rasowej ewoluować … 

Nie ma narodu wybranego, i nie ma jednej słusznej rasy, nie ma rasy panów i błękitnej krwi, nie mają prawa istnieć kasty hierarchiczne … 

Wszystko, może istnieć, dzięki różnorodności zaplanowanej przez naturę. 

Więc dajcie już spokój z religiami, polityką, kastami, pieniędzmi i zacznijcie szukać prawdy w samostanowieniu i samoograniczenie węża własnego ego.

Żeby zniszczyć drzewo, las wystarczy tylko skłócić gałęzie z korzeniami , wytworzyć homoseksualizm i feminizm, tezę i antytezę każdego aspektu życia …

Ten, kto stworzy konflikt, może kontrolować go jak wąż, wijący się po gałęziach waszego ściętego lub wysychającego drzewa …

Mądrość, to istota życia …

Szczodrych godów … 

Zamiast konsumować, dawajcie sobie i swoim dzieciom mądrość, bo tylko ona prowadzi do równości, samostanowienia, samoograniczenia i wolności.

Dydymus

Liga Świata

Reklamy